Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
2004. március

Kérjük, olvassa el a versenykiírást.

Mérési feladat

M. 250. Torziós lengések segítségével mérjük meg egy hajszál torziós állandóját (direkciós nyomatékát)! Végezzük el a mérést különböző páratartalmú levegőben, és vizsgáljuk meg a lengések csillapodását is!

(6 pont)

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest


Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

Az elméleti fizika feladatokra kapható pontszám a feladatok nehézségétől függ. Az 1-8. osztályosok versenyében minden hónapban a 3 legnagyobb, a 9-12. osztályosok versenyeiben minden hónapban az 5 legnagyobb pontszám számít be a pontversenybe.

P. 3692. Gyerekcsapat tart hazafelé egy autóbuszon. Némelyik gyerek kezében a lufi már lefelé csüng, mások kezéből még mindig felfelé akar szállni. Hirtelen fékez az autóbusz. Merre mozdulnak el a léggömbök?

(3 pont)

Lánczos Kornél verseny, Székesfehérvár

P. 3693. Egy asztalon Vízipók és Csodapók egymástól 20 cm-re ücsörög, áldozatra várva. Egyszer csak megpillantják az asztalon mászó apró hernyót, mire mindketten, egyszerre kivetik pókfonalukat. Ekkor a hernyó 20 cm-re van Vízipóktól és 30 cm-re van Csodapóktól. Az éhes pókok \(\displaystyle 1~\frac{\rm cm}{\rm s}\) sebességgel húzzák pókfonalaik végét, miközben nem mozdulnak el helyükről. A fonalak nem nyúlnak meg, de mindvégig feszesek maradnak. Mennyi idő múlva kerül a hernyó a két pók közé? Milyen pályán mozog?

(4 pont)

Közli: Vigh Máté, Pécs, PTE Babits M. Gyak. Gimn.

P. 3694. Egy asztallapra felragasztunk egy hosszú cellux-szalagot (öntapadós szalagot), majd az egyik végét felhajtva, vízszintesen \(\displaystyle 10~\rm\frac{\rm cm}{\rm s}\) sebességgel egyenletesen visszafelé húzzuk. Mekkora sebességgel mozog a szalag mozgásban levő részének a közepe?

(4 pont)

Cornides István emlékverseny

P. 3695. Az ábrán látható áramkörben a telep elektromotoros ereje 9 V, belső ellenállása 15 \(\displaystyle \Omega\). A két egyforma voltmérő és az ampermérő is ideálisnak tekinthető. Mit mutatnak a műszerek a K kapcsoló nyitott és zárt állása esetén?

(4 pont)

Közli: Radnai Gyula, Budapest

P. 3696. Egy transzformátor primer tekercsére 230 V feszültségű áramforrást kapcsolunk. A szekunder tekercsre kapcsolt ismeretlen ellenálláson 0,2 A erősségű áramot mérünk. Ha felcseréljük a két tekercset, 1,8 A erősségű áramot mérhetünk.

Mekkora az ismeretlen ellenállás? Mekkora a tekercsek menetszámainak aránya?

(4 pont)

Tarján Imre verseny, Szolnok

P. 3697. 60 m magas toronyból \(\displaystyle 20~\rm\frac{\rm m}{\rm s}\) kezdősebességgel vízszintesen elhajítunk egy kavicsot. A légellenállás elhanyagolható. Mekkora a kavics sebessége akkor, amikor ugyanolyan messze van a földtől, mint az eldobás helyétől?

(4 pont)

Közli: Kotek László, Pécs

P. 3698.FME R sugarú műanyag hengerből kivágunk egy \(\displaystyle \frac{R}{2}\) sugarú, henger alakú részt. A kivágott henger tengelye párhuzamos a henger tengelyével, távolságuk d. Az így kapott ,,lyukas hengert'' egy lejtőre helyezzük úgy, hogy a henger tengelye vízszintes legyen. Mekkora hajlásszögű lejtőn állhat a lyukas henger biztos egyensúlyi helyzetben? (A súrlódás elegendően nagy.)

(5 pont)

Közli: Tóth László, Budapest

P. 3699. Az ábrán látható L=1,2 m hosszú, m=10 kg tömegű, homogén rúd egyik vége csuklóhoz van erősítve. A másik végéhez kötött függőleges helyzetű, \(\displaystyle D=200~\rm\frac{\rm N}{\rm m}\) állandójú csavarrugó a rudat vízszintes helyzetében éppen egyensúlyban tartja. Mennyi rugalmas energia van a rugóban felhalmozva? Kis kitérésű, függőleges síkú rezgésbe hozva a rendszert mekkora lesz a rezgésidő?

(5 pont)

Közli: Holics László, Budapest

P. 3700. Egy dugattyúval elzárt edényben levegőt nyomunk össze p1 nyomásról p2-re. Adiabatikusan kezdjük az összenyomást, majd bizonyos p* nyomást elérve izobár módon folytatjuk a folyamatot. Amikor a gáz már visszahűlt a kezdeti hőmérsékletére, újra adiabatikusan folytatjuk az összenyomást. Mekkora p* esetén a legkevesebb az összenyomás közben végzett munka?

(5 pont)

Közli: Légrádi Imre, Sopron

P. 3701.oC hőmérsékleten és 1,013.105 Pa nyomáson 0,9 g tömegű vizet cseppentünk egy 5 l térfogatú edénybe, majd az edényt lezárjuk. Mekkora lesz a nyomás az edényben 35 oC hőmérsékleten? Mekkora hőmérsékleten párolog el az egész vízmennyiség, és mekkora lesz a nyomás ekkor az edényben?

(5 pont)

Közli: Varga István, Békéscsaba


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:

    KöMaL Szerkesztőség
    Budapest 112, Pf. 32.  1518
illetve
    megoldas@komal.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 2004. április 12.