Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

RÁTZ TANÁR ÚR DÍJ - 2002

MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA TANÁROK FELTERJESZTÉSE

Az Ericsson Magyarország Kft, a Graphisoft Rt. és a Richter Gedeon Rt. közösen tanári díjat alapított, melyet a Fasori Gimnázium legendás hírű matematika tanáráról "RÁTZ TANÁR ÚR DÍJ"-nak nevezett el. E díj gondozására létrejött Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért a jelöltenként 1.000.000 forinttal járó díjat minden évben két-két matematika-, fizika- és kémiatanár számára biztosítja.

A díjra a közoktatás 5-12. évfolyamain matematikát és/vagy fizikát és/vagy kémiát tanító (vagy tanított) aktív tanárok terjeszthetők fel írásban, szakmai és társadalmi szervezetek, az ajánlott tanár tevékenységét jól ismerő kollektívák által.

A felterjesztés feltétele, hogy a jelölt a közoktatás területén - nem szervezői munkakörben -dolgozó, az 5-12. évfolyamokon több éven át kimagasló oktató-nevelő tevékenységet végzett/végző olyan tanár legyen,

 • aki a fenti tantárgyak közül legalább az egyiket több éven át eredményesen tanította, tanítványai a középiskolában és/vagy a felsőfokú intézményekben sikerrel állták/állják meg a helyüket,

 • akinek tanítványai az országos hazai és/vagy nemzetközi versenyeken a fenti tantárgyak valamelyikében az elsők között szerepeltek vagy többször a döntőbe jutottak,

 • aki tevékenységében gondot fordít a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok felfedezésére, tudásuk gyarapítására,

 • aki jelentős szerepet vállal a fenti három tantárgy valamelyikéhez kapcsolódó országos, regionális vagy iskolai szakmai programok (pl.: versenyek, továbbképzések, tanácskozások) megszervezésében, a program tartalmának felépítésében és kivitelezésében (pl.: előadások tartása, szakanyagok készítése, friss információ továbbítása),

 • aki rendszeresen továbbképzi magát, tájékozott az adott tudomány területén elért eredményekről, a tantárgy tanításával kapcsolatos aktualitásokról, tapasztalatait megosztja kollégáival,

 • szakmai lapokban publikál, könyveket, tankönyveket, tanítási segédleteket írt vagy ír,

 • aki a szaktárgyi felkészítés mellett hivatásának tekinti tanítványai nevelését, személyiségük fejlesztését, problémáik megoldásához segítséget nyújt,

 • akinek személyisége, szakértelme, egész életvitele példamutató.

  A díjakat a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat díjbizottságai, valamint a Magyar Kémikusok Egyesülete ajánlásai alapján a három cég által felkért Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma - melynek elnöke Dr. Kroó Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára - ítéli oda az adott év kitüntetettjeinek.

  A három tudományos társaság a beérkezett ajánlásokat a fenti feltételek szellemében értékeli, s ennek alapján teszi meg javaslatait a díjazottakra 2002. október 15-ig. Ezen javaslatok alapján hozza meg döntését az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma 2002. október 30-ig. A díj átadására várhatóan 2002. november 18-án kerül sor.

  Az írásos felterjesztéseket legkésőbb 2002. szeptember 10-ig kérjük eljuttatni - illetékesség szerint - a Bolyai János Matematikai Társulathoz vagy az Eötvös Loránd Fizikai Társulathoz (mindkettő címe 1027 Budapest, Fő utca 68.), illetve a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért (1475 Budapest, Pf. 27.) címére. A borítékra, e-mail-re jól láthatóan írják rá, hogy "Rátz Tanár Úr Díj". Az elmúlt év felterjesztéseit - ha azt továbbra is fenntartják a javaslattevők - ismételten írásban kell megerősíteni!

  Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma


  A 2005-ös Rátz tanár úr díj kiírása

  Beszámoló a 2004-es Rátz tanár úr díj átadásáról
  A 2004-es Rátz tanár úr díj kiírása

  A 2002-es Rátz tanár úr díj kiírása

  A 2001-es Rátz tanár úr díj kiírása
  Beszámoló a 2001. évi Matematika Oktatásáért, a Kémia Oktatásáért és a Rátz tanár úr életműdíjak átadásáról

  A Rátz Tanár Úr Életműdíj hivatalos honlapja