Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok közhasznú alapítványa, a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány alapító okirata szerinti célja a lap megjelentetése és országos levelező pontversenyének támogatása, széleskörű nemzetközi elterjesztése az elektronika legmodernebb eszközeinek felhasználásával.

Az alapítvány 2005-ben a korábbi évekénél több munkatárssal több feladatot végzett.

Részt vettünk a KöMaL informatikai pályázatában a http://versenyvizsga.hu portál és a lap elektronikus archívumának adatbázis karbantartásában és fejlesztésében.

Megjelentettük az ,,Irány a Nobel-díj'' KöMaL CD 1994-2003 kiadványt. A szoftver előállítási költségeinek egy részét és a CD sokszorosítását az alapítvány fizette. Ehhez felhasználtuk a Budapest Bank 2004. évi pályázatán nyert 200 000 Ft-ot is. A CD-k értékesítéséből 2005-ben több, mint hatszázezer forint bevételhez jutottunk. A CD későbbi teljessé tételéhez másik négy társszervezettel együtt elnyertük a Foglakoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési programjának (HEFOP/2004/2.3.1-1/1.) pályázatát Digitális tartalom előállítása alternatív foglalkoztatással mozgássérültek és megváltozott munkaképességűek számára címmel. Ennek keretében a konzorciumot vezető Magyar Tartalomipari Szövetség a Motiváció Alapítvánnyal, a Székesfehérvári Regionális Központtal, a Matfund Alapítvánnyal és a Profi-Média Kft.-vel a 2005 márciusától 2006 decemberéig tartó projektben 24 hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, korábban munkanélküli férfit és nőt képez ki számítógép-kezelésre (ECDL vizsgával) és digitalizálási szakmunkára. A dolgozókat 2005. június 1. óta a Profi-Média Kft. távmunkában foglalkoztatja, feladatuk: a KöMaL archívumának feltöltése (1975-től 1993-ig), a korábban beszkennelt anyagok digitalizálása. Ahhoz, hogy ezt a munkát végezhessék, 1 hónapos intenzív bentlakásos képzés és az azt követő távtanulás, mentorálás, tutorálás segítségével a dolgozók megtanulták a számítógép-kezelést, az internet, az e-mail és a Skype (telefonos) programok használatát, a szövegszerkesztés (táblázatkezelés) és a LaTeX szerkesztőprogram alapjait, különös tekintettel a matematikai képletek szerkesztésére. Minden dolgozó a lakására kihelyezett számítógépen internetes kapcsolatban a KöMaL archívumát kezelő szerver gépbe szinkronizálja a Középiskolai Matematikai Lapok egy-egy havi számának cikkeit és feladatait Latex formátumban (ebből a az archívum adatbáziskezelő rendszerének kidolgozója - dr. Makay Géza, az SZTE docense - által fejlesztett konvertáló az internetes megjelenítéshez megkívánt MathML formátumot hoz létre). Az elkészült évfolyamokkal a 2005-ben kiadott KöMaL CD a jövőben folyamatosan frissíthető lesz.

A Matfund Alapítvány a fenti munkákhoz kapcsolódó tananyagok, szoftverek megírására alvállalkozó cégeket bízott meg, a feladatok koordinálását, a tutorálást, ellenőrzést a KöMaL szerkesztőségének néhány munkatársa vállalta. Előlegként a projekt megvalósítására 2 887 074 Ft-ot kapott az alapítvány, ezt az összeget el is költöttük. A pályázat összes tervezett költségét (negyedévenkénti elszámolást követően, amennyiben az irányító hatóságok mindent rendben találnak) az alapítvány visszakapja. Az érdeklődők a http://digitalizator.hu honlapján tájékozódhatnak a részletekről.

A MATFUND kuratóriuma 2005-ben tartott ülésein döntött az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, illetve kutatásra fordítható ösztöndíjak adományozásáról; általános- és középiskolai tanárok Ericsson-díjairól, egyéb tanári kutatói ösztöndíjakról, a felsőfokú tanulmányokat folytatók Fiatal kutatói díjairól, a KöMaL 2004/2005. tanévi versenyén legjobb eredményt elért általános- és középiskolai tanulók ösztöndíjairól és könyvjutalmakról. A novemberi díjkiosztón ezen kívül a Typotex Kft., a HVG Kiadó, az Akkord Kiadó valamint Lajos Tamás könyveket, az Euro-Profil Kft. és a Profi-Média Kft. számítástechnikai eszközöket (szoftvereket) adott át a matematikából, fizikából vagy informatikából eredményesen versenyzők és tanáraik részére. Az alapítvány hozzájárult a KöMaL nyári fizika tábor és az Ifjúsági Ankét megrendezéséhez, 100 000 Ft-tal támogatta a Pázmány-Eötvös Alapítványt a XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia megrendezésében.

Az alapítványi célok megvalósulásához támogatóink - akiknek köszönetünket fejezzük ki - a következő összegekkel járultak hozzá:

Ericsson Magyarország Kft. 3 450 000 forinttal,
Metropolis Alapítvány (USA) 1 250 dollárral,
Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága (pályázat) 200 000 forinttal,
Nemzeti Civil Alap (pályázat) 179 000 forinttal,
Mobilitás, Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram (pályázat) 250 000 forinttal,
Magánszemély támogatóink 95 000 forinttal.

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok ezúton szeretné megköszönni az

1 768 997 Ft támogatást,

amelyet alapítványa a 2005-ös személyi jövedelemadók bevallásakor felajánlott 1%-okból kapott.

A KöMaL versenyek díjazását és az Ifjúsági Ankétokat továbbra is a MATFUND Alapítvány támogatja.

Az alapítvány a 2004-es személyi jövedelemadók 1%-ának teljes összegét középiskolások díjazására, egyetemi hallgatók Fiatal Kutatói Díjaira és középiskolákban, illetve főiskolákon, egyetemeken kutató tanárok részére adományozott ösztöndíjakra fordította.

Kérjük, hogy 2006-ban mindazok, akik ilyen módon szeretnének hozzájárulni a KöMaL kiadásához, internetes fejlesztéseihez, a KöMaL CD frissítéséhez, a versenyzők és tanáraik díjazásához, vagy az Ifjúsági Matematikai és Fizikai Ankét megrendezéséhez, adóbevallásukhoz mellékelt nyilatkozatukban a

MATFUND Alapítvány 18157444-1-41

adószámát szíveskedjenek megadni.

a MATFUND Alapítvány kuratóriuma