Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
2003. március

Kérjük, olvassa el a versenykiírást.

Mérési feladat

M. 241. Helyezzünk egymásra két egyforma rácsállandójú optikai rácsot úgy, hogy a rések egymással \(\displaystyle \varphi\) szöget zárjanak be. Világítsuk át a rácsokat lézerrel, vagy fehér fényt használva állítsuk elő egy kis lyuk képét az ernyőn, és helyezzük a két rácsot a leképező objektív elé vagy mögé!

Mit látunk az ernyőn különböző \(\displaystyle \varphi\) szögek (pl. 0o, 30o, 45o, 60o, 90o) esetén?

(6 pont)

Közli: Radnai Gyula, Budapest


Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

Az elméleti fizika feladatokra kapható pontszám a feladatok nehézségétől függ. Az 1-8. osztályosok versenyében minden hónapban a 3 legnagyobb, a 9-12. osztályosok versenyeiben minden hónapban az 5 legnagyobb pontszám számít be a pontversenybe.

P. 3601. Egy különleges gyöngysor elemei mind ugyanabból az anyagból készültek; valamennyi gömb alakú, közepén hengeres furattal. A különlegesség az, hogy bár a gömbök sugarai különbözőek, a furat hossza (a henger alkotója) mindegyik esetben pontosan ugyanakkora.

Mit állíthatunk a gyöngyök tömegéről?

(3 pont)

Közli: Vermes Miklós (1905-1990) feladata nyomán

P. 3602. Fölfelé szélesedő, csonkakúp alakú pohárba ugyanakkora tömegű vizet vagy olajat öntve lesz nagyobb a pohár aljára nehezedő nyomás?

(3 pont)

Közli: Varga István, Békéscsaba

P. 3603. Vízszintes talajon gördülő, egyenletesen gyorsuló, R sugarú vékonyfalú gömb belsejében kicsiny test csúszkál.

Mekkora súrlódási együttható esetén marad a test mindig R/2 távolságra a talajtól?

(4 pont)

Közli: Hortobágyi János, Bonyhád

P. 3604. A Fonyód és Badacsony között közlekedő, 20 km/h sebességgel haladó Helka motoros 100 Hz-es hangot bocsát ki, ami a pontosan szembejövő Badacsony katamaránról visszaverődik. A Helka matróza másodpercenként 7 lebegést hall. Mekkora a katamarán sebessége?

(5 pont)

Közli: Pálfalvi László, Pécs

P. 3605. Bizonyos tömegű, kétatomos ideális gáz az ábrán látható módon kétféleképpen jut el az A állapotból a B állapotba. A két folyamat során felvett hők aránya Q2:Q1=54:49.

a) Határozzuk meg a két folyamat során végzett munkák arányát!

b) Mekkora a gáz hőmérséklete a B állapotban, ha az A állapotban 100 K volt?

(4 pont)

Közli: Kotek László, Pécs

P. 3606. Egy elektrolizáló kádhoz vezető függőleges, tömör rézvezetékben, melynek sugara 2 cm, 100 A erősségű áram folyik. Az áramvezető tengelyétől mekkora távolságban lesz az áram által keltett mágneses indukcióvektor nagysága 2.10-4 T?

(4 pont)

Közli: Holics László, Budapest

P. 3607. Mekkora nyomást gyakorol a napfény március 22-én egy keletre néző ablakra reggel 6 órakor, ha a napfény 4%-át az ablak visszaveri, 6%-át elnyeli, a többit átengedi? Az ablakra érkező fény intenzitása 1000 W/m2.

(4 pont)

Közli: Részeg Anna, Budapest

P. 3608. Egy \(\displaystyle \lambda\)0 hullámhosszúságú foton olyan elektronnal ütközik, amelynek pályája merőleges a foton mozgásirányára. A kölcsönhatás után az elektron megáll, a foton mozgásiránya pedig \(\displaystyle \vartheta\) szöggel megváltozik. Határozzuk meg \(\displaystyle \lambda\)0 és \(\displaystyle \vartheta\) értékét, ha a szórt foton hullámhossza \(\displaystyle \lambda\)0/2!

(5 pont)

Közli: Veres Zoltán, Margitta (Románia)

P. 3609. Hova lesz az összenyomott rugóban tárolt energia, ha a rugót ebben az állapotban sósavban feloldjuk?

(3 pont)

Közli: Kurucz Keve, Révkomárom (Szlovákia), Selye J. Gimn.

P. 3610. A világ egyik legnagyobb gyémántja 44,5 karátos, csaknem tiszta szén. Minden szénatom 4 másikhoz kapcsolódik olyan kötésszögekkel, ahogy egy szabályos tetraéder középpontjából a csúcsok láthatók. Ha a kémiai kötéseket az atomok középpontjait összekötő kicsiny pálcikákkal szemléltetjük, és ezeket a pálcikákat gondolatban egy sorba rakjuk, milyen messze érne a gyémánt ilyen módon elrendezett vegyérték-láncolata?

Útmutatás: A ,,gyémántszerkezet'' úgy is megkapható, hogy egy lapcentrált köbös kristályrácsot a testátló mentén az átló negyedrészével eltolva megismétlünk. (Lásd még a P. 3581. feladat megoldását lapunk 184. oldalán.)

(4 pont)

Közli: Gnädig Péter, Budapest


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:

    KöMaL Szerkesztőség
    Budapest 112, Pf. 32.  1518
illetve
    megoldas@komal.elte.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 2003. április 11.