Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

ERICSSON-DÍJ '2000

December elsején 20 iskola néhány tanára, igazgatója nem tartotta meg az óráit, helyette ünneplésre gyűltek össze a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, mivel a szervezők, az Ericsson Magyarország Kft. és a Richter Gedeon Rt. ezt a helyet tartották a legméltóbbnak arra, hogy 16 Ericsson-díjas matematika- és fizikatanárnak, valamint 4 kémiatanárnak a Magyar Kémia Oktatásért immár második alkalommal -- ezúttal közösen -- díjakat osszanak.

Matematikát eredményesen tanító tanárok részére (akiknek OKTV vagy Arany Dániel versenyen matematikából nyertes versenyzői voltak) először a Graphisoft R&D Rt. vezetője, Bojár Gábor ajánlott fel díjat, majd a tavalyi évtől még két élvonalbeli nagyvállalat alapított tanári díjat, fizika- és kémiatanárok részére is. Jövő évtől az említett három cég -- eddigi alapítványaik támogatását megtartva -- egy új, közös alapítványt hoz létre: a Magyar Természettudományos Oktatásért. A Rátz Lászlóról, a Fasori Gimnázium 70 évvel ezelőtt elhunyt kiváló pedagógusáról és nagy tudású matematikatanáráról elnevezett Rátz tanár úr díjat 2001-től évente 2-2-2 olyan matematika-, fizika- és kémiatanár nyerheti el egyenként 1 milló forint értékben, aki pályafutása során kimagasló szerepet tölt be tantárgya népszerűsítésében és a tehetséggondozásban.

A mostani ünnepségen nemcsak a barátok, kollégák, de videóról minden egyes kitüntetett tanárt tanítványai is köszöntöttek -- a diákok szövegén ki-ki meghatódhatott vagy nevethetett.

Az ERICSSON 2000-ben 4 millió forintos támogatásban részesítette a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítványt: a támogatás célja, hogy előmozdítsa és erősítse a magyarországi természettudományos alapképzés világviszonylatban is kiemelkedő színvonalát, igényességét.

A 2000 áprilisa és szeptembere között a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban, a Természet Világában, valamint több napi- (és heti-) lapban, a Pályázatfigyelőben és az Interneten is megjelent felhívás szempontjai alapján az általános- vagy középiskolákban tanítók közül 4 matematika- és 4 fizikatanár kapta meg a külön-külön 200 000 forint díjazású "ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért", és további 4-4 matematika- és fizikatanár a 150 000 forint pénzjutalommal járó "ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért" díjat és az egyedi tervezésű emlékplakettet.

A díjazottak személyét a javaslatok alapján a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat választotta ki, és a MATFUND Alapítvány kuratóriuma hagyta jóvá. A díjazott tanárok iskolái részére a KöMaL folyóirat 10-10 példányának előfizetését is biztosítja a támogatásból az alapítvány.

A kétféle díjra összesen 62 jelöltet javasoltak az iskolák, a kollégák, különböző intézmények, társadalmi szervezetek, tanítványok és szüleik, néhány tanárra 2-3 sőt több helyről is érkezett ajánlás. A tehetséggondozás díjára 23 fizika- és 11 matematikatanárt, a népszerűsítési díjra 16 fizika- és 12 matematikatanárt jelöltek. A sok kiváló szaktanár és pedagógus közül nehéz volt a választás. Azonban azok az arra érdemesek, akik tavaly vagy idén nem kerültek a díjazottak közé, bizonyára ott lesznek a következő években.

Az "ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért" díjban észesült 2000-ben a matematikát tanító tanárok közül:

  Lászlóné Sergyán Stefánia (Budapest, Szent István Gimnázium),

  Németh József (Pécs, Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola),

  Polcz Katalin (Pécs, Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola),

  Simonné Bujdosó Margit (Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája),

a fizikát tanító tanárok közül:

  Kotormán Mihály (Debrecen, Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola),

  Pálovics Róbert (Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium),

  Beregszászi Zoltán (Budapest, Puskás Tivadar Távközlési Technikum),

  Horváth Ferenc (Barcs, Dráva Völgye Középiskola).

Az "ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért" díjban részesült 2000-ben a matematikát tanító tanárok közül:

  Károlyi Károly (Bátaszék, Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola),

  Maráz Lászlóné (Tata, Vaszari János Általános Iskola),

  Tarcsay Tamás (Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma),

  Wágner Tamás (Budapest, Kürt Alapítványi Gimnázium),

a fizikát tanító tanárok közül:

  dr. Zátonyi Sándor (Sopron, Orsolya téri Általános Iskola),

  dr. Zsúdel László (Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium),

  dr. Kopcsa József (Debrecen, Gábor Dénes Szakközépiskola),

  dr. Jurisits József (Szekszárd, Garay János Gimnázium).

A 2000. évi ERICSSON díjasok bemutatása

A társulati bizottságok tagjai a következők voltak:

az Eötvös Társulattól: dr. Molnár Miklós elnök (a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense), dr. Berkes József (a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi adjunktusa), Juhász Nándor (a szegedi Rókus I.sz. Általános Iskola tanára), továbbá a tavalyi Ericsson-díjasok közül Sebestyén Zoltán (a pécsi Testvérvárosok Téri Általános Iskola tanára) , Nagy Márton (a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium nyugdíjas tanára), Simon László (a túrkevei Ványai Ambrus Gimnázium és Járműtechnikai Szakközépiskola tanára) és dr. Szegedi Ervin (a Debreceni Egyetem Gyakorló Gimnáziumának szakvezető tanára);

a Bolyai Társulattól: Pálmay Lóránt elnök (a Fővárosi Pedagógiai Intézet nyugalmazott vezető szaktanácsadója), Bonifert Domokos (a szegedi Tudományegyetem Tanárképző Főiskolájának docense), Lajos Józsefné ( a Kiss Árpád Országos Közoktatási Intézmény munkatársa), Pogáts Ferenc és Sztrókayné Földvári Vera (az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar docensei), Szakál Péter (a soproni Széchenyi I. Gimn igazgatója), továbbá a tavalyi Ericsson-díjasok közül Róka Sándor (a nyiregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola docense), Deli Lajos (a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium tanára) és dr. Katz Sándor (a bonyhádi Petőgi Sándor Evangélikus Gimnázium tanára).

A MATFUND Alapítvány kuratóriumának tagjai: dr. Katona Gyula elnök (az MTA levelező tagja, Matematikai Kutatóintézetének igazgatója), dr. Benczúr András (az ELTE TTK dékánja, egyetemi tanár), dr. Nagy Dénes Lajos (a fizikai tudományok doktora, KFKI RMKI), Oláh Vera (matematikus, a KöMaL főszerkesztője), dr. Tichy Géza (az ELTE egyetemi tanára).


Fényképek a díjkiosztóról


Fő támogatónk az Ericsson - Ericsson-díj


A 2021. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2021. évi Ericsson-díjasok: Madarász Péter, Orosz Gyula Tibor, dr. Schramek Anikó, dr. Seres István, dr. Berkéné Várbíró Beáta, Szomódi Zsuzsanna, Poócza József, dr. Stonawski Tamás.
A 2021. évi Ericsson-jelentés


A 2020. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2020. évi Ericsson-díjasok: Szilágyiné Manasses Melinda, Győry Ákos, dr. Siposs András, dr. Hömöstrei Mihály, Juhász Péter, Lángné Juhász Szilvia, Rudolf Tamásné, Szabó László Attila.
A 2020. évi Ericsson-jelentés


A 2019. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2019. évi Ericsson-díjasok: Sztranyák Attila, Tóth Mariann, Dr. Oláh Éva Mária, Szabó Miklós, Holló-Szabó Ferenc, Lányi Veronika, Teplitzky István, Theisz György.
A 2019. évi Ericsson-jelentés


A 2018. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2018. évi Ericsson-díjasok: Meiszterics Zoltánné, Zsilvölgyi Márta, Urbán János, Udvardi Imre, Soós Edit, Sztojcsevné Fekete Mária, Sikó Dezső, Filep Doina Otília.
A 2018. évi Ericsson-jelentés


A 2017. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2017. évi Ericsson-díjasok: Pálovicsné Tusnády Katalin, Simonné Krum Eszter, Szokolai Tibor, Chikán Éva, Koncz Levente, Straubingerné Kemler Anikó, Dr. Kopasz Katalin, Piriti János.
A 2017. évi Ericsson-jelentés


A 2016. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2016. évi Ericsson-díjasok: Kiss Zoltán, Nemecskó István, Horváth Norbert, Dudás Imre, Magyar Zsolt, Besnyőné Titter Beáta, Pántyáné Kuzder Mária, Nagy Tibor.
A 2016. évi Ericsson-jelentés


A 2015. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2015. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Dudics Pál, Dr. Tölgyesiné Irmes Marianna, Csatári László, Nyerkiné Alabert Zsuzsanna Ágnes, Lengyel Csaba, Remeténé Orvos Viola, Fodor Zsolt, Pataki János.
A 2015 évi Ericsson-jelentés


A 2014. évi Ericsson-díjak kiírása
15 év elteltével módosultak az Ericsson-díj odaítélésének feltételei
A 2014. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Erdősi Katalin, Zámborszky Ferenc, Tasi Zoltánné, Pál Zoltán, Dr. Kiss Géza, Varga Mária, Bíró Bálint, Pálfiné Kovács Erika.
A 2014. évi Ericsson-jelentés


A 2013. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2013. évi Ericsson-jelentés
A 2013. évi Ericsson-díjasok
Pedagógusnapra az Ericssontól


A 2012. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2012. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2011. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2011. évi Ericsson-jelentés
A 2011. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2010. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2010. évi Ericsson-jelentés
A 2010. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2009. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2009. évi Ericsson-díjasok matematikából, a tehetségekért fizikából, a fizika népszerűsítéséért
A 2009. évi Ericsson-díj


A 2008. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2008. évi Ericsson-díjasok
A 2008. évi Ericsson-díj


A 2007. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2007. évi Ericsson-díjasok
A 2007. évi Ericsson-díj


A 2006. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2006. évi Ericsson-díjasok
A 2006. évi Ericsson-díj


A 2005. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2005. évi Ericsson-díjasok
A 2005. évi Ericsson-díj

A 2004. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2004. évi Ericsson-díjasok
A 2004. évi Ericsson-díj

A 2003. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2003. évi Ericsson-díjasok

A 2002. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2002. évi Ericsson-díjasok

A 2001. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2001. évi Ericsson-díjasok

A 2000. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2000. évi Ericsson-díjasok
Beszámoló a 2000. évi Ericsson-díjak kiosztásáról - fényképekkel

Az 1999. évi Ericsson-díjak kiírása