Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2012. márciusi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2012. április 10-én LEJÁRT.


M. 322. Mérjük meg, hogy mennyi idő alatt érkezik vissza egy vízszintes helyzetű, különböző mértékben megnyújtott ,,lépcsőjáró rugó'' (SLINKY) egyik végén elindított jel (lökéshullám)! Vizsgáljuk meg, hogyan függ a visszaérkezési idő a menetek távolságától!

Közli: Honyek Gyula, Budapest

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2012. április 10-én LEJÁRT.


P. 4423. Lehet-e növelni egy feltöltött forgókondenzátor energiáját újabb töltés hozzáadása nélkül?

Közli: Nagy Márton, Sopron

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4424. Egy húszliteres műanyag kannában benzin van. A kanna úgy úszik a tó vizén, hogy teljes térfogatának egyharmada kilátszik. Az üres kanna tömege 0,78 kg. A benzin sűrűsége 720 \frac{\rm kg}{\rm m^3}, a műanyagé 1300 \frac{\rm kg}{\rm m^3}. Kb. hány liter benzin van a kannában?

Közli: Simon Péter, Pécs

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4425. Egy r sugarú abroncs kerületére vele megegyező tömegű, kicsiny nehezék van erősítve. Az abroncsot R sugarú, félhenger alakú, rögzített, érdes vályúba helyezzük úgy, hogy a nehezék legfelül legyen. Legalább mekkora r/R arány mellett lesz az abroncs egyensúlyi állapota stabil?

Közli: Vigh Máté, Pécs

(6 pont)

megoldás, statisztika


P. 4426. Vízszintes, sima asztallapon egyik végén megtámasztott csavarrugó másik végénél egy M=1,15 kg tömegű golyó nyugszik. Ezzel a golyóval egy másik, \ell=0,30 m hosszú függőleges fonálon függő, m=1,00 kg tömegű golyó érintkezik. A fonálon függő golyót a vízszintesig kitérítjük, majd kezdősebesség nélkül elengedjük. A leérkező golyó sebessége a rugó tengelyébe esik. A két golyó ütközése abszolút rugalmas.

a) Mekkorának kell lennie a rugó direkciós erejének, hogy a két golyó második ütközése is ugyanott történjen, ahol az első?

b) Mennyi idő telik el a két ütközés között?

c) Az első ütközés után maximálisan milyen messzire kerül a két golyó egymástól?

(Minden súrlódás és a rugó tömege elhanyagolható.)

Közli: Holics László, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4427. Egy L hosszúságú vasrudat a két végéhez erősített, \ell hosszúságú fonalak segítségével közös pontban felfüggesztünk. A rudat a fonalak síkjában kicsit kitérítjük.

Milyen hosszúságú fonalak esetén lesz a rúd kis lengéseinek periódusideje a lehető legkisebb, és mekkora ebben az esetben a lengésidő?

Közli: Cserti József, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4428. Két azonos térfogatú gáztartályban megegyező részecskeszámú, egyenlő belső energiájú hidrogén, illetve hélium van.

a) Mekkora a gázok nyomásának aránya?

b) Mekkora a részecskék átlagsebességeinek aránya?

Közli: Zsigri Ferenc, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4429. A mai projektorokat nem ajánlatos egyszerűen kikapcsolni. Miután a vetítőlámpa kialudt, még percekig forog a hűtőventilátor, és csak utána szabad teljesen áramtalanítani a készüléket. Edit szerint ez fölösleges: ,,Ha már nincs bekapcsolva a lámpa, akkor melegebb már nem lehet, az üzemi hőmérsékletét pedig kibírja a berendezés. Vagyis ha már nem akarunk vetíteni, rögtön ki lehet húzni a csatlakozót a konnektorból.'' Vajon igaza van-e Editnek?

Közli: Bodor András, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4430. A mellékelt kapcsolásban R=1 k\Omega, C=10 mF. Mekkora a telep kapocsfeszültsége, ha a kondenzátor a feltöltődés után 4,5 J energiát tárol?

Izsák Imre Gyula verseny, Zalaegerszeg

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4431. Egy régi gramofonlemez egyik oldalát alaposan letörölgettük, amitől ez az oldal Q=1 \muC töltéssel egyenletesen feltöltődött. A lemezjátszó f=78/perc fordulatszámmal forgatta a lemezt, amelynek külső átmérője d=300 mm. Mekkora indukciójú mágneses tér alakul ki ennek hatására a lemez közepén? Hasonlítsuk össze ezt a földi mágneses mező nagyságrendjével!

Közli: Légrádi Imre, Sopron

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4432. Egy 10 dioptriás gyűjtő- és egy -5 dioptriás szórólencse közös tengelyen van, egymástól 5 cm-re. A gyűjtőlencsétől 20 cm-re, a szórólencsével átellenes oldalon világít egy kis izzószál. Hová tegyük az ernyőt, ha azon meg akarjuk nézni az izzószál képét? Hol kapunk képet, ha az izzószálat a korábbi 20 cm-es távolság hatodrészével közelítjük a lencséhez?

Mátrai Tibor fizikaverseny, Eger

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4433. Ha 185 nm-es UV fénnyel egy bizonyos nehézfémet megvilágítunk, 1,00.106 m/s sebességű elektronok lépnek ki belőle.

a) Melyik ez a nehézfém, és ki fedezte fel ezt az elemet?

b) Mekkora sebességű elektronok lépnek ki ebből a fémből, ha 254 nm-es UV fénnyel világítjuk meg?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)