Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2010. szeptemberi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2010. október 11-én LEJÁRT.


M. 307. Mérjük meg különböző folyadékok (például víz, glicerin) fénytani törésmutatját a következő módon. Az asztallapra fektetett homorú tükörrel (használhatunk óraüveget is erre a célra) állítsuk elő a mennyezeti izzólámpa éles képét egy pauszpapír ernyőn. Ezután öntsünk a tükörbe egy kevés folyadékot, és keressük meg újra a lámpa éles képét.

Távolság mérésével határozzuk meg a folyadék törésmutatóját!

Károly Ireneusz verseny, Budapest

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2010. október 11-én LEJÁRT.


P. 4264. Hány százalékkal változna meg a nehézségi gyorsulás értéke az Északi-sarkon, ha a Föld sugara \(\displaystyle 1\%\)-kal megnőne, miközben a tömege változatlan maradna?

Budó Ágoston verseny, Szeged

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4265. Egy 200 m hosszú, 10 m/s sebességgel haladó gépkocsi menetoszlop végéről egy motoros küldönc indul 20 m/s sebességgel az oszlop elejére.

\(\displaystyle a)\) Hány másodperc alatt ér előre?

\(\displaystyle b)\) Mennyi idő alatt ér vissza?

Tarján Imre verseny, Szolnok

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4266. Egy villanymozdony vonóereje 57,6 km/h sebesség esetén 310 kN. A tápfeszültség 3,6 kV, a nyolc villanymotor mindegyikének tekercsében 230 A erősségű áram folyik.

Határozzuk meg a mozdony hatásfokát!

Közli: Keresd a megoldást! verseny, Szeged

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4267. Egy rugó eredeti hossza 25 cm. 1 N erő hatására 2 cm-t nyúlik meg. A rugó egyik végét 30 cm magasan egy kád víz felszíne fölött rögzítjük, másik végére 5 cm magas, 32 g tömegű, 0,4 g/\(\displaystyle cm^3\) sűrűségű, fából készült téglatestet akasztunk.

Milyen mélyen merül a téglatest a vízbe?

Vermes Miklós verseny, Sopron

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4268. Öveges tanár úr tatai évei alatt sokat korcsolyázott az Öreg-tavon. Egy alkalommal a sebességét 16 m siklás során tudta harmadára csökkenteni, és a megállásig további 1 másodpercre volt szüksége. Mennyi utat tett meg a fékezés során?

Egy másik alkalommal ugyanakkora sebességgel haladva riadtan vette észre, hogy egy rianás felé közeledik, amely már csak 20 m-re van tőle. Vajon a rianástól milyen távol sikerült megállnia? Reakcióideje 0,1 s volt, és a kipróbált fékezési technikáját alkalmazta.

Öveges József verseny, Tata

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4269. A 300 K kezdeti hőmérsékletű gázzal 4 kJ hőt közölve a nyomása is és a térfogata is megkétszereződik. Eközben a gáz 1 kJ térfogati munkát végez a környezetén. A folyamat a \(\displaystyle p-V\) diagramon egyenes.

\(\displaystyle a)\) Hány mól gáz vesz részt a folyamatban?

\(\displaystyle b)\) Hány atom alkotja a gáz molekuláit?

Mikola Sándor országos fizikaverseny

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4270. Az ábra szerinti áramkörben a kapcsoló már hosszabb ideje zárva van. (\(\displaystyle U=100\) V, \(\displaystyle C=2~\mu\)F, \(\displaystyle R_{1}=20~\Omega\), \(\displaystyle R_{2}=30~\Omega\), \(\displaystyle R_{3}=12~\Omega\).)

\(\displaystyle a)\) Határozzuk meg a kondenzátor töltését!

\(\displaystyle b)\) A kapcsolót nyitjuk. Mekkora töltés halad át az \(\displaystyle R_{1}\) ellenálláson a kapcsoló nyitása után?

\(\displaystyle c)\) Mekkora az elektromos munkavégzés az \(\displaystyle R_{1}\) ellenálláson a kapcsoló nyitása után?

Nagy László verseny, Kazincbarcika

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4271. Homogén, függőlegesen lefelé mutató, \(\displaystyle B=0{,}5~\)T indukciójú mágneses erőtérben két párhuzamos, vízszintes síkú, egymástól \(\displaystyle \ell=10\) cm-re lévő vezető sínt \(\displaystyle U_{0}=12~\)V feszültségű akkumulátorral kötünk össze. A sínekre, rájuk merőlegesen, \(\displaystyle m=50~\)g tömegű, \(\displaystyle R=2~\Omega\) ellenállású fémrudat fektetünk. A fémrúd és a sín között \(\displaystyle \mu=0{,}3\) a súrlódási együttható.

\(\displaystyle a)\) Mekkora gyorsulással indul el a fémrúd a K kapcsoló zárása után?

\(\displaystyle b)\) Mekkora sebességre gyorsulhatna fel a rúd, ha a sín igen hosszú lenne?

\(\displaystyle c)\) Becsüljük meg minél pontosabban, hogy mennyi idő alatt és mekkora úton nő a rúd sebessége 4,0 \(\displaystyle \frac{\rm m}{\rm s}\)-ról 4,1 \(\displaystyle \frac{\rm m}{\rm s}\)-ra!

Wigner Jenő verseny, Békéscsaba

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4272. A 230 V effektív értékű és 50 Hz frekvenciájú, szinuszosan változó hálózati feszültséget szeretnénk egyenirányítani. Rendelkezésünkre áll négy ugyanolyan, ideális dióda, melyek közül akárhányat felhasználhatunk.

\(\displaystyle a)\) Milyen kapcsolást állítsunk össze az ,,egyutas'' egyenirányításhoz?

\(\displaystyle b)\) Milyen kapcsolást állítsunk össze a ,,kétutas'' egyenirányításhoz?

\(\displaystyle c)\) Határozzuk meg mindkét esetben a kapott feszültség effektív értékét!

Bay Zoltán verseny, Sarkad

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4273. Két ismeretlen impedanciát kapcsolunk párhuzamosan a 230 V, 50 Hz-es hálózatra. A főágban 20 A csúcsértékű áram folyik, az egyik mellékágban \(\displaystyle \frac{\pi}{3}\) szöggel siet, a másikban \(\displaystyle \frac{\pi}{6}\) szöggel késik az áram a főág áramához képest.

\(\displaystyle a)\) Mekkora a két ágban az áramerősség pillanatnyi értéke a \(\displaystyle t=0{,}01\) s időpillanatban, ha a főág árama \(\displaystyle t=0\)-kor nulla?

\(\displaystyle b)\) Mekkora induktivitás, illetve kapacitás lehet az egyes ágakban?

Cornides István verseny, Révkomárom (Szlovákia)

(5 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)