Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

KöMaL 2000-2001 matematika-fizika pontverseny
Versenykiírás

A most induló pontversenyek 2000 szeptemberétől 2001 májusáig tartanak, minden hónapban egy-egy újabb feladatcsoport példáit lehet beküldeni.

A versenyekbe minden általános iskolás és középiskolás korú tanuló benevezhet. Kérjük, hogy a versenyzők 1-12-ig jelöljék, hányadik osztályba járnak (az osztály egyéb jelölését - pl. II.B. - nem kell feltüntetni). Egy tanuló több pontversenyben is indulhat, a versenyfeltételeket az alábbiakban ismertetjük.

Matematika versenyek

Három kategóriában indítunk versenyt növekvő nehézségi sorrendben C, B és A kategóriában. Minden feladatra csak egy megoldást értékelünk.. Természetesen örömmel várunk általánosításokat, megjegyzéseket, másfajta megoldási vagy kitűzésre tett javaslatokat, ezeket szívesen közöljük, sőt, a pontversenyen kívül is különdíj formájában is elismerjük.

C pontverseny (könnyebb matematika gyakorlatok)

A C pontverseny feladatait azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik kezdetben túl nehéznek vagy szokatlannak találják a másik két kategória feladatait. Itt rendszeresen közlünk az iskolai tananyaghoz szorosabban kapcsolódó feladatokat is, így azok is megtalálják a kedvükre valót, akik valamivel - de nem sokkal - szeretnének túllépni az iskolai matematika keretein.

Az itt kitűzött feladatok egy része általános iskolásoknak is ajánlható, más része azonban a 11-12. évfolyam tanulmányaira támaszkodik. A feladatok sorrendje nagyjából megfelel az iskolai tananyagnak: egy feladatsoron belül az alacsonyabb sorszámúakat ajánljuk a fiatalabbaknak. A C pontversenyt két korcsoportben értékeljük. Az első: a 10. évfolyamig (bárki beküldheti), a második: azok a 11-12. évfolyamosok, akik nem speciális matematika tagozatos osztályba járnak. (A 11-12-es "spec. matosok" és a matematikát tovább tanulni szándékozók inkább a B pontversenyben induljanak.) A C pontversenyben havonta 5 gyakorlat megoldása küldhető be, mindegyikre legfeljebb 5 pont kapható.

B pontverseny (matematika feladatok)

A B pontversenyben havonta összesen 10 feladatot tűzünk ki. Itt találhatók a lap hagyományos gyakorlatai és feladatai. A feladatok sorrendje nagyjából megfelel az iskolai tananyagnak: egy feladatsoron belül az alacsonyabb sorszámúakat ajánljuk a fiatalabbaknak. A feladatok - szándékaink szerinti - nehézségét a közölt pontszám is jelzi (ez 3, 4 vagy 5 lehet). A B pontversenyben az eredményes versenyzéshez nincs szükség valamennyi feladat megoldására. Nem kell tehát mind a 10 feladatra megoldást küldeni, feladatsoronként mindenkinek a legtöbb pontot elért, legfeljebb 6 megoldását számítjuk be a pontversenybe. Ki-ki gondolja végig, mely példákkal foglalkozna szívesen, hogyan érhetné el a legtöbb pontot. A B pontverseny eredményét 5 korcsoportban tartjuk nyilván: a 8. évfolyamig, a 9., 10., 11. és 12. évfolyamokban.

A pontverseny (nehezebb matematika feladatok)

A legigényesebb és legfelkészültebb diákok számára jelent továbbra is kihívást az A pontverseny. A nehezebb feladatok verseny résztvevőit nem különítjük el évfolyamonként, mindannyian együtt versenyeznek, minden megoldásra egységesen legfeljebb 5 pontot kaphatnak.

Fizika versenyek

M pontverseny - fizika mérési feladatok

Havonta 1 mérési feladatot tűzünk ki, valamennyi korosztály számára közösen. A feladatok megoldásával 6-6 pontot lehet szerezni. A mérési feladatok kidolgozásánál hasznos lehet a korábbi számainkban megjelent megoldások áttanulmányozása. A mérési jegyzőkönyv feltétlenül tartalmazza a mérés elvének áttekinthető leírását (vázlatos rajzával), megfelelő számú és pontosságú mérési adatot (áttekinthető táblázatban, a mértékegységeket is megadva), a mérési adatok kiértékelését (lehetőleg milliméterpapíron grafikusan ábrázolva), és a hiba nagyságrendjének becslését.

P pontverseny - fizika feladatok

Havonta kb. 10 elméleti feladatot tűzünk ki, nem nehézségi, hanem az életkornak megfelelő sorrendben. A pontszámokat a feladat után feltüntetjük. Mindenki szabadon választhat a kitűzött elméleti feladatok közül. A 9-12 évfolyamosoknak legfeljebb öt, a náluk fiatalabbaknak legfeljebb 3 megoldását számítjuk be a pontversenybe. Az elméleti versenyt korosztályonként (8. évfolyamig, 9., 10., 11., 12. évfolyam) külön-külön összesítjük és értékeljük, a mérési versenytől függetlenül.

Értékelés

A pontversenyek állása 2000 november végétől honlapunkon látható és 2001 januárjától kezdődően alkalmanként a lapban is közöljük.

Mind a matematika, mind a fizika versenyek hivatalos végeredménye 2001. szeptemberi számunkban jelenik meg. A legeredményesebb versenyzők arcképét 2001. decemberi számunkban közöljük. A legjobbak a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány pályadíjait és tárgyjutalmakat kapnak a 2001. évi Téli Ifjúsági Matematikai és Fizikai Ankét rendezvényén.

Az okleveleket szeptemberben eljuttatjuk az iskolákba (a végzős diákokét lakáscímükre).

A benevezés módja

Nevezni lehet a szeptemberi számban található "Nevezési lap"-pal, vagy annak bármilyen - akár a minta alapján egyénileg elkészített - másolatával. A nevezési lapot kitöltve, az első dolgozatokat tartalmazó borítékban küldjék el versenyzőink. Nevezési lap igényelhető az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban vagy a Szerkesztőségben is.

Minden diáknak csak egy nevezési lapot kell beküldenie!

A nevezési lapot nyomtatott, jól olvasható betűkkel töltsük ki, az 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., vagy 12. évfolyam megjelölésével. Az iskola igazolását a szaktanár vagy az igazgató írja alá.

A nagyon gyakori családnevű versenyzők válasszanak egy háromjegyű jelzőszámot is, és mind a nevezési lapra, mind pedig az év során beküldött dolgozataik fejlécére az így bővített nevet írják (pl. Kiss 349 Anna, Szabó 344 Péter). Kérjük viszont, hogy a továbbiakban ezt a számot minden egyes beküldött dolgozatukon tüntessék föl.

Felhívjuk a figyelmet, hogy azok a versenyzők, akik tavaly már választottak jelzőszámot, idén is ugyanazt a számot használják!

A pontversenybe a tanév során bármikor be lehet kapcsolódni a nevezési lap beküldésével.

KöMaL az Interneten - a példák elektronikus beküldéséről

Az újság elektronikus változata havonta frissített tartalommal, Kérjük, hogy a szerkesztőségnek szánt üzeneteket a szerk@komal.elte.hu, a megoldásaikat viszont csak a megoldas@komal.elte.hu e-mail címekre küldjék.

A dolgozatok beküldése

A beküldési határidő a feladatok kitűzésénél szerepel, matematikából a lap megjelenését követő hónap 15. napja, fizikából a 11. napja, munkaszüneti nap esetén a következő munkanap. A határidő azt jelenti, hogy a küldeményt legkésőbb a határidő napján kell postára (vagy elektronikus postára) adni. A határidő után a személyesen behozott dolgozatokat sem fogadjuk el!

A beküldés helye az egyes kategóriákban a következő:

Matematika C KöMaL Szerkesztőség (KöMaL feladatok), Bp. Pf. 47. 1255
Akik C gyakorlatokon kívül más kategória feladatait is beküldik, küldhetik egy borítékban a következő címre:
Matematika A, B Bolyai János Matematikai Társulat (KöMaL feladatok), Bp. Pf. 433. 1371
Fizika M, P Eötvös Loránd Fizikai Társulat (KöMaL feladatok), Bp. Pf. 433. 1371

Külföldön tanuló versenyzőink dolgozataikat a szerkesztőség címére küldjék. A postára adás időpontja megegyezik az előbb említettel. Kérjük, mindenki ügyeljen a helyes címzésre. A rossz címre küldött dolgozatokat nem tujuk értékelni.

A dolgozatok és nevezési lapok interneten is beküldhetők, ezzel kapcsolatban olvassa el tájékoztatónkat.

A dolgozatok külső alakja

A szerkesztőség munkatársainak általában nagy mennyiségű dolgozatot kell rövid idő alatt feldolgozniuk. A postán beküldött dolgozatok szétválogatása, javítása és a pontszámok gyors könyvelése akkor lehetséges, ha versenyzőink betartják az alábbi formai követelményeket:

 • Minden egyes beküldött lap bal felső sarkában nyomtatott betűkkel szerepeljen:
  • a példa betűjele (A, B, C, M, P) és száma pirossal,
  • a beküldő teljes neve és osztálya
  • az iskola neve városnévvel együtt,
  • a beküldő e-mail címe (ha van). (Azok, akik a dolgozataikat javítóktól esetleges hibáikról gyors visszajelzést szeretnének, tüntessék fel e-mail címüket is!)
 • Minden egyes megoldás külön lapra kerüljön. Ez azért nagyon fontos, mert a különböző feladatok más-más javítóhoz kerülnek. A lapok A/4 méretűek (kb. 21 cm x 30 cm) legyenek.
 • A geometria feladatok megoldásához mellékeljenek ábrát.
 • Minden egyes megoldást - feladatonként külön-külön - négyrét hajtsanak össze (több lapból álló dolgozatokat egybe) úgy, hogy a fejléc kívülre kerüljön. Ha egy feladatra két megoldást küldenek be, azokat feltétlenül egybe hajtsák össze. A különböző feladatok megoldásait azonban az előbb mondottak miatt nem szabad egybe hajtogatni!
 • Törekedjenek az olvasható írásra (sajnos, néha még a név sem olvasható) és a rendezett külalakra!

Azokat a dolgozatokat, amelyeken nincs feltüntetve osztály és iskola városnévvel együtt, vagy külalakjuk miatt értékelhetetlenek, nem tekintjük versenyszerűnek.

A megoldásokhoz kísérőjegyzéket kérünk a minta szerint: minden borítékban egy külön papíron felsorolva az összes beküldött dolgozat jelét és számát. Név és iskola feltétlenül szerepeljen a kísérőjegyzéken!

  Minta a dolgozatok fejlécéhez Minta a kísérőjegyzékhez
  C. 593.
  Nagy 163 Róbert 9. évf.
  Győr, Révai M. Gimn.
  e-mail: robi@revai.hu
  KÍSÉRŐJEGYZÉK
  Nagy 163 Róbert 9. évf.
  Győr, Révai M. Gimn.
  A 2000. évi 6. számból a következő feladatokra küldök megoldást:
  C. 591., C. 593., B. 3389., B3390., B3391.
  Összesen 5 dolgozat.

A dolgozat tartalmáról

Maximális pontszám csak teljes megoldásért jár. A puszta eredményközlést nem értékeljük. Előfordulhat, hogy olyan feladatot tűzünk ki, amelynek megoldása szerepel valamely példatárban: ilyen esetben is csak akkor jár a teljes pontszám, ha a végeredményhez vezető megoldást részletesen leírta a versenyző. Matematikából a kimondott állításokat bizonyítani kell, fizikából az alaptörvényeket alkalmazva igazolni. A matematika példák megoldásaként csupán számítógépes programot nem fogadunk el!

Levezetés és hivatkozás nélkül csak a középiskolai tananyagban szereplő tételeket fogadjuk el, minden egyéb esetben fel kell tüntetni az idézett forrást (cím, oldalszám).

Tételekre való hivatkozáskor minden esetben meg kell mutatni, miért teljesülnek a tétel feltételei, és hogyan következik a tétel állításából a bizonyítás gondolatmenetének következő lépése.

Ha egy feladat megoldását ábra segíti, akkor azt külön lapon mellékeljék, de ezen is szerepeljenek a beküldő adatai és a feladat száma. Ügyeljenek a jelölések célszerű és érthető használatára.

Törekedjenek a megoldások rövid, olvasható leírására. Lapunkban a megoldások többségét közöljük: ajánljuk ezek tanulmányozását.

FONTOS!

A versenyek egyéni versenyek: a versenyzőknek önállóan kell elkészíteniük a példák megoldásait. A közösen készített vagy másolt dolgozatokat - beleértve az eredeti szerzőét is - nem értékeljük!

A csoportosan másolt dolgozatokat visszaküldjük az osztályt tanító tanárnak.

Néhány megjegyzés

A KöMaL szerkesztőség (Budapest, 1117 Pázmány Péter sétány 1/A. V. em. 5.106.) a tanév során naponta 9-16-ig tart nyitva. Telefon: 209-0555/6540 vagy 6541 mellék.

Javasoljuk, hogy beküldött dolgozataikat két példányban (másolópapírral) készítsék, és a másolatot őrizzék meg, hogy a lapban közölt megoldással össze tudják hasonlítani. Ha a dolgozat esetleg elvész a postán, csak másolat esetén tudjuk elfogadni a reklamációt.

Egyéni kérésre közöljük mindazok pontszámát, akik ezt megcímzett és felbélyegzett válaszboríték mellékelésével vagy e-mail címük feltüntetésével kérik a szerkesztőségtől. (A dolgozatok feldolgozása sok időt vesz igénybe, ezért általában a beküldési határidő után 1-2 hónappal lehet érdeklődni az eredményekről.)

Szép, érdekes és nem közismert feladatokat javasolhatnak kitűzésre. A javasolt feladatokat (megoldásokkal együtt) a szerkesztőség címére küldjék el.

A diákok elfogadott javaslatait év végén beszámítjuk a különdíjért folyó versenybe.

Szeretnénk, ha a kitűzött kérdések nem zárulnának le véglegesen a beküldési határidővel, a közölt megoldással. Bármely, a lapunkban megjelent feladathoz, cikkhez kapcsolódó megjegyzést, általánosítást szívesen látunk és alkalomadtán közöljük.

Örömmel fogadunk feladatjavaslatokat, cikkeket, szakköri munkáról szóló beszámolókat, közlésre alkalmas iskolai pályamunkákat. Javaslataikat, közleményeiket elküldhetik postán, e-mailben vagy személyesen juttathatják el szerkesztőségünkbe.

Végezetül mindenkinek eredményes tanévet és sikeres versenyzést kíván

a Szerkesztőség