Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
2000. február

Beküldhető a mérési feladat és legfeljebb 5 (szabadon választható) elméleti feladat (lásd a versenykiírást).

Mérési feladat

M. 213. Mérjük meg egy mikrofon iránykarakterisztikáját!

Közli: Tichy Géza, Budapest

Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

P. 3315. Egy gyerek azt kérdezte: Miért akkor van nálunk tél, amikor a Föld a legközelebb van a Naphoz? Válaszoljunk rá! (3 pont)

Közli: Rókáné Kalydi Bea, Nyíregyháza

P. 3316. Szabályos háromszög alapú prizmával, amelynek közepes törésmutatója n=1,5, a napsugárzás színképét akartam a falon előállítani. Forgattam a prizmát, hogy a napsugarak merőlegesek legyenek a prizma éleire, s közben észrevettem, hogy a padlón is megjelenik a színkép, de fordított sorrendben. Miért? Milyen beesési szögek esetén van jelen mind a két színkép? (4 pont)

Közli: Varga István, Békéscsaba

P. 3317. Legfeljebb milyen magas oszlopot lehetne építeni -0,oC-os jégkockákból? (4 pont)

Közli: Simon Péter, Pécs

P. 3318. L hosszúságú fonál végei azonos magasságban, egymástól D távolságra vannak rögzítve. A fonálon egy kis gyöngy csúszkálhat, súrlódás nélkül. Kis kitérések esetén mennyi lesz a gyöngy mozgásának periódusideje, ha

a) a kitérés a fonál síkjára merőleges;

b) a kitérés benne van a fonál síkjában? (5 pont)

Közli: Tichy-Rács Ádám, Budapest

P. 3319. Vákuumban U=250 V feszültséggel felgyorsított keskeny elektronnyaláb tengelyétől r=2 mm-re B=8.10-6 T mágneses indukciót hoz létre. Mekkora erőt fejt ki az elektronnyaláb az útjába helyezett fémlapra? Tételezzük fel, hogy az elektronok 20 %-a rugalmasan visszaverődik, a többi pedig elnyelődik az anyagban. (4 pont)

Közli: Holics László, Budapest

P. 3320. Nehézion-gyorsítóban azonos feszültséggel gyorsítunk elhanyagolható kezdősebességű -részecskéket, C és Ca atommagokat. Hogyan aránylanak egymáshoz az elért végsebességek? Függ-e a végeredmény a gyorsítófeszültség nagyságától? (4 pont)

Közli: Radnóti Katalin, Budapest

P. 3321. Szóródási kísérletekből arra lehet következtetni, hogy az A tömegszámú atommagban valamennyi nukleon rA1/3.1,2.10-13 cm sugarú gömbben helyezkedik el, szorosan egymás mellett. Számítsuk ki az atommag sűrűségét! Mekkora az átmérője egy ilyen átlagsűrűségű, a Nappal megegyező tömegű csillagnak? Mekkora egy ilyen csillag felszínén a szökési sebesség? (4 pont)

Közli: Gáspár Merse Előd, Fazekas M. Főv. Gyak. Gimn.

P. 3322. Egy elektromosan töltött kicsiny gyöngyszem vízszintes síkban súrlódásmentesen mozoghat egy kör alakú szigetelő huzalon. A kör középpontjában vízszintes tengelyű, rögzített helyzetű elektromos dipól található. Kezdetben a gyöngyszem a dipól tengelyére merőleges helyzetben áll.

a) Mekkora erővel nyomja mozgása során a gyöngyszem a huzalt?

b) Hol áll meg a gyöngyszem az elengedése után először?

c) Milyen pályán mozogna a gyöngyszem a vízszintes síkban, ha nem lenne felfűzve a huzalra? (6 pont)

Közli: Gnädig Péter, Budapest

P. 3323. Egy interkontinentális ballisztikus rakéta kezdősebességének nagysága az első kozmikus sebesség fele, iránya a vízszintessel 45o-os szöget zár be.

a) Mekkora a rakéta pályájának nagytengelye és kistengelye?

b) Legfeljebb milyen magasra emelkedik a rakéta a földfelszín fölé?

c) Az indítási helytől milyen messze ér földet?

d) Mennyi ideig mozog a rakéta?

(A Föld forgásától tekintsünk el.) (6 pont)

Közli: Horányi Gábor, Budapest


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:


Eötvös Loránd Fizikai Társulat, KöMaL feladatok; Budapest, Pf. 433. 1371
illetve
megoldas@komal.elte.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 2000. március 11.