Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
2003. május

Kérjük, olvassa el a versenykiírást.

Mérési feladat

M. 243. Nyomásmérő műszer felhasználása nélkül mérjük meg, hogy egy kerékpár jól felfújt gumitömlőjében mekkora a légnyomás! (A kapott eredményt hasonlítsuk össze a személyautó kerekében lévő légnyomás előírt értékével. Indokoljuk meg a különbséget!)

(6 pont)

Közli: Tichy Géza, Budapest


Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

Az elméleti fizika feladatokra kapható pontszám a feladatok nehézségétől függ. Az 1-8. osztályosok versenyében minden hónapban a 3 legnagyobb, a 9-12. osztályosok versenyeiben minden hónapban az 5 legnagyobb pontszám számít be a pontversenybe.

P. 3622. Lehet-e készíteni olyan kaleidoszkópot, amelybe belenézve hétágú csillagot láthatunk?

(3 pont)

Közli: R. Szendrei Julianna, Budapest

P. 3623. Nagyméretű, föld alatti tartályból, 3 m mélységből másodpercenként 3 kg benzint (\(\displaystyle \varrho\)=860 kg/m3) szeretnénk felszivattyúzni. A szivattyú kifolyónyílása 10 cm2 keresztmetszetű. Legalább mekkora legyen a szivattyú teljesítménye?

(4 pont)

Közli: Pálfalvi László, Pécs

P. 3624. Az ábrán látható, egyik végén beforrasztott, vékony cső függőleges síkban helyezkedik el. A cső vízszintes, 3L hosszú részében lévő L hosszúságú higanyoszlop L hosszúságú oxigéngázt zár el. A külső p0 légnyomás L magasságú higanyoszlop nyomásával egyenlő. A környezet hőmérsékletét növelve a bezárt gáz térfogata megkétszereződik, miközben a gáz Q=7 J hőt vesz fel a környezetéből.

a) Mekkora munkát végzett a táguló gáz?

b) Mennyi hőt kellett volna közölni a gázzal, hogy térfogata ne kétszeresére, hanem háromszorosára nőjön?

(5 pont)

Közli: Kotek László, Pécs
(Mikola-verseny feladat)

P. 3625. Dugattyúval elzárt hengerben lévő gáz adiabatikus tágulása közben 9446 J munkát végez. Ezután az elért nyomáson addig melegítjük, amíg hőmérséklete az eredeti értékre áll vissza. Eközben a gáz 6140 J munkát végez. Mekkora a gázra jellemző \(\displaystyle \kappa\)=cp/cV hányados? Melyik gázról lehet szó?

(4 pont)

Közli: Légrádi Imre, Sopron

P. 3626. Egy levegővel telt, vékonyfalú szappanbuborékot lassan melegítünk. Mekkora lehet ebben a folyamatban a gáz mólhője? (A külső nyomás mindvégig állandó, a párolgástól és a telített gőz nyomásától tekintsünk el!)

(5 pont)

Közli: Vigh Máté, Pécs, PTE Babits M. Gyak. Gimn.

P. 3627. Andi és Bandi azon vitatkoznak, hogy ha egy nemesgázt lehűtünk olyan alacsony hőmérsékletre, hogy megszilárdul, milyen típusú kristályrács alakul ki benne. Abban egyetértenek, hogy a lehető legsűrűbb elrendeződés fog kialakulni.

Andi azt mondja, hogy az egymással párhuzamos síkokban négyzetrácsban helyezkednek el az atomok, és bármelyik rácssík atomjai az alattuk lévő rácssík atomjai közötti ,,hézagokban ülnek''.

Bandi azt mondja, hogy ő ezt a ,,hézagokban ülő'' elvet már a síkon belül is alkalmazná, s így nem négyzetrácsba, hanem szabályos háromszögrácsba rendezné el az atomokat.

Kinek van igaza? Melyik a sűrűbb elrendeződés? Mekkora a szabályos gömböknek tekinthető atomok ,,térkitöltése'' az A illetve a B esetben?

(5 pont)

Közli: Radnai Gyula, Budapest

P. 3628. Az erdőben a fák véletlenszerűen helyezkednek el úgy, hogy hektáronként átlagosan 600 fa van. Minden fa törzse 30 cm átmérőjű hengernek tekinthető. Egy kiránduláson a gyerekek azt játsszák, hogy egyikük szemét bekötik, aki azután szabadon bolyong a fák között. Mindig egyenes pályán halad, de amikor egy fába ütközik, véletlenszerűen megváltoztatja mozgásirányát. Becsüljük meg, hogy átlagosan mekkora távolságot tesz meg két ütközés között a gyerek, ha a probléma szempontjából ő is egy 30 cm átmérőjű hengernek tekinthető!

(4 pont)

Közli: Szegedi Ervin, Debrecen
(Nagy László verseny, Kazincbarcika)

P. 3629. Hogyan változik a mozgási energia kétszeresének és a gravitációs energiának az összege, ha a műholdat 100 km-rel magasabb körpályára állítják át?

(4 pont)

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

P. 3630. Hat pontszerű, Q nagyságú töltés helyezkedik el egy szabályos hatszög csúcsaiban. Mekkora pontszerű töltés van a hatszög közepén, ha a rendszer egyensúlyban van? Mennyi a rendszer elektrosztatikus kölcsönhatási energiája? Milyen típusú az egyensúly?

(5 pont)

Közli: Veres Zoltán, Margitta (Románia)

P. 3631. A csernobili katasztrófa után a helybeliek pajzsmirigyének 131I-tól származó aktivitása 1000 Bq körül volt. Mennyi idő alatt csökkent ez 100 Bq alá? A 131-es tömegszámú jódizotóp radioaktív, fizikai felezési ideje 8 nap, biológiai felezési ideje 120 nap.

(4 pont)

Közli: Kopcsa József, Debrecen


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:

    KöMaL Szerkesztőség
    Budapest 112, Pf. 32.  1518
illetve
    megoldas@komal.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 2003. június 11.