Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2007. októberi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2007. november 12-én LEJÁRT.


M. 281. Egy háziasszony azt állítja, hogy ha a teaforralóból a 100 oC-os vizet 15-20 cm magasról öntjük a csészébe, akkor a leérkező víz hidegebb lesz, mintha közvetlenül a csésze pereme magasságából öntenénk.

Méréssel ellenőrizzük, igaza van-e!

Közli: Ruzsa Zoltán, Budapest

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2007. november 12-én LEJÁRT.


P. 4003. Futóedzésen az egyenes pályán v=5 m/s sebességgel haladó futók egy L=35 m hosszúságú oszlopot alkotnak. Velük szemben fut az edzőjük u=2 m/s sebességgel. Amikor az első helyen haladó futó találkozik az edzővel, akkor a futó hirtelen megfordul, az edzővel megegyező irányban kezd futni, továbbra is v sebességgel. Ezt minden futó megteszi akkor, amikor találkozik az edzővel.

a) Mennyi idő telik el az oszlop elején és végén haladó futó megfordulása között?

b) Milyen hosszú lesz az oszlop akkor, amikor már valamennyien az edzővel megegyező irányban futnak?

Közli: Kotek László, Pécs

(4 pont)

statisztika


P. 4004. Vízszintes, egyenes pályán haladó, 4 kg tömegű kiskocsi mozgási energiája 50 J. Összeütközik egy álló, 6 kg tömegű kiskocsival és összekapcsolódnak.

Mennyivel csökken a két kocsiból álló rendszer mozgási energiája?

Közli: Holics László, Budapest

(3 pont)

statisztika


P. 4005. Téglatest alakú szoba falai síktükrök, a falak távolsága a és b. Az egyik faltól azzal \alpha szöget bezáróan indul egy vízszintes fénysugár.

Mennyi idő múlva ér vissza ugyanehhez a falhoz?

Közli: Cserti József, Budapest

(3 pont)

statisztika


P. 4006. Függőleges síkú, R sugarú körpályán súrlódás nélkül mozoghat egy m tömegű, 2l hosszúságú vékony, homogén rúd két vége. A rudat függőleges helyzetből engedjük el.

Mekkora erővel nyomja a rúd végeit a körpálya fala, miközben a rúd átlendül a vízszintes helyzeten?

Közli: Gálfi László, Budapest

(5 pont)

statisztika


P. 4007. Héliumgázban egy 800 m/s sebességgel haladó atom utoléri a vele azonos irányban mozgó, 600 m/s sebességű másik atomot, és rugalmasan ütközik vele. Mekkora szöget zárhatnak be egymással az ütközés utáni sebességvektorok?

Közli: Varga István, Békéscsaba

(5 pont)

statisztika


P. 4008. Modern gépkocsik műszerfalán már akkor kigyullad az út jegesedését jelző figyelmeztetés, amikor a gépkocsira szerelt hőmérő a külső levegő hőmérsékletét 3 oC-nak méri. Magyarázzuk meg, hogyan hűlhet le az útfelület már ilyenkor is 0 oC alá!

Közli: Zsúdel László, Miskolc

(4 pont)

statisztika


P. 4009. Egy autó akkumulátorának feszültsége 12 V. Ahhoz, hogy a gyújtógyertyában meginduljon a szikrakisülés, 5 kV feszültségre van szükség. Hogyan lehet 12 V-os egyenfeszültségből 5000 V-os feszültséget előállítani?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(4 pont)

statisztika


P. 4010. C1 és C2 kapacitású kondenzátorokat Q1, illetve Q2 töltéssel töltünk fel, majd sorbakötjük őket úgy, hogy az egyik negatív fegyverzetét a másik pozitív fegyverzetéhez kapcsoljuk. Mekkora feszültség mérhető a szabad végek között és mennyi jut külön-külön az egyes kondenzátorokra?

Wiedemann László feladata nyomán

(4 pont)

statisztika


P. 4011. Az ábra szerinti elrendezésben a vízszintes helyzetű szigetelő fonál rögzített vége alatt, a fonál hosszával megegyező mélységben levő rögzített töltés ugyanakkora, mint a fonál szabad végén levő kicsiny test töltése. A testet elengedve legmélyebb helyzetében a fonál a vízszintessel 30o-os szöget zár be.

a) Mekkora a mozgó test tömege?

b) Mekkora a fonálerő az alsó helyzetben?

c) Hányszorosa az alsó helyzetben a test gyorsulása a kezdeti gyorsulásnak?

Közli: Zsigri Ferenc, Budapest

(5 pont)

statisztika


P. 4012. Egy homorú gömbtükör optikai tengelyére merőlegesen, tőle 25 cm távolságra helyezünk el egy síktükröt. Hová kell elhelyeznünk egy gyertyát, ha azt szeretnénk elérni, hogy a gyertya lángjának az egyes tükrök által alkotott képe ugyanolyan messze legyen a tárgytól? A gömbtükör sugara 40 cm.

Közli: Lázár Armand, Budapest

(4 pont)

statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)