Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2013. márciusi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2013. április 10-én LEJÁRT.


M. 331. Cérnaszálra felfüggesztett teniszlabda-ingával mérjük meg, mennyi munkát végez a közegellenállási erő egyetlen lengés során! Hogyan függ ez a munka a kitéréstől? Következtethetünk-e a mért adatokból arra, hogy a közegellenállási erő (kis, illetve nagyobb sebességek esetén) a sebesség hányadik hatványával arányos?

Közli: Veres Gábor, CERN (Svájc)

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2013. április 10-én LEJÁRT.


P. 4518. Két párhuzamos fal között m tömegű labda pattog a falakra merőleges v sebességgel. A falakon történő ütközés tökéletesen rugalmas. Mekkora átlagos erőt fejt ki a labda a falakra, ha azok távolsága d?

Párkányi László (1907-1982) feladata

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4519. Az utóbbi idő egyik legnagyobb szenzációja Felix Baumgartner sztratoszféra-ugrása volt. Az osztrák ejtőernyős 39045 méteres rekordmagasságban ugrott ki a hordozó járműből, és 4 perc 17 másodpercnyi zuhanás után nyitotta ki az ernyőjét. A világhálót is bejárt videó szerint sebessége az alábbiak szerint változott az esés első szakaszában:

a) Készítsük el az első 64 másodperces mozgásrész sebesség-idő és gyorsulás-idő grafikonját!

b) A zuhanás során regisztrált legnagyobb sebessége 1300 km/h volt, ami az aktuális hangsebesség 1,2-szerese. Becsüljük meg, hogy mikor érte volna el ezt a rekordot, ha pusztán a gravitáció hatása érvényesül!

Öveges József emlékverseny, Tata

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4520. Az ábra szerinti elrendezésben a testek nyugalomban vannak; m1=1 kg, \alpha=30o. Az m1 tömegű testet a falhoz rögzítő fonal vízszintes.

a) Határozzuk meg m2 nagyságát!

b) Tegyük fel, hogy elszakad az m1 tömegű testet a falhoz rögzítő fonal! Mekkora gyorsulással kezdenek mozogni ekkor a testek?

Szegedi Ervin (1956-2006) feladata

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4521. Függőleges, alul nyitott, A=1 dm2 keresztmetszetű, rögzített hengerben súrlódásmentesen mozgó dugattyú p1=6.104 Pa nyomású, V1=3 dm3 térfogatú levegőt zár el. A dugattyút a henger zárt végével egy, D=1000 N/m direkciós erejű, L0=0,6 m hosszúságú, húzó-nyomó rugó köti össze. Ebben a helyzetben a rendszer egyensúlyban van. A külső légnyomás p0=105 Pa.

a) Határozzuk meg a dugattyú tömegét!

b) A bezárt levegőt lassan melegíteni kezdjük. Mennyi hőt kell közölni a levegővel azon állapot eléréséig, amikor a rugó nem fejt ki erőt a dugattyúra?

Közli: Kotek László, Pécs

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4522. Újsághír: ,,Minden egyes köbméter megtakarított földgáz több mint 1,7 kg szén-dioxid kibocsátásától kíméli meg a környezetet.'' A földgáz 97%-a metán.

a) Milyen hőmérsékletű, normál nyomású metán elégetésekor keletkezik köbméterenként 1,7 kg szén-dioxid?

b) Hány kg oxigén fogy el, és mennyi vízgőz keletkezik ugyanekkor?

c) Köbméterenként hány MJ-lal kisebb a metán fűtőértéke, mint az égéshője?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4523. Öt darab egyforma, \ell=0,5 méter hosszú fonálingát készítünk elhanyagolható súlyú, elektromosan szigetelő fonálból és kis, m=50 milligramm tömegű fémgömbökből. Mind az öt inga kis gömbjét Q=10-7 coulomb nagyságú, azonos előjelű elektromos töltéssel látjuk el, majd az ingákat egyazon pontban felfüggesztjük. A kis fémgömbök - kölcsönös taszításuk következtében - egy vízszintes síkú körön helyezkednek el az egyensúly beálltával.

a) Mekkora ennek a körnek a sugara?

b) Mekkora állandósult fordulatszámmal kellene a felfüggesztési ponton átmenő függőleges tengely körül forgatni az ingákat, ha fémgömbjeiken nem volna elektromos töltés, de azt szeretnénk, hogy azok az előbb említett körön keringjenek?

Közli: Légrádi Imre, Sopron

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4524. Az ábrán látható kapcsolásban az érintkező kezdetben a lineáris tolóellenállás közepén áll. Hogyan változnak meg a mérőműszerek által mutatott értékek, ha az érintkezőt lassan jobbra toljuk? A tolóellenállás nagysága R, a műszerek belső ellenállása RV és RA.

Varga István (1952-2007) feladata

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4525. 10 cm sugarú, 0,5 mm2 keresztmetszetű körvezető a síkjára merőleges, homogén mágneses mezőben 6,28.10-3 Vs fluxust ölel körül. Mekkora rugalmas feszültség keletkezik a körvezetőben, ha abban 10 A erősségű áramot indítunk?

Közli: Holics László, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4526. A Földről megfigyelt Vénusz-átvonulás, vagy a Marsról megfigyelt Föld-átvonulás során takarja el a bolygó a Nap nagyobb hányadát? Mennyi a kettő aránya?

Közli: Bodor András, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4527. Hányszor jobb a ,,hatásfoka'' a Napnak, mint a Paksi Atomerőműnek? Pontosabban: hányszor több energia szabadul föl 1 kg hidrogén héliummá való fúziója során, mint 1 kg uránból a hasadás során?

Közli: Korpássy Péter, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4528. Nyújthatatlan, hajlékony, súlyos kötelet két, azonos magasságban elhelyezkedő szögre akasztunk az ábrán látható módon. A kötél ekkor nyugalomban marad. A szögek közötti kötéldarab hossza \ell, ezen darab ,,belógása'' pedig h. Milyen hosszú a kötél? (A súrlódás elhanyagolható.)

Közli: Vigh Máté, Budapest

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)