Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
2003. december

Kérjük, olvassa el a versenykiírást.

Mérési feladat

M. 247. 4,5 V-os zsebtelepre kössünk egy adott névleges teljesítményű zseblámpaizzót! Mérjük meg, hogyan változik az izzó tényleges teljesítménye a bekapcsolástól eltelt hosszú idő folyamán! Határozzuk meg az izzó által felvett energiát az idő függvényében!

(6 pont)

Közli: Varga István, Békéscsaba


Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

Az elméleti fizika feladatokra kapható pontszám a feladatok nehézségétől függ. Az 1-8. osztályosok versenyében minden hónapban a 3 legnagyobb, a 9-12. osztályosok versenyeiben minden hónapban az 5 legnagyobb pontszám számít be a pontversenybe.

P. 3662. Mikrohullámú sütőben melegített lekváros buktában a lekvár sokkal forróbb lesz, mint a tészta. Miért?

(3 pont)

Közli: Sári Péter, Budapest

P. 3663. Egy síkságra épült város két, egymásra merőleges utcáján szalad két cica. Az egyik (Culu) tömege 2 kg, sebessége 4 m/s. A másik (Mulu) tömege 6 kg, sebessége 2 m/s.

a) Mekkora Culu sebessége Muluhoz képest?

b) A tömegközépponti rendszerben melyik cica sebessége nagyobb, és hányszor nagyobb?

c) Melyik vonatkoztatási rendszerben minimális a cicák összes mozgási energiája, és mekkora ez az érték?

(4 pont)

Közli: Veres Zoltán, Margitta (Románia)

P. 3664. A 72 km/h sebességű gépkocsira ható légellenállás háromszor nagyobb szembeszélben, mint hátszélben. Hányszor akkora a légellenállás szembeszélben, mint szélcsendes időben?

(4 pont)

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

P. 3665. Egy vékony fűtőspirálból 3 cm sugarú, kör alakú merülőforralót készítettünk, amelyet vízbe mártottunk. Mennyi idő alatt melegít fel 0,5 liter vizet 10 oC-ról 60 oC-ra a 230 V-os hálózatra kapcsolt merülőforraló, ha a kör középpontjában maximálisan 2.10-5 T mágneses indukciót kelt, és a melegítés hatásfoka 80%?

(4 pont)

Közli: Holics László, Budapest

P. 3666. Héliumgázt kétféleképpen juttathatunk el az A állapotból a B állapotba (lásd az ábrát). Melyik folyamat esetén nagyobb a végzett munka és a felvett hő aránya?

(5 pont)

Közli: Kotek László, Pécs

P. 3667. Két párhuzamos, egymástól b távolságra futó sínt egy C kapacitású kondenzátorral kötöttünk össze. A kondenzátortól \(\displaystyle \ell\) távolságra egy m tömegű fémhuzalt helyeztünk a sínpárra, a sínekre merőlegesen. Az így kapott keretet homogén mágneses térbe helyeztük úgy, hogy a keret síkja a vízszintessel \(\displaystyle \alpha\) szöget zár be. A B mágneses indukcióvektor iránya függőleges. A súrlódás és az ohmos ellenállás elhanyagolható.

Mekkora sebességgel ér a huzaldarab a lejtő aljára?

(5 pont)

Bródy Imre fizikaverseny, Ajka

P. 3668. Az ábrán látható ideális rezgőkörben a kondenzátor kapacitása 25 \(\displaystyle \mu\)F, feszültsége 10 V, a tekercs induktivitása 0,04 H. Mekkora lesz a rezgőkörben keringő áram legnagyobb értéke a K kapcsoló zárása után?

(4 pont)

Közli: Varga István, Békéscsaba

P. 3669. Az űrhajósok tömegének ellenőrzésére az űrállomáson nem alkalmasak a Földön használatos mérlegek. Képzeljünk el egy 20 kg tömegű fotelt, amely rugalmas felfüggesztése révén 2 Hz-es frekvenciával képes rezegni. Miután az űrhajós a fotelbe ül, a rezgésszám 1 Hz-re csökken. Mennyi az űrhajós tömege?

(4 pont)

Gimnáziumi érettségi feladat (2003)

P. 3670. Súrlódásos asztallapon egy pingponglabda tisztán gördülve halad a tökéletesen sima fal felé, a fal síkjára merőlegesen. Előfordulhat-e, hogy a labda pontosan kétszer ütközik a fallal? (Az ütközések pillanatszerűek és nem tökéletesen rugalmasak.)

(5 pont)

Közli: Vigh Máté, Pécs, PTE Babits M. Gyak. Gimn.

P. 3671. Üvegből készült ,,fogaskerék'' fogai egybevágó, egyenlőszárú háromszög keresztmetszetű fénytani prizmák. Az az érdekességük, hogy a fényt ,,körbe tudják vezetni'' a fogaskeréken. Mekkora e prizmák törőszöge, ha a prizmák egy szabályos N-szög oldalaira illeszkednek? Az üveg törésmutatója n=1,5. Legyen például N=12. Vizsgáljuk meg az N=3 esetet is!

(5 pont)

Közli: Radnai Gyula, Budapest


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:

    KöMaL Szerkesztőség
    Budapest 112, Pf. 32.  1518
illetve
    megoldas@komal.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 2004. január 11.