Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

ERICSSON-DÍJ 2004         

Az Ericsson cég magyarországi Kutatás-Fejlesztési Igazgatósága által alapított díjat általános és középiskolai fizika- és matematikatanárok nyerhetik el, az évente kiírt pályázat szerint. A díj alapításának célja, hogy támogassa és erősítse a magyarországi matematikai és természettudományos alapképzés világviszonylatban is kiemelkedő színvonalát, igényességét. Ennek köszönhető ugyanis, hogy a hazai műszaki és természettudományi diplomával rendelkezők tudása megfelelő szellemi értéket képvisel az igényes hazai és külföldi befektetők előtt és vonzóvá teszi Magyarország bekapcsolását a távközlés és egyéb csúcstechnológiák nemzetközi kutatási fejlesztési láncába.

Jelentés a 2004. évi Ericsson-díjazottakról

Az Ericsson Magyarország Kft 2004-ben az "ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért" díjat általános- vagy középiskolában tanító 2 matematika- és 2 fizikatanár, valamint az "ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért" díjat 4 matematika-, és 4 fizikatanár részére adományozta.. A díjak összege mindkét kategóriában 200 000 Ft.

A díjazottakat a pályázatra beérkezett javaslatok alapján a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat bizottságai választották ki 2004. szeptember 8-án ill. 2004. augusztus 30-án megtartott ülésükön, és a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány kuratóriuma hagyta jóvá 2004. szeptember 16-án.

A bizottságok tagjai a következők voltak:

  az Eötvös Társulattól: dr. Molnár Miklós elnök (a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense), dr. Berkes József (a Pécsi Tudományegyetem egyetemi adjunktusa), Kotormán Mihály (a Debreceni Tudományegyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola Ericsson-díjas tanára), Sebestyén Zoltán (a pécsi Testvérvárosok Téri Általános Iskola Ericsson-díjas tanára), Nagy Márton (a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium Rátz Tanár Úr díjas és Ericsson-díjas nyugdíjas tanára), Krassói Kornélia (a budapesti Jedlik Ányos Gimnázium tanára), és dr. Szegedi Ervin (a Debreceni Egyetem Gyakorló Gimnáziumának Ericsson-díjas szakvezető tanára);

  a Bolyai Társulattól: Pálmay Lóránt elnök (a Fővárosi Pedagógiai Intézet nyugalmazott vezető Rátz Tanár Úr díjas szaktanácsadója), dr. Pintér Klára (a Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Főiskolájának adjunktusa), Nádasi Márta (a miskolci Fazekas utcai Általános Iskola tanára), dr. Pogáts Ferenc (az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar docense), dr. Róka Sándor (a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ericsson-díjas docense), Deli Lajos (a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium Ericsson-díjas tanára), dr. Katz Sándor (a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Ericsson-díjas tanára), Lajos Józsefné (az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont osztályvezetője, Ericsson-díjas,), Szakál Péter (a soproni. Széchenyi István Gimnázium tanára) és Urbán János (a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium Rátz Tanár Úr díjas tanára).

A MATFUND Alapítvány kuratóriumának tagjai:

  dr. Katona Gyula elnök (akadémikus, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatója), dr. Benczúr András (az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára), dr. Nagy Dénes Lajos (egyetemi tanár, a KFKI RMKI tudományos főosztályvezetője), Oláh Vera (matematikus szerkesztő, az alapítvány képviselője), dr. Tichy Géza (az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára).

Fizikából 17, matematikából 28 tanárra tettek javaslatot kollégák, szakmai szervezetek, tanítványok. A MATFUND kuratóriuma az indoklások alapján egyhangúlag elfogadta a bizottságok javaslatát. Azok neve, akik idén nem kapták meg a díjat, a bizottságok pótlistájára került. Kérjük ajánlóikat, jövőre ismét nyújtsanak be pályázatot, érdemes!

Az "ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért" 2004. évi díját matematikából

  Csapó Lászlóné, a kisvárdai Váry Emil Általános Iskola tanára és

  Mike János, a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanára kapta.

  Az "ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért" 2004. évi díját fizikából

  Nagyné Fodor Zsuzsanna, az egri Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium tanára és

  Tófalusi Péter, a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gedeon Gimnáziumának tanára kapta.

Az "ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért" 2004. évi díját matematikából

  Csete Lajos, a győri Révai Miklós Gimnázium tanára,

  Dobos Sándor, a budapesti Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára,

  Dr. Gerőcs László, a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolájának tanára és

  Dr. Vajda István, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára kapta.

Az "ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért" 2004. évi díját fizikából

  Arany Tóth László, a váci Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium tanára,

  Dr. Kirsch Éva a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának tanára,

  Varga Gáborné, a budapesti Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanára és

  ifj. Zátonyi Sándor, a békéscsabai Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola tanára kapta.

Oláh Vera


Csapó Lászlóné

Csapó Lászlóné 1975-ben végzett a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Egy évig tanított Nyíregyházán, majd 1976-tól Kisvárdán a Váry Emil Általános Iskola tanára lett, itt igazgatóhelyettes is volt, majd matematika szaktanácsadó. 1985-től matematika tagozatot szervez az iskolájában. A megyei Vértesi Géza verseny szervezője. Évek óta rendszeresen vannak tanítványai között megyei és országos szintű versenyzők. Tanításának fő célja, hogy vonzóvá tegye a matematikát. A Zrínyi Ilona Matematika Versenyben a megyében iskolája mindig dobogós helyen van, tavaly országosan a tizenegyedikek lettek. Tanítványai az Ambrózy Géza megyei versenyen több díjat nyertek; az "Alapműveltségi vizsgán" országos 1. helyezést értek el 2002/2003-ban; a Kalmár László Versenyen 2001/2002-ben országos 1. helyezést, a Varga Tamás Versenyen az 1999/2000-es tanévben országos 2., 2002/2003-ban országos 1. helyezést értek el. Diákjai közül többet felvettek a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumba, ahol jól megállják a helyüket.

Csapó Lászlóné tanárnőt több helyi kitüntetésben részesítették, és megkapta a Kiváló Munkáért kitüntetést is.


Mike János

Mike János 1985 óta tanít a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban. Nagy szerepe volt az iskolában a hatosztályos speciális matematika tagozat kialakításában. Kiemelkedő oktató-nevelő munkát folytat osztályfőnökként és szaktanárként is. Magas óraszámban tanítja a matematika tárgy teljes spektrumát. Tanítványai, tanításának kezdete óta mindmáig kiváló eredményeket értek el az általános iskolák és középiskolák matematika és fizika versenyein egyaránt. Külön gondot fordít arra, hogy tanulói a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok matematika pontversenyében is jól szerepeljenek. Az elmúlt öt évben négy tanítványa érte el az első három hely valamelyikét. Az Arany Dániel Matematika Versenyen az elmúlt tanévben egyik diákja II., egy másik III. díjat szerzett a haladók versenyében. 2001-ben tanítványa megnyerte a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyt.

Mike János tehetséggondozó tevékenysége másik szaktárgyában, a fizikában is kiváló: 2002-ben az Öveges József Emlékversenyen csapatuk, és egyik tanítványa is egyéni teljesítményével az I. lett. 2003-ban újra első díjat kapott ez a diák. Egyéb helyi és országos versenyeken is évről évre bebizonyítják eredményei Mike János kiváló tehetséggondozó tevékenységét a matematikában és a fizikában.


Csete Lajos

Csete Lajos a győri Révai Miklós Gimnázium matematika-fizika szakos tanára, aki több mint tíz éve végzett a József Attila Tudományegyetemen. Ma ő a matematika egyik legaktívabb népszerűsítője. A szakmáját fanatikusan szerető tanár típusa. Az elmúlt 10 évben legalább 40 cikke jelent meg szakmai folyóiratokban, köztük a Matematika Tanításában és a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban. Szakirodalmi jártassága segíti abban, hogy az ABACUS folyóiratában a legügyesebb gyerekek számára 1996-ban indított "Matematikai Problémák" rovatban (melynek ő a vezetője) itthon nem ismert, tanulságos feladatokkal fejlessze tanítványait. Egykori versenyzői közül többen lettek matematikai diákolimpikonok. Cikkei szellemi igényességről tesznek tanúbizonyságot, belőlük kiolvasható, hogy milyen ötletei voltak, miket használt fel, miket olvasott, hogyan oldja fel a nehézségeket. Ezzel kollegáit és a tanulókat egyaránt a matematikus gondolkodásmód elsajátítására tanítja.


Dobos Sándor

Dobos Sándor az Eötvös Loránd Tudományegyetem elvégzése óta a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára. Éppúgy tanít általános tantervű osztályokban, mint speciális matematika tagozaton. Népszerűsége tanítványai körében nemcsak a matematika terén nagy: pl. bel- és külföldi kerékpár túrákat, együttes énekléseket, stb. szervez. Szakmai tudását kiemelkedő módszertani kultúrája és empatikus készsége következtében nagy hatással adja át tanítványainak.

Sokáig Reiman István mellett segítette, ma már ő irányítja a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára utazó csapat kiválasztását és felkészítését. A Matematika OKTV 2-es bizottságának is ő az elnöke és irányítója. Rendszeresen részt vesz a "Nemzetközi Magyar Matematikaverseny" lebonyolításában, ez a verseny a környező országok magyar iskoláival köti egyre szorosabbra a kapcsolatokat. Évek óta tart előadásokat az Erdős Pál Dunántúli Tehetséggondozó Iskola, valamint a "Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány" táboraiban. Előadásokra hívják meg az ország legkülönbözőbb középiskoláiba. A matematikatanárok országos Rátz László Vándorgyűlésein is többször tartott nagy sikerű, érdekes előadást. A "Nyári Akadémián", amelyen tanárok és diákok közösen vesznek részt, több ízben vezetett tehetséggondozó csoportot. Lehetőségek sorát igyekszik határon túli diákok számára biztosítani a matematikatanulás és az anyaországgal való kapcsolattartás terén: kölcsönös látogatások, közös táborok, versenyek formájában.

Tanítványai különböző országos versenyeken kimagasló eredményeket érnek el. A KöMaL legnehezebb feladatai megoldásában tavaly érettségizett osztályának diákjai élen jártak. A Bolyai János Matematikai Társulat oktatói tevékenységét 2003-ban "Beke Manó Emlékdíj" odaítélésével ismerte el, ő a Társulat Oktatási Bizottságának titkára.


Dr. Gerőcs László

Dr. Gerőcs László 1976-ban végzett az ELTE-n, 1981-ben kapta meg egyetemi doktori címét. Pályáját a pilisvörösvári gimnáziumban kezdte, majd 1977-1982-ig a Kilián György (ma Németh László) Gimnáziumban tanított. 1982-től oktat az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolájában. Munkájának egyik fő célja, hogy a matematikát közel vigye a tanítványokhoz. Évek óta részt vesz a központi felvételi előkészítésben. Az Egyetemi Előkészítő Szervezet vezetőjének megállapítása szerint Gerőcs László diákcentrikus, a tanfolyamok legkedveltebb tanára. Sokoldalúságát jellemzi, hogy Internetes játékokhoz logikai feladatokat készített. Ő írja a Népszabadság "Matematika felvételi" sorozatát. Sok éven át vezette a Magyar Televízió "Repeta" című műsorát, az egész ország tanulóit készítve fel ezzel a felvételi vizsgákra.

Kilenc könyve jelent meg, 29 egyéb publikációja van, köztük angol és német nyelvű is. Mint vezető tanár, jól foglalkozik a tanárszakos hallgatókkal. 2002-ben az MTA "Tudós tanár" pályadíját nyerte el.


Dr. Vajda István

Dr. Vajda István 1967-ben végezte el az ELTE matematika-fizika tanár szakát, 1978-ben szerzett egyetemi doktori címet. Azóta a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára, egy ideig igazgatója is volt. Zala megyei középiskolai szakfelügyelő illetve szaktanácsadó munkát végzett. Kiváló tehetséggondozó.

Tanítványai mind a KöMaL-ban, mind az ABACUS-ban jól szerepelnek. 2001-ben az egyik tanítványa az ABACUS pontversenyben 3. lett, 2002-ben és 2003-ban a 10 legeredményesebb tanár egyikeként említették. Megyei szinten is népszerűsíti a matematikát: központi megyei szakköröket szervezett. Korábban ő vezette a "Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány" táborát, ahol határainkon túlról is részt vettek diákok, itt előadásokat tartott. A különböző országos versenyeken - Varga Tamás, Arany Dániel, Zrínyi, Nemzetközi Magyar Matematikaversenyeken - tanítványai rendszeresen jól szerepelnek. Szinte minden diákját felveszik felsőoktatási intézményekbe, ahol sikeresen helytállnak.

Szakmai irodalmi tevékenysége is számottevő: a Matematika Tanításában és a Köznevelésben jelentek meg cikkei. 1974-ben az "Oktatásügy Kiváló Dolgozója" kitüntetést, 1996-ban Beke Manó Emlékdíjat kapott. A Bolyai János Matematikai Társulat Zala megyei Tagozatának elnöke.


Tófalusi Péter

Tófalusi Péter 1962-ben, Egerben született, hatgyermekes család ötödik gyermekeként. Főiskolai tanulmányait 1985-ben, Egerben fejezte be, ahol fizika-technika szakos tanári szakképesítést szerzett. Később, 1990-ben Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kapott fizika szakos egyetemi diplomát.

Első munkahelye a gyomaendrődi Kiss Lajos Gimnázium és Cipőipari Szakközépiskola volt. Ezt a hevesi Eötvös József Középiskola követte. Később a nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumba került, ettől kezdve emellett Hevesen óraadóként tanított. 2001 szeptemberétől a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gedeon Gimnáziumának a tanára, ahol a hat évfolyamos képzés keretében a fizika tantárgyat oktatja.

Nagyon sok gondot fordít az önképzésre, szinte minden évben aktív és lelkes résztvevője az Általános Iskolai és a Középiskola Fizikatanári Ankétoknak, továbbá a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Ifjúsági Ankétjainak is.

Már Nyíregyházán fejlesztette és átalakította a fizika szertárt, a nyílt napokon szülőknek, illetve a külföldi vendégek számára is nagysikerű bemutatókat tartott. A nyíregyházi TV-beli, Fizika Tanszoba című ismeretterjesztő előadássorozata nagy népszerűségre tett szert. Debrecenben minden tanévben nagy létszámú közönség előtt tartott kísérleti bemutatót, amely sokszor show-műsor is volt egyben. "Szerepléseivel" elérte célját: a fizika megszerettetését és népszerűsítését. Szerepelt már a PAX TV-ben, valamint a DUNA TV gyermekműsoraiban is ötletes és egyéni kísérleteivel. A Dóczy Gimnáziumban működő interaktív játszóház, a Varázskuckó állandó munkatársaként a városból, de az ország legkülönbözőbb pontjairól érkező tanulók, tanárok és más érdeklődők számára érdekes és hasznos szakmai bemutatókat tart.

A tehetséggondozás területén is jelentős eredményeket ért el. Pályakezdése óta gyakran előfordult, hogy egy-egy Budó Ágoston vagy Mikola Sándor Fizikaversenyre 40-50 tanulóját is benevezte. Szűnni nem akaró lelkesedéssel és energia-befektetéssel gondozza és ápolja a dóczys diákok tehetségét, és igen gyakran szabad idejében, sőt még a szünidőben is foglalkozik velük, versenyekre felkészítve őket. A KöMaL fizika pontversenyén 6 tanulója volt díjazott, két tanítványa lett 1. helyezett. Az Öveges József Fizikaverseny döntőjébe is 6 diákja jutott, közülük hárman 3. díjban részesültek. A Mikola Sándor Fizikaverseny döntőjébe jutott 9 tanítványa között 2. és 3. díjas is volt.

Tófalusi Péter egyedülálló tanári vénával rendelkezik. Miként egyik ajánlója írja: "Ahova ő beteszi a lábát, ott a fizika üggyé válik?. Mind általános iskolás, mind középiskolás korosztályban kiemelkedő eredményeket tud elérni. Szuggesztív erején kívül lényeglátásával, ebből fakadóan magasabb matematikát fel nem használó feladatmegoldó készségével képes alapóraszámban is nem versenyistállóban, nem versenyistállóból érkező "lovacskákból" táltosokat nevelni." Egy volt diákja így jellemzi: "A fizika a mindene. A fizikának él. Kevés tanárról mondható el, hogy fanatikus, de ő az. Ezzel a fanatizmusával szerettette meg velünk a tantárgyát".


Nagyné Fodor Zsuzsanna

Nagyné Fodor Zsuzsanna Egerben született 1956-ban. Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végezte egyetemi tanulmányait, és 1980-ban szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát. Pedagógiai munkáját kollégiumi nevelőtanárként kezdte. Jelenlegi munkahelyén, az egri Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskolában 1982-től dolgozik. Itt mindkét szaktárgyát tanítja. 1977-től a reál munkaközösség vezetője, szervezi, irányítja a természettudományi tárgyakat oktató szaktanárok együttesét.

Munkáját a gyermekek neveléséért, oktatásáért érzett felelősség, valamint a szaktárgyak szeretete hatja át. Egyaránt gondot fordít a felzárkóztatásra, illetve a tehetséggondozásra. Óráin igyekszik a tananyagot minél közelebb vinni a tanulókhoz, módszerei változatosak, magyarázatai érthetőek. Tanítványai sikeresen szerepelnek a tanulmányi versenyeken. Tehetséges diákjai minden évben ott vannak a megyei és országos versenyek legjobbjai között. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen több tanítványa jutott a döntőbe, közülük is kiemelkedik az 1997-ben elért második és az idei első helyezés. Szervezőkészségét és a fizika népszerűsítésére irányuló igyekezetét mutatja az iskolai háziversenyek szervezésében kifejtett munkája, valamint közel egy évtizede a megyei Mátrai Tibor Tehetségkutató Fizikaverseny elindításában és évenkénti megújításában, lebonyolításában folytatott aktív közreműködése is.

Nagyné Fodor Zsuzsanna derűs, dinamikus ember, aki sokat foglalkozik tanítványaival, aki személyisége révén képes magával ragadni tanítványait az órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt.


Ifj. Zátonyi Sándor

Ifj. Zátonyi Sándor 1952-ben Csepregen született. Egyetemi tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetemen végezte, itt szerzett 1977-ben matematika-fizika szakos tanári diplomát. Békéscsabán, az Egészségügyi Szakközépiskolában kezdett el tanítani. Már 1977-ben a fizikatanári munkaközösség vezetője, a fizikaszertár felelőse lett. Fontos feladatának tekintette már ekkor is a fizikaszertár és az előadóterem fejlesztését. Számos kísérleti eszközt tervezett és készített, ezek jó részét ma is használják a fizika és a kémia oktatásában.

1983-ban, az iskolai számítógépes program megindulásakor került kapcsolatba a számítástechnika iskolai alkalmazásával. 1984-ben a Békés Megyei Pedagógiai Intézet oktatástechnológusa, majd ugyanitt 1986-ban az oktatástechnológiai csoport vezetője lett. 1988-ban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen számítástechnikai szakos tanári oklevelet szerzett.

1988-ban újból tanítani kezdett a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban. Kezdetben csak gimnáziumi osztályokban tanított matematikát, fizikát és számítástechnikát, de 1996-tól átveszi az általános iskolai osztályok fizikaóráit is. Az eszközellátottság javításának érdekében több pályázatot is írt, ezek eredményeként az iskola számos korszerű taneszközhöz jutott.

1998-ban megpályázta a békéscsabai Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola igazgatói állását, amelyet el is nyert. Azóta most már a második ciklusban igazgatóként tevékenykedik. Az igazgatói teendők ellátása mellett a fizikatanítás kérdéseivel továbbra is aktívan foglalkozik. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak 1977-óta tagja, 1988 és 2000 között az ELFT Békés Megyei Területi Csoportjának vezetőségi tagja, 1997-től 2000-ig, majd 2003-tól újra a megyei csoport elnöke volt. A társulat tagjaként egyik szervezője volt a több évben is megrendezett, nagysikerű Játsszunk fizikát! kiállításnak. Tevékenyen kivette részét a Békéscsabán megrendezett 1987-es Általános Iskolai Fizikatanári és az 1997-es Középiskolai Fizikatanári Ankét szervezéséből. A fizikatanári ankétok eszközkiállításain és műhelyfoglalkozásain rendszeresen szerepel, eszközeit, előadásait nagy siker követi, amelyeket a neki ítélt eszköz-kiállítási díjak is fémjeleznek. Több tanári ankéton kérték fel plenáris előadás megtartására is. A számítástechnika és a fizika tanításával kapcsolatosan több továbbképzést, tanfolyamot vezetett. Több számítógépes programot írt a fizika tanításának elősegítésére. Internetes honlapokat tart szerkesztése alatt, ezek jelentős része ugyancsak a fizika oktatásával van kapcsolatban. Számos cikke jelent meg a fizika tanítása témakörében megyei és országos folyóiratokban. Tankönyvek írásával is "nevet" szerezett magának. Ezek közül kiemelkedik az a hat kötetes fizika tankönyvsorozat, amelyet a Nemzeti Tankönyvkiadó jelentetett meg. A Nemzeti Alaptanterv, majd a kerettantervek bevezetésével párhuzamosan e könyveket átdolgozta. Ezeket a tankönyveket az ország számos oktatási intézményében használják nagy megelégedéssel.

Ifj. Zátonyi Sándor nagy munkabírású, sokat tevékenykedő, országosan ismert és elismert tanár, aki kollégáinak munkáját ötleteivel, eszközeivel, számítógépes programjaival, tankönyveivel jelentős mértékben segíti. A fizika népszerűsítése terén szűkebb és tágabb környezetében is jelentőset alkotott.


Varga Gáborné

Varga Gáborné 30 éve van a tanári pályán. Jelenleg Budapesten, a Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium matematika-fizika szakos tanára. Először általános iskolai tanári, majd Pécsett fizika szakos egyetemi diplomát szerzett. Szakmailag kiemelkedő felkészültségű, munkáját az igényesség és az alaposság jellemzi. Hangulatos, oldott légkörű, kísérletekkel színesített tanóráit céltudatosan építi fel. Határozott egyénisége, szakmaszeretete, példamutatása a tanulók érdeklődést felkelti a tantárgyai mélyebb, alaposabb megismerése irányában.

Tanítványai rendszeresen versenyeken vesznek részt, pl. az Öveges József Fizikaversenyen, a Mikola Sándor Fizikaversenyen. A Hatvani levelező fizikaversenyre is mozgósítja tanulóit, indulnak diákjai a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok pontversenyében, valamint az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen is. Fizika fakultációs példatárat készített tanítványainak, illetve összegyűjtötte a kerületben dolgozó tanárok számára az új kerettantervekhez igazodó általános és középiskolai kísérletek sorozatát. A minőségbiztosítás terén a tantárgyi egységes értékelési rendszer kidolgozásával foglalkozik. Korábban Az ellenőrzés szerepe a fizika oktatásban címmel jelent meg munkája.

A kerületi fizikai szakmai megbeszéléseken rendszeresen kísérleteket mutat be, előadásokat tart az újabb eredményekről, az országos összejövetelekről. Több fizikaverseny kerületi és budapesti szervezője. Az Országos Fizikatanári Ankétokon többször tartott műhelyfoglalkozást. A határainkon túlról meghívást kapott előadás tartására a honi tehetséggondozás témakörében. Az Országos Öveges József Fizikaverseny egyik szervezője, motorja, immár 6 éve.

Varga Gáborné munkája a tanítás és a nevelés terén is példamutató. Fiatal kollégái szívesen fordulnak hozzá, és kapnak hathatós segítséget tőle. Tudását, módszertani eszköztárát töretlenül gyarapítja, amit aztán tanítványainál hasznosít mind a tehetséggondozásban, mind a fizika népszerűsítésében.


Arany Tóth László

Arany Tóth László 1939-ben Lónyán született. Ősi pedagógus családból származik, apja és nagyapja tanítóként működött, ő is ezt a pályát választotta. Előbb Nyíregyházán tanítói oklevelet, majd Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1965-ben matematika szakos, 1971-ben pedig fizika szakos általános iskolai tanári oklevelet, és ezt követően 1975-ben Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen fizika szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Hosszú pályafutása alatt minden iskolatípusban tanított azt megelőzően, hogy Vácra került családjával. A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium köztiszteletben álló, elismert tanára immár több mint két évtizede.

Munkáját mindvégig rendkívül szívósan, céltudatosan, a fizika tantárgy megszerettetése és a tehetségek gondozása szempontjait is figyelembe véve végezte úgy, hogy e fontos középiskolai tantárgyat megfelelő helyére emelte, és egyben tartalmában, módszereiben megújította.

Már a martfűi szaktanári és szakfelügyelői korszakában létrehozott egy korszerű szaktantermet, jól felszerelt laboratóriummal és szertárral. Ezt még inkább korszerűsített változatban, több példányban valósította meg jelenlegi munkahelyén, de segített hasonló szaktantermek létrehozásában, más társiskolákban is.

Mint szakfelügyelő és országos szakmai-tudományos testületek tagja, a közép- és felsőoktatásban is elismert szaktekintély. Tankönyvszerzőként is ismert, tankönyve megélte a 19. kiadást is. Alapítója volt a Fizikatanítás évkönyve című kiadványnak, több éven keresztül ennek szerkesztői feladatait is ellátta. 1995-től az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny fizika tantárgyi bizottságának is tagja volt. 1988-tól 14 tanulója került az OKTV döntőjébe, első díjas tanítvánnyal is büszkélkedhet. A Mikola Sándor Tehetségkutató Verseny döntőjébe 11 tanulója jutott, és eredményesen szerepelt tanítványa az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyen is. Tevékenyen vesz részt Vác és vonzáskörzete általános iskolás diákjainak hétvégenként szervezett tehetséggondozó munkájában is.

Arany Tóth László a pályakezdő és a már tanító kollégák pedagógiai és szakmai munkáját teljes mértékben, önzetlenül segíti tapasztalatainak átadásával. 1998-ban elérte a nyugdíjkorhatárt, de az óta is teljes óraszámban dolgozik, tanít. Kiváló munkatárs, jelentős és eredményes tehetséggondozó, szakmailag és emberileg kikezdhetetlen személyiség.


Dr. Kirsch Éva

Dr. Kirsch Éva 1961-ben Mezőkövesden született. Egyetemi diplomát Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-fizika szakán szerzett 1984-ben. Tanulmányai során kitűnt kiemelkedő tanulmányi eredményeivel. Egy éves általános iskolai tanítás után 1985-ben került jelenlegi munkahelyére, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumába. Mindkét szaktárgyát tanítja, de a fizikát lényegesen magasabb óraszámban. 1989-ben vezetőtanári kinevezést kapott.

1987 és 1989 között az iskolai munka mellett az ATOMKI ösztöndíjasa, majd külső munkatársa. 1992-ben az ATOMKI Ifjúsági Díjával jutalmazták. Doktori értekezését summa cum laude minősítéssel 1992-ben védte meg. A kutatással töltött évek alatt önálló cikke jelent meg a Fizika Szemlében, társszerzőként szerepelt egy szimpóziumon, és két nemzetközi publikációban.

Szakmai munkájának fontos területe a tehetséggondozás. Tagozatos csoportjaiban, de normál tantervű osztályokban is, jó érzékkel választja ki a kötelező tananyagon túl is érdeklődő diákokat. Tanórán és azon kívül is differenciáltan foglalkozik velük. Több tanítványa is döntőbe jutott, pl. az Öveges Versenyen, a Mikola Sándor Fizika Versenyen, a Hatvani István Fizikaversenyen, a Jedlik Fizikaversenyen. Tanítványai között található az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első és második helyezettje, döntősök, a Nemzetközi Fizikai Diákolimpia bronzérmese, az Eötvös Verseny II. díjasa.

Dr. Kirsch Éva tehetséggondozó, népszerűsítő tevékenységének különleges "színfoltja" az általa írt fizikatörténeti témájú színjáték, amelyet 20-25 tanítványával az iskolában többször is bemutattak, sőt tavaly egy európai uniós projekt, az ún. BEGA projekt keretében rendezett szimpózium keretében nagy sikerrel angol nyelven is előadtak.


Fő támogatónk az Ericsson - Ericsson-díj


A 2021. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2021. évi Ericsson-díjasok: Madarász Péter, Orosz Gyula Tibor, dr. Schramek Anikó, dr. Seres István, dr. Berkéné Várbíró Beáta, Szomódi Zsuzsanna, Poócza József, dr. Stonawski Tamás.
A 2021. évi Ericsson-jelentés


A 2020. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2020. évi Ericsson-díjasok: Szilágyiné Manasses Melinda, Győry Ákos, dr. Siposs András, dr. Hömöstrei Mihály, Juhász Péter, Lángné Juhász Szilvia, Rudolf Tamásné, Szabó László Attila.
A 2020. évi Ericsson-jelentés


A 2019. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2019. évi Ericsson-díjasok: Sztranyák Attila, Tóth Mariann, Dr. Oláh Éva Mária, Szabó Miklós, Holló-Szabó Ferenc, Lányi Veronika, Teplitzky István, Theisz György.
A 2019. évi Ericsson-jelentés


A 2018. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2018. évi Ericsson-díjasok: Meiszterics Zoltánné, Zsilvölgyi Márta, Urbán János, Udvardi Imre, Soós Edit, Sztojcsevné Fekete Mária, Sikó Dezső, Filep Doina Otília.
A 2018. évi Ericsson-jelentés


A 2017. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2017. évi Ericsson-díjasok: Pálovicsné Tusnády Katalin, Simonné Krum Eszter, Szokolai Tibor, Chikán Éva, Koncz Levente, Straubingerné Kemler Anikó, Dr. Kopasz Katalin, Piriti János.
A 2017. évi Ericsson-jelentés


A 2016. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2016. évi Ericsson-díjasok: Kiss Zoltán, Nemecskó István, Horváth Norbert, Dudás Imre, Magyar Zsolt, Besnyőné Titter Beáta, Pántyáné Kuzder Mária, Nagy Tibor.
A 2016. évi Ericsson-jelentés


A 2015. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2015. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Dudics Pál, Dr. Tölgyesiné Irmes Marianna, Csatári László, Nyerkiné Alabert Zsuzsanna Ágnes, Lengyel Csaba, Remeténé Orvos Viola, Fodor Zsolt, Pataki János.
A 2015 évi Ericsson-jelentés


A 2014. évi Ericsson-díjak kiírása
15 év elteltével módosultak az Ericsson-díj odaítélésének feltételei
A 2014. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Erdősi Katalin, Zámborszky Ferenc, Tasi Zoltánné, Pál Zoltán, Dr. Kiss Géza, Varga Mária, Bíró Bálint, Pálfiné Kovács Erika.
A 2014. évi Ericsson-jelentés


A 2013. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2013. évi Ericsson-jelentés
A 2013. évi Ericsson-díjasok
Pedagógusnapra az Ericssontól


A 2012. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2012. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2011. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2011. évi Ericsson-jelentés
A 2011. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2010. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2010. évi Ericsson-jelentés
A 2010. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2009. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2009. évi Ericsson-díjasok matematikából, a tehetségekért fizikából, a fizika népszerűsítéséért
A 2009. évi Ericsson-díj


A 2008. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2008. évi Ericsson-díjasok
A 2008. évi Ericsson-díj


A 2007. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2007. évi Ericsson-díjasok
A 2007. évi Ericsson-díj


A 2006. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2006. évi Ericsson-díjasok
A 2006. évi Ericsson-díj


A 2005. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2005. évi Ericsson-díjasok
A 2005. évi Ericsson-díj

A 2004. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2004. évi Ericsson-díjasok
A 2004. évi Ericsson-díj

A 2003. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2003. évi Ericsson-díjasok

A 2002. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2002. évi Ericsson-díjasok

A 2001. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2001. évi Ericsson-díjasok

A 2000. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2000. évi Ericsson-díjasok
Beszámoló a 2000. évi Ericsson-díjak kiosztásáról - fényképekkel

Az 1999. évi Ericsson-díjak kiírása