Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

ERICSSON-DÍJ 2002

ERICSSON - széles sávon az oktatásért

Az Ericsson technológiai vezető szerepet játszik a mobil és széles sávú internetes kommunikáció területén a világ 140 országában. Az Ericsson Magyarország rendszeres támogatást nyújt a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapoknak és a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítványnak, ezzel szeretne hozzájárulni a hazai természettudományos alapképzés erősítéséhez.

A cég alapítása óta elkötelezte magát a hazai oktatás fejlesztése mellett. Fontos feladatának tekinti a magyar tudomány nemzetközi kapcsolatainak erősítését, a hazai kutatás és felsőoktatás nemzetközi integrációjának előmozdítását, a középiskolai és egyetemi képzés támogatását. Kutatólaboratóriumot hozott létre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2002 májusa óta az Ericsson Magyarország Kutatási-fejlesztési Igazgatósága e két egyetem szomszédságába, a lágymányosi Science Parkba költözött, így még közvetlenebb lehet az egyetemi kutatóbázisokkal kialakított együttműködés.

Az új székházban október 29-én kedves ünnepség keretében adták át a cég vezetői, Boda Miklós és Dibúz Sarolta az idei Ericsson-díjakat és plaketteket. A rendezvény szervezői a tanárokról kis portréfilmeket készítettek, melyeken a tanítványok és a kollégák emberi közelségbe hozták a díjazottakat, vidám perceket szerezve a nézőknek.

Az "Ericsson a matematika és a fizika tehetségeinek gondozásáért" díj azokat a matematika és fizika tanárokat jutalmazza, akiknek diákjai kiemelkedő eredményeket érnek el valamelyik jelentős tanulmányi versenyen. A cég ezzel kíván köszönetet mondani azon kiváló pedagógusoknak, akik állhatatos, elkötelezett munkájukkal járultak hozzá, hogy a magyar tudósok és mérnökök továbbra is világszínvonalú kutatás-fejlesztési eredményekkel gazdagíthassák a világot.

Az "Ericsson a matematika és fizika népszerűsítéséért" díj a cég egy másik fontos gondolatának megvalósulása. A matematikát és a fizikát kevésbé érdeklődő diákokkal is megszerettetni - ez talán még nagyobb kihívás, mint a kiemelkedő tehetségek oktatása. A tanulmányi versenyek révén hírnevet nem szerző iskolák kiváló tanárai a díj megalapítása előtt nagyon ritkán részesülhettek nyilvános elismerésben. Ez a díj az ő munkájuk előtt tiszteleg.

Az Ericsson által alapított "széles sávú sztráda" szinte egyedülálló Magyarországon, pedig több jó útra is szükség lenne! Köszönjük, Ericsson!

Jelentés a 2002. évi Ericsson-díjazottakról

Az Ericsson Magyarország Kft 2002-ben az "ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért" díjat általános- vagy középiskolában tanító 2 matematika- és 2 fizikatanár, valamint az "ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért" díjat 4 matematika-, és 4 fizikatanár részére adományozta.. A díjak összege mindkét kategóriában 200 000 Ft.

A díjazottakat a pályázatra beérkezett javaslatok alapján a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat bizottságai választották ki 2002. szeptember 25-i ill. 2002. szeptember 19-i ülésükön, és a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány kuratóriuma hagyta jóvá 2002. október 2-án.

A bizottságok tagjai a következők voltak:

  az Eötvös Társulattól: dr. Molnár Miklós elnök (a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense), dr. Berkes József (a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi adjunktusa), Kotormán Mihály (a Debreceni Tudományegyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola tanára), Sebestyén Zoltán (a pécsi Testvérvárosok Téri Általános Iskola tanára), Nagy Márton (a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium nyugdíjas tanára), Krassói Kornélia (a budapesti Jedlik Ányos Gimnázium tanára), és dr. Szegedi Ervin (a Debreceni Egyetem Gyakorló Gimnáziumának szakvezető tanára);

  a Bolyai Társulattól: Pálmay Lóránt elnök (a Fővárosi Pedagógiai Intézet nyugalmazott vezető szaktanácsadója), dr. Pintér Klára (a Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Főiskolájának adjunktusa), Nádasi Márta (a miskolci Fazekas utcai Általános Iskola tanára), Lajos Józsefné (a Kiss Árpád Országos Közoktatási Intézmény munkatársa), dr. Pogáts Ferenc (az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar docense), dr. Róka Sándor (a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola docense), Deli Lajos (a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium tanára) és dr. Katz Sándor (a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanára).

A MATFUND Alapítvány kuratóriumának tagjai:

  dr. Katona Gyula elnök (akadémikus, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatója), dr. Benczúr András (az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára), dr. Nagy Dénes Lajos (egyetemi tanár, a KFKI RMKI tudományos főosztályvezetője), Oláh Vera (matematikus szerkesztő, az alapítvány képviselője), dr. Tichy Géza (az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára).

Fizikából 25 tanárra tettek javaslatot kollegák, szakmai szervezetek, tanítványok, összesen több mint ötvenen. Matematikából 14 tanárra érkezett javaslat. A bizottságok tagjai a jelöltekre nyíltan illetve titkosan szavaztak. A MATFUND kuratóriuma egyhangúlag elfogadta a bizottságok javaslatát a leírt indoklások alapján.

Az Ericsson-díj az utóbbi évek egyik legrangosabb pedagógusi elismerése lett. Idén is volt több olyan, sokak által elismert és nagyrabecsült tanár, aki éppen nem jutott a díjazottak közé, bár már nem először javasolták. Kérjük ajánlóikat, jövőre ismét nyújtsanak be pályázatot, érdemes!

Az "ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért" 2002. évi díját matematikából

  Békéssy Szilvia, a budapesti Veres Péter Gimnázium tanára és

  Brenyó Mihály, a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium tanára kapta.

  Az "ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért" 2002. évi díját fizikából

  Koncz Károly, a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumának tanára és Pápai Gyuláné, a fertődi általános iskola tanára kapta.

Az "ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért" 2002. évi díját matematikából

  Horváthné Kutasi Mária, a kőszegi Jurisits Miklós Gimnázium tanára,

  Jakab Tamás, a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanára,

  dr. Poronyi Gábor, a pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola tanára és

  dr. Varga Istvánné, a makói Belvárosi Általános Iskola és Művészetek Iskolája tanára kapta.

Az "ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért" 2002. évi díját fizikából

  Farkas László, a keszthelyi Vajda János Gimnázium tanára,

  Ősz György, az ácsi Jókai Mór Általános Iskola tanára,

  Ujvári Sándor, a székesfehérvári Lánczos Kornél Gimnázium tanára és

  dr. Márki-Zay János, a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégiumok tanára kapta.

Oláh Vera


Horváthné Kutasi Mária

Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg

Horváthné Kutasi Mária matematika-fizika szakos középiskolai tanár. 1977 óta első és egyetlen munkahelye a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium. Itt kezdte tanítani mindkét tantárgyát, matematikából és fizikából is kitűnő eredményekkel. Tehetséggondozó munkáját fémjelzi, hogy több tanítványa sikeresen megállta a helyét az igényes matematikai előképzettséget feltételező egyetemeken, főiskolákon, sőt több tanítványát példamutató tanári hozzáállása a matematika tanári pályára inspirálta, van, aki már kollégájaként ott tanít a gimnáziumban. Az eltelt 25 év alatt szakköröket, előkészítőket tartott, de nem feledkezett meg a felzárkóztató munkáról sem. Nyugodt, kiegyensúlyozott magatartása, emberszeretete, kellemes és megnyugtató személyisége eredményeként kollégái kérésére először (1990-től) igazgatóhelyettesi, majd később az igazgatói munkát is (1995-től) elvállalta, jelenleg is igazgató.

Vezetői teendői mellett sohasem hagyta abba a foglalkozást a matematikával, nemcsak Kőszegen, hanem Vas-megyében, sőt tágabb területeken is szervezte, fogadta, várta a matematikából magukat továbbképezni akarókat, és bekapcsolódott iskolájával országos és nemzetközi programokba. Iskolája elsőként indult az Arany János Tehetséggondozó Programban, tagja a Két Tanítási Nyelvű Iskolák Szövetségének, fogadja az Oktatási Minisztérium és Anglia államközi szerződése keretében érkező angol matematikatanárokat továbbképzésre.

Már két éve Kőszegen tartják a Matematikatanárok Nyári Továbbképzését, amelynek sikeréhez nagyban hozzájárult Horváthné Kutasi Mária személyes jelenléte, részvétele, szervező- és támogató munkája. Ő és tanártársai sokat tesznek a matematika tantárgy fejlesztéséért és népszerűsítéséért. Horváthné Kutasi Mária példát mutat kollégáinak az önképzés területén is, hiszen a vezetéshez szükséges továbbképzések (Vezetőképzés-vezetőfejlesztés CED-MPI Projekt, NAT és nevelés, Önfejlesztő iskolák) mellett elvégezte a Statisztika, valószínűség-számítás tanfolyamot, valamint a nem szakos tanárok számára szervezett Informatika tanfolyamot.

Jakab Tamás

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád

Jakab Tamás 1995-ben végzett Szegeden a JATE matematika-angol szakán. Már egyetemista korában cikke jelent meg a POLYGON-ban, tanárai kiemelkedő tehetségűnek tartották, ezért őt ajánlották, amikor az Egyesült Államokbeli Texas Technical University angolul beszélő matematikust keresett. Két évig ezen az egyetemen tanult, ill. tanított.

Ezután visszatért tanítani volt középiskolájába, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumba. Itt rögtön bekapcsolódott az iskola hagyományosan színvonalas tehetséggondozó munkájába, egyik tanítványa már második évben országos versenyen 4. helyezést ért el. Tanítványai azóta is sikeresen szerepelnek versenyeken és különösen sokan küldik be rendszeresen a KöMaL feladatait. Jelentős szerepe van abban, hogy ez a vidéki gimnázium évek óta a KöMaL első 3-4 legeredményesebb iskolája között van. Az iskolán kívüli fórumokon is munkát vállal. Ő vezeti a Tolna megyei 11-12. évfolyamosok megyei szakkörét. Többször volt meghívott előadója a balatonberényi nyári matematika tábornak, az európai Kenguru versenyek helyezettjei részére szervezett nemzetközi táboroknak, a Veszprémi Egyetem tehetséggondozó táborainak. Igen sikeres előadást tartott 2000-ben Szegeden a matematikatanárok országos vándorgyűlésén. A matematika több területéről rendszeresen gyűjti az érdekes feladatokat, és ezeket mind tanároknak, mind diákoknak kiváló előadókészséggel tudja bemutatni. Így nem véletlen, hogy a KÁOKSZI által szervezett országos tehetségfejlesztő táborban csoport vezetésére kérték fel. Az utóbbi két évben Kőszegen egy-egy nyolcadikos csoportnak tartott foglalkozásokat. Angol nyelvtudását is gyakran hasznosítja, fordít a külföldi vendég kollegáknak, de már többször tartott angol nyelven is előadásokat diákoknak.

Eddig 6 publikációja jelent meg, ill. áll megjelenés alatt: a POLYGON-ban, továbbá az ABACUS-ban, a Módszertani Lapokban, és a "Közös nevezőnk a matematika" című kiadványban. Kéziratban levő, az Arany János Program számára Katz Sándorral közösen írt feladatgyűjteményét sok iskolában használják, és ebben a programban az iskolák döntő többsége az ő tantervük alapján dolgozik. Kivá1ó felkészültségű, önmagát folyamatosan képző tanár, emellett érdeklődése sokoldalú. Iskolájában ő vezeti a színjátszó kört, és a különböző táborokban a matematikán kívül sok más területen is részt vesz a tanu1ók foglalkoztatásában.

Munkássága azt bizonyítja, hogy Jakab Tamás a matematika népszerűsítésében kiemelkedő szerepet vállal iskolájában, a régióban és országos szinten is.

Dr. Poronyi Gábor

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola, Pécs

Poronyi Gábor munkáját 1964-ben a nagynyárádi általános iskolában kezdte, később középiskolai fizika és számítástechnika tanár lett, matematikából pedig doktorált.

Mindig a tantárgy szeretetére, magas szintű művelésére nevelte, neveli tanítványait. Sok fiatal kolléga tőle tanu1ta, tanu1ja meg a gyerekekkel való türelmes, gondoskodó, következetes bánásmódot. Évekig volt a tantárgy középfokú szakfelügyelője, majd matematika, számítástechnika, pedagógia szaktanácsadó is lett. 1991 óta a pécsi Árpád Fejedelem nyolcosztályos Gimnázium és Általános Iskola igazgatója. Intézményük fényesen bizonyított: 4,00 feletti érettségi átlagok, 80 % feletti továbbtanu1ási arányok a felsőoktatási intézményekben. Kiemelt feladatának tekinti igazgatóként is a tehetséges tanulók kiválasztását, fejlesztését, segítését. Rendszeresen vezet szakkört, ahova tanítványai igen szívesen és lelkesen járnak. Külön-külön egyénileg készíti fel a kiemelkedően tehetséges tanulókat a feladatmegoldásra. Az iskola tanítványai a Varga Tamás, az Arany Dániel matematika versenyeken, valamint a matematika és fizika OKTV-n is részt vesznek. Nagymértékben az ő szervező munkájának köszönhetik a baranyai matematikát szerető gyerekek, és természetesen a matematika tanárok is, hogy az országban szinte az elsők között kapcsolódhattak be 1992-ben az akkor még újdonságnak számító Zrínyi Ilona matematika versenybe. A vezetése alatt ál1ó iskola matematika munkaközössége segítségével azóta minden évben megszervezi e valóban tömegeket mozgató megyei versenyt. Évente a megyében 2500-3000 gyermek, Pécs városában pedig rendszeresen 1500-2000 tanu1ó veszt részt ezen a matematikai tesztversenyen. 1992 óta komoly diáksereget tud megmozgatni a városból és a megyéből, évente 2500-3000 tanuló vesz részt a Zrínyi versenyen. Az országos döntőn is több alkalommal vettek részt tanítványai, valamint az iskola tanu1ói. E versenyforma eredményességét és népszerűségét látva Poronyi Gábor 1996-ban kitalálta és vezetésével évente több lelkes pécsi matematikatanár segítségével megtervezi, megszervezi, és sikerrel lebonyolítja a Gordiusz Matematika Tesztversenyt a középiskolás matematikát kedvelő tanu1ók részére. A matematika versenyek gondozására megalakította a MATEK (Matematikában Tehetséges Középiskolásokért) Alapítványt. Évente növekvő számú középiskolás tanu1ó kapcsolódik be a matematikai versenymozgalomba (2002-ben a versenyre 11 300 diák nevezett). A megyei fordu1ók megrendezése után az országos döntőnek minden évben a dolog természetéből fakadóan Pécs városa ad otthont. A Gordiusz verseny egészét, kezdve a feladatok összeállításától egészen az országos döntő eredményhirdetéséig Poronyi Gábor szervezi, irányítja, koordinálja. Feladatsort szerkeszt, szponzorokat keres. A Gordiusz verseny feladatsorait minden évben kiadványba rendezik és publikálják.

1997-től a versenyt kiterjesztették erdélyi, kárpátaljai és délvidéki területekre is. A határon tú1i matematikus középiskolások száma megközelíti évente a 2000 főt. Az országos döntőre meghívott határon túli tanu1ók Pécsett természetesen nem csak matematikából kapnak útravalót. A délvidéki és erdélyi fiatalok nagy elismeréssel nyilatkoztak a Gordiusz versenyről, a pécsi szervezésről és Magyarországról.

Mindezekből látható, hogy Poronyi Gábor matematikát népszerűsíto munkája, tevékenysége messze túl mutat az iskola falain, a város, a megye és az ország Határain. Évek óta rendszeresen tűzik ki feladatait a Zrínyi Ilona matematika versenyen is. Rendszeresen publikált és publikál matematikai szaklapokban és pedagógiai kiadványokban, segíti a TIT szervezésében talán ismét megalakuló Kis Matematikusok városi Baráti Körét.

Dr.Varga Istvánné

Belvárosi Általános Iskola és Művészetek Iskolája, Makó

Varga Istvánné a Szegedi Tanárképző Főiskolán végzett 1964-ben, majd megszerezte a középiskolai matematikatanári diplomát. Azóta is folyamatosan továbbképzi magát. Jelenleg a makói Belvárosi Általános Iskola és Művészetek Iskolája matematika szakos tanára, szakmai munkaközösségének vezetője. Az igényes szakember helyi, megyei, ill. országos kitüntetésekkel is elismert 38 éves tanári pályafutását magas szintű eredmények, jól képzett diákok és munkájának megbecsülése fémjelzik. A szakmai körökben különösen jól ismert pedagógus az iskola mintegy 40 éves múltra visszatekintő matematikai tehetséggondozó műhelyének alapítója és fáradhatatlan építője. Az iskolai tehetséggondozásért felelős csapat alkotó tagjaként, később intézményi, ill. városi munkaközösség vezetőként is e terület értékmegőrzője, továbbfejlesztője, a sok szálon futó és az iskola és a város arculatát, a tanulók egyéniségét erőteljesen befolyásoló tevékenység fő szervezoje. Számtalan különböző szintű, sikeres, több száz tanulót megmozgató verseny, rendezvény tervezője, szervezője és rendezője.

Tanítványai évről évre rendszeres résztvevői a Varga Tamás, a Kalmár László, a Zrínyi Ilona, a Kenguru versenyeknek. Eredményességére jellemző, hogy növendékei gyakran az ország legjobbjai között végeznek. Aktív szerepet vállalt, vállal szakterülete módszertani kultúrájának fejlesztésében, a matematika tanítás-tanulás népszerűsítésében. Módszertani anyagokat készített, szakvezetői feladatokat látott el a pedagógiai főiskolák tanárjelöltjeinek gyakorlati képzésben is. Bemutató órákon is több alkalommal bizonyította szakmai rátermettségét. A matematikaoktatás korszerűsítésében kezdetektől fogva betöltött szerepe innovációs készségét dicséri. Személye ismert városi, megyei, sőt országos konferenciák előadójaként is. Pedagógiai tevékenysége során nagy hangsúlyt helyez arra, hagy szűkebb-tágabb környezetét érzékennyé tegye egyetemes emberi értékek iránt. Olyan normákat közvetít, amelyek környezetére, legfőképpen pedig tanulói viselkedéskultúrájára, általános műveltségére is mélyen hatnak. Személyében egy életpálya szól egyszerre a pedagógushivatásról és különösen az eredményes, tudatosan felépített matematikatanításról, az elérhető sikerek példáján felnövekvő generációk tantárgyához való alkotó viszonyának kialakításáról, a tárgy sokoldalú felhasználásának lehetőségéről.

Farkas László

Vajda János Gimnázium, Keszthely

Farkas László 1961-ben Szombathelyen született. 1985-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen. Tanári pályáját Balatonbogláron, a Mathiász János Szakközépiskolában kezdte. Fiatalos lendületével, szakmai felkészültségével, munkaszeretetével nagyon gyorsan megváltoztatta iskolája fizikaoktatásának arculatát. Tanulóit jegyezni kezdték a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok versenyében, rendszeresen jutottak be diákjai a Mikola Sándor Fizikaverseny második fordulóiba, döntőjébe, illetve sikeresen szerepelnek az OKTV-n is. Közben sikeresen diplomázik az ELTE fizikatanár szakán. Felfigyelnek a tehetséges, magától is sokat követelő fiatal fizikatanárra, és 1992-ben állást kínálnak számára a keszthelyi Vajda János Gimnáziumban.

Példa értékű tanári munkája ebben a gimnáziumban folytatódik tovább. Hamarosan a fizika munkaközösség vezetője lesz. Az egyetemen megszerzett magas fokú szakmai ismeretei mellé tanítási gyakorlatában is széleskörű pedagógiai, módszertani tapasztalatokat gyűjt. Éles szemmel figyeli az átlagnál nagyobb motivációval és többlettudással bíró tanítványait. Ennek eredményeképpen Keszthelyen is változás történik a fizikaoktatás eredményességében. Tanítványai a Hatvani István-, a Mikola Sándor-, a Békésy György-, a Vermes Miklós Fizikaversenyek, az OKTV döntőibe kerülnek és érnek el jelentős sikereket. A KöMaL pontversenyébe is nagyon sok tanulója kapcsolódik be.

A tehetséggondozás mellett aktívan vett részt a fizikaversenyek szervezésében, lebonyolításában és a fizika népszerűsítésében is. Iskolájában rendszeresen szervez meghívott előadókkal a fizikát népszerűsítő előadásokat. Sok eredeti feladatot közöl a KöMaL-ban. 2001-óta az Öveges Fizikaverseny feladatkitűzője, a versenybizottság tagja. 1993-ban elindítja, és azóta is minden évben megszervezi a Somogy, Zala és Veszprém megye általános iskolai tanulói számára kiírt fizikaversenyt, az ún. Newton Kupát. Öt éve a Zala megyei középiskolai fizikaverseny faladatkitűzője, javítója, szervezője. 2000-ben helyi főszervezője volt a nagyon jól sikerült 43. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét- és Eszközkiállításnak.

A fiatalabb tanárgenerációhoz tartozó Farkas László eddigi tevékenysége a fizika népszerűsítésében és a tehetséggondozásban is példaértékű.

Ősz György

Jókai Mór Általános Iskola, Ács

Ősz György 1944-ben született Nagyigmándon. 1967-ben, az egri Tanárképző Főiskolán szerezte meg fizika-matematika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanári oklevelét. Pályakezdésétől kezdve jelenlegi munkahelyén, az ácsi Jókai Mór Általános Iskolában tanít. Tanóráin folyamatosan nagy hangsúlyt kap a tudatosan megtervezett tanulói munkáltatás és kísérletezés, a jól tervezett, látványos tanári demonstráció. A képességek szerinti foglalkoztatás híve, fontosnak tartja a gyengébb képességű tanulók segítését is a tehetségesekkel való kiemelt foglalkozás mellett.

A tehetséggondozást szélesebb körben is jelentős mértékben segítő szervezésnek volt kezdeményezője 1974-ben, amikor a Komárom-Esztergom megyei Ifjú fizikus lap létrehozóinak egyike volt. A lap köré szerveződött fizika feladatmegoldó versenynek 1991-ig volt fő mozgatója. A kis települések hátrányos helyzetű tehetséges tanulói számára feladatmegoldó versenyeket, szaktáborokat szervezett. Tapasztalatcsere céljából több megyével élénk szakmai együttműködést valósított meg. Megszervezte a versenyek feladatsorainak cseréjét, majd országos szinten megkísérelte összefogni az egyes megyék fizika versenyeit. Így kötődik szorosan Ősz György személyéhez az Országos Öveges József Fizikaverseny létrejötte. 1991-től e verseny szervezője, titkára, a versenyfeladatok szerkesztőbizottságának tagja. Óriási energiával végzett, körültekintő szervező munkájával a rendezvények minden résztvevője elégedett volt. Neki és természetesen még sok kollégának köszönhető a ma már 12 éve ismét megrendezett Öveges Fizikaverseny sikeres folytatása. A verseny tapasztalatait a verseny szervezőivel karöltve, rendszeresen publikálja a Fizikai Szemlében és A Fizika Tanításában. Két megjelent feladatgyűjteménynek is társszerzője. Az 1981-es Fizikatanári Ankét eszközkiállításán I. díjat kapott.

Ősz György pedagógusi munkájában fő vezérfonal a tanulók érdeklődésének fenntartása, aktivitásuk és kreativitásuk fejlesztése, teljesítményképes tudásuk gyarapítása. Ennek érdekében támogat minden kezdeményezést, ami a fizikát, mint tudományt, és mint tantárgyat népszerűsíti. Az ország szakmai közvéleménye ismeri és elismeri szakmai elhivatottságát és ügyszeretetét.

Ujvári Sándor

Lánczos Kornél Reálgimnázium, Székesfehérvár

Ujvári Sándor 1954-ben Székesfehérváron született. Középiskolai fizika tanári oklevelét az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte 1985-ben. 1989-ben a Kandó Kálmán Villamosipari Foiskolán villamosipari műszaki tanári oklevelet is kapott. 1985-tol 1999-ig a székesfehérvári Bugát Pál Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium tanára. 1999-től dolgozik jelenlegi munkahelyén, a székesfehérvári Lánczos Kornél Reálgimnáziumban. Igen jelentős az a tevékenysége, amelyet a fizika korszerűvé tétele érdekében végez, pl. konferenciák és tanulmányi versenyek szervezőjeként, a nemzetközi fizikatanár-kapcsolatok aktív megvalósítójaként. Fizikatanári konferenciákat, őszi egyetemeket, tanári ankétokat szervezett. Sokat tett és tesz Lánczos Kornél érdemeinek székesfehérvári és országos megismertetéséért.

Egyedülálló érdeme a magyar fizikatanárok bekapcsolása a nemzetközi tapasztalatcserébe. Jelentős szervezőmunkát fejtett ki a japán-magyar-kínai fizikatanári konferenciákon (Nanking, Guilin, Eger, Sopron), melyet elősegített kiváló angol és japán nyelvtudása is. A rendezvényekről szóló Fizikai Szemle különszám szerkesztője. A környezettudománnyal kapcsolatos tanítási konferenciák (Ljubljana, Debrecen) aktív résztvevője. A 2002-ben, Debrecenben megrendezett II. International Symposium on Radiation Education kiemelkedő aktivitású tanári szervezőtitkára. A CERN-kapcsolatok aktív tanári résztvevője. 2000-ben és 2002-ben a Physics on Stage (A fizika színrelép) konferenciasorozat székesfehérvári rendezvényének szervezője. Fizikatanári ankétokon látványos kísérleti műhelyeivel első helyezéseket ért el. A Fizikai Szemle szerkesztőbizottságának tagja, a Fizikatanítás rovatvezetője. Jelentős tevékenységet fejt ki a Lánczos Kornél- és az Országos Szilárd Leó Nukleáris Fizikaverseny keretében is. Fontos szakmai tisztségeket visel, és funkciókat lát el (ELFT főtitkárhelyettese, az ELFT Fejér megyei csoportjának elnöke, majd titkára, GIREP tag, a Magyar Nukleáris Társaság tanártagozatának elnöke). Több jelentős publikációja jelent meg magyarul a Fizikai Szemlében, illetve angolul, különböző külföldi konferenciák összefoglalóiban. Több szakmai továbbképzésen vett részt.

Ujvári Sándor a tudomány, a technika, a társadalom mai haladási irányainak a magyar fizikatanárokkal való megismertetésében, az erre szolgáló hazai alkalmak megteremtésében társulati keretek közt, európai és távol-keleti találkozók megszervezésében, ezáltal a magyar iskola ilyen irányú eredményeinek a külföldi bemutatásában élen jár.

Dr. Márki-Zay János

Vásárhelyi Cseresnyés Kollégiumok, Hódmezővásárhely

Márki-Zay János 1943-ban Gyulán született. 1967-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet. 3 évig Gyulán az Ipari Szakmunkásképző Intézetben, utána 19 évet a hódmezővásárhelyi Vendéglátó Szakközépiskolában, majd 8 éven át a hódmezővásárhelyi Kossuth Zsuzsanna Muszaki és Informatikai Szakközépiskola és Gimnáziumban tanított. 1998 óta a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégiumok tanára Hódmezővásárhelyen.

Eredményes tanítási tevékenysége mellett 1977-től kezdődően jelentős újítási tevékenységet fejtett ki. Mintegy negyven újítását fogadták el, amelyeket a matematika és a fizika tanításának elősegítésére dolgozott ki. Ezt követően több szemléltetőeszköz-készítési pályázatot nyert. 1978-tól kezdve rendszeresen bemutatta szemléltető eszközeit az Országos Fizikatanár Ankétok eszközkiállításain és muhelyfoglalkozásain. Több alkalommal nyert első és közönség díjat. 1986-ban a fizika tanításából doktorált. 1993-ban eredményes tevékenységéért Mikola-díjban részesült. 1979 óta az ELFT Hódmezővásárhelyi Városi Csoportjának elnöke majd titkára. Vezetése mellett a csoport tagjai bekapcsolódtak a fizika tanítását elősegítő továbbképzésekbe, illetve maguk is szerepet vállaltak ezek megtartásában és szervezésében. Irányítása alatt a helyi csoport két ízben is szervezett Országos Fizikatanári Ankétot. Feldolgozta és megjelentette Hódmezővásárhely fizikatörténetét és az ELFT Városi Csoportjának múltját. Vásárhelyi Horizont címmel öt kötetes kiadványt állított össze és jelentetett meg. A Csodák Palotája pályázatán többször is sikerrel szerepelt. Kísérleteivel számos magyarországi oktatásügyi tanárképzésen is részt vett. Határainkon túl is tartott kísérleti bemutatókat (Finnország, Románia). 1967 óta rendszeresen tartott és szervezett természettudományi, csillagászati és környezetvédelmi népszerűsítő előadásokat és előadássorozatokat. Több éve havi rendszerességgel szervez két-két kísérleti bemutatót a város tanulóifjúsága számára, amelyekről beszámol a helyi sajtó, a rádió és a televízió is felveszi és sugározza az előadásokat. Dr. Márki-Zay János eddigi legnagyobb sikerét 2002-ben a hollandiai Noordwijkban, a Physics on Stage 2 konferencián érte el, ahol a 23 országból összejött mintegy 45 fizikatanár közönségszavazata alapján érdekes kísérleteivel a konferencia II. díját nyerte el.

Békéssy Szilvia

Veres Péter Gimnázium, Budapest

Békéssy Szilvia 1986-tól tanít Budapesten a Veres Péter Gimnáziumban. Szakmai munkája szerteágazó: részt vett az isko1a nyolcosztályos matematika tantervének kidolgozásában, rendszeresen foglalkozik versenyfe1adatok készítésével. Érdekes feladványaival többször találkozhattunk a népszerű országos Zrínyi Ilona Matematikaversenyen és a budapesti kerületi versenyen. Szívesen vesz részt szakmai továbbképzéseken, bemutató órákat tart. Tanítványai szeretik és tisztelik, jó tanárnak tartják. Közös sport- és kulturális programok, túrák, és erdei iskolák szervezésével kiválóan formálja az osztályközösséget. Türelmes és következetes a gyerekekkel. A tehetségesekkel és a gyengébb képességűekkel egyaránt jól tud bánni. Tanítványai sikeresek az országos versenyeken, a Varga Tamás, Zrínyi Ilona, Kalmár László, Arany Dániel, Matematika Határok Nélkül matematikai versenyeken, az Abacus és a Középisko1ai Matematikai és Fizikai Lapok és az Élet és Tudomány pontversenyeiben.

Kimagasló eredményei:

1997-1998: A Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos csapatversenyében 1. helyezést ért el iskolája. A háromfős csapatból ketten a tanítványai. Az egyéni versenyben tanítványai közül ketten jutottak az országos döntőbe, ahol 1. és 11. helyet értek el.

1998-1999: A Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos csapatversenyben 4. helyezést ért el iskolája. A háromfős csapat minden tagja az ő tanítványa. Egyéniben az országos döntőben tanítványa 1. helyezést ért el.

1999-2000: A Varga Tamás matematikai versenyen a három döntőbe jutott tanítványa közül az egyik 1. helyezést ért el. Iskolája a Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos csapatversenyében 2. helyezett lett. A háromfős csapatból ketten a tanítványai. Egyénileg tanítványai közül ketten jutottak az országos döntőbe, egyikük első lett.

2000-2001: A Varga Tamás versenyen a két döntőbe jutott tanítványa között volt az 1. helyezett. A Kalmár László versenyen a két döntőbe jutott tanítványa között volt a 2. helyezett. A Zrínyi Ilona versenyen tanítványa az országos döntőben 3. helyet ért el.

2001-2002: Az Arany Dániel Matematikai Tanulóversenyen a három döntőbe jutott tanítványa közül az egyik 2. díjat kapott. A Kenguru matematika versenyen egy ötödikes és egy kilencedikes tanítványa is első helyezett lett. A Gordiusz verseny országos döntőjébe két tanítványa jutott, egyikük első helyet szerzett. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos csapatversenyében 1. helyezést ért el iskolája. A háromfős csapatból ketten a tanítványai. Egyénileg tanítványai közül ketten jutottak az országos döntőbe, ahol egyikük első lett. Kilencedikes tanítványai bekapcsolódtak a KöMaL pontversenyeibe. Az Abacus pontversenyeiben a legeredményesebb felkészítő tanárok között olvashatjuk a nevét.

A sokak által használt Hajnal Imre tankönyv-sorozat egyik átdolgozója. A könyv első két kötete elkészült (Matematika 9. és Matematika 10. a gimnáziumok számára, Nemzeti Tankönyvkiadó), a továbbiak elkészítésen is folyamatosan dolgozik.

Társszerzőként a Matematikai versenytesztek '97 és '98 köteteiben (Mozaik Kiadó), valamint a Középiskolába készülünk (Mágus Kiadó) feladatgyűjteményben említhetjük.

Munkája elismeréseként az Óbudai Közoktatási Konferencián "Óbudai Pedagógiai Érdemekért" kitüntetést kapott 1998-ban, 2001-ben közoktatási szakértő lett.

Brenyó Mihály

Bányai Júlia Gimnázium

Brenyó Mihály 1978 óta dolgozik a Bányai Júlia Gimnáziumban. 15 éven keresztül az iskola igazgatója volt. Jelenleg nyugdíjas matematikatanár. Igazgatóként iskolaépítő, iskolateremtő és iskolafejlesztő tevékenysége volt kiemelkedő, matematika tanárként tanítványaival, kollegáival és a matematika oktatásának fejlesztésében végzett kiemelkedően eredményes munkát. Eredményesen készíti fel tanítványait a Varga Tamás, a Kalmár László, a Zrínyi Ilona, a Kenguru és a Bátaszéki matematikai versenyekre, valamint a Nemzetközi Magyar Matematika Versenyre. Diákjai tömegesen vesznek reszt az Abacus című folyóirat által kiírt pontszerző versenyben. Felkészítése eredményességét mutatja, hogy rendszeresen szerepelnek diákjai a versenyek országos döntőiben, általában az első 10 hely valamelyikén. A 2000-2002-es tanévekben a Varga Tamás verseny első és az Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 3. helyezettje a tanítványa volt. Sokrétű tevékenységet folytatott és folytat a matematika népszerűsítésében is. Az iskola nyolcosztályos gimnáziumi matematika programjának kialakítója, amelyet a Nemzeti Alaptantervhez, majd a kerettantervhez igazított.

Alapvetően érdeklődik a matematikai tehetség felismerése, gondozása, kibontakoztatása iránt. Ezen a területen szerezett tapasztalatait, elért eredményeit publikációiban és továbbképzéseken adja át kollégáinak. Ezek közül is kiemelendő a feleségével együtt szerkesztett "Szakköri feladatok matematikabó1 3-4. osztályosok számára" című könyv. Továbbképzéseket, előadásokat tartott az ország különböző városaiban. 5 éven keresztül vezetett tanítóknak, tanároknak továbbképzést Szabadkán, a Vajdasági Magyar Pedagógus Szövetség Nyári Akadémiáján, és Szlovákiában is több helyen. Tartott továbbképzést és bemutató órákat Erdélyben, Marosvásárhelyen tanítványaival részt vett a Vályi Gyula matematikaversenyen (2000-ben és 2001-ben is), Kolozsváron 9-10 éves gyerekekkel bemutató foglalkozást tartott.

30 órás akkreditált továbbképzést vezetett Baján, és Kecskeméten. Matematika feladatsorokat állított össze, amelyek az alsó tagozatos tanárok tehetséggondozó tevékenységét segítik.

1989-ben szervezte meg először a harmadik és negyedik osztályosok városi matematika versenyét, amit Finnországban és Erdélyben is megrendeznek. 6 éve a Kalmár László verseny alsó tagozatos feladatsorainak összeállítója, 2002-től a Kalmár verseny országos zsűrijének tagja az 5. illetve a 6. évfolyamon.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Bács-Kiskun megyei elnökségében a matematika szakterü1et gazdája volt két évtizeden át.

Szakmai tevékenységéért, a tanárok továbbképzésében végzett munkájáért 1995-ben Beke Manó-díjat kapott. 2000-ben iskolaszervező munkásságának eredményeként az oktatási miniszter Apáczai Csere János díjjal tüntette ki.

Koncz Károly

Babits Mihály Gyakorló Gimnázium, Pécs

Koncz Károly 1960-ban született. A Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett általános iskolai matematika-fizika szakos oklevelet, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen fizika szakon diplomázott. 21 éve tanít, főleg fizikát. Jelenlegi munkahelye a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnáziuma. Többek között neki is köszönhető, hogy ez az intézmény az egyetem országosan is elismert gyakorló iskolájává válhatott.

Koncz Károly a tehetséggondozás területén olyan eredményeket ért és ér el, amelyre nem csupán Baranya megyében, hanem az egész országban felfigyeltek. Munkássága példaként állítható a magyar tanártársadalom elé. Tanítványai kiválóan szerepeltek és szerepelnek a legkülönbözőbb fizikaversenyeken. Tanítványai közül a Mikola-versenyek során Mach Tivadar és Vígh Máté nyertek el "dobogós" helyeket. További öt diákja jutott be e verseny döntőibe, majd az OKTV harmadik fordulójába. Mach Tivadar, Vígh Máté, Schaffer Zsolt a Szilárd Leó-, a Vermes Miklós- és a Hatvani Verseny első helyezéseit is megszerezték. Mach Tivadar, miután az utolsó gimnáziumi tanévét Olaszországban végezte, bekerült az olasz fizikai diákolimpiai csapatba. Sok tanítványa kapcsolódott be a KöMaL pontversenyébe, és szerezték meg az első öt helyezések valamelyikét. Mint a fentiekből is kitetszik, Koncz Károly éveken át olyan színvonalon oktatta a fizikát, amelyre egész Dél-Dunántúl méltán lehet büszke. Nagyon sok tanítványával szerettette meg a fizikát, diákok tucatjait indította el a természettudományos pályák felé. Munkáját a kitartás és a folytonosság jellemzi. A legnehezebb pillanatokban sem veszítette el hitét, mindig kereste a tehetségeket, miközben az átlagos képességű tanulók is rajongásig szeretik lebilincselő óráit. Legújabb felfedezettje Vígh Máté, aki jelenleg talán a legjobb 16 éves magyar diákfizikus. Remélhetjük és bízhatunk abban, hogy Máté töretlenül fejlődik tovább, és a pécsi fizikatanítás képviseletében Koncz Károly egy újabb pécsi diákolimpikont delegálhat a magyar csapatba.

Pápai Gyuláné

Általános Iskola, Fertőd

Pápai Gyuláné 1967-ben a Pécsi Tanárképző Főiskolán matematika-fizika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon szerzett diplomát. Végzése óta Fertődön, a helyi általános iskolában tanít. Pályája kezdete óta nagyon magas szintű szakírói tevékenységet fejt ki a fizika tanításában. A Fizika Tanítása, az Audiovizuális Közlemények, a Köznevelés, az Új Katedra című lapokban megjelent cikkei, tanulmányai nagyban hozzájárultak a magyar fizikatanárok szakmai továbbképzéséhez, módszertani kultúrájuk színesítéséhez. Nagy szerepet vállalt az 1978-as tanterv bevezetésével kapcsolatos szakmai, módszertani problémák tisztázásában. Dolgozatai, továbbképző előadásai sok kolléga számára könnyítették meg a tisztánlátást. Azokban az években iskolája az általános iskolai fizikatanítás egyik szakmai, módszertani fellegvára volt. Megyei és országos pályázatok (tankönyv, szaktantermek bemutatása, tanulókísérletek és tanári kísérletek a fizikatanításban stb.) nyertese. Tíz éves szakfelügyelői és szaktanácsadói munkáját is nagy elismerés kísérte. Tanítási órán kívül is töretlen lelkesedéssel foglalkozik a tanulókkal. Szakkört vezet, melynek keretében a kísérletező és feladatmegoldó tevékenységen túl kiemelt figyelmet fordít a szakmai kirándulásokra is.

Pápai Gyuláné tehetséggondozó tevékenysége is kiemelkedő. Diákjai számos területi, megyei fizikaversenyen győztek, értek el jó helyezéseket. Iskolája tanulói, tanítványai az Országos Öveges József Fizikaverseny döntőiben is eredményesen szerepeltek. 6 alkalommal jutott be diákja az országos döntőbe. Közülük Horváth Dávid 1999-ben I. díjat, 2002-ben Sulics Anett III. díjat nyert. Nemcsak tanítványaival szerepel a különböző versenyeken, hanem maga is számos természettudományos vetélkedő szervezésében vett részt, hozzájárulva ezzel a természettudományos gondolkodás terjesztéséhez. Pápai Gyuláné tanárnő Fertőd elismert tanára, aki sokat tett a település oktatásáért, és annak országos hírnevet szerzett. Sok-sok tanulót indított el a természettudományos pályák felé, ezért mind a kollégák, mind a szülők és a tanulók is tisztelik, eredményeit elismerik, tanári teljesítményét nagyra értékelik.


Fő támogatónk az Ericsson - Ericsson-díj


A 2021. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2021. évi Ericsson-díjasok: Madarász Péter, Orosz Gyula Tibor, dr. Schramek Anikó, dr. Seres István, dr. Berkéné Várbíró Beáta, Szomódi Zsuzsanna, Poócza József, dr. Stonawski Tamás.
A 2021. évi Ericsson-jelentés


A 2020. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2020. évi Ericsson-díjasok: Szilágyiné Manasses Melinda, Győry Ákos, dr. Siposs András, dr. Hömöstrei Mihály, Juhász Péter, Lángné Juhász Szilvia, Rudolf Tamásné, Szabó László Attila.
A 2020. évi Ericsson-jelentés


A 2019. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2019. évi Ericsson-díjasok: Sztranyák Attila, Tóth Mariann, Dr. Oláh Éva Mária, Szabó Miklós, Holló-Szabó Ferenc, Lányi Veronika, Teplitzky István, Theisz György.
A 2019. évi Ericsson-jelentés


A 2018. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2018. évi Ericsson-díjasok: Meiszterics Zoltánné, Zsilvölgyi Márta, Urbán János, Udvardi Imre, Soós Edit, Sztojcsevné Fekete Mária, Sikó Dezső, Filep Doina Otília.
A 2018. évi Ericsson-jelentés


A 2017. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2017. évi Ericsson-díjasok: Pálovicsné Tusnády Katalin, Simonné Krum Eszter, Szokolai Tibor, Chikán Éva, Koncz Levente, Straubingerné Kemler Anikó, Dr. Kopasz Katalin, Piriti János.
A 2017. évi Ericsson-jelentés


A 2016. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2016. évi Ericsson-díjasok: Kiss Zoltán, Nemecskó István, Horváth Norbert, Dudás Imre, Magyar Zsolt, Besnyőné Titter Beáta, Pántyáné Kuzder Mária, Nagy Tibor.
A 2016. évi Ericsson-jelentés


A 2015. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2015. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Dudics Pál, Dr. Tölgyesiné Irmes Marianna, Csatári László, Nyerkiné Alabert Zsuzsanna Ágnes, Lengyel Csaba, Remeténé Orvos Viola, Fodor Zsolt, Pataki János.
A 2015 évi Ericsson-jelentés


A 2014. évi Ericsson-díjak kiírása
15 év elteltével módosultak az Ericsson-díj odaítélésének feltételei
A 2014. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Erdősi Katalin, Zámborszky Ferenc, Tasi Zoltánné, Pál Zoltán, Dr. Kiss Géza, Varga Mária, Bíró Bálint, Pálfiné Kovács Erika.
A 2014. évi Ericsson-jelentés


A 2013. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2013. évi Ericsson-jelentés
A 2013. évi Ericsson-díjasok
Pedagógusnapra az Ericssontól


A 2012. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2012. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2011. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2011. évi Ericsson-jelentés
A 2011. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2010. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2010. évi Ericsson-jelentés
A 2010. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2009. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2009. évi Ericsson-díjasok matematikából, a tehetségekért fizikából, a fizika népszerűsítéséért
A 2009. évi Ericsson-díj


A 2008. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2008. évi Ericsson-díjasok
A 2008. évi Ericsson-díj


A 2007. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2007. évi Ericsson-díjasok
A 2007. évi Ericsson-díj


A 2006. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2006. évi Ericsson-díjasok
A 2006. évi Ericsson-díj


A 2005. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2005. évi Ericsson-díjasok
A 2005. évi Ericsson-díj

A 2004. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2004. évi Ericsson-díjasok
A 2004. évi Ericsson-díj

A 2003. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2003. évi Ericsson-díjasok

A 2002. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2002. évi Ericsson-díjasok

A 2001. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2001. évi Ericsson-díjasok

A 2000. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2000. évi Ericsson-díjasok
Beszámoló a 2000. évi Ericsson-díjak kiosztásáról - fényképekkel

Az 1999. évi Ericsson-díjak kiírása