Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
2003. október

Kérjük, olvassa el a versenykiírást.

Mérési feladat

M. 245. Készítsünk ugyanakkora tömegű, de különböző töménységű cukoroldatokat! Mérjük meg, mennyi idő alatt lehet az oldatot ugyanazzal a merülőforralóval felmelegíteni adott kezdeti hőmérsékletről nem túl magas véghőmérsékletre! Határozzuk meg, hogyan függ az oldat fajhője a koncentrációtól!

(6 pont)

Közli: Németh Ágnes, Győr


Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

Az elméleti fizika feladatokra kapható pontszám a feladatok nehézségétől függ. Az 1-8. osztályosok versenyében minden hónapban a 3 legnagyobb, a 9-12. osztályosok versenyeiben minden hónapban az 5 legnagyobb pontszám számít be a pontversenybe.

P. 3642. Egy elkésett utas 5 m/s sebességgel fut a busz után, amelytől 11 méterre van akkor, amikor a busz 1 m/s2 gyorsulással elindul. Hol és mikor éri utol az autóbuszt?

(3 pont)

Közli: Radnóti Katalin, Budapest

P. 3643. Egy 60 ohmos és egy ismeretlen ellenállást sorba kapcsolunk egy adott áramforrásra. Az ismeretlen ellenállás teljesítménye ekkor 60 W. Legalább mekkora az áramforrás feszültsége?

(4 pont)

Közli: Veres Zoltán, Margita (Románia)

P. 3644. Három különböző tartályban 300 K, 500 K és 720 K hőmérsékletű levegő van. A 300 K-es és az 500 K-es gázok között megengedve a hőcserét, a közös hőmérséklet 420 K. A 300 K-es és a 720 K-es gázok között engedve hőcserét, 600 K a közös hőmérséklet. Mennyi lenne akkor, ha az 500 K-es és a 720 K-es gázok hőmérséklete egyenlítődne ki? Hogyan aránylanak egymáshoz kezdetben e gázok belső energiái?

(4 pont)

Közli: Kotek László, Pécs

P. 3645. Adott tömegű nemesgáz izobár módon tágul ki V1 térfogatról V2 térfogatra, miközben 13 kJ tágulási munkát végez. Mennyi hőt venne fel tágulás közben, ha a nyomás az előzőnél 35%-kal nagyobb lenne?

(4 pont)

Közli: Légrádi Imre, Sopron

P. 3646. M tömegű homogén rúd a középpontján átmenő vízszintes tengely körül ide-oda billeg (váltakozó irányban egyenletesen forog), miközben egy m tömegű golyó a rúd végei között pattog az ábra szerint. A rúd szögsebessége \(\displaystyle \pm\frac{2\pi}{3}~\rm s^{-1}\), a golyó mozgásának periódusideje 1 másodperc. (A mechanikai energiaveszteségeket és az ütközések idejét elhanyagolhatjuk.)

a) Mennyi a golyó sebessége pályájának legmagasabb pontján?

b) Milyen hosszú a rúd?

c) Mekkora az m/M arány?

(5 pont)

Közli: Simon Péter, Pécs

P. 3647. NOSI országban az SI rendszertől csak egyes egységek megválasztásában tértek el. Az idő egysége a nap százezred része lett, a töltés egysége pedig az Avogadro-számnyi mennyiségű elektron töltésének százezred része. Mekkora ebben az országban a nehézségi gyorsulás, illetve a Coulomb-törvényben szereplő k állandó értéke?

(4 pont)

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

P. 3648. r sugarú hengeres vezetőből R\(\displaystyle \gg\)r sugarú kört hajlítunk, majd a síkjára merőleges irányú, B indukcióvektorú mágneses térbe helyezzük. Ezután B-t \(\displaystyle \tau\) idő alatt egyenletesen zérusra csökkentjük. Mennyivel melegszik fel a \(\displaystyle \sigma\) elektromos vezetőképességű, \(\displaystyle \varrho\) sűrűségű, c fajhőjű körvezető?

(4 pont)

Közli: Varga István, Békéscsaba

P. 3649. A Virtanen üstökös körül körpályán keringő űrszonda tervezett periódusideje 6 nap lenne. Tekintsük az üstököst egy 800 m átmérőjű, 10 kg/m3 sűrűségű laza hógolyónak!

a) Milyen távolságban keringene a szonda az üstökös körül?

b) Mennyi az üstökös keringési ideje a Nap körül, ha a Föld pályája és a Jupiter pályája között jár?

(5 pont)

Közli: Korpássy Péter, Budapest

P. 3650. Milyen vastag vaslemez esetén várható, hogy bármely, a lemezre merőleges egyenes átmegy egy atommagon?

(4 pont)

Marx György (1927-2002) feladata nyomán

P. 3651. Foucault (1819-1868) francia fizikus 1851-ben a párizsi Pantheonban 67 m hosszú, 28 kg tömegű ingával bizonyította be, hogy a Föld forog. Ha nem egyszerűen elengedi, hanem a kitérésre merőlegesen, megfelelő sebességgel meglöki az ingát úgy, hogy az ingatest egyenletes körmozgást végezzen (kúpinga), így is igazolhatta volna a Föld forgását. Hogyan?

(5 pont)

Kolumbán György (Esztergom) kérdése nyomán


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:

    KöMaL Szerkesztőség
    Budapest 112, Pf. 32.  1518
illetve
    megoldas@komal.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 2003. november 11.