Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2005. áprilisi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2005. május 11-én LEJÁRT.


M. 260. Közismert tapasztalat, hogy az erős vízsugár alá helyezett pohár soha nem telik meg teljesen vízzel; ha elhúzzuk a poharat a vízsugár alól, térfogatának mindig csak bizonyos hányadában marad víz. Hogyan függ a pohárban maradó víz mennyisége a vízhozamtól, a vízsugár sebességétől, a pohár elhelyezésétől ...?

Közli: Lendvai János, Budapest

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2005. május 11-én LEJÁRT.


P. 3792. A 12 cm magas tárgyról egy gyűjtőlencse 6 cm magas valódi képet hoz létre a tárgytól 45 cm-re elhelyezett ernyőn. Határozzuk meg szerkesztéssel és számolással a tárgy és a lencse távolságát, valamint a lencse fókusztávolságát!

Nagy László fizikaverseny, Kazincbarcika

(4 pont)

statisztika


P. 3793. Az Északi- és a Déli-sarkon elvileg pontosan fél évig van nappal és ugyanennyi ideig éjszaka. A valóságban a nappal (a napfelkelte és a napnyugta közötti idő) mindkét helyen kb. 2 héttel hosszabb. Miért?

Lánczos Kornél fizikaverseny, Székesfehérvár

(4 pont)

statisztika


P. 3794. Egy kísérleti berendezésben, amellyel ellenőrzött magfúziót állítanak elő, a szilárdtest lézer 1060 nm hullámhosszon 1,1.10-11 s ideig 1014 W teljesítménnyel sugároz ki infravörös fényt. Összehasonlításképpen: egy 10-3 W teljesítményű iskolai He-Ne lézer 633 nm hullámhosszú vörös fényt bocsát ki.

Hány napig kellene működnie a He-Ne lézernek, hogy ugyanannyi fotont bocsásson ki, mint a szilárdtest lézer 1,1.10-11 s idő alatt?

Tornyai Sándor fizikaverseny, Hódmezővásárhely

(3 pont)

statisztika


P. 3795. Egy 5 kg tömegű, 300 oC hőmérsékletű réztömböt 30 oC-ra kell lehűtenünk. A hűtéshez 20 oC-os vizet használhatunk, tetszőleges adagolásban. Hogyan adagoljuk a hűtővizet, hogy minél kevesebb vízre legyen szükség? Mennyi ez a vízmennyiség? (Tételezzük fel, hogy a réztömb hőmérséklete csak a ráöntött víz hatására változik!)

Tarján Imre fizikaverseny, Szolnok

(5 pont)

statisztika


P. 3796. Egy h magasságú lejtőn súrlódásmentesen csúszik le egy kis test, amely egy D rugóállandójú, kezdetben nyújtatlan húzó-nyomó rugóval csatlakozik a lejtő alján lévő P ponthoz. A test a lejtő alján éppen megáll. Mekkora lehet a lejtő \alpha hajlásszöge? Mekkora gyorsulással indul vissza az m tömegű test?

Közli: Honyek Gyula, Budapest

(5 pont)

statisztika


P. 3797. Vízszintes, súrlódásmentes asztalon függőlegesen áll egy M tömegű, L hosszúságú, homogén anyageloszlású pálca.

a) Mekkora sebességgel csúszott neki egy m tömegű kis test, ha a pálca \alpha szögelfordulás után ütközött először az asztalhoz?

b) Milyen messze volt ekkor a pálca tömegközéppontja a kis testtől?

(A pálca és a kis test ütközése tökéletesen rugalmas. Adatok: M=0,6 kg, m= 0,2 kg, L=0,8 m, \alpha=60o.)

Közli: Simon Péter, Pécs

(5 pont)

statisztika


P. 3798. Jól csapágyazott függőleges tengelyhez közepénél fogva vízszintes, súrlódásmentes, elhanyagolható tömegű, 0,8 m hosszú rudat erősítettünk, és rá egy-egy pontszerű, 200 g tömegű átfúrt golyót fűztünk fel. A tengelyhez képest szimmetrikusan elhelyezkedő golyókat egy 0,2 m hosszú, vékony fonállal kötöttük össze. A rúd végein rugalmatlan ütközők vannak. A rendszert 2 s-1 szögsebességgel megforgatjuk, majd a fonalat elégetjük.

a) Milyen pályán haladnak a golyók?

b) Mennyit fordul el a rúd a fonál elégetését követő 1 másodperc alatt?

c) Mennyi idő alatt fordul el a rúd 180o-os szöggel?

d) Milyen hosszú utat tettek meg a pályájukon a golyók a rúd fél fordulata alatt?

e) Hány százalékos a mechanikai energiaveszteség?

Közli: Holics László, Budapest

(5 pont)

statisztika


P. 3799. R sugarú feltöltött fémgömbhöz egy r sugarú töltetlen fémgömböt érintünk, majd kellően eltávolítjuk őket egymástól. Ezután az előző, R sugarú fémgömbhöz egy ugyancsak R sugarú, de töltetlen fémgömböt érintünk, majd a három gömböt egymástól elég távol úgy helyezzük el, hogy a középpontjaik szabályos háromszöget alkossanak. Milyen irányú lesz a térerősség a háromszög középpontjában?

Közli: Kobzos Ferenc, Dunaújváros

(4 pont)

statisztika


P. 3800. Függőleges síkban lévő, kör alakú, három darab r=0,2 m hosszúságú fémküllővel rendelkező fémgyűrű, amely rögzített vízszintes tengely körül foroghat, B=0,5 T indukciójú homogén mágneses térben van. A mágneses erővonalak merőlegesek a fémgyűrű síkjára. A fémgyűrű tengelyére és a kerületére két csúszó érintkező beiktatásával egy 0,15 \Omega ellenállású fogyasztót kapcsoltunk. A fémgyűrű palástjára elhanyagolható tömegű fonalat rögzítettünk, majd elég sok menet rácsavarása után a fonal másik végére egy 20 g tömegű testet erősítettünk. Egy adott pillanatban az m tömegű testet elengedjük. A súrlódástól mindenhol eltekinthetünk; a fémgyűrű, a fémküllők és a csatlakozó vezetékek ellenállása elhanyagolható.

a) Mekkora forgatónyomatékot fejtenek ki a mágneses erők a fémküllőkkel ellátott fémgyűrűre akkor, amikor az m tömegű test már állandó sebességgel mozog?

b) Milyen erősségű áram folyik át a fogyasztón, amikor az m tömegű test sebessége 3 m/s?

c) Mekkora az m tömegű test legnagyobb sebessége?

Párkányi László fizikaverseny, Pécs

(4 pont)

statisztika


P. 3801. Miben különbözik egymástól a kozmikus háttérsugárzás 3 cm-es hullámhosszú összetevője és a távközlési műholdak ugyanilyen hullámhosszúságú mikrohullámú sugárzása?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(4 pont)

statisztika


P. 3802. Mekkora feszültségre van kapcsolva az a vákuumbeli síkkondenzátor, amelynek lemezei 1 cm-re vannak egymástól, és a negatív lemezről ,,leváló'' elektronok a fénysebesség 60%-ával csapódnak be a pozitív lemezbe? Oldjuk meg a feladatot relativisztikusan és nemrelativisztikusan is!

(2005 a ,,fizika éve'': arra emlékezünk, hogy 100 éve alkotta meg Albert Einstein a speciális relativitás elméletét.)

Közli: Varga István, Békéscsaba

(4 pont)

statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)