Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
1999. március

Beküldhető a mérési feladat és legfeljebb 5 (szabadon választható) elméleti feladat (lásd a versenykiírást). Az FGy. 3214. és FF. 3221. feladatok közül csak az egyik választható.

Mérési feladat

m. 205. Mérjük meg a fa hőtágulási együtthatóját szálirányban és a szálra merőleges irányban! (6 pont)

Tichy Géza, Budapest

Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

FGy. 3233. Az ember szíve egy dobbanás közben kb. 1,6 J munkát végez. Mennyi munkát végez a szív egy nap alatt? Hány kg homokot tudna egy ilyen teljesítményű gép egy nap alatt 1 m magasra ,,fellapátolni''? (3 pont)

Diószeghy Árpád, Kassa

FGy. 3234.  Egy bizonyos mennyiségű gázzal az ábrán látható körfolyamatot végeztetjük. A körfolyamat termodinamikai hatásfoka . Lehet-e ez a gáz radon? (4 pont)

Varga István, Békéscsaba

FGy. 3235. Egy 35o-os lejtő alján hasalva puskával próbáljuk eltalálni a lejtőn fölfelé 40 méterre levő célt. Milyen irányban kell tartanunk a puskát, ha a lövedék kezdősebessége 100 m/s, és a levegő ellenállásától eltekintünk? (4 pont)

Láng Róbert, Balatonfüred

FGy. 3236. Egy könnyű, 40 cm hosszú, 0,5 cm átmérőjű, hengeres tartórúd szabad végére 0,5 kg tömegű testet rögzítünk. A rendszer kis kitérésű rezgéseinek periódusidejét 0,1  másodpercnek mérjük. Határozzuk meg a Young-modulus értékét! (5 pont)

Tichy-Rács Ádám, Budapest

FGy. 3237. Egy árammal átjárt szolenoid belsejébe juttatott elektronok körpályán keringenek. Milyen irányban: a szolenoid huzaljában áramló elektronokéval egyezően vagy ellentétesen? (3 pont)

Gnädig Béla, Budakeszi

FF. 3238. Két azonos súlyú és sugarú tömör, homogén gömböt engedünk le egyszerre egymás mellett, ugyanazon a lejtőn, kezdősebesség nélkül. A gömbök felületeinek minősége különböző, így az egyiknél a csúszási súrlódási együttható 1=0,1, a másiknál 2=0,4.

a) Melyik gömb ér le előbb a lejtő aljára?

b) Melyik gömbnek nagyobb a kinetikus energiája a lejtő alján?

Ábrázoljuk az idő- és energia-arányokat a lejtő hajlásszögének függvényében! (5 pont)

Holics László, Budapest

FF. 3239. Gitárunk ,,E'' húrját a már behangolt ,,A'' húrhoz akarjuk hangolni a szokásos módon: lefogjuk, hogy annak is ,,A'' hangon kelljen szólnia, majd mindkét húrt megpendítjük és fülelünk. Azt tapasztaljuk, hogy a hallott hang másodpercenként elhalkul. Hány százalékkal tér el a hamis ,,A'' hang rezgésszáma a kívánttól? Magasabb vagy mélyebb? A behangolt ,,A'' húr rezgésszáma 110 Hz. (4 pont)

Koniorczyk Mátyás, Budapest

FF. 3240. Becsüljük meg, hogy mennyi ideig működtethető egy 4 kg gázt tartalmazó, 10 liter térfogatú szén-dioxidos tűzoltó berendezés? Tegyük fel, hogy a gáz egy 0,1 cm2 keresztmetszetű lyukon egyenletesen csökkenő sebességgel áramlik ki! (5 pont)

Tegzes Kinga, Budapest

FF. 3241.  U feszültségre feltöltött függőleges síkkondenzátor belsejében az ábrán látható P pontból elengedünk egy Q töltésű, m tömegű részecskét. Azon a helyen, ahol a részecske eléri a jobb oldali lemezt, kis lyuk van, amin a részecske áthaladhat.

Milyen pályán mozog a részecske? Mennyi idő múlva és hol éri el a talajt? (A közegellenállástól eltekinthetünk.) (4 pont)

Tichy Ágnes, Budapest

FF. 3242.  Egy nemrég szabadalmaztatott ,,függőón'' egy hengeres edénybe töltött megfelelő törésmutatójú folyadékból és egy kis lézerből áll. Hogyan kell megválasztani az n törésmutatót, ha azt akarjuk elérni, hogy a fény a folyadékprizmán megtörve gyakorlatilag függőlegesen lépjen ki a berendezésből, ha || <10o. Milyen pontos lehet ez a berendezés? (5 pont)

Mara József, Budapest

FN. 3243. Egy m tömegű test vízszintes síkban súrlódásmentesen mozoghat. Az ábrán látható A és B pontokban rögzített rugók kezdetben nyújtatlanok, rugóállandójuk D.

a) Mekkora erő hat a testre, ha az AB egyenesre merőlegesen x távolsággal kitérítjük? Hogyan közelíthető ez az erő kis kitérések esetén?

b) Mekkora a rezgésidő 2 cm-es amplitúdó esetén, ha 1 cm-es amplitúdónál a rezgés periódusideje 2 s, és AB>> 1 cm? (6 pont)

Gnädig Péter, Budapest


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:


Eötvös Loránd Fizikai Társulat, KöMaL feladatok; Budapest, Pf. 433. 1371
illetve
megoldas@komal.elte.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 1999. április 11.