Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A számítástechnika-versenyben kitűzött feladatok
2003. november

Kérjük, olvassa el a versenykiírást.

I. 61. A természetes számok között a prímszámok nem egyenletesen helyezkednek el. Készítsünk programot (i61.pas, ...), amely egy [A;B] intervallumban (2 \(\displaystyle \le\)A<B \(\displaystyle \le\)10 000 000) megadja azt a H hosszúságú (1 \(\displaystyle \le\)H \(\displaystyle \le\)10 000) részintervallumot, amelyben a legtöbb, illetve ahol a legkevesebb prímszám található.

(10 pont)

I. 62. A fizikai nyírás jelenségét legjobban egy asztalon nyugvó kártyacsomag lapjainak egymáson való elcsúszásával lehet szemléltetni: a lapok az asztaltól mért magasságuk arányában (C.magasság) csúsznak el az asztallal párhuzamos irányban.

Adott egy téglalap, amelynek bal alsó sarka az origóban van, szélessége A (1\(\displaystyle \le\)A\(\displaystyle \le\)100), magassága pedig B (1\(\displaystyle \le\)B\(\displaystyle \le\)100). Készítsünk programot (i62.pas, ...), amely a téglalap bal alsó sarkát az origóból a képernyő (P,Q) koordinátájú pontjába (-200\(\displaystyle \le\)P,Q\(\displaystyle \le\)200) folyamatosan - rajzfilmszerűen - eltolja, miközben (ugyancsak folyamatosan) C arányú nyírást alkalmaz rá.

(10 pont)

I. 63. Egy adott térfogatú kádat szeretnénk megtölteni adott idő alatt a lehető legmelegebb vízzel. A kádba N csapon keresztül folyik a víz (1 \(\displaystyle \le\)N \(\displaystyle \le\)10), az i-edik csapból percenként Di köbdeciméter (0 \(\displaystyle \le\)Di \(\displaystyle \le\)100) Fi fokos (0<Fi<100) víz folyik. A csapok sorrendje a táblázatban felcserélhető.

Készítsünk táblázatot (i63.xls), amely kiszámítja, hogy melyik csapot hány percig kell nyitva tartani, hogy adott idő alatt a lehető legmelegebb tele kád vizet kapjuk.

Példa:

 Csapok:Térfogat:Idő:   
 6300060   
       
Fok:343022181512
Köbdeciméter:20201515305
       
Idők:606040000

(10 pont)


A számítástechnika feladatok megoldásai a következő címre küldendők:

Cím: szamtech@komal.hu

A beküldési határidő: 2003. december 13.