Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
1999. november

Beküldhető a mérési feladat és legfeljebb 5 (szabadon választható) elméleti feladat (lásd a versenykiírást).

Mérési feladat

M. 210. Széles mérőhengerben függőleges helyzetben úszik a vizen egy kémcső, melynek alján nehezék (pl. víz, sörétszemek, homok) van. Ha a kémcsövet kissé megemeljük, majd elengedjük, függőleges irányú csillapodó rezgőmozgást végez. Mérjük meg (különböző terhelések esetén) a T rezgésidőt és számítsuk ki az mennyiség értékét! Hasonlítsuk össze x-et a nyugalomban lévő kémcső vízbe merülő részének hosszával! (6 pont)

Közli: Zachar Zénó, Budapest

Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

P. 3284. Fémhuzalból zárt karikát készítettünk, és az ábra szerint egy negyedkörének végpontjaiban egy-egy vezetéket forrasztottunk hozzá. Ezeket áramforrásra kapcsolva, bennük 2,4 A erősségű áram indult meg. Mekkora a fémhuzal negyedkörének és háromnegyed körének az ellenállása külön-külön, ha a forrasztási pontok között 3,6 V feszültség mérhető? Mekkora a fémkarika által felvett teljesítmény? (3 pont)

Közli: Holics László, Budapest

P. 3285. Egy 7,3 kg tömegű u ballon 23o C-os hélium gázzal töltve 2,4 m átmérőjű gömbként lebeg a levegőben (nem emelkedik és nem is süllyed). A körülötte levő levegő sűrűsége 1,19 km/m3. Mekkora a héliumgáz nyomása? (4 pont)

Közli: Radnóti Katalin, Budapest

P. 3286. Szilvi az interneten kér segítséget barátnőjétől, Julcsitól az alábbi fizika feladat megoldásához: ,,Az ábra n mol egyatomos ideális gáz bizonyos egyensúlyi folyamatát ábrázolja. Mennyi hőt vesz fel a gáz a folyamat során?''

Sajnos, mint később kiderült, Szilvi a függőleges tengelyre hibás adatot gépelt. A helyes ábrán T helyett p betűknek kell szerepelniük.

Hányszor nagyobb a helyes eredmény annál, amit Julcsi először kapott, ha feltesszük, hogy a kezdőállapotban a helyes ábrán is T0 a gáz hőmérséklete? (4 pont)

Közli: Kotek László, Pécs

P. 3287. Mekkora szögsebességgel forog a v0 kezdősebességgel vízszintesen eldobott kő sebességvektora az idő függvényében? (5 pont)

Közli: Rátz György, Mezőkövesd

P. 3288. Mekkora lehet a nagyon erős motorú motorkerékpár indulási gyorsulása vízszintes úton, ha a tengelytávolság l, a tömegközéppont magassága h, a talaj és a kerekek közötti súrlódási tényező ? A kerekek tehetetlenségi nyomatéka kicsi, terhelésük - egyensúlyi helyzetben - egyenlő. (5 pont)

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

P. 3289. Vákuumban egymástól 3 m távolságra két elektromos dipólus helyezkedik el, dipólnyomatékuk 6.10-6 C m illetve 2.10-7 C m. (A dipólusokat közelítsük töltéspárokkal.) Mennyi a két dipólus kölcsönhatási energiájának legkisebb és legnagyobb értéke? A dipólokat alkotó pontszerű töltések mindkét esetben egy egyenesen helyezkednek el.) (6 pont)

Közli: Légrádi Imre, Sopron

P. 3290. Egy proton-nyalábnak először egy 4 cm szélességű, homogén, B1=0,2 T indukciójú mágneses mezőn, azután egy ehhez kapcsolódó másik, ugyancsak 4 cm szélességű, homogén, de B2=0,4 T indukciójú mágneses mezőn kell áthaladnia. A két mező B-vonalai párhuzamosak, ugyanolyan irányuak; a protonok kezdősebessége a B-vonalakra és a mágneses mezők határfelületére is merőleges.

Mekkora gyorsítófeszültségre van szükség ahhoz, hogy a protonok át tudjanak hatolni mindkét mágneses mezőn? (4 pont)

Közli: Varga István, Békéscsaba

P. 3291. Hány százalékkal tér el egymástól a deutérium és a hidrogénatom által kibocsátott legkisebb frekvenciájú látható fény hullámhossza? (5 pont)

Közli: Bíró Tibor, Marosvásárhely

P. 3292. Az ablak melletti asztallapon fekvő átlátszó műanyagvonalzón néha érdekes, színes csíkokat vehetünk észre. Adjunk magyarázatot a jelenségre! (5 pont)

Közli: Radnai Gyula, Budapest

P. 3293. Vízszintes asztallapon álló m tömegű, r sugarú, vékony, keskeny abroncs alján ugyancsak m tömegű test nyugszik. A kis testet az abroncs síkjába eső vízszintes, kicsiny v0 kezdősebességgel elindítjuk. Hogyan mozog a továbbiakban az abroncs középpontja? A súrlódás mindenütt elhanyagolható.) (6 pont)

Közli: Balogh Péter, Budapest \vfil


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:


Eötvös Loránd Fizikai Társulat, KöMaL feladatok; Budapest, Pf. 433. 1371
illetve
megoldas@komal.elte.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 1999. december 11.