Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
2003. november

Kérjük, olvassa el a versenykiírást.

Mérési feladat

M. 246. Mérjük meg egy fényes fekete felület fényvisszaverő képességét a beesési szög függvényében! Hasonlítsuk össze ezt egy fényes fehér felület fényvisszaverő képességével! (Ha nem áll rendelkezésre megfelelő fénymérő eszköz, akkor fototranzisztorból vagy fotodiódából könnyen és olcsón készíthetünk.)

(6 pont)

Közli: Radnai Gyula, Budapest


Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

Az elméleti fizika feladatokra kapható pontszám a feladatok nehézségétől függ. Az 1-8. osztályosok versenyében minden hónapban a 3 legnagyobb, a 9-12. osztályosok versenyeiben minden hónapban az 5 legnagyobb pontszám számít be a pontversenybe.

P. 3652. Göcsörtös fadarabba alaposan beszorult a fejszénk. Hogyan hasíthatjuk el ennek ellenére a rönköt?

(3 pont)

Hatvani István fizikaverseny, Debrecen

P. 3653. Egy csésze hideg kakaót felmelegíthetünk úgy is, hogy fele magasságáig forró vízbe állítjuk. Ugyanakkor egy csésze forró kakaót nem lehet hasonló módon, félig hideg vízbe állítva gyorsan lehűteni. Miért nem?

(4 pont)

,,Keresd a megoldást!'' verseny, Szeged

P. 3654. Egy higanyos hőmérőben 0 oC-on 210 mm3 higany van, a cső átmérője 0,2 mm. Mekkora távolságra vannak egymástól a fokbeosztások?

(4 pont)

Tornyai Sándor fizikaverseny, Hódmezővásárhely

P. 3655. Vízszintes, egyenes csőben súrlódás nélkül v0 sebességgel csúszik egy \(\displaystyle \ell\) hosszúságú bot, majd becsúszik egy csatlakozó másik csőbe, ahol a súrlódási együttható \(\displaystyle \mu\).

Mennyi idő alatt lassul le és áll meg a bot? (Feltételezhetjük, hogy a bot egyenletesen nyomja a csövet.)

(5 pont)

Közli: Szigetvári Zsolt, Budapest

P. 3656. Egy \(\displaystyle \ell\) hosszúságú fonálon függő m tömegű kis testhez két vízszintes, D direkciós állandójú rugó csatlakozik. Az ábra szerinti egyensúlyi helyzetben mindkét rugó F0 erővel húzza a testet, és mindkét rugó hossza d. Mekkora periódusidejű mozgást végez a test, ha ,,vízszintesen'' kicsit kitérítjük

a) az ábra síkjában;

b) az ábra síkjára merőlegesen?

(5 pont)

Közli: Tóth László, Budapest

P. 3657. Az U0 feszültségre töltött, majd a töltőről lekapcsolt síkkondenzátor fegyverzetei közti d távolságot időben periodikusan változtatjuk: d=d0+d1sin \(\displaystyle \omega\)t.

Mekkora d1, ha a kondenzátor feszültsége \(\displaystyle U=U_0\left(1+\frac12 \sin\omega t\right)\) módon változik?

(4 pont)

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

P. 3658. Mekkora töltés megy át az Rx ellenálláson, ha zárjuk a K kapcsolót? Legyen

a) Rx=0;

b) Rx=R.

(4 pont)

Közli: Rakyta Péter, Révkomárom, Selye János Gimn.

P. 3659. Az 1 cm sugarú hőszigetelt csőben 10-3 K-1 hőtágulási együtthatójú folyadék áramlik. Sebessége a bemenetnél 0,1 m/s. A cső közepén a folyadékot 10 kW teljesítményű fűtőtest melegíti. A folyadék fajhője 1,5 kJ/(kg.K), sűrűsége a beáramláskor 1500 kg/m3.

Hány m3/s-mal nagyobb a térfogatáram a cső végén, mint az elején?

(4 pont)

Vermes Miklós fizikaverseny, Sopron

P. 3660. A hidrogén spektrumának hány vonalát látja a 380 nm és 760 nm közötti hullámhosszúságú fényt érzékelni képes emberi szem?

(3 pont)

Wigner Jenő fizikaverseny, Békéscsaba

P. 3661. Egy négyzet alakú szigetelő lemezt, melynek oldaléle d, Q töltéssel egyenletesen feltöltünk. A lemez szimmetriatengelyén, a lemeztől d/2 távolságra q töltésű pontszerű testet helyezünk el. Mekkora erő hat a ponttöltésre?

(Útmutatás: Hasonlítsuk össze a lemez kis darabkája által kifejtett erőt és a q töltés e felületdarabon átmenő fluxusát!)

(5 pont)

Közli: Vigh Máté, Pécs, PTE Babits M. Gyak. Gimn.


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:

    KöMaL Szerkesztőség
    Budapest 112, Pf. 32.  1518
illetve
    megoldas@komal.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 2003. december 11.