Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

ERICSSON-díjak

Oláh Vera

Az Ericsson magyarországi kutatás-fejlesztési igazgatósága 1999-ben díjakat alapított általános és középiskolai matematika- és fizikatanárok számára. Az elismerésben azok részesülhetnek, akiknek tanítványai kiemelkedő teljesítményt értek el valamely jelentős tanulmányi versenyen, vagy akik a legtöbbet tették annak érdekében, hogy tanítványaikkal megismertessék, sőt megszerettessék a matematikát és a fizikát. Az elmúlt években az alapítók a díj kiírását úgy alakították, hogy a tantárgyi népszerűsítés nagyobb hangsúlyt kapjon mind az értékelésben, mind a kiosztott díjak számában. A majdani szakemberek tudása attól a megalapozó pedagógusi munkától függ, amelyet a tanárok a közoktatásban az 5.-től a 12. osztályig valósítanak meg. Az Ericsson ezért igyekszik erejéhez mérten többféle módon is segíteni és elismerni ezt a munkát: rendszeresen támogatja a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítványt, és a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok megjelenését. A lap elterjesztését azáltal is elősegíti, hogy díjkiírásaiban kiemelten szerepel a bekapcsolódás a KöMaL példamegoldó versenyeibe. A kiváló pedagógusi életpályát díjazó Rátz Tanár Úr Életműdíj megalapításában is vezető szerepet játszott a cég. Külön köszönet illeti mindezekért az Ericcson korábbi és mostani vezetőit, Fodor István, Boda Miklós, Monszpart Zsolt és Staffan Pehrson urakat.

Az Ericsson Magyarország Kft. 2004-ben az ,,ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért'' díjat általános- vagy középiskolában tanító 2 matematika- és 2 fizikatanár, valamint az ,,ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért'' díjat 4 matematika-, és 4 fizikatanár részére adományozta. A díjak összege mindkét kategóriában 200 000 Ft.

A díjazottakat a pályázatra beérkezett javaslatok alapján a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat bizottságai választották ki 2004. szeptember 8-án, ill. 2004. augusztus 30-án megtartott ülésükön, és a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány kuratóriuma hagyta jóvá 2004. szeptember 16-án.

Fizikából 17, matematikából 28 tanárra tettek javaslatot kollégák, szakmai szervezetek, tanítványok. A MATFUND kuratóriuma az indoklások alapján egyhangúlag elfogadta a bizottságok javaslatát. Azok neve, akik idén nem kapták meg a díjat, a bizottságok pótlistájára került. Kérjük ajánlóikat, jövőre ismét nyújtsanak be pályázatot, érdemes!

Az ünnepélyes díjátadásra október 29-én került sor, ahol a meghívottak az immár hagyományos érzelmes és humoros rövid filmbejátszásokból tanítványaik révén ismerhették meg a díjazottakat.

Az ,,ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért'' 2004. évi díját matematikából

Csapó Lászlóné, a kisvárdai Váry Emil Általános Iskola tanára és

Mike János, a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanára kapta.

Az ,,ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért'' 2004. évi díját fizikából

Nagyné Fodor Zsuzsanna, az egri Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium tanára és

Tófalusi Péter, a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gedeon Gimnáziumának tanára kapta.

Az ,,ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért'' 2004. évi díját matematikából

Csete Lajos, a győri Révai Miklós Gimnázium tanára,

Dobos Sándor, a budapesti Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára,

dr. Gerőcs László, a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolájának tanára és

dr. Vajda István, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára kapta.

Az ,,ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért'' 2004. évi díját fizikából

Arany Tóth László, a váci Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium tanára,

dr. Kirsch Éva, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának tanára,

Varga Gáborné, a budapesti Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanára és

ifj. Zátonyi Sándor, a békéscsabai Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola tanára kapta.

Mindegyikük rövid életrajza megtalálható a http://komal.hu honlapján az Ericsson-díj rovatban.

A bizottságok tagjai a következők voltak:

az Eötvös Társulattól: dr. Molnár Miklós elnök (a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense), dr. Berkes József (a Pécsi Tudományegyetem egyetemi adjunktusa), Kotormán Mihály (a Debreceni Tudományegyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola Ericsson-díjas tanára), Sebestyén Zoltán (a pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola Ericsson-díjas tanára), Nagy Márton (a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium Rátz Tanár Úr díjas és Ericsson-díjas nyugdíjas tanára), Krassói Kornélia (a budapesti Jedlik Ányos Gimnázium tanára), és dr. Szegedi Ervin (a Debreceni Egyetem Gyakorló Gimnáziumának Ericsson-díjas szakvezető tanára);

a Bolyai Társulattól: Pálmay Lóránt elnök (a Fővárosi Pedagógiai Intézet Rátz Tanár Úr díjas nyugalmazott vezető szaktanácsadója), dr. Pintér Klára (a Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Főiskolájának adjunktusa), Nádasi Márta (a miskolci Fazekas Utcai Általános Iskola tanára), dr. Pogáts Ferenc (az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar docense), dr. Róka Sándor (a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ericsson-díjas docense), Deli Lajos (a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium Ericsson-díjas tanára), dr. Katz Sándor (a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Ericsson-díjas tanára), Lajos Józsefné (az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Ericsson-díjas osztályvezetője), Szakál Péter (a soproni Széchenyi István Gimnázium tanára) és Urbán János (a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium Rátz Tanár Úr díjas tanára).

A MATFUND Alapítvány kuratóriumának tagjai: dr. Katona Gyula elnök (akadémikus, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatója), dr. Benczúr András (az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára), dr. Nagy Dénes Lajos (egyetemi tanár, a KFKI RMKI tudományos főosztályvezetője), Oláh Vera (matematikus szerkesztő, az alapítvány képviselője), dr. Tichy Géza (az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára).


Fő támogatónk az Ericsson - Ericsson-díj


A 2021. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2021. évi Ericsson-díjasok: Madarász Péter, Orosz Gyula Tibor, dr. Schramek Anikó, dr. Seres István, dr. Berkéné Várbíró Beáta, Szomódi Zsuzsanna, Poócza József, dr. Stonawski Tamás.
A 2021. évi Ericsson-jelentés


A 2020. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2020. évi Ericsson-díjasok: Szilágyiné Manasses Melinda, Győry Ákos, dr. Siposs András, dr. Hömöstrei Mihály, Juhász Péter, Lángné Juhász Szilvia, Rudolf Tamásné, Szabó László Attila.
A 2020. évi Ericsson-jelentés


A 2019. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2019. évi Ericsson-díjasok: Sztranyák Attila, Tóth Mariann, Dr. Oláh Éva Mária, Szabó Miklós, Holló-Szabó Ferenc, Lányi Veronika, Teplitzky István, Theisz György.
A 2019. évi Ericsson-jelentés


A 2018. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2018. évi Ericsson-díjasok: Meiszterics Zoltánné, Zsilvölgyi Márta, Urbán János, Udvardi Imre, Soós Edit, Sztojcsevné Fekete Mária, Sikó Dezső, Filep Doina Otília.
A 2018. évi Ericsson-jelentés


A 2017. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2017. évi Ericsson-díjasok: Pálovicsné Tusnády Katalin, Simonné Krum Eszter, Szokolai Tibor, Chikán Éva, Koncz Levente, Straubingerné Kemler Anikó, Dr. Kopasz Katalin, Piriti János.
A 2017. évi Ericsson-jelentés


A 2016. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2016. évi Ericsson-díjasok: Kiss Zoltán, Nemecskó István, Horváth Norbert, Dudás Imre, Magyar Zsolt, Besnyőné Titter Beáta, Pántyáné Kuzder Mária, Nagy Tibor.
A 2016. évi Ericsson-jelentés


A 2015. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2015. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Dudics Pál, Dr. Tölgyesiné Irmes Marianna, Csatári László, Nyerkiné Alabert Zsuzsanna Ágnes, Lengyel Csaba, Remeténé Orvos Viola, Fodor Zsolt, Pataki János.
A 2015 évi Ericsson-jelentés


A 2014. évi Ericsson-díjak kiírása
15 év elteltével módosultak az Ericsson-díj odaítélésének feltételei
A 2014. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Erdősi Katalin, Zámborszky Ferenc, Tasi Zoltánné, Pál Zoltán, Dr. Kiss Géza, Varga Mária, Bíró Bálint, Pálfiné Kovács Erika.
A 2014. évi Ericsson-jelentés


A 2013. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2013. évi Ericsson-jelentés
A 2013. évi Ericsson-díjasok
Pedagógusnapra az Ericssontól


A 2012. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2012. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2011. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2011. évi Ericsson-jelentés
A 2011. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2010. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2010. évi Ericsson-jelentés
A 2010. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2009. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2009. évi Ericsson-díjasok matematikából, a tehetségekért fizikából, a fizika népszerűsítéséért
A 2009. évi Ericsson-díj


A 2008. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2008. évi Ericsson-díjasok
A 2008. évi Ericsson-díj


A 2007. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2007. évi Ericsson-díjasok
A 2007. évi Ericsson-díj


A 2006. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2006. évi Ericsson-díjasok
A 2006. évi Ericsson-díj


A 2005. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2005. évi Ericsson-díjasok
A 2005. évi Ericsson-díj

A 2004. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2004. évi Ericsson-díjasok
A 2004. évi Ericsson-díj

A 2003. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2003. évi Ericsson-díjasok

A 2002. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2002. évi Ericsson-díjasok

A 2001. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2001. évi Ericsson-díjasok

A 2000. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2000. évi Ericsson-díjasok
Beszámoló a 2000. évi Ericsson-díjak kiosztásáról - fényképekkel

Az 1999. évi Ericsson-díjak kiírása