Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2013. februári fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2013. március 11-én LEJÁRT.


M. 330. Vizsgáljuk meg különböző sugarú, lehetőleg ugyanolyan anyagú golyók (pl. üveg- vagy csapágygolyók) legurulását egy rugalmas anyaggal, pl. habszivaccsal bevont puha lejtőn! Méréssel határozzuk meg a mechanikai energiaveszteség százalékos mértékét!

Közli: Horváth Norbert, Budapest

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2013. március 11-én LEJÁRT.


P. 4508. A menedékháztól a hegycsúcsig 1,5 km/h a túrázók átlagsebessége, a visszaúton pedig 3,5 km/h. A menedékháztól menedékházig számított teljes túrán az átlagsebesség 2 km/h. Az indulástól a megérkezésig mért idő hányad részét töltötték a hegycsúcson pihenéssel a túra résztvevői?

Közli: Szombathy Miklós, Eger

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4509. Mekkora az Egyenlítőn merőlegesen a földbe szúrt, 1 m magas bot árnyéka

a) március 21-én délben;

b) március 21-én, a delelés után 2 órával?

Közli: Simon Péter, Pécs

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4510. Egy csuklóhoz erősített, kezdetben függőleges helyzetű, elhanyagolható tömegű rúd végén súlyos, kisméretű gömb van. A rúd kibillen labilis egyensúlyi helyzetéből. Mekkora szögelfordulás pillanatában nem hat a rúdra erő?

Közli: Holics László, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4511. Egyatomos ideális gáz V-T diagramon az ábrán látható folyamatot végzi. Az A állapotban a gáz nyomása p0, térfogata V0, hőmérséklete T0=200 K.

a) Ábrázoljuk a folyamatot p-V diagramon!

b) Keressük meg a folyamat azon E állapotát a p-V diagramon, amelyre igaz, hogy a gáz által az A\toE folyamatban végzett munka egyenlő az E\toD folyamatban végzett munkával.

c) Mennyi a gáz hőmérséklete az E állapotban?

d) Hányszor több hőt vett fel a gáz az A\toE folyamatban, mint az E\toD folyamatban?

Közli: Kotek László, Pécs

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4512. Egy műanyag slinky tömege 60 g, magassága 6 cm, meneteinek száma 40. Egyik végén felfüggesztve a hossza 106 cm. Hány N/m a slinky egyetlen menetének a rugóállandója?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4513. Vízszintes asztallapon két kicsiny, m=5 g tömegű szigetelő korongot helyezünk el úgy, hogy a középpontjaik távolsága kezdetben x0=5 cm. A korongokra egy-egy kis fémgömb van rögzítve, melyek töltése Q=8.10-8 C.

Az egyik korongot rögzítjük az asztallaphoz, a másikat elengedjük, s az elcsúszik. Az asztallap és a korong közötti súrlódási együttható értéke \mu=\mu0=0,3. Hanyagoljuk el a töltések és az asztal közötti elektrosztatikus kölcsönhatást!

a) Mekkora x1 távolság lesz a két korong középpontja között abban a pillanatban, amikor a csúszó korong sebessége eléri a legnagyobb értékét?

b) Mekkora xm távolságban lesz a két korong középpontja egymástól, miután a csúszó korong megáll?

c) Milyen összefüggés áll fenn x0, x1 és xm között?

Közli: Légrádi Imre, Sopron

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4514. Az ábra szerinti kapcsolásban a kapcsoló nyitott állása esetén az árammérő 200 mA-t, a feszültségmérő 10 V-ot mutat. A kapcsoló zárásakor az árammérő által jelzett érték 0,1 A-rel nő, az R2 ellenállású fogyasztóra jutó feszültség pedig 10 V-tal nő.

a) Mekkora a fogyasztók ellenállása?

b) Mekkora az áramforrás feszültsége?

c) Mennyit mutat a voltmérő zárt kapcsolóállás esetén?

Közli: Zsigri Ferenc, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4515. Az ábrán látható függőleges vezetőkeret szárai párhuzamosak, felső része egy R=2 ohmos ellenállással van lezárva. A keret egy olyan homogén mágneses térben van, melynek B-vonalai merőlegesek a keret síkjára. B=0,8 T. A keret szárai közötti távolság \ell=20 cm, a rajta súrlódásmentesen csúszó, elhanyagolható ellenállású vezető tömege m=200 g. A vezetőt kezdősebesség nélkül elengedjük.

a) Ábrázoljuk a vezetőre ható erők eredőjét a vezető sebessége függvényében!

b) Becsüljük meg, hogy mennyi idő alatt változik meg a vezető sebessége 4 m/s-ról 4,2 m/s-ra! Eközben mennyit mozdul el?

Varga István (1952-2007) feladata

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4516. Egy fogyasztót az erőművel 12 ohm ellenállású rézvezeték köt össze. A fogyasztó 1 kW teljesítményt igényel. Mekkora hatásfokkal lehet az elektromos energiát a fogyasztóhoz szállítani (a fogyasztónál mérhető) 230 V, illetve 10 kV feszültség esetén?

Közli: Simon Ferenc, Zalaegerszeg

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4517. Négy egyforma, homogén tömegeloszlású rudat súrlódásmentes csuklók segítségével összekapcsolunk, majd az így keletkezett keretet négyzet alakban vízszintes, sima asztallapra helyezzük. A négyzet P csúcsát vízszintesen, az átló irányában elkezdjük tolni, aminek következtében az aP gyorsulással indul el. Mekkora gyorsulással kezd el mozogni a négyzet szemközti Q csúcsa?

Közli: Vigh Máté, Pécs

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)