Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
1998. május

Beküldhető a mérési feladat és legfeljebb 5 (szabadon választható) elméleti feladat.

Mérési feladat

m. 198. Határozzuk meg, hány szénatom található különböző keménységű grafitceruzákkal húzott vonal 1 mm-es hosszán!

Közli: Szabó Endre, Révkomárom (Szlovákia)

Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

FGy. 3160. Egy tégla magassága 15 cm, sűrűsége 2,5 kg/dm3. Legfeljebb milyen magas falat építhetünk ebből a téglából a 0,5 MPa nyomással terhelhető alapzatra? A téglák közötti habarcsréteg vastagsága 1,5 cm, sűrűsége 1,5 kg/dm3.

Közli: Holics László, Budapest

FGy. 3161. Bizonyos növények virágzásuk idején jelentősen felmelegednek, hőtermelésükért e növények különleges virágzata felelős. Egy ilyen növényt 18 J/K hőkapacitású hőszigetelt edénybe helyezve azt tapasztaljuk, hogy a bezárt 20 oC-os levegő hőmérséklete 40 másodperc alatt 25 oC-ra nő. Nagyon gyors szellőztetés után a most újra 20 oC-os levegőnek már csak 30 másodperc kell az 5 oC-os hőmérsekletemelkedéshez. Mennyi a virág hőtermelő teljesítménye?

Közli: Simon Péter, Pécs

FGy. 3162. Viszonylag nagy belső ellenállású, 9 V elekromotoros erejű telepre három sorbakapcsolt voltmérőt kötünk. Az egyik voltmérő 2,4 V-ot, a másik 2,9 V-ot, a harmadik 3,6 V-ot mutat. Mit mutatnak a voltmérők, ha azokat párhuzamosan kapcsoljuk a telepre?

Közli: Radnai Gyula,Budapest

FGy. 3163. Egy inga a mögötte elhelyezett skála 10. és 30. osztása között leng. Az ingáról készített fényképen az inga elmosódott képe a skála 18. osztásától a 25. osztásig húzódik. Mekkora volt az expozíciós idő, ha az inga lengésideje 1,73 másodperc?

Közli: Tichy-Rács Ádám,Budapest

FGy. 3164. Vízszintes asztalon ,,visszafelé'' pörgő pingponglabda középpontjának kezdősebessége 3 m/s, forgásának kerületi sebessége kezdetben 9 m/s. A súrlódási együttható 0,2.

  a) Mennyi idő múlva ér vissza a labda az asztalon arra a helyre, ahonnan elindult?
  b) Milyen sebességek esetén fog megállni a labda az asztalon, ahelyett, hogy visszaindulna?
(Vékony gömbhéj tehetetlenségi nyomatéka 2/3 mr2.)

Közli: Dombi Gábor Ferenc, Szolnok, Verseghy F. Gimn.

FF. 3165. Egyenes látású prizmát készítünk három egymás mellé helyezett, =60o törőszögű prizmából. Egy meghatározott hullámhosszú fény 30o-os beesési szöggel érkezik az első prizmára, és a beesési iránnyal párhuzamos irányban hagyja el a harmadik prizmát. A két szélső prizma 1,44 törésmutatójú üvegből készült. Mennyi a középső prizma anyagának törésmutatója?

Közli: Pozárik Péter, Budapest

FF. 3166. Az ábrán látható mágneses mező két homogén részből tevődik össze. Az első térrész szélessége 5 cm, az itteni indukcióvektor nagysága 0,001 T, a másik szintén 5 cm szélességű, de itt az indukcióvektor iránya az előzővel ellentétes, nagysága pedig 0,002 T. Legalább mekkora a sebessége annak az elektronnak, amelyik az ábrán megjelölt irányból érkezve át tud hatolni a mágneses mezőn? Mennyi időt tölt egy ilyen elektron a mágneses mezőben?

Közli: Varga István, Békéscsaba

FF. 3167. Átlagosan mekkora teljesítményt vezet el az A amplitúdójú, f frekvenciájú rezgéseket végző testről a hozzá erősített feszes kötél, amelyben a rugalmas hullámok terjedési sebessége c, egységnyi hosszának tömege .

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

FF. 3168. 30o-os rögzített lejtőre helyezünk egy 2 kg-os hasábot, majd a tetejére egy 1 kg-osat, melyeket az ábrán látható módon csigán átvetett fonállal kötünk össze. A két test között a súrlódási együttható 0,1, az alsó test és a lejtő között 0,2. Mekkora a testek gyorsulása, és mekkora a fonálban ébredő erő?

Közli: Honyek Gyula, Budapest

FF. 3169. A Balatonon egy h=25 m magas toronyból végrehajtott ,,halálugrás'' során a h0=2 m magas személy lábára a toronyhoz rögzített rugalmas kötél másik végét kötik. A személy függőleges helyzetében kezdősebesség nélkül zuhanni kezd. A kötél hosszát és rugalmasságát úgy választották meg, hogy a leérkező személy sebessége akkor csökkenjen nullára, amikor a feje éppen eléri a víz felszínét. Az ugrás befejezésekor úgy függ a rugalmas kötélen, hogy a feje 8 m magasan van a víz felett.

  a) Határozzuk meg a nyújtatlan kötél hosszát!
  b) Mekkora volt az ugrás során a legnagyobb sebesség és a legnagyobb gyorsulás?

Közli: Kotek László, Pécs

FN. 3170. Ismert a következő kísérlet: Két azonos fonál között felfüggesztünk egy testet. Ha az alsó fonalat lassan meghúzzuk, a felső fonál szakad el. Ha gyorsan rántjuk meg, akkor az alsó szakad el.
Legyen a test tömege m=0,2 kg, a fonalak direkciós ereje D=1000 N/m, legnagyobb teherbírásuk Fmax=6mg. Melyik fonál szakad el, ha az alsó fonál végét

  a) v=0,15 m/s,
  b) v=0,28 m/s,
  c) v=0,40 m/s,
  d) v=0,80 m/s sebességgel húzzuk?

Közli: Bihary Zsolt, Budapest


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:


Eötvös Loránd Fizikai Társulat, KöMaL feladatok; Budapest, Pf. 433. 1371
illetve
megoldas@komal.elte.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 1998. június 11.