Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2012. februári fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2012. március 12-én LEJÁRT.


M. 321. Mérjük meg egy hurkapálca 10, 15 és 20 cm-es darabjának direkciós nyomatékát (csavarási merevségét, vagyis a forgatónyomaték és a szögelfordulás hányadosát)

a) torziós lengésekkel,

b) statikus módszerrel!

Közli: Gnädig Péter, Vácduka

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2012. március 12-én LEJÁRT.


P. 4413. Reggelenként ketten edzenek a stadion futópályáján. Ha azonos irányban futnak, 11-szer több idő telik el két találkozásuk között, mint amikor -- állandó sebességgel haladva -- ellenkező irányban kerülgetik a füves pályát. Mekkora a két futó sebességének aránya?

Közli: Szombathy Miklós, Eger

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4414. Igaz-e, hogy a Föld kevésbé vonzza a Holdat, mint a Nap? Ha igaz, akkor miért nem a Nap körül kering a Hold, és miért a Föld körül?

Lánczos Kornél verseny, Székesfehérvár

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4415. A kezdetben 14 oC-os vizet normál légköri nyomáson forráspontig melegítjük, majd elforraljuk. A befektetett hő hány százaléka a gőz tágulási munkája?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4416. Vasúti szerelvény v0 sebességgel halad, majd T ideig egyenletesen fékez és megáll. Az egyik vagon platóján fekszik egy kisméretű test. Mekkora utat tesz meg ez a kisméretű test a platón és mennyi ideig mozog? A súrlódási tényező \mu.

Varga István (1952--2007) feladata

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4417. A legjobb vákuum, amit szobahőmérsékletű laboratóriumban elő tudnak állítani, 10-10 Pa nagyságrendű. Hány molekula található ennek a ,,légüres'' térnek 1 cm3-ében? (A csillagközi tér cm3-enként kb. 1 protont tartalmaz.)

Jay Orear (Cornell University, USA) feladata nyomán

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4418. Egyik végén beforrasztott, vékony, L alakú cső függőleges síkban helyezkedik el. A csőben levő H/2 hosszúságú higanyoszlop bizonyos mennyiségű, T1=279 K hőmérsékletű levegőt zár el (1. ábra). A külső p0 légnyomás H=76 cm magasságú higanyoszlop hidrosztatikai nyomásával egyenlő.

1. ábra

a) Határozzuk meg a bezárt levegő nyomását!

b) Az L alakú csövet 90o-kal elfordítjuk, és a levegőt annyira lehűtjük, hogy a higanyoszlop a 2. ábrán látható módon a vízszintes csőben helyezkedik el. Mekkora most a levegő T2 hőmérséklete?

2. ábra

Közli: Kotek László, Pécs

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4419. Homogén, B indukciójú, R sugarú, kör keresztmetszetű mágneses mezőbe azonos v0 sebességű elektronok nyalábja érkezik az indukcióvonalakra merőlegesen, az ábrán látható módon. A mágneses mezőn való áthaladás után legfeljebb mekkora szögben hajlanak el az eredeti mozgásirányuktól a nyaláb elektronjai? (Feltételezhetjük, hogy a mágneses mező elég gyenge.)

Közli: Cserti József, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4420. A hálózati 50 Hz-es váltófeszültség effektív értéke 230 V. Soros RLC-körben a kondenzátoron az effektív feszültség 100 V, az ohmos ellenálláson 200 V. A körben folyó áram effektív értéke 200 mA. Mekkora a tekercset kitöltő vasmag relatív mágneses permeabilitása, ha a tekercs hossza 8 cm, keresztmetszete 4 cm2, menetszáma pedig 300?

Közli: Tornyos Tivadar Eörs, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4421. Gyűjtőlencse optikai tengelye mentén a tárgyat v sebességgel mozgatjuk. Mekkora a kép vándorlási sebessége akkor, amikor a nagyítás éppen N?

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4422. A pion (\pi+) az elektronnál 273-szor nagyobb tömegű elemi részecske, melynek egyik lehetséges bomlási folyamatában pozitron (e+) és elektron-neutrínó (\nue) keletkezik:


\pi^+\quad \longrightarrow \quad e^+ + \nu_{\rm e}.

Legalább mekkora annak a pionnak a sebessége, amelynek bomlásában a pozitron és a neutrínó egymásra merőlegesen repülnek szét?

(A neutrínót tekintsük zérus nyugalmi tömegűnek, azaz olyan részecskének, melynek energiája és impulzusa között fennáll az E=pc összefüggés.)

Közli: Vigh Máté, Pécs

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)