Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
2001. február

Beküldhető a mérési feladat és legfeljebb 5 (szabadon választható) elméleti feladat (lásd a versenykiírást).

Mérési feladat

M. 222. A palánkról visszapattanó jégkorong visszaverődési szöge általában nem egyezik meg a beesési szöggel. (A jégkorong mozgását modellezhetjük falról visszapattanó befőttesüveg-tető mozgásával.) Hogyan függ a visszaverődés szöge a falhoz csapódó korong (tető) sebességétől és a beesési szögtől? (6 pont)

Közli: Varga István, Békéscsaba

Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

P. 3404. Belül üres alumíniumgolyó 20,oC-os vízben lebeg. A vizet a golyóval együtt melegíteni kezdjük. Nő vagy csökken ekkor a golyóra ható felhajtóerő? Miért? (3 pont)

Tarján Imre emlékverseny, Szolnok

P. 3405. A robogók rugózását gyakran az ábrán látható változó menetemelkedésű csavarrugóval oldják meg. Mi az előnye ennek a rugónak? (4 pont)

Közli: Honyek Gyula, Budapest

P. 3406. Milyen magasra ér fel az a rakéta, amit az első kozmikus sebességgel függőlegesen lőnek ki a Föld felszínéről? (4 pont)

Schwartz Lajos emlékverseny, Nagyvárad

P. 3407. Az ábrán felülnézetben látható elrendezésben egymásra tettünk három ugyanolyan méretű, de különböző tömegű, homogén tömegeloszlású rudat. A rudak egyik vége egy-egy oszlopra, másik vége mindig egy másik rúd közepére támaszkodik. Az oszlopok egyforma magasak. Mekkora erővel nyomják a rudakat? (Legyen m1=1 kg, m2=2 kg, m3=3 kg.) Változik-e az eredmény, ha két rudat felcserélünk? (5 pont)

Közli: Sári Péter, Budapest

P. 3408. Nagyon érzékeny mérlegen lemérjük egy levegővel felfújt léggömb súlyát. Ezután kiengedjük a levegőt, és lemérjük az üres léggömb (és a madzag) súlyát. Mit tapasztalunk? Miért? (4 pont)

Lánczos Kornél verseny, Székesfehérvár

P. 3409. Ideális gázzal végzett nyitott folyamatot a (V,T) diagramon egy egyenes szakasz ábrázolja. Milyen esetekben lehet a szakasz felezőpontjában a nyomás a kezdő- és végállapot nyomásának számtani közepe? (5 pont)

Közli: Légrádi Imre, Sopron

P. 3410. Síkkondenzátor lemezei között olyan homogén E elektromos és az ábra síkjára merőleges homogén B mágneses mező van, hogy a lemezekkel párhuzamosan belőtt pozitív töltésű részecskék irányváltoztatás nélkül érik el az ernyőt. A síkkondenzátor lemezeinek hossza b, az ernyő c távolságra van a lemezek jobb oldali végétől. Ha a mágneses mezőt kikapcsoljuk, a töltött részecskék becsapódási pontja az ernyőn y-nal elmozdul. Határozzuk meg a részecskék Q/m fajlagos töltését! (A nehézségi erő hatásától tekintsünk el!) (5 pont)

Közli: Kotek László, Pécs

P. 3411. N menetes, r sugarú lapos tekercset egy hosszú, egyenes vezetőtől l távolságra helyezünk el (l<<r). A lapos tekercs és az egyenes vezető egy síkban vannak. Az egyenes vezetőbe egy voltmérőt iktatunk, távoli végeit pedig leföldeljük. Mit mutat a voltmérő, ha a tekercs áramát t0 idő alatt egyenletesen nulláról I0-ra növeljük?

Adatok: N=100, l=100 cm, r=2 cm, t0=5 s, I0=2 A. (5 pont)

(Lásd a Kölcsönös indukció c. cikket lapunk 110. oldalán.)

Közli: Gnädig Péter, Budapest

P. 3412. Keresztezett állású polárszűrőkön nem jut át a fény. Ha közéjük becsúsztatunk egy harmadik polárszűrőt, valamennyi fény átjuthat. A bejövő fénynek legfeljebb hányad része juthat át? (5 pont)

Közli: Radnai Gyula, Budapest

P. 3413. Ha egy fényes kanálba annak homorú oldala felől belenézünk, fejreállva látjuk magunkat. Megfordítva a kanalat, a domború oldala felől nézve egyenes állásban látjuk magunkat, de úgy tűnik, hogy ugyanakkorának, mint az előbb. Próbáljuk ki, és magyarázzuk meg a jelenséget! (4 pont)

Közli: Tichy Géza, Budapest

P. 3414. A paksi atomerőműben az atommag egy ,,termikus'' neutronnal ütközve -ra és -ra hasadhat, miközben három gyors neutron is keletkezik. A Kr és a Ba izotóp instabil, -sugárzást kibocsátva még négyszer bomlanak. Mik a végtermékek? (4 pont)

Közli: Korpássy Péter, Budapest

P. 3415. Egy hagyományos lemezjátszót szögben megdöntünk. Ráteszünk a korongjára egy kis testet, a tengelyétől r távolságra, a lehető legalacsonyabb helyzetben. Ezután a korongot nyugalmi helyzetből indítva szöggyorsulással forgatjuk. A kis test t idő múlva csúszik meg.

a) Mekkora a tapadási súrlódási együttható a korong és a kis test között?

b) Legalább mekkora legyen , hogy kezdetben még ne csússzon meg a test? (6 pont)

Közli: Balogh Péter, Budapest


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:


Eötvös Loránd Fizikai Társulat, KöMaL feladatok; Budapest, Pf. 433. 1371
illetve
megoldas@komal.elte.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 2001. március 11.