Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
2005. február

Kérjük, olvassa el a versenykiírást.

Mérési feladat

M. 258. Az olaj- vagy zsírfolt a papírlapon észrevehetetlenné válik, ha a lap két oldalának megvilágítását kiegyenlítjük. Vizsgáljuk meg egy adott fényforrás (pl. zsebizzó) által létesített megvilágítást a távolság és a beesési szög függvényében!

(6 pont)

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest


Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

Az elméleti fizika feladatokra kapható pontszám a feladatok nehézségétől függ. Az 1-8. osztályosok versenyében minden hónapban a 3 legnagyobb, a 9-12. osztályosok versenyeiben minden hónapban az 5 legnagyobb pontszám számít be a pontversenybe.

P. 3772. Három darab 0 oC-os jégkockát dobunk egy pohár 18 oC-os vízbe. A víz térfogata 2 dl. Mekkora lesz a pohárban lévő víz térfogata és mennyi lesz a hőmérséklete, miután elolvadtak a 2 cm élhosszúságú jégkockák?

(3 pont)

Közli: Szegedi Ervin, Debrecen

P. 3773. Az alábbi táblázat néhány gáz állandó térfogaton mért fajhőjét és moláris tömegét tartalmazza:

H2N2O2HCl
cV (J/kg K)10 112741653573
M (g/mol)2283236,5

a) Milyen törvényszerűség fedezhető fel a mérési adatok alapján?

b) A felfedezett törvényszerűség összhangban van-e a tanult elmélettel?

(4 pont)

Nagy László fizikaverseny, Kazincbarcika

P. 3774. Két 30o-os lejtőt szembefordítottunk egymással úgy, hogy alsó széleik összeérnek. Határozzuk meg a lejtőkre merőleges sík összes olyan pontját, ahonnan egy kicsiny golyót leejtve az periodikus mozgást végez, egy perióduson belül legfeljebb négy pattanással. (Az ütközések tökéletesen rugalmasak és a súrlódás elhanyagolható.)

(5 pont)

Közli: Simon Péter, Pécs

P. 3775. Rögzített, érdes félgömb tetejéről legördül egy tömör labda. Hol csúszik meg? Mekkora a megcsúszás pillanatában a súrlódási erő, ha \(\displaystyle \mu\)=\(\displaystyle \mu\)0=0,2; R=1 m; r=0,1 m; m=0,2 kg?

(5 pont)

Közli: Holics László, Budapest

P. 3776. Vízszintes asztallapon egy 50 Ft-os pénzérme nyugszik. Ennek nekiütközik egy másik 50 Ft-os pénzérme. Az ütközési szám közöttük 0,8. Legfeljebb mekkora szöggel térülhet el az eredeti irányától a mozgó érme, ha az ütközés során egyik érme sem perdül meg?

(5 pont)

Közli: Varga István, Békéscsaba

P. 3777. Elhanyagolható tömegű, L hosszúságú szigetelő rúd két végén m tömegű, Q töltésű kicsiny golyók vannak. A rúd vízszintes síkban foroghat egy rajta átmenő, függőleges tengely körül, mely egyik végétől L/4 távolságra áll. Kezdetben a rúd labilis egyensúlyban van egy vízszintes irányú, E térerősségű homogén elektromos erőtérben. Ezután kissé kimozdítjuk ebből a helyzetből, és magára hagyjuk.

a) Határozzuk meg a tengelyhez közelebb lévő golyó legnagyobb sebességét!

b) Hogyan kell beállítani a rudat, hogy abból a helyzetből kissé kimozdítva harmonikus rezgőmozgást végezzen, és mekkora a rezgésidő ebben az esetben?

(4 pont)

Közli: Kotek László, Pécs

P. 3778. Az U0 üresjárási feszültségű áramforrást terhelő ellenálláson kezdetben I0 áram folyik. A leadott teljesítmény - melyet tekintsünk lineárisan változónak - T idő alatt csökken zérusra.

a) Mennyi energiát ad le az Rb belső ellenállású áramforrás összesen?

b) Mennyi idő alatt csökken háromnegyed részére az üresjárási feszültség?

A külső és a belső ellenállásokat tekintsük állandónak!

(4 pont)

Közli: Wiedemann László, Budapest

P. 3779. Mekkora energiával lehet a 238-as uránmagból egy \(\displaystyle \alpha\)-részecskét leválasztani? Mire lehet következtetni a kapott értékből?

(Az interneten, pl. a http://ie.lbl.gov/toi2003/MassSearch.asp címen részletes atomtömeg-táblázatok találhatók.)

(4 pont)

Közli: Kopcsa József, Debrecen

P. 3780. Egy levegőben terjedő szinuszos elektromágneses hullámban az elektromos térerősség amplitúdója \(\displaystyle 0{,}06~\frac{\rm V}{\rm m}\), frekvenciája 300 MHz.

a) Mekkora ebben a hullámban a mágneses indukcióvektor amplitúdója és hullámhossza?

b) Hogyan módosulna a válasz, ha nem levegőben, hanem vízben terjedő elektromágneses hullámra vonatkoznának a megadott értékek? (A víz relatív dielektromos állandója ezen a frekvencián 81, relatív permeabilitása jó közelítéssel 1.)

(5 pont)

Közli: Radnai Gyula, Budapest

P. 3781. Egy kettőscsillag hosszadalmas megfigyelése során a következő eredményre jutottak:

A kettőscsillag keringési ideje 80 földi év, a főcsillag és kísérőjének távolsága 23,12 csillagászati egység. Úgy tekinthetjük, hogy mindkét csillag körpályán mozog, s ezek sugarainak aránya 0,848.

Hányszorosa a csillagok tömege a mi Napunk tömegének?

(4 pont)

Közli: Légrádi Imre, Sopron


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:

    KöMaL Szerkesztőség
    Budapest 112, Pf. 32.  1518
illetve
    megoldas@komal.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 2005. március 11.