Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2017. áprilisi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2017. május 10-én LEJÁRT.


M. 368. Kísérletezzünk búgócsigával vagy másféle pörgettyűvel! Mérjük meg a felpörgetett és magára hagyott búgócsiga (pörgettyű) fordulatszámának időbeli változását!

(6 pont)

statisztika


G-jelű feladatok

A beküldési határidő 2017. május 10-én LEJÁRT.


G. 599. Egyenes pályán \(\displaystyle t_0=0\) időpillanatban álló helyzetből induló test gyorsulása \(\displaystyle 4~{\rm m/s}^2\) nagyságú. Egy másik, állandó nagyságú sebességgel 9 m sugarú körpályán mozgó test gyorsulása ugyancsak \(\displaystyle 4~{\rm m/s}^2\) nagyságú.

\(\displaystyle a)\) Mekkora a két test pillanatnyi sebessége a \(\displaystyle t_1=5\) s pillanatban?

\(\displaystyle b)\) Mekkora utat tesznek meg az 5 s alatt?

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 600. Naponta közlekedik helikopter két város között. Normál sebessége mindkét irányban 120 km/h. Egy szeles napon átlagsebessége az egyik irányban 140 km/h, a másik irányban 100 km/h volt, így a teljes oda-vissza úton a menetidő 15 perccel hosszabb lett, mint rendesen.

Hány kilométerre van egymástól a két város?

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 601. Összeragasztottunk egy 100 grammos és egy 50 grammos súlyt, és az így nyert testet egy függőleges rugóra akasztottuk. Amikor a ragasztó kiszáradt, az 50 grammos test elvált a másiktól és leesett.

Mekkora gyorsulással indult el a másik test?

(3 pont)

megoldás, statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2017. május 10-én LEJÁRT.


P. 4927. Ismeretlen elektromotoros erejű és belső ellenállású telepet 10 ohmos ellenállással terhelve a kapocsfeszültség 6 V, a telepben tárolt energia másodpercenként 7,2 J-lal csökken.

\(\displaystyle a)\) Mekkora az áramforrás belső ellenállása?

\(\displaystyle b)\) Mekkora az elektromotoros erő?

\(\displaystyle c)\) Mekkora a kapocsfeszültség, ha a terhelés ellenállását 20 ohmra növeljük?

Példatári feladat nyomán

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4928. \(\displaystyle a)\) Mekkora gyorsulással indulnak meg az ábrán látható, könnnyen gördülő kiskocsik, ha a csiga tömege és a légellenállás elhanyagolható? Adatok: \(\displaystyle m_1=1\) kg, \(\displaystyle m_2=2\) kg, \(\displaystyle M=5\) kg.

\(\displaystyle b)\) Milyen határok közé eshet az \(\displaystyle M\) tömegű kiskocsi kezdeti gyorsulása más tömegadatok mellett?

Közli: Németh László, Fonyód

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4929. Az ábrán látható, \(\displaystyle 3L\) hosszúságú, elhanyagolható tömegű, merev rúd a bal oldali végétől \(\displaystyle L\) távolságra lévő, rögzített, vízszintes tengely körül függőleges síkban súrlódásmentesen foroghat. A rúd végeihez \(\displaystyle m\), illetve \(\displaystyle 2m\) tömegű, kis méretű testeket erősítünk, majd egy adott pillanatban a rudat vízszintes helyzetből elengedjük.

\(\displaystyle a)\) Határozzuk meg a testek sebességét abban a pillanatban, amikor a rúd éppen függőleges!

\(\displaystyle b)\) Mekkora erővel nyomja ekkor a rúd a tengelyt?

\(\displaystyle c)\) Mekkora a testek gyorsulása a rúd elengedése utáni pillanatban?

Közli: Kotek László, Pécs

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4930. Vízszintes, elég érdes talajon egy derékszögű háromszög keresztmetszetű, \(\displaystyle M\) tömegű, homogén anyageloszlású hasáb fekszik a legkisebb oldallapján. A háromszögnek a talajnál lévő csúcsához tartozó hegyesszöge \(\displaystyle \alpha=60^\circ\). A hasáb felső élének közepéhez egy fonalat erősítettünk, és annak másik végéhez egy \(\displaystyle m\) tömegű, kicsiny testet rögzítettünk. A fonálingát az ábrán látható módon vízszintes helyzetbe hozzuk, majd elengedjük. Azt tapasztaljuk, hogy amikor a fonál \(\displaystyle 20^\circ\)-os szöget zár be a vízszintessel, a hasáb megbillen.

\(\displaystyle a)\) Mekkora a \(\displaystyle M/m\) tömegarány?

\(\displaystyle b)\) Mekkorára kellene növelni a \(\displaystyle M/m\) arányt, hogy a mozgó fonálinga egyáltalán ne tudja megbillenteni a hasábot?

Közli: Berke Martin, Zalaegerszeg, Zrínyi M. Gimn.

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4931. Egy hőszigetelő falú, vízszintes hengerben könnyen mozgó, hőáteresztő dugattyú két azonos anyagú, de különböző nyomású és hőmérsékletű gázt választ el. A dugattyú kezdetben rögzített, majd a rögzítést kioldjuk. Milyen kezdeti feltételek esetén lehetséges, hogy az egyensúly beállta után a dugattyú nem azon az oldalon állapodik meg, ahol eredetileg a kisebb nyomású gáz volt, hanem a másik oldalon?

Közli: Vass Miklós, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4932. Az ábra bizonyos mennyiségű, ideálisnak tekinthető nemesgázzal működő hőerőgép izoterm, izobár és izochor részfolyamatokból álló \(\displaystyle ABCA\) és \(\displaystyle CDEC\) körfolyamatait szemlélteti. Mekkora a két hatásfok aránya?

Közli: Zsigri Ferenc, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4933. Rögzítetlen, \(\displaystyle Q_1=10^{-10}\) C és \(\displaystyle Q_2=-2\cdot 10^{-10}\) C töltésű, 4 mm sugarú, 1 g tömegű gömbök egymástól 1 m távolságra vannak. A gömböket magukra hagyjuk.

Mennyi idő múlva lesznek 25 cm távolságra egymástól?

Nagy László (1931–1987) feladata

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4934. Egy 2 méter hosszú, egyenes, áramjárta vezeték hősugárzással másodpercenként 10 J energiát bocsát ki a környezetébe, eközben hőmérséklete nem változik.

\(\displaystyle a)\) Mekkora a vezetékbeli elektromos térerősség, ha a vezeték átmérője 4 mm, és a felületénél a mágneses indukció nagysága 0,002 Vs/m\(\displaystyle ^2\)?

\(\displaystyle b)\) Milyen anyagból készülhetett a vezeték?

Közli: Holics László, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4935. Egy fotonnak és egy elektronnak azonos a hullámhossza. Melyiknek nagyobb a mozgási energiája?

Közli: Honyek Gyula, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4936. Egy szabad, álló neutron bomlásakor mekkora lehet az elektron legnagyobb mozgási energiája?

Közli: Légrádi Imre, Sopron

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4937. A jövőben képesek leszünk olyan űrhajókat is építeni, amelyek távoli csillagrendszerekbe repíthetnek minket. Tegyük fel, hogy az egyik ilyen űrhajó a szökési sebességgel hagyja el a Földet, és speciális hajtóművének köszönhetően a mozgási energiáját minden nap megduplázza (a nyugalmi tömege eközben nem változik).

Becsüljük meg, mennyit öregszik az űrhajó kapitánya a 4,3 fényévnyire lévő Alpha Centaurira történő utazás során!

Közli: Vigh Máté, Budapest

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)