Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A 2001. évi Ericsson-díjasok

Az Ericsson Magyarország Kft 2001-ben harmadik alkalommal osztja ki az "ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért" és az "ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért" díjakat általános- vagy középiskolában tanító 8 matematika-, és 8 fizikatanár részére. A díjak összege mindkét kategóriában 200 000 Ft.

A díjazottak személyét a pályázati határidőre beérkezett javaslatok alapján a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat bizottságai választották ki 2001. október 16-i ill. 2001. október 20-i ülésükön, és a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány kuratóriuma hagyta jóvá 2001, október 26-án.

A társulati bizottságok tagjai a következők voltak:

az Eötvös Társulattól: dr. Molnár Miklós elnök (a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense), dr. Berkes József (a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi adjunktusa), Juhász Nándor (a szegedi Rókus I.sz. Általános Iskola tanára), Sebestyén Zoltán (a pécsi Testvérvárosok Téri Általános Iskola tanára) , Nagy Márton (a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium nyugdíjas tanára), Simon László (a túrkevei Ványai Ambrus Gimnázium és Járműtechnikai Szakközépiskola tanára) és dr. Szegedi Ervin (a Debreceni Egyetem Gyakorló Gimnáziumának szakvezető tanára);

a Bolyai Társulattól: Pálmay Lóránt elnök (a Fővárosi Pedagógiai Intézet nyugalmazott vezető szaktanácsadója), Bonifert Domokos (a szegedi Tudományegyetem Tanárképző Főiskolájának docense), Lajos Józsefné ( a Kiss Árpád Országos Közoktatási Intézmény munkatársa), Pogáts Ferenc és Sztrókayné Földvári Vera (az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar docensei), Szakál Péter (a soproni Széchenyi I. Gimn. igazgatója), Róka Sándor (a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola docense), Deli Lajos (a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium tanára) és dr. Katz Sándor (a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanára).

A MATFUND Alapítvány kuratóriumának tagjai:

dr. Katona Gyula elnök (akadémikus, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatója), dr. Benczúr András (az ELTE egyetemi tanára), dr. Nagy Dénes Lajos (a fizikai tudományok doktora, KFKI RMKI), Oláh Vera (matematikus szerkesztő, az alapítvány képviselője), dr. Tichy Géza (az ELTE egyetemi tanára).

31 fizikatanárra és 25 matematikatanárra tettek javaslatot kollegák, szakmai szervezetek és sok esetben tanítványok. A leírtak alapján nem kétséges, hogy valamennyi jelölt kiváló, a szakmáját magas szinten művelő pedagógus. A MATFUND kuratóriumának 4 tagja egyhangúlag elfogadta a bizottságok javaslatát a leírt indoklások alapján (az ötödik tag, Nagy Dénes Lajos külföldön tartózkodott).

Az "ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért" 2001. évi díját matematikából a következők kapják:

  Csiszár Mária (Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium),
  Erdős Gábor (Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola),
  Huma Erzsébet (Oroszlány, Ságvári Endre Általános Iskola),
  Rubóczky György (Budapest, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium).

Az "ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért" 2001. évi díját fizikából a következők kapják:

  Anka Attiláné (Pécs, Jókai Utcai Általános Iskola)
  Fülöp László (Budapest, Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskola)
  Moór Ágnes (Budapest, Szent István Gimnázium)
  dr. Honyek Gyula (Budapest, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlógimnáziuma).

Az "ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért" 2001. évi díját matematikából a következők kapják:

  Ács Katalin (Budapest, Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium)
  Benedek Ilona (Budapest, Szilágyi Erzsébet Gimnázium)
  Marczis György (Gyula, Erkel Ferenc Gimnázium)
  Pásztorné Vinter Erika (Gesztely, Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola).

Az "ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért" 2001. évi díját fizikából a következők kapják:

  Lévainé Kovács Róza (Karcag, Kovács Mihály Általános Iskola)
  Csajági Sándor (Paks, Paksi Atomerőmű Műszaki Szakközépiskola)
  Simon Péter (Pécs, Leőwey Klára Gimnázium)
  Kiss Miklós (Gyöngyös, Berze Nagy János Gimnázium).

Budapest, 2001. október 29.

Dr. Katona Gyula
a MATFUND kuratóriumának elnöke


SZAKMAI INDOKLÁS:

Csiszár Mária

1972-ben végzett a KLTE TTK matematika- ábrázoló geometria szakán, azóta tanít a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban. Az iskolában közel 25 éve a matematika munkaközösség vezetője. A kezdetektől fogva szívügyének tekinti a tehetséggondozást. Az 1999/2000-es tanévben a Kalmár László versenyen 2. helyezett tanítványa volt.

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban és az ABACUS folyóiratban igen sok tanítványa dolgozik eredményesen, az utolsó két tanévben az első tíz között az ABACUS pontversenyében öt tanítványa szerepelt. Diákjai az egyéb versenyeken is komoly eredményeket értek el, pl. a Zrínyi Ilona matematikaversenyen az utóbbi két évben tanítványainak csapata az első helyen végzett. Az Öveges József versenyen is volt az 1997/98-as tanévben első helyezettje. Általános iskolások részére városi szakkört tart. Nyári matematika táborokban rendszeresen előadóként vesz részt.

Munkáját tantestülete Móra János Emlékgyűrűvel ismerte el és a város polgármesterétől "Zalaegerszegért" díjat kapott.

Erdős Gábor

A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola fiatal tanára több éve kiemelten foglalkozik a tehetséges tanulókkal. Az 1997/98-as és a következő tanévben tanítványa 2. helyezést ért el az Arany Dániel matematikaversenyen. 1998/99-ben a Kalmár László matematikaversenyen volt 3. helyezett tanulója. Az elmúlt tanévben pedig a Varga Tamás versenyen ért el diákja 2. helyezést

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok pontversenyén és az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny matematika versenyén is jól szerepelnek tanítványai. A felsoroltakon kívül más versenyekre is eredményesen készít fel tanulókat. Fontos szerepe van különböző nemzetközi versenyek szervezésében (Kenguru, Magyar Nemzetközi Matematikaverseny).Tevékeny tagja a Bolyai János Matematikai Társulatnak. Nyári matematika táborok rendszeres, aktív résztvevője, matematika továbbképzések meghívott előadója.

Tanulmányait a Temesvári Egyetemen végezte. 11 éve tanít az oroszlányi Ságvári Endre Általános Iskolában. Folyamatosan foglalkozik a kiemelkedő képességű tanulókkal, a gyengéknek pedig rendszeresen tart korrepetálást. Állandó munkakapcsolatot tart az alsó tagozatos matematika munkaközösséggel.

Tanítványai szeretik és jól tudják a matematikát. Ezt tükrözi az is, hogy továbbtanulásuk a legjobb gimnáziumokban is zökkenőmentes.

A Kalmár László és a Varga Tamás verseny megyei fordulóján több éve rendszeresen van tanítványa. Az ABACUS folyóirat országos versenyén évek óta első helyezést érnek el tanulói: részben csapatok, részben egyéni versenyzők. A kiemelt versenyeken felül a különböző szervezésű matematikai versenyeken is kiválóan szerepelnek tanítványai.

Rubóczky György

Főiskolai tanári képesítése mellett egyetemi végzettségű matematikatanár. Kiváló képességei miatt a Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolája után a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskolába és Gimnáziumba hívták tanítani, ahol jelenleg is oktat.

Speciális matematika tagozaton és általános tantervű osztályban egyaránt kiemelkedően eredményes. Tanítványai képességeiktől függetlenül szeretik a matematikát, továbbtanulásuk esetén jól megállják helyüket.

Tehetséges diákjai a különböző versenyeken rendre értékes helyezéseket érnek el. A 2000/2001-es tanévben a Varga Tamás versenyen 2. és 3. helyezett tanítványa volt.

Az ELTE Tanárképző Főiskolája felkérésére tanár szakos főiskolai hallgatókkal is foglalkozik. Az óráira és előadásaira látogató kollégák sokat sajátíthatnak el tanári fortélyaiból.

A Bolyai János Matematikai Társulat munkájában országos versenybizottsági tagként vesz részt.

Anka Attiláné

Tanulmányait 1977-ben fejezte be a Pécsi Tanárképző Főiskolán, ahol matematika-fizika szakos diplomát szerzett. Jelenlegi - második - munkahelye a pécsi Jókai Utcai Általános iskola, ahol 1987 óta dolgozik. Korábban matematikát is, az utóbbi években szinte csak fizikát tanít. Munkaközösség-vezető, eredményesen irányítja az iskola több mint húsz éve működő fizika szakkörét.

Tanítványai a (hetedik és nyolcadik osztályosok) megyei versenyén, a városi Dischka Győző- és az országos Öveges József fizikaversenyen indulva jelentős sikereket értek el.

Fizika szertárában az átlagosnál több kísérleti eszköz található. Iskolai munkájában a tananyag feldolgozásakor előtérbe helyezi a tanulókísérleteket, ami manapság elég ritka. Úgy vezeti óráit, hogy a tanulók ne érezzék tehernek, "kellemetlennek" a fizika tanulását. A tanulókat a felfedezés élményéhez próbálja eljuttatni. Szakkörein kiegészítő, érdekes, meglepő tapasztalatokat hozó kísérleteket mutat be, és végeztet el a tanulókkal, valamint sok fizikai problémát és feladatot is megoldanak.

Joggal jelenthető ki: Anka Attiláné a 13-14 éves tanulók körében sikeres és széleskörű tehetségnevelő tevékenységet végez.

Fülöp László

Fülöp László 1992 és 1997 között a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola felnőtt tagozatán főhivatású tanárként dolgozott. Jelenlegi iskolájában, a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskolában négy éve tanít, de óraadóként korábbi munkahelyén is dolgozik.

Szakmai munkája igényes. Óráit pontosan vezeti, tanulói fegyelmezettek. Sok kísérlettel és bemutatóval teszi érdekessé a fizika órákat, és ezzel megkedvelteti tantárgyát. A tanulók szívesen látogatják a tanórákon kívüli foglalkozásait is. Felkészültségét, tudását jól át tudja adni.

Eredményes pedagógiai és szakmai munkáját jól jelzik a tanulók tanulmányi eredményei, valamint a tanulmányi versenyeken elért eredményeik. 2000-ben egyik tanítványa a Mikola-versenyen első helyezést, az idén pedig ugyanennek a versenynek a döntőjén tanulói első, negyedik, tizenharmadik és tizenhatodik helyezést értek el. 2001-ben a fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Szegeden megrendezett döntőjébe négy tanítványa jutott, megszerezve az első, a harmadik, az ötödik és a kilencedik helyezést. A Szakmai Tanulmányi Versenyen is kimagasló teljesítményt nyújtottak fizikából azok a diákok, akiket ő készített fel.

Moór Ágnes

Moór Ágnes 1966-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem kémia-fizika szakán. Diplomája megszerzése óta Budapesten, a Szent István Gimnáziumban dolgozik. Itt fizika vezető tanári megbízást is kapott. Kiemelkedő képességű, nagy tapasztalatokkal rendelkező, kiváló munkát végző tanár. Fizika tagozatos osztályokat, majd fizika fakultációs csoportokat tanít. Több éven keresztül szervezte és segítette az iskolai fizikai eszközkészítő versenyeket, amelyeknek köszönhetően sok eszköz került a fizika szertárba. Ezen eszközöket a tanórai munkában is felhasználja, azokon bemutatásra kerülnek.

A tanulók nevelésével és oktatásával igen lelkiismeretesen és eredményesen foglalkozik. Magas színvonalon követel. Külön fogalakozik a versenyre készülő és azokon részt vevő tanulókkal. Tanítványai az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken fizikából kiemelkedően szerepelnek. 2000-ben és 2001-ben egy-egy tanítványa második helyezett lett, az 1997-es és a 2001-es Nemzetközi Fizikai Diákolimpián egy-egy tanulója bronzérmet nyert. A 2000. évi Eötvös Versenyen harmadik díjban részesült egy további tanítványa. A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok pontversenyében rendszeresen részt vesznek tanítványai, abban többen is előkelő helyezéseket értek el.

A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium fizika tanárai által írt tankönyvsorozat és példatárak szakmai bírálója volt.

1994-ben jelent meg az általa összeállított Középiskolai fizikai példatár, ami nagyban segíti a diákok eredményes felkészülését. Az országban ezt a kiadványt több iskolában is tankönyvként használják.

Dr. Honyek Gyula

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett 1975-ben fizikus diplomát. 1975 és 1977 között az ELTE Általános Fizika Tanszékén doktori ösztöndíjasként tevékenykedett, majd az alumínium ötvözetek témakörében írt doktori disszertációját summa cum laude minősítéssel védte meg. 1985-ig dolgozott az ELTE Általános Fizikai Tanszékén, részt vett a kutató- illetve az oktatói munkában is. 1982 és 1984 között kiegészítő szakon fizika tanári diplomát szerzett. 1985-től 1996-ig az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolájában tanított vezető tanárként. Jelenlegi munkahelyére, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskolába 1996-ban került.

1986-tól végez jelentős munkát a Nemzetközi Fizikai Diákolimpiára készülő magyar csapat felkészítésében. A budapesti olimpiai előkészítő szakkör elképzelhetetlen nélküle. Eddig 11 diákolimpián vett részt, mint a csapat egyik vezetője. Részben az ő szakmai munkájának, felkészítő tevékenységének is köszönhető, hogy a magyar diákok olyan eredményesen szerepelnek a Fizikai Diákolimpiákon. 1985 és 1995 között az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny fizika tantárgyi bizottságának tagja. Tevékenyen kivette részét a Mikola-verseny versenybizottsága munkájából is. 1990-től a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok fizika szerkesztőbizottságának tagjaként részt vesz a feladatok kitűzésében.

A Novotrade Kiadó gondozásában megjelentetett Fizika és számítástechnika című fizika tankönyvsorozat egyik társszerzője. Az 1994-1996 között, a Calibra Kiadónál megjelent fizika tankönyvcsalád könyveinek is társszerzője. Gnädig Péterrel együtt írta a "123 furfangos fizika feladat" című könyvet. Az idén jelent meg a Cambridge University Press gondozásában a "200 Puzzling Physics Problems" című feladatgyűjtemény, amelynek ugyancsak társszerzője.

A sok-sok éve folyamatosan végzett széleskörű tevékenysége nagymértékben járult hozzá a tehetséggondozáshoz, a fizika népszerűsítéséhez.

Ács Katalin

Ács Katalin, a budapesti Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium tanára, igazgatóhelyettes. Első osztálytól a 9. évfolyamig tanítja a diákokat. Volt olyan tanítványa, akinek tehetségét alsó tagozatos korában ő fedezte fel, és aki idén az Arany Dániel verseny III. kategóriájának döntőjében volt és a KöMaL eredményes megoldója.

Fáradhatatlanul sokat tesz a gyenge tanulókért, azért, hogy körükben is megszerettesse a matematikát.

Tevékenységét tanár kollegái országosan ismerik és elismerik. Riportfilmeket készített a mai magyar matematikus társadalom több képviselőjével.

Társadalmi munkája számos területen nyilvánul meg: a Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási Bizottságának titkára, a matematika tanárok Nyári Egyetemének helyettes vezetője, a Matematika tanárok klubjának egyik szervezője, a TIT Budapesti Szervezete és a KÁOKSZI közös egész éves tanfolyamának szervezője és előadója.

A Bolyai János Matematikai. Társulat 1997-ben Beke Manó Emlékdíjjal jutalmazta.

Benedek Ilona

Több éven át a váci Boronkay György Szakközépiskola tanára volt, jelenleg a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban tanít. Váci tanítványai a különböző matematikai versenyeken komoly eredményeket értek el és a KöMaL pontversenyében is jól szerepeltek.

Most újabb iskolát kapcsolt a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok megoldóinak táborába. Jelen munkahelyén a tavalyi, a KöMaL-ba megoldásokat küldő egyetlen tanuló helyett tanítványai közül most már 11 eredményes feladatmegoldó van. Több országos, ill. az ország határain is túlmenő verseny szervezésében (pl. Magyar Nemzetközi Matematikaverseny) vesz részt.

Munkáját a Bolyai János .Matematikai. Társulat Beke Manó Emlékdíjjal ismerte el.

Marczis György

Tanulmányait Szegeden a JATE matematika-fizika szakán végezte 1981-ben. 1986 óta a gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumban tanít. A matematika munkaközösség vezetője. 1996-tól matematika szaktanácsadó. Iskolai és városi szakköröket szervez, 11 éve kezdeményezett regionális szakkörébe ma több, mint 100 tanuló jár.

Ismeretterjesztő előadásokat tart és természettudományos napokat szervez., ez a rendezvény hat év óta országos jellegűvé vált. Előadói között számos nemzetközileg is elismert szakember szerepel.

Iskolájában létrehozta a Heuréka Alapítványt, így támogatni tudja azt a diákot, aki "az év legjobb matematikusa".

A BJMT Békés Megyei Tagozatának titkára. Lelkes szervezője a Békés Megyei Matematika Tesztversenynek, amelyhez számos támogatót tudott megnyerni. Sikeres pályázatain kívül több mint 100 cikket írt a megyei lapokban matematikáról. Népszerűsítő munkájához a nemzetközi kapcsolatok ápolása is hozzátartozik.

Pásztorné Vinter Erika

Az egri Tanárképző Főiskola matematika-kémia szakán végzett, majd a KLTE-n számítástechnika szakos oklevelet is szerzett. 1982-től a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában tanít Gesztelyen, emellett megyei általános iskolai szaktanácsadó. A helyi tantervek és tanmenetek kidolgozásában nyújt segítséget kollégáinak, saját továbbképzését is fontosnak tartja.

Tanítványai a különböző országos versenyek megyei fordulóin jó eredményeket érnek el, például tavaly a Varga Tamás versenyen 10. és 18. helyeket.

Az 5.-8. évfolyamosok részére a 90-es években regionális matematika feladatmegoldó versenyt indított el. Tavaly ötödik osztályos tudásszintmérő feladatlapokat állított össze, idén matematikai képességmérést szervez.

Lévainé Kovács Róza

Főiskolai tanulmányait 1983-ban fejezte be a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, matematika-fizika szakon. Végzése óta Karcagon dolgozik a Kovács Mihály Általános Iskolában. 1988 óta Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Pedagógiai Intézet szaktanácsadója mind matematikából, mind fizikából.

Szaktanácsadói munkájában a tanácsadást, a segítségnyújtást tekinti a legfontosabb szempontnak. Azt kívánja megmutatni, hogy szaktárgyait miként lehetne még hatékonyabban, még eredményesebben tanítani. Kiemelten kezeli a kollégák ösztönzését a szemléltetésre, a kísérletezésre. A tanév-előkészítő fórumokon látványos, motivációs kísérleteket mutat be az érdeklődő pedagógusoknak. A hatékonyság növelése, a tantárgyi koordináció és az összehangolt szaktanácsadói munka érdekében kezdeményezte a szaktanácsadók körében egy "matematika-természettudományi munkacsoport" létrehozását.

1996-ban a Budapesti Műszaki Egyetem mentorképzőjén közoktatási szakértő oklevelet kapott, majd 1997-ben ugyanott közoktatás vezető szakon diplomázott. Ugyanebben az évben a Pécsi Tudományegyetemen pedagógia szakon újabb diplomát szerzett

Munkája során kiemelten kezeli a tehetséggondozást és szaktárgyainak népszerűsítését. Rendszeresen szervez a megye fizika tanárainak kísérleti bemutatókat, hív meg vendégelőadókat. 1988 óta szervezi a Pedagógiai Intézet által támogatott levelező fizikaversenyt. A megyei döntőkön felvállalja a feladatkitűző és a javító munka felelősségteljes feladatait is.

1994-ben kettős céllal indította el Jász-Nagykun-Szolnok megyében a "Fizika próbaversenyt". A fizika népszerűsítésében, a tehetséggondozásban sikeres munkát végző megyei szaktanárok számára vándordíjat alapított. A 6., a 7. és a 8. osztályos tanulók számára meghirdetett versenyek térítésmentesek, a versenyek megrendezésével kapcsolatos költségeket szponzorok révén, illetve pályázatok útján "teremti" elő. Ebben az évben négy helyszínen mintegy 1300 tanuló versenyzett. A verseny népszerűsége igazolja, hogy az beépült a korosztály versenyrendszerébe, folytatásának létjogosultsága szakmailag is megalapozott.

Az Eötvös Loránd. Fizikai Társulat tagjaként a fizikatanári ankétok rendszeres és aktív résztvevője.

Csajági Sándor

1985-ben Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát. 1988-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem számítástechnika szakán is végzettséget szerzett. Jelenlegi munkahelyén, Pakson, a Paksi Atomerőmű Műszaki Szakközépiskolában 1986 óta tanít, elsősorban fizikát. 1996 óta az iskola vezetőtanára.

A fizika népszerűsítését, de a tehetséggondozást is kiemelkedő feladatának tekinti. Több mint egy évtizede vezeti eredményesen a Tolna megyei központi fizika szakkört. 1995-ben a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Fizika Tanszékével közösen elindította a Tolna megyei Szilárd Leó Fizikaversenyeket a középiskolák 11. és 12. évfolyamos tanulói számára. 1998-ban az ELFT és a Paksi Atomerőmű Rt. támogatásával - Szilárd Leó születésének 100. évfordulójára - rendezett Országos Szilárd Leó Fizikaverseny elindítója volt. A verseny azóta is nagy sikerrel kerül megrendezésre. A fizikaversenyek anyagi hátterének biztosítására 1997-ben létrejött Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány alapítója, kuratóriumának elnöke.

1992 óta az ELFT Tolna megyei csoportjának titkára. 1995 és 1997 között a Mikola Sándor Fizikaverseny szervezőbizottságában végzett jelentős munkát. A Középiskolai Fizikatanári Ankétokon több éven keresztül az Eszközkiállítás bírálóbizottságának vezetője volt. Tolna megye fizika szaktanácsadójaként is kiemelkedő a tevékenysége, példatárak kiadója, magfizikai feladatgyűjtemény szerzője.

A tehetséggondozás terén is kiemelkedőt nyújtott, igen sok tanítványa végzett az első helyek valamelyikén a Mikola Sándor Fizikaversenyeken, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken, a Nemzetközi Vermes Miklós Fizikaversenyeken, illetve az egyéb országos, regionális és megyei versenyeken.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat egyik főtitkár-helyetteseként kiemelkedően látja el a fizika népszerűsítésének feladatát, erre példa a "Fizika színre lép" című rendezvény is.

Simon Péter

Jelenlegi munkahelyén, a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban 1997 óta tanít. Korábban a pécsi Széchenyi István Gimnázium és Ipari Hírközlési Szakközépiskola tantestületének volt tagja. Most többségében fizikát tanít, fizika szakköröket vezet, tehetséggondozó fogalakozásokat tart.

Azóta, hogy a Leőwey Klára Gimnáziumban dolgozik, sok tanuló kedvelte meg a fizikát és ért el jelentős eredményeket a különböző fizika versenyeken. A KöMaL elméleti és kísérleti pontversenyébe tevékenysége révén - a korábbi 1 - 2 tanuló helyett - rendszeresen 10 -11 fő kapcsolódott be. Közülük idén ketten is a legrangosabb, un. Metropolis-díjban részesültek. A KöMaL-ban rendszeresen kitűzésre kerülnek feladatai, ezek száma az utóbbi években meghaladta a húszat.

A tehetséggondozás egyéb területén is jelentősek eredményei, tanítványai szép sikereket értek el az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, a Szilárd Leó Országos Versenyen, a Békésy György Versenyen valamint a megyei szervezésű versenyeken is.

A fizika iránti érdeklődés felkeltése érdekében Pécsett megszervezte a "Kis esti fizika" című előadássorozatot, amelyen bárki részt vehet. Ezek az előadások három éve havi rendszerességgel, a nagyközönség körében is nagy sikerrel kerülnek megrendezésre. A sikerben elévülhetetlen szerepe van Simon Péternek. A rendezvénysorozat országos hírű, azokon neves előadók színvonalas előadásai biztosítják, hogy egy-egy alkalommal akár száz főt is meghaladó érdeklődő ismerkedhet meg a fizika legkülönbözőbb területeivel.

Kiss Miklós

1982-ben kapott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen matematika fizika-szakos tanári diplomát, majd 1985-ben számítástechnika tanári végzettséget szerzett Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Végzését követően jelenlegi iskolájába, a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium és Szakközépiskolába került. 1994-től 1995-ig a számítástechnikai munkaközösség, 1996-tól a fizika munkaközösség vezetője.

A tehetséggondozói és a fizikát népszerűsítő munkába igen hamar bekapcsolódott. Segítséget nyújtott (a tragikusan korán elhunyt) Kiss Lajosnak a gyöngyösi városi fizikaverseny, a Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny (a jelenlegi Mikola-verseny), és az "Értem a természetet" természettudományos vetélkedő szervezésében és lebonyolításában. 1995 és 1998 között a Bugát-verseny döntőjének szervezője. Kiss Lajos elhunyta után átvette a Mikola-verseny rendezésével együttjáró hatalmas munkát. Tagja e verseny feladatkitűző bizottságának is. Hat év óta Gyöngyösön olyan légkört alakított ki fizika tanár kollégáival együtt a fiatal és a fizika tantárgyban a versenyzést éppen csak megkezdő középiskolai tanulók és a kísérők (szülők és tanárok) számára, ami példaként szolgálhat más versenyek megrendezésénél is. A légkört egyik fizikus akadémikusunk "a szívre, az értelemre és a lélekre hatónak", mások "bensőségesnek", a verseny egyik győztese pedig olyannak minősítette, amely "... hozzájárult ahhoz, hogy a fizikus pályát válassza". Fizikát érzelmileg is népszerűsítő tevékenysége mellett arra is jut ideje, hogy saját tanítványai munkáját is segítse, hogy ők is eredményesen szerepeljenek az ország számos fizika versenyén. Ez utóbbi munkájának eredményességét jelzik tanítványainak pl. a Hatvani István-, a Szilárd Leó-, a Mikola-, a Vermes Miklós-versenyen elért értékes helyezései.

Egyik ajánlója a következőkkel fejezi be felterjesztését: "Hiszem, hogy a Kiss Miklóséhoz hasonló szellemű fizikaoktatás, a tárgyszeretet és munkatempó az, amely megnyeri a fiatalokat a fizika számára".


Fő támogatónk az Ericsson - Ericsson-díj


A 2021. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2021. évi Ericsson-díjasok: Madarász Péter, Orosz Gyula Tibor, dr. Schramek Anikó, dr. Seres István, dr. Berkéné Várbíró Beáta, Szomódi Zsuzsanna, Poócza József, dr. Stonawski Tamás.
A 2021. évi Ericsson-jelentés


A 2020. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2020. évi Ericsson-díjasok: Szilágyiné Manasses Melinda, Győry Ákos, dr. Siposs András, dr. Hömöstrei Mihály, Juhász Péter, Lángné Juhász Szilvia, Rudolf Tamásné, Szabó László Attila.
A 2020. évi Ericsson-jelentés


A 2019. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2019. évi Ericsson-díjasok: Sztranyák Attila, Tóth Mariann, Dr. Oláh Éva Mária, Szabó Miklós, Holló-Szabó Ferenc, Lányi Veronika, Teplitzky István, Theisz György.
A 2019. évi Ericsson-jelentés


A 2018. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2018. évi Ericsson-díjasok: Meiszterics Zoltánné, Zsilvölgyi Márta, Urbán János, Udvardi Imre, Soós Edit, Sztojcsevné Fekete Mária, Sikó Dezső, Filep Doina Otília.
A 2018. évi Ericsson-jelentés


A 2017. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2017. évi Ericsson-díjasok: Pálovicsné Tusnády Katalin, Simonné Krum Eszter, Szokolai Tibor, Chikán Éva, Koncz Levente, Straubingerné Kemler Anikó, Dr. Kopasz Katalin, Piriti János.
A 2017. évi Ericsson-jelentés


A 2016. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2016. évi Ericsson-díjasok: Kiss Zoltán, Nemecskó István, Horváth Norbert, Dudás Imre, Magyar Zsolt, Besnyőné Titter Beáta, Pántyáné Kuzder Mária, Nagy Tibor.
A 2016. évi Ericsson-jelentés


A 2015. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2015. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Dudics Pál, Dr. Tölgyesiné Irmes Marianna, Csatári László, Nyerkiné Alabert Zsuzsanna Ágnes, Lengyel Csaba, Remeténé Orvos Viola, Fodor Zsolt, Pataki János.
A 2015 évi Ericsson-jelentés


A 2014. évi Ericsson-díjak kiírása
15 év elteltével módosultak az Ericsson-díj odaítélésének feltételei
A 2014. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Erdősi Katalin, Zámborszky Ferenc, Tasi Zoltánné, Pál Zoltán, Dr. Kiss Géza, Varga Mária, Bíró Bálint, Pálfiné Kovács Erika.
A 2014. évi Ericsson-jelentés


A 2013. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2013. évi Ericsson-jelentés
A 2013. évi Ericsson-díjasok
Pedagógusnapra az Ericssontól


A 2012. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2012. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2011. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2011. évi Ericsson-jelentés
A 2011. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2010. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2010. évi Ericsson-jelentés
A 2010. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2009. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2009. évi Ericsson-díjasok matematikából, a tehetségekért fizikából, a fizika népszerűsítéséért
A 2009. évi Ericsson-díj


A 2008. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2008. évi Ericsson-díjasok
A 2008. évi Ericsson-díj


A 2007. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2007. évi Ericsson-díjasok
A 2007. évi Ericsson-díj


A 2006. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2006. évi Ericsson-díjasok
A 2006. évi Ericsson-díj


A 2005. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2005. évi Ericsson-díjasok
A 2005. évi Ericsson-díj

A 2004. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2004. évi Ericsson-díjasok
A 2004. évi Ericsson-díj

A 2003. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2003. évi Ericsson-díjasok

A 2002. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2002. évi Ericsson-díjasok

A 2001. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2001. évi Ericsson-díjasok

A 2000. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2000. évi Ericsson-díjasok
Beszámoló a 2000. évi Ericsson-díjak kiosztásáról - fényképekkel

Az 1999. évi Ericsson-díjak kiírása