Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Közhasznúsági jelentés a MATFUND Alapítvány 2001. évi tevékenységéről

Az 1997. évi CLVI törvény 19.§-a szerinti beszámoló a közhasznú MATFUND Matematikai és Fizikai Alapítvány tevékenységéről

a) Számviteli beszámoló

A bevételek és kiadások összesítése 2001-ben:

Bevételek
Pályázatok: Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítványtól500 000 Ft
Budapest Bank az Oktatásért Alapítvány200 000 Ft
Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága100 000 Ft
Oktatási Minisztérium5 000 000 Ft
Egyéb: Ericsson Magyarország Kft tanári díjakra6 000 000 Ft
Magyar Innovációs Szövetség30 000 Ft
Metropolis Alapítványtól díjakra721 642 Ft
Egyéni alapítványi hozzájárulások65 100 Ft
APEH visszautalás egyeztetéskor10 780 Ft
APEH adók 1%-ának utalása1 084 419 Ft
Betétkamatok820 153 Ft
Összesen:14 532 094 Ft

 

Kiadások
Alapítványi cél
szerinti tevékenységre
Ericsson-díjakra:3 270 000 Ft
ELFT támogatására300 000 Ft
ELFT rendezvényszervezés300 000 Ft
BJMT rendezvényszervezés300 000 Ft
Rátz tanár úr díj fizikatanárok részére2 000 000 Ft
Metropolis Díjak370 000 Ft
KöMaL 1999/2000 versenydíjai14 000 Ft
KöMaL 2000/2001 versenyének díjai298 000 Ft
Fiatal Kutatók Pályázatára714 000 Ft
Alapítványi ösztöndíjak kutatásra2 700 000 Ft
Ifjúsági Ankét utiköltség térítései53 382 Ft
Ifjúsági Ankét étkezési költség176 700 Ft
Egyéb Anyag-és áru költség:2 558 Ft
Személyi kiadások nettó148 628 Ft
APEH-nek utalt szja előleg:54 972 Ft
Személyi kif-ek közterhei:31 596 Ft
Bankköltség:44 377 Ft
Postaköltség:2 405 Ft
Összesen:10 780 618 Ft

 

A számviteli beszámoló további mellékletei megtekinthetők az alapítvány képviselőjénél:

  • A MATFUND Alapítvány bevételeinek részletes kimutatása 2001. évben

  • A MATFUND Alapítvány kiadásainak részletes kimutatása 2001. évben

  • Kimutatás a Matfund Alapítvány részére fizetett egyéni támogatásokról

  • Leltározási jegyzőkönyv.

b) Az alapítvány 5 millió forintot kapott az Oktatási Minisztériumhoz benyújtott pályázatára.

c) A naplófőkönyv záró tételei a következők:

K&H bankszámlán57 532 Ft
Pénztárban20 601 Ft
IC Bank lekötött betét1 916 456 Ft
K&H Trezor értékjegy1 046 384 Ft
K&H Bank lekötött betét8 635 864 Ft
Alapítványi bevétel14 521 314 Ft
APEH-től visszautalt bevétel10 780 Ft
Összes bevétel 2001-ben14 532 094 Ft
Alapítványi kiadás10 496 082 Ft
Összes kiadás 2001-ben10 780 618 Ft
Nyitó vagyon (2001. 01. 01.)7 925 361 Ft
Záró vagyon (2001. 12. 31.)11 676 837 Ft

 

d) Az alapítvány Alapító Okiratának 4.1, 4.2 és 4.5 pontjaiban megfogalmazott cél szerinti s egyben közhasznú tevékenységei közül a cél szerinti juttatásokban részesített személyek:

Az alapítvány által kiadott versenydíjakban a KöMaL 2000. ill. 2001. évi 6. számában megjelentek szerint a díjazott tanulók közül a következők részesültek: Kiss-Tóth Christián, Birkner Tamás, Paulin Roland, Eckert Bernadett, Rácz Béla András, Hablicsek Márton, Horváth Márton, Nagy Zoltán, Szekeres Balázs, Bérczi Kristóf, Tábor Áron, Hargitai Gábor, Balogh János, Tóth Ágnes, Csóka Endre, Harangi Viktor, Gerencsér Balázs, Csikvári Péter, Balka Richárd, Lovrics Anna, Nagy Tamás, Biró István, Szilágyi Péter, Coc Károly, Sebestyén Zsolt, Pápai Tivadar, Geresdi Antal, Szalai Bence, Bóka Gergely, Szrnka Béla, Vigh Máté, Nyul Balázs, Nagy Gábor, Sándor Nóra, Erdei Zsuzsa, Kármán Péter.

A Metropolis Alapítvány felajánlása alapján Metropolis díjakban részesültek a következő tanulók: 2000. évi Metropolis díjasok : Domonkos Balázs, Gosztola László, Péntek Imre, 2001. évi díjazottak: Nagy Ádám, Jurányi Zsófia, Babos Attila, Ambrus Gergely, Börzsönyi Ádám, Raffai Péter, Somogyi Dávid, Siroki László. Metrolopis-díjat vehetett át továbbá a révkomáromi Selye János Gimnázium tanárai nevében Kalácska József, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum tanárai nevében László József tanár.

A tanárok közül oktatási intézményekben folytatott kutatásaikért közcélú juttatásban részesültek:

  • a KöMaL szerkesztőbizottságából: Gálfi László (ELTE), Hermann Péter (ELTE), Holics László (Apáczai Cs. J. Gimn), Honyek Gyula (Radnóti M.Gimn.), Fried Ervinné (ny. szerkesztő), Fried Katalin (ELTE TFK), Gróf Andrea (Karinthy Gimn.), Károlyi Gyula (ELTE), Kiss György (ELTE), Kós Géza (ELTE), Loránt László (Könnyűip. Főisk.), Ratkó Éva (BME), Pataki János (Fazekas M. Főv. Gyak. Gimn.), Radnai Gyula (ELTE), Simon László (ELTE), Számadó László (Veres P. Gimn.), Vladár Károly (ELTE), Woynarovich Ferenc (ELTE),

  • Ericsson-díjasként: Csiszár Mária (Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium), Erdős Gábor (Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola),Huma Erzsébet (Oroszlány, Ságvári Endre Általános Iskola), Rubóczky György (Budapest, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium), Anka Attiláné (Pécs, Jókai Utcai Általános Iskola), Fülöp László (Budapest, Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskola), Moór Ágnes (Budapest, Szent István Gimnázium), dr. Honyek Gyula (Budapest, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlógimnáziuma),Ács Katalin (Budapest, Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium), Benedek Ilona (Budapest, Szilágyi Erzsébet Gimnázium), Marczis György (Gyula, Erkel Ferenc Gimnázium), Pásztorné Vinter Erika (Gesztely, Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola), Lévainé Kovács Róza (Karcag, Kovács Mihály Általános Iskola), Csajági Sándor (Paks, Paksi Atomerőmű Műszaki Szakközépiskola), Simon Péter (Pécs, Leőwey Klára Gimnázium), Kiss Miklós (Gyöngyös, Berze Nagy János Gimnázium),

  • Rátz tanár díjasként: Holics László (Budapest, Apáczai Csere János Gimnázium) és Szucsán András (Csongrád, Batsányi János Gimnázium).

A Fiatal Kutatói Díjakat 2001-ben az alábbi egyetemi ill. Ph. D. tanulmányokat folytatók kapták: Ábrány Miklós, Bankó Krisztián, Berényi Sára Fruzsina, Bérczi Gergely, Besenyei Ádám, Bódai Zoltán, Czár Iván, Gáspár Merse Előd, Gerő Tamás Mikós, Gröller Ákos, Gueth Krisztián, Gyenes Zoltán, Hegedűs Ákos, Horváth Gábor, Karpiak Balázs, Keresztes Nagy Krisztina, Kocsis Bence, Kovács Adrián, Lábó Eszter, Lóczi Lajos, Máthé András, Menyhárt László, Palkó Tamás, Patay Gergely, Patonay Anna, Pál András, Pálvölgyi Dömötör, Reiner Zita, Siska András, Szabó Katalin, Szebeni Piroska, Szlovák Miklós, Vizer Máté, Zábrádi Gergely.

A cél szerinti juttatások kimutatásának összesítését a kiadások között az a) pontban olvashatják. A felsorolt személyekre vonatkozó adatok az alapítvány iratai között megtalálhatók.

e) Összes kapott támogatásaink felsorolása az a) pontban található, közülük a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottságától kapott támogatás 100 000 Ft volt.

f) A közhasznú szervezet vezető tisztégviselői semmilyen juttatásban nem részesültek.

g) A MATFUND közhasznú tevékenysége volt 2001-ben az oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, melyhez az alapítvány az Ifjúsági Ankét megrendezésével, versenydíjakkal, pályázati díjakkal, utiköltségtérítéssel járult hozzá. A határon túli magyarok támogatása Metropolis díjakkal és utiköltségtérítéssel valósult meg.
Az alapítvány tevékenységéről szóló rövid beszámolót megjelentettük a KöMaL 2002/1. számának 64. oldalán. Az Ifjúsági Matematikai és Fizikai Ankétról és az Ericsson-díjkiosztóról, valamint a Rátz tanár úr díjazottakról szóló beszámolók a lap 16. ill. 23. oldalain kezdődően jelentek meg, és a jelen közhasznú beszámoló mellékletét képezik.

Budapest, 2002. március 31.

Oláh Vera
alapítványi képviselő


Adatkezelési szabályzat

Alapító okirat

A MATFUND Alapítvány 2023. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2022. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2021. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2020. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2019-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2019. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2018-ban felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2018. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2017-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2017. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2016-ban felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2016. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2015-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2015. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2014-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2014. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2013-ban felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2013. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2012-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

A MATFUND Alapítvány 2012. évi mérlege és közhasznúsági melléklete (pdf)

Kimutatás a 2011-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról (pdf)

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről (doc)

Közhasznúsági jelentés melléklete a 2011. évről (doc)

Közhasznúsági jelentés a 2010. évről (doc)

Közlemény a 2010-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról

Közhasznúsági jelentés a 2009. évről (doc)

Közlemény a 2009-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról

A MATFUND Alapítvány 2009. évi beszámolója (doc)

Közhasznúsági jelentés a 2008. évről (doc)

Közlemény a 2008-ban felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról

Közhasznúsági jelentés a 2007. évről (doc)

Közlemény a 2007-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról

Közlemény az 2006-ban felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról

Közhasznúsági jelentés a 2006. évről (doc)

Közhasznúsági jelentés a 2005. évről (doc)

Közhasznúsági jelentés a 2004. évről (doc)

A MATFUND Alapítvány tevékenysége 2004-ben

Közhasznúsági jelentés a 2003. évről (doc)

Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól, 2003

A MATFUND Alapítvány tevékenysége 2003-ban

Közhasznúsági jelentés a 2002. évről (RTF)

Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól, 2002

A MATFUND Alapítvány tevékenysége 2002-ben

Közlemény a MATFUND Alapítvány támogatásairól, 2001

Beszámoló az alapítvány 2001. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a szervezet 2001. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a szervezet 2000. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az 1998-2000. évekről (RTF)

Közlemény az 2001-ben felajánlott szja 1%-ok felhasználásáról

Fő támogatónk az Ericsson - Ericsson-díj

A 2021. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2021. évi Ericsson-díjasok: Madarász Péter, Orosz Gyula Tibor, dr. Schramek Anikó, dr. Seres István, dr. Berkéné Várbíró Beáta, Szomódi Zsuzsanna, Poócza József, dr. Stonawski Tamás.
A 2021. évi Ericsson-jelentés

A 2020. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2020. évi Ericsson-díjasok: Szilágyiné Manasses Melinda, Győry Ákos, dr. Siposs András, dr. Hömöstrei Mihály, Juhász Péter, Lángné Juhász Szilvia, Rudolf Tamásné, Szabó László Attila.
A 2020. évi Ericsson-jelentés

A 2019. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2019. évi Ericsson-díjasok: Sztranyák Attila, Tóth Mariann, dr. Oláh Éva Mária, Szabó Miklós, Holló-Szabó Ferenc, Lányi Veronika, Teplitzky István, Theisz György.
A 2019. évi Ericsson-jelentés

A 2018. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2018. évi Ericsson-díjasok: Meiszterics Zoltánné, Zsilvölgyi Márta, Urbán János, Udvardi Imre, Soós Edit, Sztojcsevné Fekete Mária, Sikó Dezső, Filep Doina Otília.
A 2018. évi Ericsson-jelentés

A 2017. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2017. évi Ericsson-díjasok: Pálovicsné Tusnády Katalin, Simonné Krum Eszter, Szokolai Tibor, Chikán Éva, Koncz Levente, Straubingerné Kemler Anikó, dr. Kopasz Katalin, Piriti János.
A 2017. évi Ericsson-jelentés

A 2016. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2016. évi Ericsson-díjasok: Kiss Zoltán, Nemecskó István, Horváth Norbert, Dudás Imre, Magyar Zsolt, Besnyőné Titter Beáta, Pántyáné Kuzder Mária, Nagy Tibor.
A 2016. évi Ericsson-jelentés

A 2015. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2015. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Dudics Pál, dr. Tölgyesiné Irmes Marianna, Csatári László, Nyerkiné Alabert Zsuzsanna Ágnes, Lengyel Csaba, Remeténé Orvos Viola, Fodor Zsolt, Pataki János.
A 2015 évi Ericsson-jelentés

A 2014. évi Ericsson-díjak kiírása
15 év elteltével módosultak az Ericsson-díj odaítélésének feltételei
A 2014. évi Ericsson-díjasok. Rövidfilmek: Erdősi Katalin, Zámborszky Ferenc, Tasi Zoltánné, Pál Zoltán, dr. Kiss Géza, Varga Mária, Bíró Bálint, Pálfiné Kovács Erika.
A 2014. évi Ericsson-jelentés

A 2013. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2013. évi Ericsson-jelentés
A 2013. évi Ericsson-díjasok

A 2012. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2012. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért

A 2011. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2011. évi Ericsson-jelentés
A 2011. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért

A 2010. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2010. évi Ericsson-jelentés
A 2010. évi Ericsson-díjasok a tehetségekért matematikából, a tehetségekért fizikából, a matematika népszerűsítéséért, a fizika népszerűsítéséért

A 2009. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2009. évi Ericsson-díjasok matematikából, a tehetségekért fizikából, a fizika népszerűsítéséért
A 2009. évi Ericsson-díj

A 2008. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2008. évi Ericsson-díjasok
A 2008. évi Ericsson-díj

A 2007. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2007. évi Ericsson-díjasok
A 2007. évi Ericsson-díj

A 2006. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2006. évi Ericsson-díjasok
A 2006. évi Ericsson-díj

A 2005. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2005. évi Ericsson-díjasok
A 2005. évi Ericsson-díj

A 2004. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2004. évi Ericsson-díjasok
A 2004. évi Ericsson-díj

A 2003. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2003. évi Ericsson-díjasok

A 2002. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2002. évi Ericsson-díjasok

A 2001. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2001. évi Ericsson-díjasok

A 2000. évi Ericsson-díjak kiírása
A 2000. évi Ericsson-díjasok
Beszámoló a 2000. évi Ericsson-díjak kiosztásáról - fényképekkel

Az 1999. évi Ericsson-díjak kiírása