Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A számítástechnika-versenyben kitűzött feladatok
2005. január

Kérjük, olvassa el a versenykiírást.

Az I pontversenyben kitűzött gyakorlatok

I. 94. Kísérletezzünk, gondolkozzunk!

Készítsünk programot, amely a futás elején bekéri az a paraméter értékét (valós szám), majd megjeleníti a képernyőn az (x2+y2)2=(x+ay) x2 egyenletű síkgörbét. Ügyeljünk a képernyőn való ,,szép'' megjelenítésre. Demo verzióval mutassunk példát az a paraméter ,,érdekes'' értékeire is.

Beküldendő a program (i94.pas).

(10 pont)

I. 95. Egy összefüggő számítógépes hálózat csomópontokból és csomópontpárokat összekötő kábelekből áll. Ezt biztonságosabbá szeretnénk tenni, vagyis olyanná, hogy ha a kábelek bármelyike (de csak az egyike!) elszakad, a hálózat attól még összefüggő maradjon. Adjunk meg minél kevesebb csomópontpárt, melyek közé kábelt téve a hálózat biztonságosabbá válik.

Az egyes csomópontokat pozitív egész számokkal jelöljük. A program olvassa be a csomópontpárokat megadó számpárokat, soronként két egész számot, szóközzel elválasztva. A beolvasás végét két nulla jelzi, szintén szóközzel elválasztva. Ugyanilyen formátumban írja ki a képernyőre a szükséges kábeleket jellemző csomópontpárokat.

Fontos! A megoldást programmal fogjuk ellenőrizni, úgyhogy semmi mást ne írjon ki a képernyőre, és ne tegye lapozhatóvá a kimenetet!

(Tipp: teszteléshez átirányíthatjuk az stdin-t).

Beküldendő a program (i95.pas).

(10 pont)

I. 96. Egy sorozat első n tagja nem határozza meg a sorozat többi tagját: bárhogyan folytathatjuk a tagok felsorolását.

Mi most az (n+1)-edik tag meghatározására a következő eljárást írjuk elő (n \(\displaystyle \ge\)2 legyen pozitív egész szám):

Képezzük a szomszédos tagok különbségét úgy, hogy a nagyobb indexűből kivonjuk a kisebb indexűt. A kapott különbségsorozattal ismét elvégezzük ezt az eljárást.

Néhány lépés után konstans sorozatot kapunk, amelyben már nincsenek különböző tagok. Ez legkésőbb az (n-1)-edik lépésben bekövetkezik, mert annak egyetlen tagja van. Például (most még csak a nagyobb méretű, sötétebb számokat nézzük!):

1491625361
3579111 
2222   
1261739  
141122   
3711    
44     

Ekkor előírjuk, hogy az (n+1)-edik tagot úgy kell megállapítani, hogy ismét elvégezve az eljárást, a konstans sorozat továbbra is konstans sorozat maradjon. Ebből a konstansból visszafelé lépegetve készítsük el az (n+1)-edik tagot. (Ezt mutatják példáinkon a kisebb méretű, világosabb számok.)

Készítsünk táblázatot (i96.xls), amely egy sorozat első n tagjához a most adott eljárással megkeresi a megfelelő (n+1)-edik tagot.

Beküldendő a táblázat (i96.xls). Szükség esetén az első mezőbe (A1) beírhatjuk a használati utasítást.

(10 pont)

Felhívjuk versenyzőink figyelmét a versenykiírásban közölt formai követelmények pontos betartására (megjegyzések, ADATOK)!

Az I-jelű feladatok megoldásai a következő címre küldendők:

i@komal.hu


Az S pontversenyben kitűzött feladat

S. 5. Írjunk programot Escher-szerű hiperbolikus csempézések készítésére. (Lásd cikkünket.) A program csempézze ki a körmodellt háromszögekkel, és mindegyik csempébe rajzoljon be egy mintát, amit egy külön fájlban adunk meg.

A program bemenete a következő elemekből áll:

 • A csempeháromszög szögei. A szögeket \(\displaystyle \frac{180^\circ}{p}\), \(\displaystyle \frac{180^\circ}{q}\), \(\displaystyle \frac{180^\circ}{r}\) alakban adjuk meg, ahol p, q, r pozitív egész számok és

  \(\displaystyle \frac1p+\frac1q+\frac1r<1. \)

  A kiinduló ABC csempeháromszöget úgy kell elhelyezni, hogy az A csúcs a modell középpontja legyen, a B csúcs pedig ettől vízszintesen jobbra helyezkedjen el (lásd az ábrát).

 • A csempe mintája. A mintát egy színes, bináris PPM formátumú képfájlban adjuk meg. A csempe három csúcsát három koordinátapárral írjuk le.

 • A készítendő kép mérete és az output fájl neve. A kép mindig négyzet alakú lesz, a méret ezért egyetlen m pozitív egész szám, legfeljebb 2048.

  A program az adatokat a parancssorból vegye a következő sorrendben:

  (programnév) p q r csempeminta.ppm a1 a2 b1 b2 c1 c2 output.ppm m

  (A csempeminta.ppm és az output.ppm helyén természetesen más fájlnevek fognak állni.) A program a megadott adatok alapján készítse el a szintén PPM formátumú képfájlt. A minta rajzolásakor a cikkben leírt súlyponti koordinátás módszert alkalmazza.

  (10 pont)


  Amit a PPM formátumról tudni kell

  A feladatbeli program inputja és outputja is színes, bináris PPM típusú fájl, a kép mérete legfeljebb 2048×2048.

  Fejléc (header)

  A fájl a fejléccel kezdődik. A fejléc 4 adatból áll:

  • A "P6" szó, ami a fájl első két bájtján áll;
  • A kép szélessége és magassága;
  • A szín értékek maximuma (1--255).

  Ez a négy adat ebben a sorrendben, szóközökkel, soremelésekkeL (CR, LF) és TAB karakterekkel van elválasztva egymástól.

  A fejléc tartalmazhat megjegyzéseket is. A megjegzyzés tetszőleges helyen kezdődhet, az első karaktere mindig # és a sor végéig tart.

  A fejléc az utolsó adat utáni első LF karakterig tart.

  Bináris adat

  A fejléc után követkenek a pixelek adatai. A pixelek soronként vannak felsorolva, felülről lefelé, balról jobbra.

  Minden pixel három bájtból áll, ezek a piros (R), zöld (G), illetve kék (B) értékeket tartalmazzák.

  Az S-jelű feladatok megoldásai a következő címre küldendők:

  s@komal.hu

  A beküldési határidő: 2005. február 15.