Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2009. márciusi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2009. április 14-én LEJÁRT.


M. 295. Ejtsünk kavicsot vízzel töltött edénybe! Mérjük meg a kavics becsapódási sebességének függvényében azt a vízszintes távolságot, ameddig a víz elfröccsen! Legalább kétféle méretű kaviccsal végezzük el a kísérletet!

Közli: Homoki-Nagy Olga, Monor

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2009. április 14-én LEJÁRT.


P. 4144. Egyszerű segédeszközök felhasználásával hogyan lehet egy 120 kg-nál nagyobb tömegű tárgyat megmérni a 120 kg méréshatárú fürdőszoba mérlegen?

Öveges József emlékverseny, Tata

(3 pont)

statisztika


P. 4145. Gyorsvonat robog el 72 km/h sebességgel egy sorompó mellett, és közben 170 Hz rezgésszámú hangon sípol. Mekkora hangközzel esik a sorompónál álló megfigyelő fülébe a síp hangja?

Strasser V. Benő (1884--1966) feladata

(4 pont)

statisztika


P. 4146. Összenyomott egyenes csavarrugó egyik vége egy falhoz, másik vége pedig egy olyan testhez van erősítve, amelyik egy érdes, vízszintes felületen csúszhat. A rugó kezdeti összenyomódása 24 cm, ebben a helyzetben a rendszert magára hagyjuk. Amikor a rugó éppen nyújtatlan, a rendszer mechanikai energiája már csak fele az eredetinek. Milyen messzire juthat el a test kiindulási helyzetétől?

Közli: Ludányi Csaba (Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gyak. Gimn.)

(4 pont)

statisztika


P. 4147. Amikor befűtünk a kályhába egy hideg szobában, megváltozik-e a szoba levegőjének energiája?

Ryogo Kubo (1920-1995) feladata

(3 pont)

statisztika


P. 4148. Bizonyos mennyiségű ideális gázt kétféleképpen viszünk át az A állapotból a kezdetivel azonos hőmérsékletű B állapotba:

a) Először adiabatikusan összenyomjuk (AC), majd állandó térfogaton lehűtjük (CB);

b) Először állandó térfogaton felmelegítjük (AD), majd izobár módon összenyomjuk (DB).

Melyik esetben végzünk kevesebb munkát? A C vagy a D állapotban nagyobb a gáz hőmérséklete?

Varga István (1952-2007) feladata

(5 pont)

statisztika


P. 4149. Egy nyugalomban levő, kisméretű jármű belső terében a karosszériához rögzített, 25 cm hosszú fonálinga lóg függőlegesen. Az ingatest tömege 2 gramm, töltése 5.10-8 coulomb. A jármű homogén elektrosztatikus térben van, majd abban mozog. A térerősségvektor függőlegesen felfelé mutat, nagysága 400 kN/C. A járművet egy adott pillanatban állandó 4,5 m/s2 gyorsulással elindítjuk. A közegellenállás elhanyagolható.

a) Mekkora az ingatest legnagyobb sebessége a járműhöz képest?

b) Mekkora legyen a fonál szakítószilárdsága, hogy ne szakadjon el az inga mozgása során?

Közli: Kotek László, Pécs

(5 pont)

statisztika


P. 4150. Síkkondenzátor egyik felét \varepsilon1, másik felét \varepsilon2 permittivitású szigetelővel töltjük ki, egyszer az a), másszor a b) ábra szerint. Melyik esetben lesz nagyobb a kondenzátor kapacitása?

Közli: Dóczi Rita, Budapest

(4 pont)

statisztika


P. 4151. Létrehozható-e olyan elektrosztatikus mező, amelyben az erővonalak párhuzamosak, de sűrűségük a térben nem állandó

a) vákuumban,

b) dielektrikumban?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(5 pont)

statisztika


P. 4152. Egy 100 W-os lámpa izzószála volfrámból készült, üzemi hőmérséklete 2400 K. Tekintsük az izzószálat abszolút fekete testnek, és adjunk becslést a szál felszínére, keresztmetszetére és hosszára is!

Közli: Simon Ferenc, Zalaegerszeg

(5 pont)

statisztika


P. 4153. Berillium atommag és proton ütközésekor lítium atommag és \alpha-részecske keletkezett. Határozzuk meg a reakcióban felszabadult energiát!

Budó Ágoston fizikaverseny, Szeged

(4 pont)

statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)