Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
1998. március

Beküldhető a mérési feladat és legfeljebb 5 (szabadon választható) elméleti feladat.

Mérési feladat

m. 196. Átlátszó, hengeres palack aljába tegyünk homokot, majd töltsük tele vízzel és zárjuk le a tetejét. Rázzuk össze a keveréket, majd a palackot állítsuk ismét függőleges helyzetbe. Tanulmányozzuk a homok ülepedését! Adjuk meg a leülepedett anyag mennyiségét az idő függvényében! Milyen módon következtethetünk a homokszemcsék méretére?

Közli: Varga István, Békéscsaba

Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

FGy. 3140. Téglatest alakú, felül nyitott edényt egy függőleges válaszfal két egyenlő térfogatú részre oszt. A bal oldalon h1=30 cm magas, 1=800 kg/m3 sűrűségű folyadékoszlop, a jobb oldalon h2=20 cm magas, 2=1600 kg/m3 sűrűségű folyadékoszlop van. Ezek a folyadékok egymással nem keverednek.

  a) Milyen magas folyadékoszlopok alakulnak ki, ha a válaszfal alján kis nyílást vágunk?
  b) Hol vághatunk nyílást a válaszfalon úgy, hogy a rendszerben semmi változás ne történjen?

Közli: Kotek László, Pécs

FGy. 3141. Az ábrán látható kapcsolásban R=1 k, C=25 nF, U=25 V. Mekkora feszültséget jelez az ideális (sztatikus) voltmérő?

Közli: Csizmadia Szilárd, Budapest

FGy. 3142. Hogyan változtatják meg a Föld forgásának szögsebességét az Egyenlítői-Guineában kibányászott szenet felhasználó erőművek?

Közli: Várkonyi Péter, Fazekas M. Főv. Gyak. Gimn.

FGy. 3143. Dugattyús légszivattyút kapcsoltunk egy gázkisülésű csőre, melynek térfogata a dugattyús henger űrtartalmának tízszerese. Határozzuk meg, hány szívás után csökken a kisülési csőben lévő nyomás a tized részére! A szivattyúzás folyamatát tekintsük

  a) izotermikusnak;
  b) adiabatikusnak (=1,4).
Melyik a reálisabb közelítés?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

FGy. 3144. Egy kettőscsillag tőlünk 100 parsec távolságban van. Komponenseinek abszolút fényessége 2m és 4m. Mekkora a rendszer együttes látszó fényessége?
(Lásd a csillagok fényességéről szóló ismertetést a Csillagászat Rovatban, lapunk 187. oldalán!)

Közli: Csaba György Gábor, Budapest

FF. 3145. Egy edényben levő kolloid oldat fölé desztillált vizet töltünk. A két folyadék nem keveredik. Egy lézersugár lép a levegőből a vízbe úgy, hogy a beesési szög 5o-kal nagyobb, mint a törési szög. A vízben haladó fénysugár beesési szöge a kolloid oldat határán 6o-kal nagyobb, mint az ottani törési szög. Mekkora a fény terjedési sebessége a kolloid oldatban, ha a víznek a levegőre vonatkozó törésmutatója 1,333?

Közli: Völgyi István, Szekszárd, Garay J. Gimn.

FF. 3146. Egy repülőgép 900 km/h sebességgel halad, szárnyvégeinek távolsága 50 m. A Föld mágneses terének függőleges komponense 0,5 mT. Mekkora a gép szárnyvégei között indukálódó feszültség? Miért nem világít egy ekkora feszültségre méretezett izzólámpa, amelyet a szárnyvégekre kapcsolunk? Megmérhető-e mégis ez a feszültség?

Közli: Pócs Miklós, Budapest

FF. 3147. Egy mutatvány alkalmával L hosszúságú, M tömegű, könnyen gördülő kocsi közepére egy r és egy R=2r sugarú gömböt helyeztek egymásra úgy, hogy a nagyobbik került alulra, és a középpontjaikat összekötő egyenes a vízszintessel szöget zárt be. Ezután a kocsit vízszintes irányú erővel úgy húzták, hogy közben a szög nem változott. A gömbök azonos anyagból készültek és tömörek. A kisebbik gömb tömege m.

  a) Mekkora erőt fejtett ki a mutatványos?
  b) Mennyi idő múlva estek le a gömbök a kocsiról?
(A gömbök egymáson és a kocsin nem csúsztak meg. Adatok: m=1 kg, M=6 kg, L=2 m, =60o.)

Közli: Holics László, Budapest

FF. 3148. Egy transzformátor N1 menetszámú, L önindukciós együtthatójú primer tekercsére körfrekvenciájú váltófeszültséget kapcsolunk. Az N2 menetes szekunder tekercset egy R ellenálláson keresztül zárjuk. (A tekercsek ohmos ellenállása elhanyagolható.) Határozzuk meg a primer és a szekunder feszültségek közti, valamint a primer és a szekunder áramok közti fáziskülönbséget! Vizsgáljuk meg az R0 és R határeseteket! Mikor igaz az, hogy a tekercsben folyó áramok a menetszámokkal fordítva arányosak?

Közli: Jarábik Béla, Ócsa

FN. 3149. Egy R sugarú, homogén, tömör hengerbe az ábrán látható módon egy R/4 sugarú lyukat fúrtunk. Mekkora periódusidővel mozog jobbra-balra ez a test vízszintes, érdes asztalon, kis kitérések esetén?

Közli: Szabó Szilárd, Budapest


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:


Eötvös Loránd Fizikai Társulat, KöMaL feladatok; Budapest, Pf. 433. 1371
illetve
megoldas@komal.elte.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 1998. április 11.