Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
1997. december

Beküldhető a mérési feladat és legfeljebb 5 (szabadon választható) elméleti feladat.

Mérési feladat

m. 193. Határozzuk meg, hogy egy színházi látcsőbe nézve milyen irányban lévő tárgyakról láthatunk képeket és mekkora a nagyítás! Függ-e a nagyítás a tárgy távolságától?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

FGy. 3110. Karácsonykor két azonos hosszúságú, de különböző vastagságú gyertyát gyújtottunk meg. Megfigyeltük, hogy 15 perc alatt a vékony gyertyának a fele, a vastag gyertyának pedig a harmad része égett el. A gyertyák meggyújtása után mennyi idő múlva volt a hosszúságuk aránya 4?

Közli: Kotek László, Pécs

FGy. 3111. A villamos jelzőlámpája akkor mutat tilos jelzést, ha az 1, 2 és 3 jelű lámpa világít, szabadot pedig ha a 2 és 4 jelzésű. Milyen áramkörrel valósítható meg, hogy egyetlen kapcsolással lehessen állítani a jelzőt szabadról tilosra, illetve tilosról szabadra?

Közli: Mihalik Ágnes, Budapest

FGy. 3112. Nyújtatlan állapotban 12 cm, illetve 9 cm hosszú rugókra egy-egy 3 dkg tömegű testet akasztva mindkét rugó eredeti hosszának harmadával nyúlik meg. A hosszabb rugót elfelezzük, a rövidebb rugóról pedig hosszának kétharmadát levágjuk, így a két csonkolt rugót összeakasztva egy 9 cm-es rugót kapunk. Mekkora frekvenciával rezeg ezen egy 6 dkg tömegű test?

Közli: Takács Gábor, Budapest

FGy. 3113. Függőlegesen álló, henger alakú edényben két, egyenként m tömegű, elhanyagolható vastagságú dugattyú helyezkedik el az ábrán látható módon. Lassan lenyomjuk a felső dugattyút, egészen addig, amíg az az alsó dugattyú kiindulási helyére kerül. Hol lesz ekkor az alsó dugattyú? A henger keresztmetszete A, a külső légnyomás p0. (Mindkét dugattyú súrlódásmentesen mozoghat; a hőmérsékletet tekintsük állandónak.)

Közli: Barcza István, Budapest

FF. 3114. Egy homogén tömegeloszlású, R sugarú kisbolygóra űrhajósok érkeznek. Az egyik fizikus űrhajós matematikai ingát készít, és annak lengésidejét 1 másodpercnek méri. Mivel a bolygón értékes ásványok találhatók, kibányásznak és eltávolítanak a bolygóról egy R/2 sugarú gömböt (lásd az ábrát). Mekkora lesz ezután az inga lengésideje az ábrán jelölt A, B, C és D pontokban?

Közli: Pécsi István, Szolnok

FF. 3115. Két vízszintes helyzetű, A területű, m tömegű fémlemez közül az alsó rögzítve van, a felső pedig egy D állandójú rugón függ. A lemezekre U feszültséget kapcsolva, egyensúlyi helyzetben a lemezek d távolságra vannak egymástól. Mekkora frekvenciájú, kis kitérésű rezgéseket végezhet a felső lemez, ha

    a) a telepet lekapcsoljuk,
    b) a telep a lemez rezgése közben is bekapcsolva marad?

Közli: Jarábik Béla, Ócsa

FF. 3116. 1997. november 6-án a Vénusz a Naptól 47o-ra, maximális keleti kitérésben látszott. Előtte utoljára 1996. április elsején volt a Vénusz ilyen helyzetben, akkor 46o-ra látszott a Naptól. (A két szögtávolság közti csekély eltérés oka az, hogy a bolygók ellipszispályán keringenek.) Határozzuk meg a Vénusz keringési idejét! Mikor várható legközelebb a bolygó legnagyobb nyugati kitérése?

Közli: Horányi Gábor, Budapest

FF. 3117. Egy repülőgép állandó nagyságú sebességgel mozog vízszintes síkban. Milyen a pályagörbéje, ha van olyan pont, ahová a pálya minden pontjából ugyanakkor ér oda a repülőgép hangja? (A pályagörbe meghatározásánál alkalmazhatunk grafikus és numerikus módszereket is.)

Közli: Gnädig Péter, Budapest

FN. 3118. Azt mondják, december 22. az év legrövidebb napja. A zsebnaptárak adatai szerint december 11-én nyugszik le a Nap a legkorábban (Budapesten 15h 53-kor), viszont január 2-án kel fel a legkésőbb (Budapesten 7h 32-kor). Magyarázzuk meg a jelenséget!

Közli: Vankó Péter, Budapest


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:


Eötvös Loránd Fizikai Társulat, KöMaL feladatok; Budapest, Pf. 433. 1371
illetve
megoldas@komal.elte.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 1998. január 11.