Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
1999. február

Beküldhető a mérési feladat és legfeljebb 5 (szabadon választható) elméleti feladat (lásd a versenykiírást). Az FGy. 3214. és FF. 3221. feladatok közül csak az egyik választható.

Mérési feladat

m. 204. Szárazra törölt és bedugaszolt fürdőkádban a kád oldaláról elindított golyók mozgását tanulmányozzuk. Az ide-oda mozgó golyók a kád fenekének lejtése miatt a dugó felé sodródnak. Hogyan függ a fürdőkád fenekének lejtési irányába mutató átlagos sodródási sebesség (ún. drift-sebesség) az indítás h magasságától? Kísérletezzünk különböző anyagi minőségű és méretű golyókkal, labdákkal (pl. acélgolyó, üveggolyó, pingpong-labda stb.), és ugyanazon h magasság esetén is változtassuk az indítás helyét! (6 pont)

Közli: Varga István, Békéscsaba

Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

FGy. 3224. Egy edényben 5 cm3 vizet 5 cm3 nehézvízzel, egy másik edényben 5 g vizet 5 g nehézvízzel kevertek össze. Melyik keverék sűrűsége nagyobb? (3 pont)

Közli: A ,,FIRKA'' nyomán

FGy. 3225. Az autóbuszvezetőt egy -- a háta mögé szerelt -- sík plexilap választja el az utastértől. A 80 km/h sebességgel haladó autóbuszt 110 km/h sebességgel előzni kezdi egy személygépkocsi. Merre és milyen gyorsan látja mozogni a személykocsi reflektorának a plexilap által létrehozott tükörképét az autóbusz utasa? (3 pont)

Közli: Szombathy Miklós, Eger

FGy. 3226. 2 dm3 térfogatú, 105 Pa nyomású nemesgáz úgy tágul ki 6 dm3 térfogatúra, hogy a folyamatot a (p,V) diagramon egy egyenes szakasz ábrázolja. A tágulás végére a gáz belső energiájának növekedése kétszerese a gáz által végzett munkának.

    a) Határozzuk meg a gáz nyomását a végállapotban!

    b) Mennyi hőt vett fel a gáz a tágulás során? (4 pont)

Közli: Kotek László, Pécs

FGy. 3227. A vízszintessel 60o-os szöget bezáró irányban, 20 m/s kezdősebességgel hajított el az űrhajós egy követ a Holdon. Mekkora volt a kő gyorsulásának pályamenti és normális komponense 3 másodperccel az elhajítás után? Mekkora volt ebben a pontban a pálya görbületi sugara? (5 pont)

Közli: Kobzos Ferenc, Dunaújváros

FF. 3228. Egyik végére felfüggesztett l hosszúságú, M tömegű homogén rúdon tetszőleges helyen rögzíthető egy m tömegű, kisméretű test. Hol rögzítsük a kis testet, hogy a rúd lengésideje minimális legyen. Mekkora ez a minimális lengésidő? (Legyen pl. m=6M.) (5 pont)

Közli: Szabó Szilárd, Budapest

FF. 3229. Egy hajlásszögű, h magasságú lejtő tetejéről elengedett test miután lecsúszott a lejtőn, visszapattan egy a lejtőre merőleges falról. Mechanikai energiájából a csúszás és a visszapattanás közben is veszít. Mennyi út megtétele után és mennyi idő múlva áll meg véglegesen a test? A súrlódási együttható , az ütközési szám (a visszapattanási és a leérkezési sebesség hányadosa) k.

Numerikus adatok: =30o, h=1 m, =, k= 4. (5 pont)

Közli: Ringler András, Szeged

FF. 3230. Vízszintes, feltöltött síkkondenzátor felső lemeze rögzített, az alsót az elektrosztatikai és a földi nehézségi erő tartja egyensúlyban. Milyen típusú egyensúlyi helyzet alakul ki, ha a kondenzátor a) töltése, b) feszültsége állandó? (4 pont)

Közli: Jarábik Béla, Ócsa

FF. 3231. Az 1 gramm tömegű és 2.10-8 C töltésű fémgyűrű nagy sebességgel forog a síkjára merőleges szimmetriatengelye körül. Számítsuk ki a mágneses dipólnyomatékát, ha a perdülete (impulzusnyomatéka) 0,1 kg m2 s-1. (4 pont)

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

FN. 3232. Egy hajlásszögű lejtőn a súrlódási együttható a lejtő tetejétől mért távolsággal arányosan nő: =.x. Írjuk le a lejtő tetejéről induló m tömegű, r sugarú abroncs mozgását! Mennyi idő múlva fog az abroncs tisztán gördülni? (6 pont)

Közli: Balogh Péter, Budapest


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:


Eötvös Loránd Fizikai Társulat, KöMaL feladatok; Budapest, Pf. 433. 1371
illetve
megoldas@komal.elte.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 1999. március 11.