Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2023. márciusi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2023. április 17-én LEJÁRT.


M. 421. Húzzunk fekete, puha grafitceruzával vonalakat egy papírlapra. Feltételezhetjük, hogy a grafit atomi rétegekben ,,kenődik'', és a szomszédos atomi rétegek közötti távolság 0,34 nm. Határozzuk meg, hogy hány szénatom magasságú egy vonal!

Közli: Honyek Gyula, Veresegyház

(6 pont)

statisztika


G-jelű feladatok

A beküldési határidő 2023. április 17-én LEJÁRT.


G. 809. Egy könnyű reszelővel kis méretű munkadarabot vízszintes síkban reszelünk. A két kezünk által kifejtett erők eredőjének hatásvonala átmegy a munkadarab felületének a közepén, és ez a hatásvonal \(\displaystyle 30^\circ\)-os szöget zár be a függőlegessel. Mekkora a reszelő és a munkadarab közötti súrlódási együttható?

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 810. Tizenegyesrúgáskor a labda átlagsebessége elérheti a 150 km/h értéket is. A kapusnak mennyi ideje van a védésre, ha az elrúgás pillanatában a kapu közepén áll, és a labda a kapu egyik alsó sarka felé mozog? Van-e igazságtartalma a következő mondásnak: ,,Büntetőt jól védeni nem lehet, csak rosszul rúgni.''\(\displaystyle \,\)?

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 811. Vízszintes lapon három hasábot állandó \(\displaystyle F\) erővel húzunk az ábrán látható módon. A hasábok mindvégig egy egyenes mentén mozognak, pillanatnyi sebességük \(\displaystyle v_0\). Hogyan függ a hasábokat összekötő fonalakban ébredő fonálerő a hasábok és a lap közötti \(\displaystyle \mu\) csúszási súrlódási együttható értékétől?

(4 pont)

megoldás, statisztika


G. 812. Egy testet vízbe merítve 1,5 N, glicerinben pedig 1 N erővel tudunk egyensúlyban tartani. Mekkora a test térfogata és a sűrűsége?

(3 pont)

megoldás, statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2023. április 17-én LEJÁRT.


P. 5472. Mennyi idő alatt kerüli meg a James Webb űrtávcső a Napot?

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 5473. Függőlegesen, \(\displaystyle v = 50\) m/s sebességgel fellőtt, \(\displaystyle M = 3\) kg tömegű lövedék \(\displaystyle t = 3\) s múlva két részre robban. Az \(\displaystyle m_1 = 1\) kg tömegű darabja \(\displaystyle t_1 = 1\) s múlva földet ér.

\(\displaystyle a)\) A robbanástól számítva mennyi idő múlva esik le a másik darab?

\(\displaystyle b)\) Ha az elsőnek visszaeső darab a fellövés helyétől 40 m távolságban ért földet, milyen távol lesz a két darab egymástól, amikor a másik is már földet ért?

Közli: Holics László, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 5474. Vízszintes síkon egy homogén, vékony, \(\displaystyle m\) tömegű, \(\displaystyle \ell\) hosszúságú pálca egyik végét csuklóval rögzítjük. A másik végét egy rövid ideig ható, a rúdra merőleges, vízszintes, \(\displaystyle F\) nagyságú erővel megütjük. Mekkora ebben a pillanatban a pálca közepének gyorsulása, szöggyorsulása és a másik végére ható csuklóerő?

Közli: Gelencsér Jenő, Kaposvár

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 5475. Egy \(\displaystyle M=32\) kg tömegű, \(\displaystyle V= 4~\mathrm{dm}^3\) térfogatú tartály súrlódásmentesen mozoghat egy vízszintes asztallapon. A tartályt egy \(\displaystyle m=16\) kg tömegű dugattyú két részre osztja, a bal oldalon \(\displaystyle V_0=1~\mathrm{dm}^3\) térfogatú, \(\displaystyle p_0=0{,}3\) MPa nyomású és \(\displaystyle \kappa=1{,}5\) adiabatikus kitevőjű gázkeverék található. A jobb oldalon vákuum van. Mekkora relatív sebességgel ütközik a dugattyú a henger falának, ha a dugattyú rögzítését feloldjuk? Tételezzük fel, hogy a gáz minden időpillanatban termikus egyensúlyban van!

Példatári feladat nyomán

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 5476. Három egyforma, \(\displaystyle A\) területű fémlemezt helyezünk el egymással párhuzamosan. A lemezek közötti távolság kicsi a lemezek méretéhez képest.

\(\displaystyle a)\) Mekkora az elektromos térerősség a lemezek között, ha a bal oldali lemezre \(\displaystyle +Q\), a középsőre \(\displaystyle +2Q\), a jobb oldalira pedig \(\displaystyle +3Q\) töltést juttatunk?

\(\displaystyle b)\) Mekkora az elektromos térerősség a lemezek között, ha a bal oldali lemezre \(\displaystyle +Q\), a középsőre \(\displaystyle -2Q\), a jobb oldalira pedig \(\displaystyle +3Q\) töltést juttatunk?

Közli: Honyek Gyula, Veresegyház

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 5477. Egy \(\displaystyle U=24\) V feszültségű ideális telepből, \(\displaystyle R_1=500~\Omega\)-os és \(\displaystyle R_2= 300~\Omega\)-os ellenállásokból, egy kapcsolóból, valamint egy ideális transzformátorból az ábrán látható kapcsolást állítottuk össze. A transzformátor primer tekercsének menetszáma \(\displaystyle N_1=800\), a szekunder tekercsé \(\displaystyle N_2=1000\). A hosszú ideje nyitva lévő kapcsolót egyszer csak zárjuk. Mekkora áram folyik a primer és szekunder körben közvetlenül a kapcsoló zárása után?

Közli: Vigh Máté, Biatorbágy

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 5478. Az üvegből készült, síkdomború lencsét a sík oldalánál víz, a domború oldalánál levegő határolja.

\(\displaystyle a)\) Mekkora a lencse két oldali fókusztávolságának aránya?

\(\displaystyle b)\) Mekkora ez az arány, ha a határoló közegeket felcseréljük?

A lencse vékony és kis nyílásszögű. Az üveg törésmutatója 3/2, a vízé 4/3.

Közli: Zsigri Ferenc, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 5479. A klasszikus elektronmodell szerint az elektron egy olyan egyenletesen feltöltött szigetelő gömbhéj, amelynek elektrosztatikus energiája az elektron \(\displaystyle mc^2\) nyugalmi energiájával egyezik meg.

Mekkora mozgási energiával kellene egy elektront egy másik, kezdetben álló elektronnak ütköztetni, hogy ,,összeérjenek'' egymással, ha a klasszikus mechanika törvényeit alkalmazzuk?

Közli: Gnädig Péter, Vácduka

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 5480. Egy függőleges sík adott \(\displaystyle P\) pontján keresztül különböző hajlásszögű (a síkra merőleges) lejtőket fektetünk, és ezeken kezdősebesség nélkül indítva pontszerűnek tekinthető testeket csúsztatunk le. Hol helyezkednek el azok a pontok, ahová a lecsúszó testek adott \(\displaystyle t\) idő alatt eljutnak? A súrlódási együttható a lejtők és a testek között \(\displaystyle \mu\).

Galileo Galilei (1564–1642) feladata nyomán

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)