Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2009. áprilisi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2009. május 11-én LEJÁRT.


M. 296. Adjunk becslést ismert anyagú szemcsék - például játszótéri homokszemcsék - átmérőjére, ismert folyadékban való ülepedési sebességük mérése alapján!

Közli: Mészáros Attila, Szeged

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2009. május 11-én LEJÁRT.


P. 4154. András és Béla köralakú pályán futnak egyenletesen. Ha egymással szemben haladnak, akkor két találkozás között András 225, Béla 220 lépést tesz meg, ha egyirányban futnak, akkor éppen tízszer ennyit. Béla fut gyorsabban.

a) Hány lépés egy kör Andrásnak, illetve Bélának?

b) Adjuk meg a két futó sebességének arányát!

Közli: Simon Péter, Pécs

(4 pont)

statisztika


P. 4155. Egy porszívó villamos teljesítménye 1 kW. Tájékoztatója szerint légszállítása 52 liter/s. A gégecső átmérője 3 cm. A felvett teljesítmény hány százaléka fordítódik a levegő felgyorsítására?

Mátrai Tibor fizikaverseny, Eger

(4 pont)

statisztika


P. 4156. Miért tud a molnárka vagy az acélpenge a víz felszínén maradni?

Közli: Csiszár Imre, Szeged

(3 pont)

statisztika


P. 4157. Legalább mekkora vízszintes irányú erővel lehet feldönteni egy kockát a vízszintes asztalon? Vizsgáljunk meg három különböző esetet:

a) \mu\approx0;

b) \mu=0,2;

c) \mu=1.

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(5 pont)

statisztika


P. 4158. Egy tömör, homogén, 5 kg tömegű, 10 cm sugarú korongot 120 1/s szögsebességgel megforgatunk vízszintes helyzetű szimmetriatengelye körül, és óvatosan, kezdősebesség nélkül a vízszintes talajra helyezünk. A talaj és a korong között a súrlódási együttható 0,4.

Határozzuk meg, hogy mekkora munkát végzett a súrlódási erő a korongon, mialatt az 5 m utat tett meg:

a) a munka definíciója alapján;

b) a munkatétel felhasználásával.

(A közegellenállástól és a gördülő ellenállástól tekintsünk el, és számoljunk g=10 m/s2-tel!)

Közli: Holics László, Budapest

(5 pont)

statisztika


P. 4159. Szabad térben két hangszóró azonos frekvenciával, azonos fázisban bocsát ki hangot. Az egyik hangszóró a koordináta-rendszer origójában, másik az x1=0, y1=2,4 m pontban van. A megfigyelő az x2=40 m, y2=0 pontban áll, majd egyenes vonalban, az y tengellyel párhuzamosan elsétál a pozitív és a negatív y irányba is. Eközben azt tapasztalja, hogy mindkét irányban csökken a hang intenzitása. Mekkora lehet a hang frekvenciája? Talál-e ezen az egyenesen sétálva további ilyen tulajdonságú pontokat?

Tornyai Sándor fizikaverseny, Hódmezővásárhely

(4 pont)

statisztika


P. 4160. Egyatomos ideális gázzal működő hőerőgép az ábrán látható körfolyamatot végzi. (Lásd még a Hőfelvétel vagy hőleadás? c. cikket Lapunk 235. oldalán!)

Helyesbítés: A P. 4160. fizika feladat ábráján a két nyomás tévedésből felcserélődött, fordítva értendők.

Határozzuk meg a gép hatásfokát az alábbi esetekben:

a) V_{1}=\frac{5}{6}\, V_{0};

b) V1=2V0;

c) V1=3V0.

Közli: Balogh Péter, Váchartyán

(5 pont)

statisztika


P. 4161. Az ábrán látható kapcsolásban a kondenzátorok töltetlenek. Egy adott pillanatban a K1 kapcsolót zárjuk.

a) Határozzuk meg a kondenzátorok feszültségét a K1 kapcsoló zárása után!

b) Egy kis idő elteltével a K2 kapcsolót is zárjuk. Mekkora lesz a kondenzátorok energiája?

c) Mennyi hő fejlődött a rendszerben a K2 kapcsoló zárása után?

Közli: Kotek László, Pécs

(5 pont)

statisztika


P. 4162. Egy mágnestű vízszintes síkban végezhet lengéseket egy vízszintes tengelyű szolenoidban, melynek hossza 25 cm és 100 menetből áll. Midőn nincs áram a szolenoidban, a tű a földmágnesség hatása alatt percenként 10 teljes lengést végez. Mármost a szolenoidba, melynek tengelyét a mágneses meridián síkjára merőlegesen állítjuk, 1 amper erősségű áramot vezetünk oly irányban, hogy a tű percenként 51 teljes lengést végez.

a) Mekkora a földmágnesség horizontális komponense a kísérlet helyén?

b) Hány lengést végez a tű percenként, ha az áram irányát a szolenoidban megváltoztatjuk, erőssége azonban ugyanaz marad?

Faragó Andor (1877-1944) feladata

(4 pont)

statisztika


P. 4163. Fehér ernyőn fogjuk fel a Napnak egy d átmérőjű, D dioptriás gyűjtőlencse által előállított képét.

a) Mekkora lesz a Nap képe az ernyőn?

b) Hányszor fényesebb a Nap képe az ernyőn, mint az ernyőnek a Nap által közvetlenül megvilágított része?

A Nap látószöge 32 ívperc.

Adatok: D1=12 m-1, d1=35 mm; illetve D_{2}=\frac{1}{12}~\rm m^{-1}, d2=60 cm.

Selényi Pál (1884-1954) feladata

(4 pont)

statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)