Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
2003. április

Kérjük, olvassa el a versenykiírást.

Mérési feladat

M. 242. Mérjük meg a glicerin elég híg vizes oldatának fagyáspontját a hígítás (a glicerin tömegszázaléka) függvényében!

(6 pont)

Közli: Radnai Gyula, Budapest


Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

Az elméleti fizika feladatokra kapható pontszám a feladatok nehézségétől függ. Az 1-8. osztályosok versenyében minden hónapban a 3 legnagyobb, a 9-12. osztályosok versenyeiben minden hónapban az 5 legnagyobb pontszám számít be a pontversenybe.

P. 3611. Tekintsük a pizzát r sugarú, m tömegű homogén, vékony korongnak! Egy 20o-os szeletet már kivágtunk, és megettük. A sugár hány százalékával tolódott el a pizza súlypontja?

(3 pont)

Közli: Varga Zsuzsa, Szeged
Tornyai Sándor fizikaverseny, Hódmezővásárhely

P. 3612. Egy kötél végére függesztett vödör ingamozgást végez. Csökken vagy nő a lengésidő, ha a vödörből a víz a vödör alján lévő lyukon keresztül lassanként kicsöpög?

(5 pont)

A Vermes Miklós fizikaverseny (Sopron) egyik feladata nyomán

P. 3613. Vashuzalból zárt karikát készítettünk, és az ábra szerint egy negyedkörének végpontjaiban egy-egy vezetéket forrasztottunk hozzá.

Mekkora a karikához vezető huzalokban folyó áram erőssége, ha a negyedkörnyi huzaldarab ellenállása 0,2 \(\displaystyle \Omega\), és a forrasztási pontok között 0,6 V feszültség mérhető?

(3 pont)

Közli: Holics László, Budapest

P. 3614. Adjunk becslést arra, milyen vastag rétegben lehetne egyenletesen lefedni a szárazföldet annyi búzaszemmel, amennyit a sakkjáték állítólagos feltalálója kért jutalmul a királytól. (Az első mezőre 1 szemet kért, és minden következőre kétszer annyit, mint az előzőre.)

(4 pont)

Kőnig Dénes (1884-1944) nyomán

P. 3615. Vízszintes felületen, egymástól 4 m távolságra lévő, azonos tömegű két test egyszerre indul el egymás irányába, majd a pálya közepén rugalmatlanul ütköznek. A jobb oldali, állandó sebességgel mozgó test kezdősebessége kétszerese a bal oldali, 0,5 m/s2 gyorsulással mozgó test kezdősebességének.

a) Mekkorák a kezdősebességek?

b) A mechanikai energia hány százaléka veszett el a rugalmatlan ütközés során?

(4 pont)

Közli: Kotek László, Pécs

P. 3616. Dugattyúval elzárt hengerben lévő levegő nyomása a térfogatával arányosan nő. A folyamat során a levegő 90 kJ hőt vesz fel.

Mennyi munkát végez a táguló gáz, és mennyivel nő az energiája?

(4 pont)

Közli: Légrádi Imre, Sopron

P. 3617. 100 V feszültségre feltöltött kondenzátort egy ellenálláson keresztül kisütünk. A kisütő áram erőssége a kezdeti 100 \(\displaystyle \mu\)A értékről 2 másodpercenként 60%-kal csökken.

a) Mekkora a kisütő ellenállás?

b) Mekkora a kondenzátor kapacitása?

c) Mennyi idő elteltével csökken az áram erőssége 0,41 \(\displaystyle \mu\)A-re?

(5 pont)

Közli: Szegedi Ervin, Debrecen
Nagy László fizikaverseny, Kazincbarcika

P. 3618. Két végtelen, egyenként d vastagságú, +\(\displaystyle \varrho\), illetve -\(\displaystyle \varrho\) térfogati töltéssűrűségű lemez közvetlenül egymás mellett helyezkedik el.

Adjuk meg és ábrázoljuk az elektromos térerősséget, valamint a potenciált a lemezektől mért távolság függvényében!

(5 pont)

Közli: Kotek Gyula, Pécs

P. 3619. Egy elektronnyaláb merőlegesen lép be olyan homogén mágneses térbe, ahol a Lorentz-erő R sugarú körív befutására készteti. A mágneses tér ,,szélessége'' \(\displaystyle \ell\)=R/5, és tőle L=5R távolságban van az a fluoreszkáló ernyő, ahová az elektronok becsapódnak. Mekkora az elektronnyaláb eltérülése az ernyőn? Mi történne, ha a gyorsítófeszültséget a) negyed, b) huszonötöd részére csökkentenénk?

(4 pont)

Közli: Veres Zoltán, Margitta (Románia)

P. 3620. Két, egyenként 10 N/m rugóállandójú gumiszál kapcsolódik a vízszintes, súrlódásmentes talajon lévő 1 kg tömegű test két oldalához. A gumiszálakat bizonyos \(\displaystyle \Delta\)\ell hosszúsággal megnyújtva, végeiket rögzítjük. Ezután a testet 2\Delta\ell-lel kitérítjük az egyik rögzítési pont felé, majd elengedjük.

Határozzuk meg a kialakuló rezgőmozgás periódusidejét!

(5 pont)

Közli: Pálfalvi László, Pécs

P. 3621. Egy dugattyúval elzárt hengeres edényben gáz van. A henger fala szigetelő, alaplapja és a dugattyú azonban fémből készült, és síkkondenzátorként viselkedik, ha elektromos feszültséget kapcsolunk rá. Kezdetben a fegyverzetek közötti távolság d0, a bezárt gáz nyomása megegyezik a külső légnyomással.

Hogyan változik a fegyverzetek közötti távolság, ha U feszültségre kapcsoljuk a ,,kondenzátort''? Tegyük fel, hogy a gáz hőmérséklete állandó.

(5 pont)

Közli: Varga István, Békéscsaba


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:

    KöMaL Szerkesztőség
    Budapest 112, Pf. 32.  1518
illetve
    megoldas@komal.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 2003. május 11.