Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A 2003. januári informatika feladatok megoldása

A közöltek csak megoldásvázlatok, esetleg csak végeredmények. A maximális pontszám eléréséhez általában ennél részletesebb megoldás szükséges. A részletes megoldásokat a beküldött dolgozatok alapján a KöMaL-ban folyamatosan közöljük.


I. 40. Az ábrán egy 5x5-ös táblázat minden sora, minden oszlopa és a két főátlója egy-egy ötjegyű prímszámnak olvasható. A sorokat balról jobbra, az oszlopokat fölülről lefelé, a két főátlót pedig balról jobbra kell kiolvasni.

 • A prímszámokban a számjegyek összegének ugyanannyinak kell lenni.

 • A bal felső sarokban levő számjegyet előre megadjuk.

 • Ugyanaz a prímszám egynél többször is felhasználható ugyanabban a táblázatban.

 • A prímszámok nem kezdődhetnek nullákkal, azaz pl. a 00003 nem ötjegyű prímszám.

       
       
       
       
       

  Írjunk programot (I40.pas, ...), amely beolvassa a prímszámok számjegyeinek összegét, valamint a bal felső sarokba írandó számjegyet, s ezek alapján egy ilyen táblázatot készít.

  Példa: Számjegyek összege=11, bal felső sarok számjegye=1.

  (10 pont)

  Megoldás:

  Típus
    PrímTömb = Tömb(0..49999:Egész);
  Konstans
    Divisor : Tömb(0..4:Egész)=(10000,1000,100,10,1);
    Bits : Tömb(0..9:Egész)=(1,2,4,8,16,32,64,128,256,512);
  Változó
    Prime : PrímTömb;
    NextNumber : Tömb(0..9999:Egész);
    Sum,nPrimes : Egész;
    FirstNumber,i,j,k : Egész;
    VerticalPrimeStart : Tömb(0..5,0..5:Egész);
    Kvadrat : Tömb(0..4:Egész);
    w : Egész;
  
  
  Az adatok beolvasása, majd a páratlan prímek kiszámítása.
    Be: Sum;
    Be: FirstNumber;
    i:=3;
    ciklus
     Ha Prime^[i SHR 1]
  	  akkor
       j:=i*i;
       ciklus amíg j<100000
        Prime^[j SHR 1]:=False;
        Inc(j,i+i);
       ciklus vége;
     Elágazás vége;
     i:=i+2;
    amíg i<=320
    ciklus vége;
  
  A jegyek összegének ellenőrzése.
    ciklus i:=0-től 49999-ig
     Ha Prime^[i]
  	  akkor
       Ha DigitSum(i+i+1)<>Sum
        akkor
         Prime^[i]:=HAMIS
        különben
         nPrimes:=nPrimes+1;
       elágazás vége;
     elágazás vége;
    ciklus vége;
  
  Megkeressük az összes lehetséges jegyet, amivel a prímszám kezdődhet.
    ciklus i:=1-től 4-ig
     ciklus j:=5000-től 49999-ig
      Ha Prime^[j]
  	   akkor
        k:=(j+j+1) DIV Divisor[i-1];
        w:=Bits[((j+j+1) DIV Divisor[i]) MOD 10];
        NextNumber[k]:=NextNumber[k] vagy w;
      elágazás vége;
     ciklus vége;
    ciklus vége;
    NextNumber[0]:=1023-1;
  
    VerticalPrimeStart[1,0]:=FirstNumber;
  
  Végül legeneráljuk a prímeket.
    GenPrime(FirstNumber,1,0);
  algortimus vége.
  
  
  
  A szám számjegyeinek összegét adja vissza.
  Függvény DigitSum(i : Egész) : Egész;
  
  A GenPrime eljárás generálja a prímeket. Paraméterkent átadjuk a p prím első részét, az n hosszát illetve az aktuális sor számát (-1).
  Eljárás GenPrime(p,n,nn : Egész);
   Változók
    a,i,vp : Egész;
  
    vp:=VerticalPrimeStart[nn,n];
  
  Kiszámítjuk az összes lehetséges számot a következő számjegyhez.
    a:=NextNumber[vp] and NextNumber[p];
    vp:=vp*10;
    Ha n<4
     akkor
  
  Legeneráljuk a következő számot.
      p:=p*10;
      Ciklus i:=0-től 9-ig
       Ha (a és Bits[i])>0
  		  akkor
        VerticalPrimeStart[nn+1,n]:=vp+i;
        GenPrime(p+i,n+1,nn);
       elágazás vége;
      ciklus vége;
     különben
  
  Vagy rekurzívan kitöltjük a következő sort.
     ciklus i:=0-től 9-ig
      Ha (a és Bits[i])>0
       akkor
        VerticalPrimeStart[nn+1,n]:=vp+i;
        Kvadrat[nn]:=p*10+i;
        TryLine(nn+1);
      elágazás vége;
     ciklus vége;
    elágazás vége;
  eljárás vége;
  
  Eljárás TryLine(n : Egész);
   Változók
    i,j,k : Egész;
    s : Szöveg;
   Ha n<5
    akkor
  
  Legeneráljuk a következő sort.
     GenPrime(0,0,n)
    különben
  
  Készen vagyunk a generálással, ezért leellenőrizzük a négyzetet. Ha jó, akkor megvan az eredmény.
     j:=0; k:=0;
     Ciklus i:=0-től 4-ig
       j:=j*10+(Kvadrat[i] DIV Divisor[i]) MOD 10;
       k:=k*10+(Kvadrat[4-i] DIV Divisor[i]) MOD 10;
     ciklus vége;
     Ha Prime^[j SHR 1] és Prime^[k SHR 1]
      akkor
       Ciklus i:=0-tól 4-ig
        Ki: Kvadrat[i];
       ciklus vége;
     Eláagzás vége;
    elágazás vége;
  eljárás vége;
  
  A megoldás Pascal nyelven: Letöltés


  I. 41. Egy négyzetet sötét és világos mezőkre osztunk. A négyzet tükörtengelyeire tükrözésével, valamint a négyzet forgatásával újabb ábrákat kaphatunk (nem biztos, hogy nem egyezik meg a kiinduló ábrával, vagy valamelyik másik transzformáció, transzformációk eredményével).

  Készítsünk programot (I41.pas, ...), amely beolvassa egy NxN-es négyzet kitöltését (sorfolytonosan S vagy V betűket írhatunk be), majd kirajzolja a négyzetet és az összes különböző képet.

  Példa: N=3, négyzet=((S,S,V),(V,V,V),(V,S,S)) esetén a kezdőkép és a transzformáltak:

  (10 pont)

  Megoldás:

  Maximum 50x50-es lehet a négyzet. Egy három dimenziós tömbben tároljuk az állapotokat, ahol az első index mutatja meg, hogy melyik transzformált állapotról van szó.
  Algoritmus Jan2;
   Típus
    Tnegyzet=Tömb(1..8,1..50,1..50:Karakter);
   Változó
    n,i,j,t,t2:Egész;
    negyzet:Tnegyzet;
  
  Beolvassuk a négyzet méretét illetve a mezők színeit.
   Be: A négyzet mérete (0<N<51): N;;
   t:=1;
   Ciklus i:=1-től N-ig
    ciklus j:=1-től N-ig
     Be: A mező színe (S,V): negyzet[t,i,j];
    ciklus vége;
   ciklus vége;
  
  Transzformálunk majd kirajzoltatjuk a négyzeteket.
   Transzformal;
   Kirajzol;
  algoritmus vége.
  
  Egy négyzetet 8 féle képpen lehet transzformálni. Tükrözni illetve 90°-kal elforgatni. Ebben az eljárásban az összes lehetséges állapotot előállítjuk.
  Eljárás Transzformal;
   Változók
    i,j:Egész;
   t2:=t;
   ciklus amíg t<8
    t:=t+1;
    t2:=t2+1;
  
  Egyszer tükrözünk. Az első állapotot.
    Ha t=5
     akkor
      {tukrozes - elsoe}
      ciklus i:=1-től n-ig
       ciklus j:=1-től n-ig
        negyzet[t2,i,j]:=negyzet[1,i,N+1-j];
       ciklus vége;
      ciklus vége;
  
  Máskor forgatjuk az előzőt.
     különben
      {forgatas - elozoe}
      ciklus i:=1-től n-ig
       ciklus j:=1-től n-ig
        negyzet[t2,i,j]:=negyzet[t2-1,j,N+1-i];
       ciklus vége;
      ciklus vége;
     elágazás vége;
   ciklus vége;
  eljárás vége
  
  A következő eljárásban ellenőrizzük, hogy az aktuális állapotot már kirajzoltuk-e vagy sem, és ha nem akkor most megtesszük.
  Eljárás Kirajzol;
   ciklus t:=1-től t2-ig
    Ha kulonbozik(t)
     akkor
      ciklus i:=1-től n-ig
       ciklus j:=1-től n-ig
        Ki: negyzet[t,i,j];
       ciklus vége;
      ciklus vége;
     elágazás vége;
   ciklus vége;
  Eljárás vége;
  
  A kulonbozik nevű függvény ellenőrzi le, hogy a t2-edik négyzetet rajzoltuk-e már, vagyis szerepelt-e már ez a festés az előtte levő állapotok között (más-e, mint a többi).
  Függvény kulonbozik(t2:Egész):Logikai;
   Változók
    t3:Egész;
    k:Logikai;
   k:=TRUE;
   t3:=1;
   ciklus amíg (t3<t2) és mas(t3,t2)
    t3:=t3+1;
   ciklus vége;
   Ha (t3<t2)
    akkor k:=HAMIS;
   elágazás vége;
   kulonbozik:=k;
  függvény vége;
  
  Akkor más a t3 indexű négyzet, mint a t2, ha az összes, mind az n-négyzet helyen különbözik tőle.
  Függvény mas(t3,t2:Egész):Logikai;
   Változók
    m:Logikai;
    k:Egész;
   m:=HAMIS;
   k:=0;
   ciklus amíg (k<n*n) és (negyzet[t3,(k div n)+1,k mod n+1]=
                  negyzet[t2,(k div n)+1,k mod n+1])
    k:=k+1;
   ciklus vége;
   Ha k<n*n
    akkor m:=TRUE;
   elágazás vége;
   mas:=m;
  függvény vége;
  
  A megoldás Pascal nyelven: Letöltés


  I. 42. Egy táblázatban tároljuk néhány valutáról, hogy 100 egység belőle hány forintot ér. Például 100 ausztrál dollár (AUD) 13 279 forint.

  Készítsünk táblázatot (I42.xls), amelyben konstans valutatáblázatot használva a harmadik oszlopba bármelyik (de csak egy) valuta mellé beírva tetszőleges összeget, a táblázatkezelő kiszámolja, hogy ennyiért melyik valutából mennyit lehet kapni.

  Példa:

  100FtMit vált?Mennyit ér?
      
  AUD13279 176,96
  CAD15014 156,51
  CHF16287 144,28
  CZK777 3024,32
  EUR23835 98,59
  HUF100 23499,00
  PLZ6051 388,35
  SEK2618 897,59
  SKK580 4051,55
  USD23499100100,00
     
  100FtMit vált?Mennyit ér?
      
  AUD13279 2,93
  CAD15014 2,59
  CHF16287 2,39
  CZK7775050,00
  EUR23835 1,63
  HUF100 388,50
  PLZ6051 6,42
  SEK2618 14,84
  SKK580 66,98
  USD23499 1,65

  (10 pont)

  Megoldás:

  Az első oszlopban tároljuk a valutákat, a másodikban azt, hogy ezek 100 egysége mennyi forintot ér. A harmadik oszlopba kell írni, hogy valamelyik valutából mennyit váltunk. A negyedikben oszlopban jelenik meg az eredmény. Míg a "G" és "H" jelű oszlopokat segítségül hívjuk.

  A "G"-be 0-t vagy 1-t írunk a szerint, hogy a harmadik oszlopba írtunk-e valamit, vagyis abban a sorban szereplő valutát akarjuk-e váltani. A "H"-ba pedig átmásoljuk a harmadik oszlopbeli értékeket. Így:
  G8:=HA(C8="";0;1)
  H8:=C8
  
  A "D" jelű oszlopba pedig kiszámoljuk az eredményt. Először az átváltandó valuta értéke kell. Ezt átmásoltuk a H oszlopba, és azzal kell számolni, ahol a G oszlopban egyes (1) szerepel (FKERES). Megkeressük választott valuta forintbeli értékét és összeszorozzuk a valuta mennyiségével, így mostantól forintban számolunk (INDEX). Ezt a szorzatot el kell osztanunk a megfelelő sorban szereplő valuta forintbeli értékével vagyis a második sozlopbeli értékkel.
  D8:=FKERES(1;
        $G$5:$H$14;
        2;
        HAMIS
       ) *
    INDEX($B$5:$B$14;
       HOL.VAN(1;
           $G$5:$G$14;
           0);
       1
       )/
    B8
  
  A megoldás Excelben: Letöltés