Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2008. decemberi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2009. január 12-én LEJÁRT.


M. 292. Méréssel határozzuk meg, hogy a levegőben eső léggömb mozgását fékező erő hogyan függ a léggömb sebességétől!

Közli: Homoki-Nagy Olga, Monor

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2009. január 12-én LEJÁRT.


P. 4114. Melyik labdajátékban végződnek nagyobb arányban kapufával a kapura lövések: a vízilabdában vagy a kézilabdában? Miért? (Mindkét kapu ugyanolyan széles és a kapufák is lényegében ugyanolyan vastagok.)

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(3 pont)

statisztika


P. 4115. Az ábrán látható kapcsolásban a 3. műszer 6 V-ot mutat. Mit mér és mennyit mutat a többi műszer? Mekkora az áramforrás feszültsége? (A műszerek ideálisnak tekinthetők.)

Közli: Holics László, Budapest

(3 pont)

statisztika


P. 4116. Igazoljuk, hogy helyes Galilei következő állítása (Galilei: Matematikai érvelések és bizonyítások két új tudományág, a mechanika és a mozgások köréből; Leyden (1638), magyar fordítás: Európa Könyvkiadó (1986), 203. oldal.): ,,Az egyforma hosszú, de különböző hajlásszögű lejtők mentén végzett mozgásokhoz szükséges időintervallumok úgy aránylanak egymáshoz, mint a megfelelő magasságok négyzetgyökeinek reciproka.''

Közli: Horváthy Péter, Tours (Franciaország)

(3 pont)

statisztika


P. 4117. Egy mérleg egyik serpenyőjén vizet tartalmazó edény, a másikon pedig egy állvány van, amelyre 108 g tömegű alumínium hengert akasztottunk. A mérleg egyensúlyban van. Ha a fonalat meghosszabbítva a hengert teljesen a vízbe lógatjuk, az egyensúly megbomlik. Mekkora tömegű testet kell ekkor a jobb oldali serpenyőbe tennünk, hogy visszaállítsuk az egyensúlyt?

Jedlik Ányos fizikaverseny, Nyíregyháza

(4 pont)

statisztika


P. 4118. Az ábrán látható 2m tömegű deszka vízszintes talajon súrlódásmentesen mozoghat. A deszkához erősített fonálinga hossza L=20 cm, a rajta lévő (pontszerűnek tekinthető) test tömege m. A fonalat a függőlegeshez képest \varphi=60o-kal kitérítjük, majd elengedjük.

a) Mekkora az m tömegű test sebessége, amikor a fonál függőleges?

b) Mekkora a deszka sebessége, amikor a fonál a függőlegessel 45o-os szöget zár be?

Közli: Zsigri Ferenc, Budapest

(5 pont)

statisztika


P. 4119. Élő állatok súlyának mérésére szolgáló mérleg egy olyan ketrec, amelynek négy sarka alatt nyomásérzékelők vannak. Ezek a mért erők értékeit folyamatosan egy számítógépbe küldik. Ki tudja-e számítani a gép ezekből az adatokból az izgő-mozgó állat tömegét? Akkor is, ha mérés közben fel-felugrik az állat?

Közli: Vass Miklós, Budapest

(4 pont)

statisztika


P. 4120. Vízszintes asztallapon M tömegű, L hosszúságú, könnyen gördülő kiskocsi nyugszik. A kocsi egyik végén m tömegű béka ül. Mekkora sebességgel kell elugrania a békának a vízszintessel \alpha szöget bezáró irányban, hogy pontosan a kiskocsi másik végére érkezzen? (Adatok: M=0,6 kg, m=54 g, L=81 cm, \alpha=45o.)

Közli: Vigh Máté, Budapest

(5 pont)

statisztika


P. 4121. Függőleges, hőszigetelt, alul zárt, A=2 dm2 keresztmetszetű hengerben lévő, súrlódásmentesen mozgó, m=20 g tömegű dugattyú héliumgázt zár el. A dugattyú felett lévő, rögzített tartóhoz egy nyújtatlan, D=2000 N/m direkciós erejű nyomórugót rögzítettünk, melynek alsó vége V0=8 dm3 gáztérfogat esetén d=2 dm távolságra van a dugattyútól. A külső légnyomás p0=105 Pa, g=10 m/s2. A bezárt gázt egy olyan, automatikusan vezérelt elektromos fűtőszál melegíti, amely folyamatosan biztosítja azt, hogy a dugattyú állandó, v0=5 cm/s sebességgel mozog a hengerben.

a) Adjuk meg és ábrázoljuk a fűtőszál pillanatnyi teljesítményét az idő függvényében abban az intervallumban, míg a gáz térfogata V0-ról V1=18 dm3-re növekszik!

b) Mennyi hőt közölt a fűtőszál a táguló gázzal a folyamat során?

Közli: Kotek László, Pécs

(5 pont)

statisztika


P. 4122. Mekkora töltés és milyen irányban áramlik át az AB vezetőszakaszon, ha zárjuk a kapcsolót?

Közli: Varga Zsuzsa, Szeged (Tornyai Sándor fizikaverseny, Hódmezővásárhely)

(4 pont)

statisztika


P. 4123. Közös tengelyen, egymástól 40 cm-re van egy 5 dioptriás gyűjtőlencse és egy 40 cm görbületi sugarú homorú tükör, tükröző oldalával a lencse felé fordítva. A lencse tükörrel átellenes oldalán a lencsétől 30 cm-re van egy kis bogár.

Milyen képet - esetleg képeket - alkot az optikai rendszer a bogárról? Hányszoros a nagyítás?

Közli: Szombathy Miklós, Eger (Mátrai Tibor fizikaverseny, Eger)

(4 pont)

statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)