Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Rátz tanár úr életműdíj

Pályázati felhívás fizika, kémia és matematika tanároknak

Az Ericsson Magyarország Kft, a Graphisoft Rt. és a Richter Gedeon Rt. közösen tanári életműdíjat alapított, amelyet a Fasori Gimnázium legendás hírű matematika tanáráról "Rátz tanár úr" díjnak nevezett el. Az egyenként 1 000 000 forinttal járó életműdíjat minden évben két-két matematika-, fizika- és kémiatanár nyerheti el.

A díjra a közoktatás 5-12. évfolyamán fizikát és/vagy kémiát és/vagy matematikát tanító (vagy tanított) aktív tanárok pályázhatnak.

A díjakat a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat díjbizottságainak, valamint a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért Kuratóriumának ajánlása alapján a három cég által felkért Szakmai Díjbizottság ítéli oda, melynek elnöke Kroó Norbert, az MTA főtitkára. A díjazandókra írásos javaslatot tehetnek szakmai és társadalmi szervezetek, az ajánlott tanár tevékenységét ismerő kollégák.

A javaslatokat legkésőbb 2001. október 9-ig kérjük eljuttatni -- illetékesség szerint -- a Bolyai János Matematikai Társulathoz, vagy az Eötvös Loránd Fizikai Társulathoz (mindkettő címe 1027 Budapest, Fő utca 68.) vagy a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért címére (1475 Budapest, Pf. 27.)

Rátz tanár úr díjra javasolhatók azok a tanárok is, akiknek ajánlását már elküldték az Ericsson Magyarország Kft, a Graphisoft R&D Rt illetve a Richter Gedeon Rt által korábban meghirdetett pályázatokra.

A pályázó a közoktatás területén -- nem szervezői munkakörben -- dolgozó, az 5-12. évfolyamokon több éven át kimagasló oktató-nevelő tevékenységet végzett/végző olyan tanár lehet,

 • aki a fenti tantárgyak közül legalább az egyiket több éven át eredményesen tanította, tanítványai a középiskolában és/vagy a felsőfokú intézményekben sikerrel állták/állják meg a helyüket,

 • akinek tanítványai az országos hazai és/vagy nemzetközi versenyeken a fenti tantárgyak valamelyikében az elsők között szerepeltek vagy többször döntőbe jutottak,

 • aki tevékenységében gondot fordít a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok felfedezésére, tudásuk gyarapítására,

 • aki jelentős szerepet vállal a fenti három tantárgy valamelyikéhez kapcsolódó országos, regionális vagy iskolai szakmai programok (pl.: versenyek, továbbképzések, tanácskozások) megszervezésében, a program tartalmának felépítésében és kivitelezésében (pl.: előadások tartása, szakanyagok készítése, friss információ továbbítása),

 • aki figyelmet fordít szűkebb-tágabb környezetében az adott tantárgy népszerűsítésére érdekes programok meghirdetésével, az újabb eredmények ismertetésével, előadások, cikkek, könyvek ajánlásával,

 • aki rendszeresen továbbképzi magát, tájékozott az adott tudomány területén elért eredményekről, a tantárgy tanításával kapcsolatos aktualitásokról, tapasztalatait megosztja kollégáival,

 • szakmai lapokban publikál, könyveket, tankönyveket, tanítási segédleteket írt vagy ír,

 • aki a szaktárgyi felkészítés mellett hivatásának tekinti tanítványai nevelését, személyiségük fejlesztését, problémáik megoldásához segítséget nyújt,

 • akinek személyisége, szakértelme, egész életvitele példamutató.

  Az egyesületi bizottságok és a Szakmai Díjbizottság a beérkezett javaslatokat a fentiek szerint értékelik, s ennek alapján 2001. november elsejéig teszik meg ajánlásaikat a díjazottakra. A díj átadására 2001. november 19-én kerül sor.


  A 2005-ös Rátz tanár úr díj kiírása

  Beszámoló a 2004-es Rátz tanár úr díj átadásáról
  A 2004-es Rátz tanár úr díj kiírása

  A 2002-es Rátz tanár úr díj kiírása

  A 2001-es Rátz tanár úr díj kiírása
  Beszámoló a 2001. évi Matematika Oktatásáért, a Kémia Oktatásáért és a Rátz tanár úr életműdíjak átadásáról

  A Rátz Tanár Úr Életműdíj hivatalos honlapja