Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

ERICSSON-DÍJ 2008

Marczis Györgyné

Marczis Györgyné 1978-ban matematika-fizika szakos diplomát szerzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.

Az első években Csengelén, majd Gyulán a GYAKI 5. Sz. Általános és Sportiskolában tanít, munkaközösség vezető és a városi munkaközösségnek is aktív tagja. Ebbe a lakótelepi iskolába igen sok hátrányos helyzetű tanuló jár. Differenciált foglalkozással a szerényebb képességűeket segíti, a tehetségeseket lelkesíti, és versenyekre készíti fel. Tanulói évek óta igen eredményesen vesznek részt a Varga Tamás-, a Kalmár László-, a Zrínyi Ilona-, a Bátaszéki Matematikaversenyen és a Kenguru Matematika Tesztversenyen. Tanítványai közül igen sokan a különböző fizika versenyeken is jó eredményeket értek el. Az ABACUS pontversenyeiben tanulói arany-, ezüst- és bronz fokozatot szereztek.

2007. őszén a Bolyai Matematikai Csapatverseny regionális döntőjének és ünnepélyes eredményhirdetésének megszervezését bízták rá. 2008-ban az érsekújvári Felvidéki Magyar Matematikaversenyen ismét tagja volt a versenybizottságnak. Többször volt a Nemzetközi Magyar Matematikaverseny javító bizottságának tagja, pl. utoljára 2008-ban Kassán. 2009-ben ez a verseny Gyulán lesz, ő a verseny egyik szervezője.

Állandóan továbbképzi magát, rendszeresen részt vesz a Rátz László Vándorgyűlésen, a Békéscsabán szervezett ,,A matematika jelene és jövője" című konferenciákon. Békéscsabán résztvevője volt a ,,XXI. Század Iskolája - Befektetés a jövőbe" című konferenciának, ahol a digitális technika lehetőségeit ismerte meg.

A 2007-es gyulai Rátz László Vándorgyűlés és az ELFT Általános Iskolai Fizika Tanári Ankét egyik szervezője volt. Tanulmányi kirándulásokat, síkgeometriai játszóházat szervez, Diákjait felkészíti előadások tartására. A gyengéknek szemléltető eszközöket gyárt. Tanulóit ösztönzi, hogy a könyvtárban, illetve az interneten búvárkodjanak. 2008-ban kompetenciamérési biztos volt. Pályázik az OKM ,,Útravaló" programjának ,,Út a középiskolába" alprogramjára.

Tanítványai jól megállják helyüket a középiskolában és szeretik a matematikát, a városban munkásságával nagy elismerésre tett szert. Diákjai eredményes felkészítéséért évek óta okleveleket vehet át Gyula város polgármesterétől, a helyi sajtó rendszeresen elismeréssel számol be munkájáról. Legtöbbet jelenthet számára tanítványainak szeretete, sokan példaképüknek tekintik.


Paulin Elemér

Paulin Elemér 1982-ben fizikus szakon végzett az Ungvári Állami Tudományegyetemen. Végzés után a salánki középiskolában tanított. A család az 1990-es évek elején települt át Kárpátaljáról Magyarországra. Diplomáját 1993-ban honosította a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, és itt szerzett fizika tanári oklevelet is.

Magyarországon Demecseren, Vásárosnaményban és Budapesten, a Zápor utcai Általános Iskola és Gimnáziumban tanított matematikát és fizikát. A Nemzetközi Üzleti Főiskolán matematikát oktatott. 2000 óta magántanári tevékenységet folytat.

Paulin Elemér több mint egy évtizede foglalkozik igen eredményesen a matematikai tehetségek gondozásával. Évek óta rendszeresen küld a Zrínyi Ilona Matematikaversenyre feladatokat, és itt a ,,szépségversenyen" a dobogós helyek többségét mindig ő vitte el. A Bolyai János Matematikai Csapatverseny szervezőinek ő az egyike, s ma már szinte egyedül ő biztosítja a verseny feladatsorait. Nívós feladatai megjelentek a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban.

Tanítványai figyelemre méltó eredményei: 2006-ban a Kalmár döntőn a hatodikosok között 3. lett egy tanítványa (neve megjelent az ABACUS-beli közleményben), és ez a tanítványa ötödikben is harmadik lett. 2002-ben a Kalmár- és a Varga Tamás versenyen két tanítványa első díjat nyert. Sok tanulónak segít a versenyekre való felkészülésben.

Ezek mellett igen lényegesnek tartjuk a kiemelni következőt: A tehetségnevelés meghatározó tényezőinek egyike a család. Polgár László sakkozó lányaival bebizonyította, hogy zseninek nem elég születni, azzá nevelni is kell. A zsenik mellett mindig ott áll egy jó értelemben vett megszállott szülő vagy pedagógus. Paulin Elemér (és felesége) megmutatta, hogy matematikussá is lehet nevelni. Két fiuk, Dániel és Roland ma már egyetemisták. Az első években az édesapa volt a fiúk otthoni matematikatanára. Azóta is mindent megtett azért, hogy a fiúk kibontakoztathassák tehetségüket.

Dániel a KöMaL B-pontversenyében kétszer végzett a 4. helyen, az OKTV-n 4.lett, a korábbi években a Zrínyi és a Kalmár Versenyeken is előkelő helyezést ért el. Fizika versenyeken is hasonló jó eredményei voltak. A Fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tanárával, Hraskó Andrással együtt készítette a gimnázium matekportálját. A BME mérnök-fizikus szakán évfolyamelsőként elnyerte az Eiffel-ösztöndíjat, két évig Párizsban tanult.

Roland most volt másodéves az ELTE matematikus szakán. A Zrínyi versenyt 6-szor egymás után megnyerte - ezt eddig senki más nem érte még el. Megnyerte a Kalmár László és a Varga Tamás Versenyt; az Arany Dániel Versenyen mindkét évben első lett. Az OKTV-n 1. és 3. helyei vannak; a Diákolimpián két ezüst és egy arany; a KöMaL A-pontversenyében kétszer első, a Kürschák Versenyen 2. díjazott lett. A KöMaL Metropolis-díját, a Balkán olimpián aranyérmet kapott. Tavaly az IMC nemzetközi matematikaversenyen a 250 induló közül az abszolút rangsorban a 3. lett, idén is kiemelkedően szerepelt. A Schweitzer Miklós Versenyen 2. lett.

A bizottság fontosnak érzi, hogy a tehetségnevelésben a szülők szerepét nyilvánosan is elismerjük. Ebben az esetben a szülő egyben kiváló, a díjat kiérdemlő pedagógus.


Bartha Gábor

Bartha Gábor 1974-ben az ELTE-n szerzett matematika-fizika diplomát. Azóta a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium tanára, ahol kezdettől fogva magas színvonalú oktató-nevelő munkát végez. Kiváló szakmai felkészültségű tanár, aki évtizedek óta rendületlen kitartással oktatja szaktárgyait, nagy figyelmet fordítva a tehetségek gondozására. Széleskörű tudásával hitelesen közvetíti a matematika szeretetét, hozzásegíti tanítványait a gondolkodás örömének felismeréséhez. Emellett elévülhetetlen érdemeket szerzett a matematika népszerűsítésében.

Tanári pályája kezdetétől a tanítás mellett tankönyveket, példatárakat írt, szerkesztett. Tankönyvírói, feladatgyűjtemény összeállítói és lektori munkáival országos elismerést szerzett. Publikációi közül azokat tartja a legfontosabbnak, amelyek egy-egy probléma több oldalról történő megközelítésével, illetve általánosításával foglalkoznak (a Pólya-módszer alapján). Feladatsorokat, tesztfeladatokat és számkeresztrejtvényeket állított össze és ezek megjelentek a KöMaL-ban és a Matematika Tanítása című folyóiratban. A ,,Matematikatanárok Országos Versenyének" többszörös győztese.

Megyei és országos versenybizottságok munkájában (Pest megyei Matematikaverseny, OKTV) tagként, ill. az Arany Dániel Matematikai Verseny bizottságában elnökként vesz részt. Minden alkalommal igen sok jól használható versenyfeladatot készít. Az OKTV versenybizottságnak 20 éve tagja, az Arany Dániel versenybizottságában 15 éve dolgozik.

Szívesen segít a pályakezdő pedagógusoknak. Felkészültségével és szakmai tudásával az idősebb kollégái körében is nagy tekintélynek örvend.

A közoktatásban szerzett tapasztalatai és szakmai ismertsége révén egy évig az OKÉV főigazgatóságán közoktatási referensként dolgozott. Feladatai közé tartozott a középiskolai felvételi rendszer működtetése és irányítása, az országos középiskolai tanulmányi versenyek lebonyolításának koordinálása, a felnőttképzési feladatok ellátásához kapcsolódóan az e-learning tananyagfejlesztés. Az NFI (Nemzeti Felnőttképzési Intézet) által kiírt pályázaton a matematikai tananyagfejlesztés témakörében ötletdíjat nyert.

Tanári elhivatottságát jelzi, hogy osztályfőnökséget, közép- és emelt szinten érettségi elnökséget vállalt. Tanítását igényesség és sokszínűség jellemzi. Elvárásai magasak, de mindezt a tanítványai elfogadásával teszi. Diákjai tisztelik igényes és precíz munkájáért, nyugodtságáért és szerénységéért. Nagyra értékelik szakmai felkészültségét. Szakmai munkájának elismeréseként, és a matematika népszerűsítéséért a Bolyai Társulattól Beke Manó Emlékdíjat kapott.


Kálmán László

Kálmán László 1954-ben matematika-fizika szakon végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Három évig Tokajon tanított, 1957-től máig (1991-től nyugdíjasként) a miskolci Földes Ferenc Gimnázium tanára, 1966-tól 1991-ig a gimnázium igazgatója volt. Közben 1962 és 1966 között Borsod megyei szakfelügyeletet is ellátott.

Igazgatósága elején a Földes Gimnáziumban megalakultak a tagozatos osztályok, beleértve a speciális matematika tagozatot is. Az ezekhez szükséges tárgyi feltételeket ő biztosította. Az iskola épületének korszerűsítése, valamint szaktantermek kialakítása fűződik a nevéhez. A speciális matematikai osztályok képzése során az elsők között dolgoztak a tanulók számítógéppel és tanulták rajta a programozást. Igazgatói megbízatása alatt is folyamatosan tovább képezte magát szaktárgyaiból.

A Bolyai János Matematikai Társulat helyi csoportjának vezetőségében, jelenleg tiszteletbeli elnökként, fáradhatatlanul dolgozott (dolgozik) a matematika népszerűsítéséért. Regionális és nemzetközi szintű versenyek szervezője, zsűritagja volt. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását mindig a szívén viselte, és a Bolyai Társulattal, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal is együttműködve megteremtette a lehetőséget az ilyen foglalkozások megszervezésére. Alapvető feladatának tartotta tanításában, hogy megszerettesse a tanulókkal a matematikát.

A 70-es években ő indította el Miskolcon a Kis Matematikusok Baráti Körét, ami jelenleg is működik. 2006-ig tartott általános iskolai tanulóknak szakkört.

Szinte egész életét az iskola színvonalának emelésére szentelte. Minden tantárgy tanítását nagy figyelemmel kísérte, de a matematika volt az, amelyre különösen odafigyelt. Az ő munkája is hozzájárult ahhoz a sok kiváló matematikai eredményhez, amelyet iskolája tanulói a hazai és nemzetközi versenyeken matematikából elértek. Elsősorban neki köszönhető, hogy a Földes Ferenc Gimnázium országos hírű lett.


Széplaki Györgyné

Széplaki Györgyné 1971-ben az ELTE TTK matematika - fizika szakán szerzett diplomát. Azóta tanít az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában, 1976-tól vezetőtanár. A matematikai fogalmak kialakítására nagy gondot fordít tapasztalatszerzéssel, szemléltetéssel, manipulációs eszközök használatával, játékokkal. Tanításában figyelembe veszi az egyéni képességeket, minden tanulóval, a tehetségesekkel és a gyengébbekkel egyaránt nagy szeretettel, egyénileg is foglalkozik.

Az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. Iskolájának etikai kódexét ő szerkesztette. Osztályai mindig kiváló közösséggé váltak. Mindehhez hozzájárultak az általa szervezett kirándulások, műsorok, társadalmi munkák, falukutató táborok, önismereti tréningek. Lelkesedése átragadt a tanítványaira is. A hozzá beosztott tanárjelöltek nagyon sokat tanultak tőle, igen jól felkészítette őket a tanári pályára.

A különböző versenyeken előkelő helyezéseket értek el tanulói, pl. a Zrínyi Ilona, a Kalmár László, a Varga Tamás versenyen is volt első helyezettje. A Matematika Határok Nélkül versenyen osztálya 2003-ban első, 2008-ban harmadik helyezett lett. Az Arany Dániel versenyen, az OKTV-n, az ABACUS és a KöMaL folyóiratok pontversenyeiben is jól szerepeltek tanítványai. A KöMaL B típusú pontversenyében idén 15. helyezést ért el egyik diákja.

A 8 és 6 osztályos matematikai tanterv egyik kidolgozója, ezt a tantervet több mint 50 iskola átvette. A követő iskoláknak szaktanácsadói, módszertani továbbképzést tartott. Tankönyvet írt társszerzőkkel a 8 évfolyamos gimnázium felső hat évére. Felső tagozatos tankönyvsorozatot és a hozzá tartozó tanári segédkönyvet szintén társszerzőkkel írta. Az utóbbi években részt vett a matematikai kompetenciák fejlesztését szolgáló digitális tananyag elkészítésében. Húsznál több előadást tartott e témából pedagógus továbbképzésen. A Sulinova programban ,,Te is látod, amit én látok" térszemlélet fejlesztő anyagot készített. Többször előadott a Varga Tamás Napokon, a Rátz László Vándorgyűlésen.

1988-tól a ,,Kinyílik a világ" kuratóriumának tagjaként szervezi a kárpátaljai magyar iskolák támogatását. 2005-től a támogatás kiterjedt moldvai csángó magyar szervezetekre is.

1991-ben az ELTE-től Trefort Ágoston Díjat, Iskolájától 1995-ben Kármán Mór Emlékgyűrűt kapott.


Szoldatics József

Szoldatics József 1986-ban matematika-fizika, 1996-ban számítástechnika tanári diplomát szerzett az ELTE-n. Korábban a kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnáziumban tanított. 1992-ben a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet középiskolai matematika szakértőnek kérte fel. Dolgozik a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolájában, és két év óta a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanára.

Szakmailag nagyon jól képzett, felkészült tanár. OKTV bizottsági tagként hozzájárult a verseny színvonalas munkájához. Önmagával és tanítványaival szemben is igényes, megköveteli a komoly, rendszeres munkát, ugyanakkor kellő megértéssel rendelkezik diákjai iránt. Munkabírása, aktivitása példaértékű. Napi iskolai feladatai mellett szívesen vállal munkát a matematikai tehetséggondozásban és a matematika népszerűsítésében. Így volt ez régebben is, amíg Kapuváron élt és így van ma is. A legtöbb matematikai tehetséggondozó foglalkozáson ott van, a lehetőségekhez mérten hozza tanítványait, magas színvonalon tanít.

Továbbképzéseken, konferenciákon, tehetséggondozó táborokban rendszeresen tart előadásokat, így a Rátz László Vándorgyűlésen, Rév-Komáromban a Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozón, Nagykanizsán, Balatonberényben az Országos Matematikai Verseny-Tréningen is. Cikke jelent meg a Matematika Tanításában a Pell-egyenletekről. Tudományos munkát folytat, Tuza Zsolt professzor irányítása mellett gráfelméleti témakörben.

Tanártársaihoz a viszonya kiváló, segítőkész, szerény ember. Az Erdős iskola tanárai is bátran fordulnak hozzá segítségért.

Magas szintű tanári munkájának elismeréseként az egyik kísérője volt a II. Közép-európai Nemzetközi Matematikai Olimpián Magyarországot képviselő csapatnak 2008 szeptemberében Olomoucban. 2005-ben a Bolyai János Matematikai Társulattól Beke Manó Emlékdíjban részesült.


Jármezei Tamás

Jármezei Tamás 1946. november 26-án született Nyíregyházán. A nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett 1963-ban, majd a helyi Tanárképző Főiskolán szerzett matematika-fizika szakos általános iskolai tanári oklevelet. Később a Kossuth Lajos Tudományegyetemen számítástechnika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1997-től közoktatási szakértő.

Tanítványai jól szerepeltek az aktuális fizikaversenyeken (Lakatos István megyei, Öveges József Országos Fizikaverseny). Jutott tanítványa az Öveges József Országos Fizikaverseny döntőjébe is. Pályafutása alatt az eddigi 3 évtizedes múlttal bíró Fizikatanári Ankétok csaknem mindegyikén részt vett, többnyire kiállítóként is. Saját készítésű kísérleti eszközeit, számítógépes oktatóprogramjait több alkalommal díjazták (az ankét legjobb kiállítója, közönségdíj, II. díj, különdíj, stb.)

1986-ban ,,Kiváló munkáért" kitüntetésben részesült. 1996-tól szervezi, irányítja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az általános iskolai fizikaversenyeket (Lakatos István, Öveges József, Jedlik Ányos verseny), s már az első évtől kezdve minden évben elkészíti az éves versenyfüzetet, melyben megtalálhatók az adott évi versenyeken kitűzött feladatok és megoldásaik, eredményjegyzékek, az iskolák, a legsikeresebb tanárok listája. 49 db matematika-fizika tárgyú feladatgyűjteményt készített: Átdolgozta Öveges József: ,,Érdekes fizika" című könyvét SI mértékegységrendszerbe. Kiadta Horváth Árpád: ,,A varázsinga" és ,,A megkésett világhír" című könyveit.

Feladatokat tűzött ki a KöMaL-ban, a Fizika Évében nagy sikerű kísérleti bemutatót tartott. 2007-ben megkezdte a nyíregyházi ,,Csodatanya" interaktív játszóház szervezését.

1999 óta országos fizikaversenyt szervez a Jedlik Ányos Társaság és a Megyei Pedagógiai Intézet erkölcsi és anyagi támogatásával (Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny), amelyen évente több mint ezer tanuló vesz részt. A versenyfüzetben olvashatók a verseny lebonyolításának főbb mozzanatai, amelyet szinte egy személyben végez, és amely egész éves folyamatos munkát igényel (A ,,Fizika-iskola" 100 feladatának összeállítása, a felkészüléshez szükséges, ill. ajánlott irodalom megnevezése, a verseny meghirdetése. Az igényelt feladatok postázása, a visszaérkezett feladatok értékelése, az értékelt dolgozatok visszaküldése, a továbbjutók értesítése (iskolánként), a területi versenyek megszervezése, feladatok összeállítása, sokszorosítása, postázása a versenydolgozat megíratásának helyére. Az országos döntőbe jutott tanulók, kísérőik meghívása, az országos döntő megszervezése, gazdasági ügyek intézése (anyagi fedezet megteremtése; szállás, étkezés, szabadidős programok szervezése; díjak megvásárlása, előkészítése; stb.). Adminisztrációs munkák (nyilvántartás, névsorok számítógépre vitele, tanterembeosztás, oklevelek előkészítése, zsűri megszervezése, vendégek meghívása, stb.). Versenyfeladatok kitűzése, javítási útmutatók elkészítése, sokszorosítása. A gyakorlathoz szükséges eszközök el- és előkészítése. A verseny lebonyolítása: megnyitó, szakmai megbeszélés, szabadidős programok szervezése, díjkiosztás (oklevelek, emléktárgyak, érmek, könyvek). A versenyről szóló kiadvány összeállítása (szerkesztés, sokszorosítás)).

A Jármezei Tamás által életre hívott Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny a tehetséggondozás igazi formája, mert az első fordulóra kiadott feladatsor (100 feladat) egész évben folyamatos munkára ösztönzi a tanulókat, így a megméretés és kiválogatás mellett a tehetségek fejlesztését is szolgálja. Feladatait saját maga tervezi. Feladatainak stílusa egyéni, más feladatokhoz nem hasonlítható. Alapvetően gondolati elemzésre sarkallnak, kevésbé igényelnek komolyabb matematikai apparátust, inkább a gondolkodásra késztetnek.

A diákok és tanárok körében nagy népszerűségnek örvendő Jedlik Verseny jelenleg három korcsoportban zajlik (Bolyai korcsoport (4-5-6. osztály); Jedlik korcsoport (7. osztály) és Öveges korcsoport (8. osztály)). Figyelemre méltó a 200 tanulóval lebonyolított döntő jó hangulata. A döntők három napjának versenyen kívüli időszakában az egész családját bevonja a szabadidő tartalmas és színvonalas kitöltésébe. Mindezt önzetlenül, megszállottan végzi ő, és egész családja.


Orbán Edit

Orbán Edit 1953-ban született Nagyrákoson. 1977-ben szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán. Azóta a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára, ahol mindkét szaktárgyát igen magas színvonalon tanítja. 31 éves munkaviszonya alatt 20 évig volt megszakításokkal osztályfőnök, 8 évig a levelező tagozat vezetőjeként is dolgozott. 2000 és 2004 között a Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézetének középiskolai matematika szaktanácsadói feladatát is ellátta.

Tanári munkáját nagyfokú szakmai tudása mellett következetesség, alaposság, pontosság, fegyelem jellemzi. Pályakezdése egybeesett a fakultációs rendszer kidolgozásával, ebben a munkában tevékenyen részt vett. Gimnáziumában 22 évvel ezelőtt indult speciális matematika tagozat, már az induló osztály egyik matematikatanára volt, és azóta is tanít ilyen típusú osztályokban.

Szakmai fejlődése érdekében rendszeresen képzi magát. 1982-ben megyei szervezésű számítástechnika tanfolyamon, 1987/88-ban az ELTE-n egyéves intenzív matematika továbbképzésen vett részt. Azóta több 30 órás szakmai, módszertani programon gyarapította tudását. Rendszeresen vállal érettségi elnöki feladatot.

A tehetséggondozás kezdetektől fogva kiemelt szerepet kapott munkájában, melynek következményeként tanítványai mindkét oktatott tárgyából kiemelkedő eredményeket értek el a különböző szintű versenyeken. Matematikából az Arany Dániel Matematikaversenyen, a Gordiusz Matematikaversenyen, a Kenguru Nemzetközi Matematikaversenyen, az OKTV-n. Tanulóival bekapcsolódott a Jedlik Ányos Országos Fizikaversenybe, ahol az utóbbi időben tanítványai két második díjat, egy harmadik, és egy negyedik díjat nyertek. Tanítványa 2007-ben az első, 2008-ban pedig a harmadik helyen végzett a Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaversenyen. Diákjai eredményesen szerepeltek a KÖMAL és ABACUS fizika-pontversenyén is.

Szaktanácsadóként megyei szinten a legtehetségesebbeknek megyei szakkört és versenyt szervezett, azóta pedig minden évben kap felkérést mind matematikából, mind fizikából a megyei középiskolai verseny feladatsorának összeállítására és a versenydolgozatok javítására. Iskolájában 1997-ben indult nyolcosztályos képzés, amely munkában 2000-től vesz részt mind matematika-, mind fizikatanárként. A 10-14 évesek tanítása nem csupán matematikából, hanem fizikából is kihívást jelentett számára. Óráit rendszeresen színesítette kísérletekkel, az érdeklődő diákok fizikából is tartott szakkört, ahol a szokásos feladatok mellett gyakran került sor kísérletek, mérések elvégzésére, az ABACUS fizika pontverseny mérési feladatának végrehajtására.

Orbán Edit tanárnő a több mint 30 éves munkaviszonya alatt kimagaslóan eredményes munkát végzett, amely kollégái számára példa értékű. Megújuló ötleteivel, naprakészségével, megfontoltságával, probléma érzékenységével érte el, hogy kollégái közül sokan fordulnak hozzá tanácsért és szakmai segítségért.

Munkásságáért 1983-ban Miniszteri Dicséretet kapott, 2008-ban tanácsos lett. 2006-ban a gimnázium tantestülete neki ítélte oda a tehetséggondozás terén végzett tevékenységéért a tanárok munkájának elismerésére alapított ,,Móra János Emlékgyűrűt".


Dr. Piláth Károly

Piláth Károly 1955-ben született Székesfehérvárott, és a székesfehérvári József Attila Gimnáziumban érettségizett 1973-ban. Ezt követően az ELTE Természettudományi Karán szerzett kémia-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet 1979-ben. A fizika témájú egyetemi doktori értekezését 1985-ben védte meg. 2005-ben informatika tantárgyból is középiskolai tanári oklevelet szerzett. Szakdolgozatának témája: ,, A számítógép mérési célú alkalmazása a fizikaórán" volt.

Első munkahelyein, a Medicornál, és az OPTO-Elektronikánál, 1979 és 1998 között fejlesztőmérnöki beosztásban dolgozott. Tanári munkáját 1998-ban a budapesti Balassa Bálint Nyolcosztályos Gimnáziumban kezdte, ahol előbb fizikát, majd informatikát is tanít. Eközben az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában is oktatja mindkét tantárgyát.

Az újítás az életeleme! Közel 25 évvel ezelőtti fejlesztése a Junoszty márkájú televízió oszcilloszkóppá alakítása. Noha fejlesztőmérnökként dolgozott több műszergyártó vállalatnál, kapcsolata a fizika tanításával törésmentes volt. Nevéhez fűződik a fizikai jelenségeket szimuláló Windows operációs rendszer alá írt első magyar program, a WINFIZ. Neki köszönhetjük a hangkártya alapú mérőműszer, a WFLAB kifejlesztését is.

A Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközkiállítás rendezvénysorozat állandó résztvevője. 1991 óta nemcsak kiállítóként, hanem műhelyfoglalkozások vezetőjeként is sokszor szerepel. Az ankétokon eszközeivel eddig három első helyezést, egy első díjat, két második helyezést, és egy harmadik helyezést ért el.

Hosszú ideje dolgozik azért, hogy a számítógépet mérőeszközként lehessen használni a fizika oktatásában. Munkái közül komoly elismerés illeti a SULINET Barkács rovatán keresztül mindenki számára elérhető oszcilloszkópot, a wobbler és on line radioaktív sugárzás mérőeszközt.

Tanári munkájának megkezdésétől kiemelkedően foglalkozik a tehetséges tanulókkal. Tevékenysége eredményességét bizonyítják azok az eredmények, amelyeket tanítványai különböző szintű fizikaversenyeken elértek. Diákjai különösen az Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyén és az Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciáján szerepeltek jól.

Három alkalommal képviselte a magyar fizikatanárokat nemzetközi konferenciákon, fesztiválokon. 2000-ben és 2002-ben a Physics on Stage konferenciákon, 2005-ben pedig a Science Teaching fesztiválon. A fizika népszerűsítésében is nagy szerepet vállal. Előadásokat, kísérleti bemutatókat tart, illetve szervez. 2006-ban fizikatanárként közreműködött a Mindentudás Egyeteme előadássorozatban.

Eddigi munkáját több kitüntetéssel ismerték el. Kiváló Feltaláló miniszteri kitüntetés (1987), Mikola Díj (2004), Öveges József Díj (2006).


Dr. Nagy Anett

Nagy Anett 1976. június 18-án született Szegeden. Egyetemi tanulmányokat a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán folytatott, ahol 1999-ben kapott matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet. 2000-ben mindezt kiegészítette az angol nyelv és irodalom tanárszakkal és pedagógiai szakértő végzettséget is szerzett.

A fizikát népszerűsítő tevékenységét az egyetemi hallgatók között, már hallgató korában megkezdte, amikor az SZTE Algebra és a Kísérleti Fizikai Tanszékén demonstrátorként dolgozott. Középiskolai tanári munkáját a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban kezdte 1999-ben, ahol azóta is matematikát és fizikát tanít, és egyben osztályfőnökként is tevékenykedik.

Nagy Anett fiatal kora ellenére országosan ismert fizikatanár, sokoldalú szakmai tevékenységének, aktivitásának köszönhetően. A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszékén 2005-ben megvédte PhD értekezését, melynek témája szoros kapcsolatban van a fizika népszerűsítésével. Dolgozatának címe: ,,Motivációs stratégiák a fizika tanításában".

A fizikát népszerűsítő tevékenysége nagyon sokrétű. Nagy szerepet vállal a már országos versennyé vált, ,,Játsszunk Fizikát!" verseny szervezésében, zsűrizésében. E verseny célja nem számolásos feladatok megoldása, hanem a körülöttünk lévő világ alaposabb megismerése, a fizika népszerűsítése egyszerű eszközökkel, otthon elvégezhető kísérletek segítségével. 2007-ben három előadást tartott a Csodák Palotájában megrendezésre került ,,Fizikashow" keretében, ezekről az előadásokról DVD felvétel is készült. Meghívott előadóként szerepelt a Mindentudás Egyetemén. A ,,Fizika Éve" rendezvénysorozat keretében Fizika túraversenyt szervezett Szegeden, de aktív részese a ,,Kutatók éjszakája" rendezvényeknek is.

2000-től rendszeresen részt vesz a Frank János és a Keresd a megoldást! fizikaversenyek zsűrizésében. Bekapcsolódott az emelt szintű fizika érettségi vizsgák lebonyolításába is, mint javító, illetve bizottsági tag. A Fizikatanári Ankétok aktív résztvevője, több díj tulajdonosa. Napjainkban nagy célokat tűzött maga elé azzal, hogy kollégájával olyan tankönyvcsalád írásához fogtak, amely szemléletében próbál szakítani az eddigi hagyományokkal, és olyan tankönyveket akarnak a tanulók és tanárok kezébe adni, amelyek a fizika iránt kevésbé érdeklődő tanulókhoz is közelebb hozzák ezt a szép, de nehéz tudományt. Az eddig megjelent 9. osztályos tankönyv szakmailag igényes, tartalmában és formájában is színes, fokozza a tanulói aktivitást. Megfelelően használva alkalmas arra, hogy a népszerűsítse is a fizikát.

Nagy Anett eddigi kiemelkedő tanári tevékenyégét és kutatómunkáját 15 publikációja, 36 előadása, 9 posztere, 23 konferencián való részvétele minősíti. Ezek közül kiemelendő, hogy három alkalommal képviselte eredményesen a magyar fizikatanárokat a nemzetközi Physics on Stage konferenciákon.

Iskolán belül és kívül is munkáját mindenkor a szakmai-pedagógiai igényesség jellemzi. Ma, a természettudományok iskolai háttérbe szorulásának időszakában is törekszik arra, hogy mindenkivel megszerettesse kedves tudományát. Fizikatanár kollégáinak elismerését jelzi, hogy 2007-ben az ELFT Középiskolai Szakcsoportja vezetőségi tagjává választották.


Sebestyén Zoltánné

Sebestyén Zoltánné 1948. március 8-án született Fonyódon. A fonyódi Karikás Frigyes Gimnáziumban érettségizett 1967-ben, majd tanulmányait a Pécsi Tanárképző Főiskolán folytatta, ahol 1971-ben matematika-fizika szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett. Első munkahelye a pécsi Mecsekaljai Általános Iskola volt, majd Fonyódra került, ahol előbb helyi Általános Iskolában, majd a Karikás Frigyes Gimnáziumban oktatott. Kiváló munkájának köszönhetően 1975-ben meghívást kapott a Pécsi Tanárképző Főiskola 1. számú Gyakorló Általános Iskolájába, hogy lássa el a vezetőtanári teendőket. Közben nem feledkezett meg önképzéséről sem, 1976-ban az ELTE Természettudományi Karán fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1982-től 1989-ig a pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskolában tanított, majd ismét vezetőtanári munkát vállalt a mai PTE Deák Ferenc Gyakorló Általános Iskolában és Gimnáziumban, ahol nyugdíjazásáig, 2007-ig oktatott.

Tanári pályája kezdetétől szívügyének tekintette a fizika tanítását, a fizika népszerűsítését. A kísérletet tekintette az alapvető megismerési módszernek, így szinte minden óráján volt tanári demonstrációs kísérlet, vagy tanulói kísérlet. Nagyon fontosnak tartotta tanulói kísérletezéssel történő tananyag-feldolgozást, lényegesnek tartotta a megismerési folyamatban a tanulói aktivitást. Óráira mindig alaposan, körültekintően felkészült, azokat a mindennapi életből vett példákkal színesítette, így felhívva a figyelmet arra, hogy a fizikai ismeretek milyen fontosak a való világban való tájékozódás szempontjából. Óravezetését a precizitás jellemezte, mindig maximálisan törekedett a fizikai fogalmak tiszta, érthető kialakítására, példát mutatva ezzel tanárjelölt hallgatóinak. Közel 20 éves vezetőtanári pályája során nagyon sok hallgatót nevelt tanárrá, megmutatva nekik, hogyan kell a fizikát érdekesen, szemléletesen, a legmodernebb technikai eszközöket is felhasználva oktatni.

A fizikát nem csupán a délelőtti tanórákon népszerűsítette, de volt energiája, igénye a délutáni szakköri foglalkozásokra is. Higgadt, nyugodt természetével vonzotta a fiatalokat a délutáni foglalkozásokra, elkápráztatta őket a fizika szépségével. A rendszeres, következetes munka híve volt. Heti rendszerességgel került ki a faliújságra valamilyen fizikát népszerűsítő anyag, illetve gondolkodtató probléma. Ez az átgondolt, megtervezett, lelkesítő munka vezetett ahhoz, hogy Sebestyén Zoltánné tanárnő kiváló eredményeket ért el a tehetséggondozásban is. Az elmúlt években a KöMaL általános iskolai kategóriájában 21 diákja szerepelt eredményesen. Tanulói bekapcsolódtak az Jedlik Ányos Országos Fizikaversenybe is, ahol négy első díjat, két harmadik díjat és két ötödik díjat nyertek. Továbbá diákjai három harmadik díjat nyertek az Országos Öveges József Fizikaversenyen, illetve ő indította el azt a diákot is, aki 2008-ban megnyerte ezt a versenyt.

Több éven át irányította a Baranya megyei tehetséggondozó levelező fizikaszakkört. Szakmai hozzáértését az is jelzi, hogy lektorálta Károlyházy Frigyes - Csákány Antalné - Sebestyén Zoltán szerzők által írt Fizika 8. tankönyvet. Szinte minden évben részt vesz a Fizikatanári Ankétokon.

Sebestyén Zoltánné tanárnő eredményes oktatómunkájának köszönhetően több tanítványa választotta és műveli eredményesen a fizika tudományát.


Csákány Antalné

Csákány Antalné 1934. március 19-én született Budapesten. Hajdúböszörményben érettségizett. Érettségi után egy fél évig az egri Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakos hallgatója, majd tanulmányait a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem fizika-matematika szakán folytatta. Diplomát a budapesti ELTE fizika-matematika szakán szerzett 1957-ben.

Tanári munkáját 1958-ban az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumában kezdte, majd kiemelkedő tanári munkája elismeréseként 1964-től fizika szakos vezetőtanárként tevékenykedett ugyanott.

1987-től az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán adjunktusként elektromosságtan és fizika-szakmódszertani előadásokat tartott, elektromosságtan, mechanika és fizika-szakmódszertani számolási gyakorlatokat és mechanikai laboratóriumi gyakorlatokat vezetett. Speciális kollégiumokat tartott pedagógiai értékelésről és környezeti nevelésről. Ezen kívül szervezte, ellenőrizte a hallgatók iskolai gyakorlatát. Szakmódszertan laboratóriumi anyaga 1995-ben főiskolai jegyzetként jelent meg.

1972 óta foglalkozik a közoktatás kérdéseivel, részt vett az MTA Elnökségi Közoktatási Bizottság Természettudományi Albizottsága által indított oktatási kísérletben. A munka során a kidolgozott tantervhez megírta a kísérleti tankönyvvé vált kéziratokat, amelyek alapján tanított ezekben az években az általános iskola 6. 7. és 8. osztályaiban. Ezek a kéziratok lettek az alapjai a minisztérium felkérésére dr. Károlyházy Frigyes egyetemi tanárral együtt megírt, a Nemzeti Tankönyvkiadó által 1982-től megjelenő tankönyvsorozatnak. 1997-ben elkészítette a tankönyvekhez a helyi tantervi javaslatot, majd Károlyházy professzorral együtt a NAT szerinti átdolgozást is, kiegészítve a témazáró feladatlapokkal és azok megoldásaival.

Ezekkel összefüggésben gyakran tartott megyei, illetve országos továbbképzéseken előadásokat, általános és középiskolai tanároknak szakmódszertani témákban. Gyakorló iskolai munkája során több módszertani kísérletet végzett, ezekről a Fizika Tanításában számolt be. Publikációi következményeként meghívást kapott az OPI tantervi bizottságába, az általános iskolai reformtantervek kidolgozásakor.

Másfél éves amerikai tartózkodása idején (1983-84-ben) tanulmányozta az amerikai iskolákban folyó oktatást, s az ott szerzett tapasztalatait egy 120 oldalas tanulmányban foglalta össze ,,Oktatásfejlesztés és korszerűsítés, új technikák, eljárások és módszerek" címmel, az Oktatáskutató Intézet számára.

1968. óta tagja az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak. A Középiskolai Szakcsoportnak több évig volt vezetőségi tagja, az Általános Iskolai Szakcsoportnak megalakulásakor titkára, a Társulatnak pedig 10 éven át (1980-1990-ig) oktatási főtitkárhelyettese volt. Ezen megbízatásai során 10 éven át szervezte az Országos Középiskolai és 15 éven át az Országos Általános Iskolai Fizikatanári Ankétokat, amelyeken évekig volt a Műhely- és Eszközbíráló Bizottság elnöke. 5 éven át tagja volt az ELFT Díjbizottságának és az Európai Fizikai Társaság Oktatási Bizottságának. Az ELFT 1997-ben ,,A fizikai gondolkodás terjesztéséért" díjjal tüntette ki. Az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja 2003-ban elnökévé választotta.

Elnöksége alatt az elnöki teendők mellett oroszlánrészt vállalt az Országos Öveges József Általános Iskolai Fizikaverseny szervezésében, feladatainak összeállításában, lektorálásában és a versenyről készült statisztikák elkészítésében, az általa összeállított, az érdekelt tanároknak kiküldött véleménykérő kérdőívek alapján.

Csákány Antalné termékeny szakírói munkásságát az általa írt számtalan cikk és tanulmány hitelesíti. Az igen nagyszámú hazai és a néhány külföldi előadása is hozzájárult ahhoz, hogy olyan országos hírű fizikatanárrá váljon, aki nagyon sokat tett a fizika népszerűsítéséért.


Fő támogatónk az Ericsson - Ericsson-díj


A 2021. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2021. évi Ericsson-díjasok: Madarász Péter, Orosz Gyula Tibor, dr. Schramek Anikó, dr. Seres István, dr. Berkéné Várbíró Beáta, Szomódi Zsuzsanna, Poócza József, dr. Stonawski Tamás.
A 2021. évi Ericsson-jelentés


A 2020. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2020. évi Ericsson-díjasok: Szilágyiné Manasses Melinda, Győry Ákos, dr. Siposs András, dr. Hömöstrei Mihály, Juhász Péter, Lángné Juhász Szilvia, Rudolf Tamásné, Szabó László Attila.
A 2020. évi Ericsson-jelentés


A 2019. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2019. évi Ericsson-díjasok: Sztranyák Attila, Tóth Mariann, Dr. Oláh Éva Mária, Szabó Miklós, Holló-Szabó Ferenc, Lányi Veronika, Teplitzky István, Theisz György.
A 2019. évi Ericsson-jelentés


A 2018. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2018. évi Ericsson-díjasok: Meiszterics Zoltánné, Zsilvölgyi Márta, Urbán János, Udvardi Imre, Soós Edit, Sztojcsevné Fekete Mária, Sikó Dezső, Filep Doina Otília.
A 2018. évi Ericsson-jelentés


A 2017. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2017. évi Ericsson-díjasok: Pálovicsné Tusnády Katalin, Simonné Krum Eszter, Szokolai Tibor, Chikán Éva, Koncz Levente, Straubingerné Kemler Anikó, Dr. Kopasz Katalin, Piriti János.
A 2017. évi Ericsson-jelentés


A 2016. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2016. évi Ericsson-díjasok: Kiss Zoltán, Nemecskó István, Horváth Norbert, Dudás Imre, Magyar Zsolt, Besnyőné Titter Beáta, Pántyáné Kuzder Mária, Nagy Tibor.
A 2016. évi Ericsson-jelentés


A 2015. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2015. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Dudics Pál, Dr. Tölgyesiné Irmes Marianna, Csatári László, Nyerkiné Alabert Zsuzsanna Ágnes, Lengyel Csaba, Remeténé Orvos Viola, Fodor Zsolt, Pataki János.
A 2015 évi Ericsson-jelentés


A 2014. évi Ericsson-díjak kiírása
15 év elteltével módosultak az Ericsson-díj odaítélésének feltételei
A 2014. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Erdősi Katalin, Zámborszky Ferenc, Tasi Zoltánné, Pál Zoltán, Dr. Kiss Géza, Varga Mária, Bíró Bálint, Pálfiné Kovács Erika.
A 2014. évi Ericsson-jelentés


A 2013. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2013. évi Ericsson-jelentés
A 2013. évi Ericsson-díjasok
Pedagógusnapra az Ericssontól


A 2012. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2012. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2011. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2011. évi Ericsson-jelentés
A 2011. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2010. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2010. évi Ericsson-jelentés
A 2010. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért


A 2009. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2009. évi Ericsson-díjasok matematikából, a tehetségekért fizikából, a fizika népszerűsítéséért
A 2009. évi Ericsson-díj


A 2008. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2008. évi Ericsson-díjasok
A 2008. évi Ericsson-díj


A 2007. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2007. évi Ericsson-díjasok
A 2007. évi Ericsson-díj


A 2006. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2006. évi Ericsson-díjasok
A 2006. évi Ericsson-díj


A 2005. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2005. évi Ericsson-díjasok
A 2005. évi Ericsson-díj

A 2004. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2004. évi Ericsson-díjasok
A 2004. évi Ericsson-díj

A 2003. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2003. évi Ericsson-díjasok

A 2002. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2002. évi Ericsson-díjasok

A 2001. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2001. évi Ericsson-díjasok

A 2000. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2000. évi Ericsson-díjasok
Beszámoló a 2000. évi Ericsson-díjak kiosztásáról - fényképekkel

Az 1999. évi Ericsson-díjak kiírása