Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

ERICSSON-DÍJ 2006

Fábián Istvánné

Fábián Istvánné tanítónő a kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskolában. Ebből az iskolából indult el a ma már országos szintű Zrínyi Ilona Matematika Verseny, amelynek szakmai munkájában tevékenyen részt vesz. 2003-2004-2005-ben a Zrínyi Verseny feladatsorait és megoldásait ő készítette. Tanítványaival rendkívüli mértékben képes megszerettetni a matematikát. Rendszeresen tart szakköröket, ezeket "játék-óráknak" tartják a gyerekek.

Szabadidejében is foglalkozik a versenyekre készülőkkel. Tanítványai a Zrínyi Ilona, a Kalmár László, a Kenguru versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el. Közülük 2000-től a Kalmár László Versenyen ketten első, hárman második és hárman harmadik helyezést értek el. Megyéjében öt helyen szervez helyi versenyeket. Osztályából minden évben 3-5 jó helyezést elért diákja van e versenyeknek. Az "Abacus" országos pontversenyén két első helyezett tanulója volt. 

Tanításában egyénre szabott módszereket alkalmaz, jól differenciál. Rendszeresen tart a kecskeméti tanítóknak bemutató órákat, képességfejlesztés a 3-4. osztályban témakörben. Szakfolyóiratban megjelent tanítóknak készített óraterve. A város legjobb hírű gimnáziumába, a Bányai Júlia Gimnáziumba évek óta sok tanítványát veszik fel, miután sikeresen szerepelnek a gimnázium matematika. versenyén.

Ha a matematika tanításáról beszélünk, általában hajlamosak vagyunk megfeledkezni a tanítók áldozatos munkájáról. Fábián Istvánné olyan tehetséges pedagógus, aki minden időben meg tudott felelni a kor és a tanítás kihívásainak. A gyermeki érdeklődést felkeltve, egyénre szabott haladási tempóval, ügyes munkaszervezéssel és végtelen lelkesedéssel eléri, hogy osztályaiból ne csak egy-két szerencsés gyermek tapasztalja meg a matematika adta örömöket és a versenyek izgalmait. Tartósan és sok gyerekkel ér el sikereket a matematika megtanításában és megszerettetésében.


Fazakas Tünde

Fazakas Tünde 1976-ban érettségizett a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorlóiskola speciális matematika tagozatán, ahol az egyetem elvégzése, 1981 óta tanít.

Nagyon tehetséges, gyors gondolkodású, kiváló feladatmegoldó és ötletes feladatalkotó matematikus. Szakmai ismeretei naprakészek: rendszeresen olvassa a magyar vagy német nyelven elérhető szakmai folyóiratokat és szakkönyveket.

Tanári munkájára az önmagával és tanítványaival szembeni rendkívüli igényesség és kiemelkedő módszergazdagság jellemző. Pályája kezdetén normál tantervű, humán osztályban, az utóbbi 11 évben pedig a speciális matematika tagozaton bizonyította ezt. Igyekszik a tanulókat céltudatossá, fegyelmezetté, mások tiszteletére nevelni.

Elsők között vállalta a hatosztályos speciális matematika tagozaton a munkát. E korosztály tanítására tudatosan készült, óralátogatásokon tanulmányozta a 12-14 évesekkel foglalkozó kollégái munkáját és saját eszköztárába adaptálta a tapasztalatokat.

Speciális matematika tagozatos tanítványai a korosztályos matematika versenyeken - még a Fazekas matematika tagozatán megszokotthoz képest is kiemelkedő - sikereket érnek el. Például az 1999-2000. tanévben 10. évfolyamot végzett osztályát "minden idők" egyik legtehetségesebb csoportjaként tartják számon. Előfordult, hogy a Zrínyi Ilona, a Varga Tamás, vagy az Arany Dániel verseny helyezettjeinek több, mint 80%-a a tanítványai közül került ki.

A kétkötetes Bergengóc példatár egyik szerkesztője. E feladatgyűjtemény a Fazakas Tünde és Hraskó András által készített feladatsorokat, és a gyerekek megoldásait tartalmazza. A gyerekek által készített példatár szerkesztésében és lektorálásában a tőle megszokott igényességgel, fegyelmezettséggel és alapossággal vet részt, messzemenően tiszteletben tartva egyéni ötleteiket, megoldásaikat.

A matematika szeretete és a tudás tisztelete készteti arra, hogy tanítványai részére nyaranta matematika tábort szervezzen, hasonló táborok munkájában részt vállaljon. Tagja a Matematika határok nélkül mozgalom magyarországi szervezőgárdájának.

1998-ban Graphisoft-díjban, 2000-ben a Bolyai Társulat Beke Manó Emlékdíjában részesült.


Nagy Tibor

Nagy Tibor Makón született 1971-ben. Kiszomboron végzett általános iskolai tanulmányai befejeztével Szegeden a JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium fizika tagozatán érettségizett. A József Attila Tudományegyetem matematika-fizika szakán szerzett diplomát 1996-ban. Egyetemi tanulmányainak utolsó évében óraadóként tanított a Gyakorló Gimnáziumban. A diploma megszerzése után került jelenlegi munkahelyére, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumba.

Pályafutása kezdetétől a fizika mellett kötelezte el magát, fizikát tanít heti 20 fölötti óraszámban, de matematikából is visz csoportot. Heti két alkalommal tehetséggondozó szakkört tart. Tehetséggondozó munkájának eredményei korán jelentkeztek. A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok pontversenyein tanítványai kiemelkedően szerepeltek és szerepelnek. A 2005-2006. tanévben egyik diákja a 8. osztályosok között volt a pontverseny győztese, két másik tanítványa pedig a 8. osztályosok illetve a 11. osztályosok között lett harmadik helyezett. A Szilárd Leó Versenyen megszerzett második és harmadik díjak mellett iskolája, a Bethlen Gábor Gimnázium 2005-ben elnyerte az összesített eredmények alapján a Marx Györgyről elnevezett vándordíjat. A Mikola Sándor Fizikaversenyen, a Vermes Miklós Fizikaversenyen, valamint a Békésy György Fizikaversenyen is szép eredményeket értek el az általa felkészített diákok. Az idén tanár úr elnyerte a Szilárd Leó Tanári Delfin-díjat is.

A fizikát tanórán kívül népszerűsítő tevékenysége közül első helyre kívánkozik a Garzó Imre Fizikaverseny megszervezése és működtetése, mely Hódmezővásárhely és környékének általános iskolás fizikaversenye. Ezt a versenyt az idén már nyolcadik alkalommal szervezte meg. Kísérleti bemutatók tartásával toboroz rendszeresen híveket a fizikának, alkalmanként a Városi Televízióban, de városán kívül is, pl. Makón illetve Mártélyon. Gimnáziuma mintegy 140 éves fizika szertárának különleges értékeit is féltő gonddal ápolja, javítja, szorgalmazza működőképessé tételüket.

Többek között az ő szuggesztív egyéniségének, példamutató tanári személyiségének is köszönhetően az országban talán egyedül álló módon iskolája tantestülete és a fenntartó megszavazta és jóváhagyta, hogy minden tanuló számára kötelezően 4x2 órában legyen fizikaoktatás. Nagy Tibornak a 10 év alatt 4 diákját vették fel matematika-fizika szakra, egyiket közülük már saját iskolájában kollégái között tudhatja.

Rendszeresen képezi magát. Nem csak a Fizikatanári Ankétok aktív résztvevője, de többek között elvégezte az emelt szintű érettségiztetői tanfolyamot (az idén már tantárgyi bizottsági tagként is működött), valamint kiváló minősítéssel, sikeresen befejezte tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem szakvizsgával záródó Kísérleti Fizika Szakirányú Továbbképzésen, amivel szakvizsgázott pedagógussá vált.

Nagy Tibor relatíve fiatal kora ellenére tantestületének egyik legnépszerűbb tanára, mind a diákok, mind a kollégák körében, amit felkészültségével, mély hivatástudatával, szorgalmával vívott ki.


Pákó Gyula

Pákó Gyula 1979-ben szerzett kémia-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán. Szakdolgozatát A kvantummechanika középiskolai tanításáról címmel írta. A fizika tantárgy tanításának módszertanába a legendás Vermes Miklós vezette be. Diplomájának megszerzése után a budapesti Közlekedésgépészeti Szakközépiskolában kapott állást. Itt a nappali tagozatos tanulók nevelése-oktatása mellett a levelező tagozaton felnőtteket is kellett tanítania. 1981-ben a budapesti Petőfi Sándor Gimnáziumba került, ahol a fizika munkaközösség vezetőjévé választották. 1991 óta az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumban tanít. Vezetőtanárként a 7-12. évfolyamos tanulókat tanítja, illetve irányítja és segíti az V. éves fizikatanár szakos egyetemi hallgatók gyakorlóiskolai munkáját. 1998-tól három éven át iskolájának igazgatóhelyettese, majd egy éven keresztül megbízott igazgató.

Tanári munkájának egyik jellemzője az állandó önképzés. Műszerépítő-, számítástechnikai-, intenzív tanártovábbképző-, nukleáris tanártovábbképző tanfolyamokat végzett el, közoktatás vezetői képzésen vett részt, amit sikeres pedagógus szakvizsgával zárt.

1981 óta tagja az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, 2003-tól az ELFT Középiskolai Oktatási Szakcsoportja vezetőségének tagja. A Társulat 1998-ban Mikola-díjjal ismerte el munkásságát. 1988-ban Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült.

Tanári pályáján kiemelkedő fontosságúnak tartja a tehetségek felismerését, kiválasztását, ápolását, fejlesztését, általában a tehetséggondozást. Alapító tagja a Tehetségpártolók Baráti Körének. Szakköröket szervez és vezet, tanórán kívül is sokat foglalkozik tanítványaival. Diákjainak kiemelkedő versenyeredményeit hosszan sorolhatnánk. Az utóbb öt évben elért eredmények sorából kiemelhetők a Mikola Sándor Fizika Versenyen elért első, harmadik és ötödik helyezés, a KöMaL pontversenyén kiérdemelt dicséret, az Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyén kivívott III. díj.

Pákó Gyula több mint 25 éves tanári munkája során jelentős eredményeket ért el a tehetséggondozás területén.


Dr. Csorba Ferenc

Csorba Ferenc 1974-ben végzett az ELTE TTK-n, matematika-fizika-ábrázoló geometria szakon. 1984-ben doktorált geometria témából summa cum laude minősítéssel. 1974-től 1977-ig Győrött a Mayer Lajos Gimnázium és Vízügyi-, majd a Hild József Épitőipari Szakközépiskola tanára volt. 1977-től a Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolában tanít.

Hosszú ideig a megyében középiskolai matematika szaktanácsadó volt. 15 éve szervezi a Győr-Moson-Sopron megyei matematika versenyt, amely ma már a komáromi, a kassai és az érsekújvári iskolákkal kiegészülve határainkon túli diákok részvételével zajlik. A felvidéki matematika versenyek szervezésében és lebonyolításában is aktív részt vállal. A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola tanára, részt vesz a Kenguru és Gordiusz matematika versenyek szervezésében és népszerűsítésében tanítványai körében. Tanítványai sikeresen szerepelnek az országos versenyeken.

Több évtizedes igényes és a türelmes munkája eredményeként iskolájában megteremtette a matematikai tehetséggondozás és versenyeztetés nagyon jó alapjait.

Évtizedek óta rendszeresen, önzetlenül végez sokrétű matematikai tehetséggondozó munkát. Az Erdős iskola megalakulása óta rendszeresen tanít Veszprémben országos beiskolázású tehetséges középiskolás diákokat.

1993 óta tart előadásokat a balatonberényi matematikatáborban, és Felvidéken, Révkomáromban. A Matematika Tanítása folyóirat rendszeres feladatmegoldója, szakmai cikkeket is ír. Részt vett a Bolyai János Matematikai Társulat Rátz László vándorgyűléseinek győri szervezésében, számos konferencián tartott előadást. A BJMT győri tagozatának elnöke, az OKTV szervezőbizottságának tagja. Szakmai munkájának elismeréseként elnyerte a Beke Manó Emlékdíjat.


Dr. Kós Géza

Kós Géza az MTA SZTAKI főmunkatársa, az ELTE TTK Matematikai Intézet Analízis tanszékének adjunktusa. Középiskolás korában többször nyerte meg a legrangosabb országos matematika és fizika versenyeket, mindkét tárgyból a Nemzetközi Diákolimpiai csapat érmese volt, természetesen élen volt a KöMaL pontversenyeiben is.

Egyetemistaként, később tanársegédként, a 80-as évek vége óta külső munkatársa, egyik alappillére a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok szerkesztőségének. Létrehozta és mind magasabb színvonalon folyamatosan fejleszti a lap informatikai környezetét, másrészt gazdája a legtehetségesebb diákok számára kiírt "A" pontversenynek. Az itt kitűzött feladatok többségének ő a szerzője. Az "A" pontverseny sok éve az egyetemisták Schweitzer-versenyéhez hasonló színvonalú kihívást jelent a középiskolások legjobbjainak, sőt, a külföldről is érkező megoldások tanúsága szerint a határainkon túl is növeli a KöMaL presztízsét. Kós Géza gondozásában az informatikai pontverseny is matematikailag igényes feladatokkal gazdagodott.

Ő találta ki és valósította meg a feladatmegoldó pontverseny számítógépes nyilvántartásának valamennyi verzióját, több éven keresztül társadalmi munkában. A KöMaL az ő munkájának köszönhetően a lehetőségekhez képest legfejlettebb információs technológiát bocsátja a diákok ezreinek rendelkezésére, és ezzel az előfizetők viszonylag szűk rétegénél messze több tanuló számára teszi lehetővé a részvételt a pontversenyekben.

Gyakorlatilag egyedül tervezte és alkotta meg az újság sikeres internetes honlapját, ezen belül a népszerű Fórumot és a megoldások internetes beküldésének lehetőségét, amely mostanra a TEX alapú "munkafüzettel" bővült ki. E komoly állandó szoftverfejlesztés és karbantartás mellett ugyanezekben az években vált az MTA SZTAKI nemzetközi rangú kutatójává, és vívott ki elismerést az ELTE Analízis tanszékén. Zseniális matematikatudása vidám alaptermészettel, végtelen humánummal, szerénységgel, jó pedagógiai érzékkel párosul.

Egyetemista kora óta részt vesz a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára történő felkészítésben. Számtalan magas szintű szakkört tart az ország különböző középiskoláiban. 15 éve minden nyáron szervez és vezet 20-40 diáknak nyári tehetséggondozó tábort.

Rendszeresen felkészítő programokat tart az olimpiai keret számára, az idei évtől kezdve pedig az olimpia nemzetközi apparátusának is tagja lett. Évek óta az egyetemisták nemzetközi versenyének is felkészítője, vezetője.

Kós Géza egészen egyedülálló jelenség a magyarországi matematikai tehetséggondozás területén, óriási mennyiségű és kiemelkedő munkája messzemenően érdemessé teszi a díjra.


Minda Mihály

Minda Mihály1989-ben az ELTE TTK-n matematika-fizika-számítástechnika szakos diplomát szerzett. Már 1988-ban tanított a váci Katonai Szakközépiskolában. 1990-től a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium tanára, aki mindvégig mind a három tantárgyát nagyon igényesen, eredményesen és magas szinten tanítja. 1994-től a Gábor Dénes Főiskola váci tagozatán is tanít.

1992-ben bekapcsolódott az Észak-Pest Megyei Matematika Tehetségfejlesztő Központ munkájába, mint szakkörvezető, versenyek szervezője, felkészítője és lebonyolítója. Könyveket szerkeszt, azok ábráit készíti el. Évi 5-6 regionális és 2-3 országos verseny szervezésében vesz részt. 2005 óta internetes versenyt is szervez.

Középiskolás növendékei, munkájának eredményeként, kiemelkedően szerepelnek a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyeken, a Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozón, a Gordiusz versenyen. 2006-ban a Kenguru versenyen I. helyezett diákja volt. Tanítványai rendszeresen jól teljesítenek a KöMaL feladatmegoldó versenyein. Az Arany Dániel MatematikaVerseny , a Mikola Sándor Fizika Verseny , az informatikai OSZTV és az OKTV döntőjébe is sok tanulója kerül be. Hétvégéken tevékenyen részt vesz Vác és vonzáskörzet általános iskolás diákjainak szervezett tehetséggondozó munkájában, "szuper szakkör"-öket tart.

Rendszeresen szerepel előadásaival a révkomáromi Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozón. Ő szervezi a Gordiusz verseny Pest megyei fordulóját. 1999-től levelező teszt-versenyt indított. 2005-ben iskolájában megszervezte a "TUDOK" konferenciát. A Nemzetközi Magyar Matematika Verseny szervezői között van. 2005-től Vácott bekapcsolódott a "RAD" labor munkájába (Rákkockázat Alacsony Radioaktív Dózis).

2001-ben iskolája Boronkay-gyűrűvel tüntette ki és megkapta a Graphisoft díját.

Minda Mihály az alapfokú, középfokú és felsőfokú oktatásban is mindhárom szakban kiemelkedő eredményeket ér el tanítványaival szaktárgyai megszerettetésében.


Vancsó Imréné

Vancsó Imréné családjában hagyomány a pedagógusi (tanári, tanítói, zenetanári) pálya, így nem csoda, hogy miután középiskoláit a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban, majd annak államosítása után a Corvin Mátyás Gimnáziumban elvégezte, végül 1957-ben az ELTE-n matematika-fizika tanári szakon vehette át a diplomáját. Azóta is, megállás nélkül, immár 49 éve tanít Gödöllőn.

1957-től 1997-ig a Török Ignác Gimnázium tanára volt, de 1992-től a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban is tanított, amelynek újraindításában tevékenyen vett részt. Tanárokat verbuvált, tantervet készített. Mint a matematika-fizika munkaközösség vezetője, és mellette 1992-től 2001-ig igazgatóhelyettes, önfeláldozó munkát végzett, kicsit a háttérben maradva, az ügyet nézve, soha nem a maga hasznát. Kitüntetései önmagukért beszélnek: 1990-ben Kiváló Pedagógus, 1992-ben Beke Manó díjas, majd 1997-ben a Szent Gellért Érdemérmet, 1999-ben a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjat kapta meg.

2004-ben a Károly Iréneusz Fizikaverseny országos döntőjének ő volt a főszervezője.

Több tanítványa ért el kiváló eredményt matematika versenyeken. Volt Arany Dániel versenyen első, OKTV versenyen matematikából ötödik helyezettje.

Egy tanár munkájának egyik legjobb fokmérője, hogy hányan követik példáját. Tanítványai közül nagyon sokan az ő hatására mentek tanárnak, nem szólva a sok száz mérnökről, orvosról, közgazdászról, akiknek sikeres felvételijéhez az általa tanított matematika vagy fizika tantárgy kellett. Több mint 20 tanítványa lett matematika-fizika szakos tanár, tanítása "fogalom" volt, miatta választották ezt a pályát. Szigorú, következetes tanár, akivel mindent meg lehet beszélni. Sokat segít tanítványainak, akik visszajárnak hozzá. Régi tanítványai ma szülőként hozzák gyermekeiket Jutka nénihez, gyermekszeretete, teherbírása, szakmai megbízhatósága miatt.


Juhász Nándorné

Juhász Nándorné (Kenéz Márta) 1975-ben, Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán kapott matematika-fizika szakos általános iskolai tanári diplomát. Pedagógusi pályáját jelenlegi munkahelyén, a szegedi Tisza-parti Általános Iskolában kezdte. Közben egy rövid kitérőt tett: öt esztendőn keresztül a Szeged-Kiskundorozsma 1. sz. Általános Iskolában dolgozott. Most mindkét szakját tanítja, de iskolájában egyedül ő tanít fizikát.

Munkáját a határtalan gyermekszeretet, a humánum és a szakmai alaposság hatja át. Tanóráinak szerves részét képezi a rendszeres kísérletezés. Fontosnak tartja a tanári demonstráció mellett a tanulói kísérletezéssel történő tananyag-feldolgozást, a személyes megtapasztalás élményéhez való hozzájuttatást. A kísérletező fizikatanítás során végzett munkáját 1996-ban Mikola-díjjal ismerték el. Nagy odaadással és szakmai pontossággal foglakozik mind a lemaradókkal, mind a tehetséges tanítványaival is. Eredményes tehetséggondozói munkáját a diákjai által elért eredmények jelzik: pl. a 2006. évi Öveges József Országos Fizika Verseny győri döntőjén tanítványa elnyerte a II. díjak egyikét.

Több publikációja jelent meg a Csongrád megyében kiadott szakmai folyóiratokban, pl. A Fizika Tanítása című lapban. Nem csak a városi és megyei módszertani továbbképzéseken tartott bemutató foglalkozásokat, hanem a határainkon túl, Szabadkán és Aradon is, sokhelyütt, ahol a fizika népszerűsítése, a fizikai tananyag korszerűsítése napirendre került.

Juhász Nándorné pályája során mindenkor hozzájárult szakmailag megalapozott és lelkiismeretes munkájával a korszerű és eredményes alapfokú fizikaoktatáshoz úgy a Dél-alföldi régióban, mint országosan is.


Pápai Gyula

Pápai Gyula matematika-fizika-technika szakos tanár, a soproni Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium nyugalmazott tanára. Tanári munkáját a Fertődi Általános Iskolában kezdte, ahol nagy elhivatottsággal és a tanulók életkori sajátosságaihoz messzemenően igazodva tanította szaktárgyait. A későbbiekben, a középiskolában tanítva is, empátiával tanította a fizikát. A fizika megértését, népszerűségét segítette azáltal is, hogy jól felépített kísérletekre alapozta a tananyag feldolgozását.

A Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizika Versenyt az idén immáron a 25. alkalommal rendezték meg Sopronban. Az utóbbi 10 évben a versenynek a soproni Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium adott otthont, a "házigazda" tisztét Pápai Gyula töltötte be. Ezt a tisztet mindenki nagy megelégedésére, tökéletesen látta el. Hasonló lelkesedéssel és hozzáértéssel végezte a Vermes Miklós Nemzetközi Fizika Verseny előkészületi, szervezési és lebonyolítási munkálatait is. Ez a két verseny a legnépesebb hazai és kárpát-medencei fizika tanulmányi vetélkedő, amelyeken több ezer tanuló indul el évente.

Pápai Gyula egész éven át munkálkodik a fentebbi versenyek kísérleti feladatainak megtervezésén és a szükséges eszközök mintegy 50 példányban való elékészítésén. Végzi e versenyekkel kapcsolatos sokirányú kapcsolattartást. Ő rendezi sajtó alá, szerkeszti az ún. Vermes évkönyvet, amely tartalmazza a versenyeken kitűzött feladatokat, megoldásokat, beszámolókat a versenyekről. Munkájának köszönhetően nagymértékben növekedett a kísérleti feladatok színvonala, megteremtve annak elsődleges feltételét, hogy a magyar tanulók eredményesen szerepelhessenek a nemzetközi megmérettetéseken is.

Pápai Gyula munkájával jelentősen hozzájárult és napjainkban is hozzájárul a fizika népszerűsítéséhez, megszerettetéséhez.


Härtlein Károly

Härtlein Károly 1959-ben, Budapesten született. A budapesti József Attila Gépipari Szakközépiskolában érettségizett 1977-ben. 1980-ban a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán szerzett gyártástechnológus-üzemmérnöki, majd 1983-ban ugyanitt gépész műszaki-tanári diplomát. Az ELTE levelező tagozatán 1990-ben fizikaszakos tanári oklevelet szerzett. Rövid ideig öntvénytisztító a Csepel Vas és Fémművekben, 1981 és 1982 között konjuktúra figyelő a Fővárosi Faipari és Kiállítás Kivitelező Vállalatnál.

1982-től 1989-ig az Ihász Dániel Közlekedési Szakközépiskola tanára, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetben 1989-től tanszéki-mérnök, a Demonstrációs Laboratórium vezetője. A Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskolán 1992-től 1996-ig fizikatanárként dolgozott másodállásban. Ez alatt az idő alatt mintegy hatórányi terjedelemben készített oktatófilmet a főiskolának fizikai kísérletekről. A 2000/2001-es tanév óta a budapesti Puskás Tivadar Távközlési Technikum Arany János osztályok 0. évfolyamán természettudományos ismereteket tanít, és fizika szakkört vezet. A szakkör tagjai, az ő vezetésével, nagy sikerrel mutatták be a Kísérletek a kukából című monodrámát. 1999 óta rendezik meg a Békésy György fizikaversenyt, amelyeken nem csak a szervezésből veszi ki részét, hanem a gyakorlati fordulók feladatainak kitűzője is.

1988-óta a Csodák Palotája kuratóriumának titkára, a Palotában az Öveges Józsefről elnevezett terem egyik kitalálója és kísérleteinek megalkotója. Oktatófilmeket készít, ismeretterjesztő előadásokat tart a Csodák Palotájában, televíziós műsorokban. Az Eötvös Társulat Általános- és Középiskolai Szakcsoportjának ankétjainak rendszeres előadója. 1994 szeptemberétől 1997 júniusáig a REPETA Fizika című televíziós műsorban műsorvezető volt. A műsort a Magyar Televízió Tudományos Oktatási és Ismeretterjesztő Stúdiója készítette, az Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával. Dolgozott a Delta szerkesztőségben és a Válaszd a tudást című műsorban is. 1999 szeptemberétől 2001 januárjáig a Duna TV Miénk a tér című műsorában tevékenykedett, itt szintén a fizika népszerűsítése volt a feladata, amelyeket élő kísérletek segítségével valósított meg. 2002 szeptemberétől 2003 júniusáig a Duna TV Kalendárium című műsorában látványos fizikai kísérleteket mutatott be. A Mindentudás Egyetemén 2006-ban Hogyan lehet egyszerre játékos és tudományos a fizika? címmel tartott előadás egyik közreműködője, szereplője. Eddig három alkalommal képviselte Magyarországot a Physics on Stage fesztiválon. Egy alkalommal plenáris előadást is tartott "Wonders of the Palace" címmel. 2003-ban itt nyerte el az European Science Teaching Award-ot. 2005-ben megszervezte a Kutatók éjszakája című rendezvényt, valamint a Szkeptikus konferenciát. Nemcsak itthon, hanem a határainkon túl, a magyar tanítási nyelvű iskolákban is számos népszerűsítő előadást tartott. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagja 1991 óta. Jelenleg a társulat egyik főtitkárhelyettese. Kiemelkedő fizikanépszerűsítő munkáját az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2005-ben A fizikai gondolkodás terjesztéséért, Prométheusz-díjjal jutalmazta.

Härtlein Károly fáradhatatlanul, hatalmas energiával dolgozik annak érdekében, hogy a fizikát minél többen megszeressék, megismerjék. Mint országosan ismert és elismert fizikanépszerűsítő, sokan Öveges professzor munkájának tehetséges, felkészült folytatójának tartják.


Berecz János

Berecz János Makón született 1971-ben. A Pitvaroson 1978 és 1986 között folytatott általános iskolai tanulmányai után Hódmezővásárhelyre, a Bethlen Gábor Gimnáziumba került. A szegedi József Attila Tudományegyetem matematika-fizika szakát 1995-ben évfolyamelsőként, kitüntetéses diplomával végezte el. Már az egyetemen nagyon hamar kivívta a társak elismerését kimagasló szakmai tudásával, felkészültségével, kivételes egyéniségével, amely mellé igen nagyfokú szerénység és a fizika iránti feltétlen elkötelezettség is párosult. Gyakorlatilag nem akadt olyan probléma (akár fizikával kapcsolatos, akár nem), amelyben, - ha a társak kérték - ne segített volna, és ezért mindenki tisztelte, becsülte, szerette. A Szegedi Tudományegyetemen, levelező tagozaton programozó matematikus szakon is oklevelet szerzett 1999-ben. 2006-ban kiváló eredménnyel végezte el az SZTE kísérleti fizika szakirányú továbbképzési szakát, és letette a pedagógus szakvizsgát.

Annak ellenére, hogy több egyetemi oktatója is kapacitálta egyetemi oktatói pályafutás megkezdésére, úgy döntött, hogy a középiskolai tanári pályát választja. 1995 óta tanít egykori iskolájában, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban. Hamarosan igen nagyra becsült tagja lett a tantestületnek, amelyet hihetetlen munkabírásával, következetességével vívott ki magának.

A különböző képzéseken megszerzett tudását gördülékenyen építi be a fizikaórákba. Naprakész ismeretekkel rendelkezik a fizikai folyóiratokban megjelent cikkekről, és ezeket is felhasználja óráin. Talán ezért is annyira népszerűek órái, és ezért is szereti, tiszteli őt a diákság. Kiváló szakmai és pedagógiai felkészültségét pályafutása legelejétől tanítványainak felkészítése, nevelése során kamatoztatja. Tanítványai több első és "dobogós" helyezést értek el az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyen, a Középiskolai Matematikai és Fizika Lapok pontversenyein, illetve más rangos területi és regionális versenyeken (Békésy György Fizikaverseny, Vermes Miklós Fizikaverseny, Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny, Wigner Jenő Fizikaverseny, stb.).

A gimnáziumban 1996 óta a fizikaszertár őre, fejlesztője, nagy gondot fordít a hagyományápolásra. Jelen pillanatban is dolgozik egy fizikaszertár-történeti kiadványon, amely a gimnáziumi szertár 150. "születésnapjára" fog megjelenni.

A városi fizika munkaközösségnek is megbecsült tagja, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat hódmezővásárhelyi csoportjának az elnöke. Ha a városban bármilyen fizikával kapcsolatos rendezvényt tartanak, a Berecz János név valamilyen formában szinte mindig felbukkan.

A Bethlen Gábor Református Gimnázium az ő ötlete alapján szervezte meg a Református Középiskolák Tornyai Sándor Fizikaversenyét. Immáron 11. éve ő a verseny fő szervezője, egyszemélyes motorja. Évről évre pályázatok tucatjait nyújtja be, hogy a rendezvény életben maradhasson, miközben személyes ismertségének, kivételes egyéniségének is betudhatóan, a fizika hazai nagyjainak sokaságát hívja meg, s látja vendégül előadóként a gimnázium. A meghívást szinte kivétel nélkül elfogadó akadémikusok, egyetemi tanárok mindig elismerő szavakat mondanak a rangos eseményről, a versenyről. Szervezőmunkájának köszönhetően az egyszerű fizikaversenyből mára már országosan elismert rangos verseny, a "fizika egyik ünnepe" lett, amelyre az ország minden részéről, sőt a határon túlról is özönlenek a diákok és tanárok. Itt rangot jelent nyerni, vagy akár csak részt venni. Nem utolsó sorban a tanárok számára ez a rendezvény kiváló továbbképzés is, amely lehetőséget ad a tapasztalatok átadására.

Több kollégája úgy véli, hogy Berecz Jánostól kapta a szakmai hitet. Újabb és újabb ötletei - amelyek páratlan energiákkal párosulnak -, mindig változatosságot hoznak a hétköznapokba. Mélyen hiszi, és gondolja, hogy csak így - példát mutatva - lehet és érdemes a jövő nemzedéket oktatni, felnevelni.


Fő támogatónk az Ericsson - Ericsson-díj


A 2021. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2021. évi Ericsson-díjasok: Madarász Péter, Orosz Gyula Tibor, dr. Schramek Anikó, dr. Seres István, dr. Berkéné Várbíró Beáta, Szomódi Zsuzsanna, Poócza József, dr. Stonawski Tamás.
A 2021. évi Ericsson-jelentés


A 2020. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2020. évi Ericsson-díjasok: Szilágyiné Manasses Melinda, Győry Ákos, dr. Siposs András, dr. Hömöstrei Mihály, Juhász Péter, Lángné Juhász Szilvia, Rudolf Tamásné, Szabó László Attila.
A 2020. évi Ericsson-jelentés


A 2019. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2019. évi Ericsson-díjasok: Sztranyák Attila, Tóth Mariann, Dr. Oláh Éva Mária, Szabó Miklós, Holló-Szabó Ferenc, Lányi Veronika, Teplitzky István, Theisz György.
A 2019. évi Ericsson-jelentés


A 2018. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2018. évi Ericsson-díjasok: Meiszterics Zoltánné, Zsilvölgyi Márta, Urbán János, Udvardi Imre, Soós Edit, Sztojcsevné Fekete Mária, Sikó Dezső, Filep Doina Otília.
A 2018. évi Ericsson-jelentés


A 2017. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2017. évi Ericsson-díjasok: Pálovicsné Tusnády Katalin, Simonné Krum Eszter, Szokolai Tibor, Chikán Éva, Koncz Levente, Straubingerné Kemler Anikó, Dr. Kopasz Katalin, Piriti János.
A 2017. évi Ericsson-jelentés


A 2016. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2016. évi Ericsson-díjasok: Kiss Zoltán, Nemecskó István, Horváth Norbert, Dudás Imre, Magyar Zsolt, Besnyőné Titter Beáta, Pántyáné Kuzder Mária, Nagy Tibor.
A 2016. évi Ericsson-jelentés


A 2015. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2015. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Dudics Pál, Dr. Tölgyesiné Irmes Marianna, Csatári László, Nyerkiné Alabert Zsuzsanna Ágnes, Lengyel Csaba, Remeténé Orvos Viola, Fodor Zsolt, Pataki János.
A 2015 évi Ericsson-jelentés


A 2014. évi Ericsson-díjak kiírása
15 év elteltével módosultak az Ericsson-díj odaítélésének feltételei
A 2014. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Erdősi Katalin, Zámborszky Ferenc, Tasi Zoltánné, Pál Zoltán, Dr. Kiss Géza, Varga Mária, Bíró Bálint, Pálfiné Kovács Erika.
A 2014. évi Ericsson-jelentés


A 2013. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2013. évi Ericsson-jelentés
A 2013. évi Ericsson-díjasok
Pedagógusnapra az Ericssontól


A 2012. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2012. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2011. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2011. évi Ericsson-jelentés
A 2011. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2010. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2010. évi Ericsson-jelentés
A 2010. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2009. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2009. évi Ericsson-díjasok matematikából, a tehetségekért fizikából, a fizika népszerűsítéséért
A 2009. évi Ericsson-díj


A 2008. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2008. évi Ericsson-díjasok
A 2008. évi Ericsson-díj


A 2007. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2007. évi Ericsson-díjasok
A 2007. évi Ericsson-díj


A 2006. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2006. évi Ericsson-díjasok
A 2006. évi Ericsson-díj


A 2005. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2005. évi Ericsson-díjasok
A 2005. évi Ericsson-díj

A 2004. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2004. évi Ericsson-díjasok
A 2004. évi Ericsson-díj

A 2003. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2003. évi Ericsson-díjasok

A 2002. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2002. évi Ericsson-díjasok

A 2001. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2001. évi Ericsson-díjasok

A 2000. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2000. évi Ericsson-díjasok
Beszámoló a 2000. évi Ericsson-díjak kiosztásáról - fényképekkel

Az 1999. évi Ericsson-díjak kiírása