Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
1997. november

Beküldhető a mérési feladat és legfeljebb 5 (szabadon választható) elméleti feladat.

Mérési feladat

m. 192. Hogyan függ egy zsebrádió által felvett elektromos teljesítmény attól, hogy milyen hangosan hallgatjuk a rádiót?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

FGy. 3100. Egy 0,5 kg tömegű kerekes lábost 0,3 m/s sebességgel elindítunk. Hogyan változik a sebessége, ha menet közben 1 kg homokot ,,folyatunk'' bele?

Közli: Katona Gergely, Budapest, ELTE Trefort Á. Gyak. Isk.

FGy. 3101. Az orosz Mars '96 szonda múlt év végi sikertelen indítása után hallhattuk a rádióban, hogy lesz bőven idő a következő Mars-szonda megépítésére. A sikertelen start után legközelebb mikor lesz egymáshoz képest ugyanilyen helyzetben a Mars és a Föld? (A marsi év a földi év 1,88-szorosa.)

Közli: Kurucz Keve, Révkomárom, Szlovákia

FGy. 3102. Bizonyos mennyiségű egyatomos ideális gáz az ábrán látható folyamatot végzi. A gáz által felvett hő és a leadott hő előjeles összege a folyamat során 7,5p0V0.

    a) Mennyivel változik a gáz belső energiája?
    b) Határozzuk meg x értékét!

Közli: Kotek László, Pécs

FGy. 3103. Hogyan változik meg az ábrán látható kapcsolásban a kondenzátorok összenergiája, ha először a K1, azután a K1 kapcsolót is zárjuk?

Közli: Keglevich László, Budapest

FF. 3104. Egymástól l távolságra rögzítünk két, egyaránt Q töltésű, kicsiny testet. Egy q töltésű, m tömegű, kisméretű test mozoghat a másik két töltést összekötő vízszintes egyenes mentén. Mekkora periódusidejű rezgéseket végez ez a test, ha egyensúlyi helyzetéből kicsit kitérítjük?

Közli: Simon Péter, Pécs

FF. 3105. Az ábrán látható hálózatban R és U0 adottak, r változtatható és minden értéket felvehet.

    a) Milyen határok között változik az eredő ellenállás?
    b) Legfeljebb mekkora elektromos teljesítmény juthat az r ellenállásra?

Közli: Varga István, Békéscsaba

FF. 3106. Mennyezetbe fúrt lyukon 1 m hosszúságú, 0,5 kg tömegű kúpingát nagyon lassan húzunk felfelé. Az inga a folyamat elején és a végén vízszintes síkú körmozgást végez. A fonál a függőlegessel kezdetben 30o-os, a végén 45o-os szöget zár be. Mennyi munkát végeztünk a folyamat során?

Közli: Rácz György, Mezőkövesd

FF. 3107. Egy medence a tetején lévő vízcsap kinyitása után T1 idővel telik meg. Az alján lévő kifolyót kinyitva T2 idő alatt ürül ki. Milyen T1/T2 arány esetén kell túlfolyástól tartanunk, ha a vízcsapot is és a kifolyót is nyitva hagyjuk?

Közli: Honyek Gyula, Budapest

FF. 3108. Egy gömbszimmetrikus töltésfelhő potenciálja: . Az össztöltés hányadrésze található az r<R térrészben? (Numerikus módszerek is használhatók.)

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

FN. 3109. Egy lemezjátszó korongjára egy sík lapot erősítettünk, majd arra egy tömör, homogén tömegeloszlású gumilabdát helyeztünk. A lemezjátszót bekapcsoljuk. Írjuk le a labda mozgását akkor, amikor már tisztán gördül az egyenletesen forgó, vízszintes lapon!

Közli: Gnädig Péter, Budapest


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:


Eötvös Loránd Fizikai Társulat, KöMaL feladatok; Budapest, Pf. 433. 1371
illetve
megoldas@komal.elte.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 1997. december 11.