Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok megrendelhető a kiadónál, a MATFUND Alapítványnál a szerkesztőség címén; valamint a következő címen: http://www.komal.hu/megrendelolap/reszletek.h.shtml. Előfizetési díj a 2013-2014-es tanévre (2013 szeptemberétől 2014 májusáig) 6600 Ft. Azonos címre küldendő, 10-nél nagyobb példányszámú megrendelés esetén a csoportos előfizetési díj 6000 Ft, 50-nél nagyobb példányszámú megrendelés esetén 5800 Ft.

A Bolyai János Matematikai Társulat (BJMT) tagjai által igénybevehető kedvezményekről kérjük, olvassa el a Társulat honlapján a ,,Tagsági információk''-at: www.bolyai.hu. Megrendelőlap és részletes tájékoztató igényelhető a szerkesztőségben.

Azok, akik az idén kérik felvételüket a Bolyai János Matematikai Társulatba, felvételi kérelmük elbírálása után (legközelebb várhatóan októberben) értesítést és tagdíjbefizetési csekket kapnak, ezért külön nem szükséges előbb jelentkezniük.

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok példányonként 800 Ft-ért megvásárolható a szerkesztőségben. Ugyanitt a lap korábbi számai is beszerezhetők (címünk az első oldal alján található).

Kérjük versenyzőinket, hogy a KöMaL 2013-2014-es tanévi matematika, fizika és informatika pontversenyének versenykiírását figyelmesen olvassák el!

Versenykiírás a KöMaL 2013-2014-es tanévre kiírt pontversenyeire

Kérjük, hogy azok is olvassák el a versenykiírás szövegét, akik megoldásaikat elektronikus úton küldik be.

A most induló pontversenyek 2013 szeptemberétől 2014 májusáig tartanak, havonta az újonnan kitűzött feladatcsoportok megoldásait lehet beküldeni.

Minden egyes postán küldött megoldást - feladatonként külön-külön - négyrét hajtsunk össze (több lapból álló dolgozatokat egybe) úgy, hogy a fejléc kívülre kerüljön. Kézírással készült megoldást csak postai úton fogadunk el. A további formai követelményeket A matematika és fizika dolgozatok formája című fejezet tartalmazza.

A versenyekbe minden általános iskolás és középiskolás korú tanuló benevezhet. A versenyben csak a nevezés után beküldött megoldásokat értékeljük, nevezés nélkül beküldött megoldásokat utólag sem értékelünk. Kérjük, hogy a versenyzők 1-12-ig jelöljék, hányadik osztályba járnak (az osztály egyéb jelölését - pl. 11.b - nem kell feltüntetni). Egy tanuló több pontversenyben is indulhat, de K-ban és B-ben egyszerre nem. A versenyfeltételeket az alábbiakban ismertetjük.

A benevezés módja

A pontversenybe a https://www.komal.hu/nevezesilap internetes címen található ,,Nevezési lap'' kitöltésével és beküldésével lehet benevezni. A versenyekbe be lehet kapcsolódni a tanév során később is.

A nagyon gyakori családnevű versenyzők válasszanak egy háromjegyű jelzőszámot is, és mind a nevezési lapon, mind pedig az év során beküldött dolgozataik fejlécére az így bővített nevet írják (pl. Kiss 349 Anna, Szabó 344 Péter). Kérjük viszont, hogy a továbbiakban ezt a számot minden egyes beküldött dolgozatukon tüntessék föl.

Kérjük, hogy azok a versenyzők, akik tavaly már választottak jelzőszámot, idén is ugyanazt a számot használják!

Matematika versenyek

Ebben a tanévben négyféle versenyt indítunk növekvő nehézségi sorrendben K, C, B és kategóriában. Minden feladatra csak egy megoldást értékelünk. Természetesen örömmel várunk általánosításokat, megjegyzéseket, másfajta megoldási vagy kitűzésre tett javaslatokat, ezeket szívesen közöljük, sőt, a pontversenyen kívül különdíj formájában is elismerjük.

K pontverseny - az ABACUS és a KöMaL közös pontversenye kezdőknek - csak 9. osztályosoknak

9. osztályosnak csak az számít, aki a bizonyítványa szerint a 8. osztályt elvégezte, de a 9.-et még nem. A K jelű feladatokra kizárólag kilencedik osztályosoktól várunk megoldást szeptembertől márciusig, 7 fordulóban.

Az ABACUS a KöMaL rendelkezésére bocsátja a pontversenyében csak 8. osztályosoknak kitűzött három feladatát, emellett havonta további három feladatot ad, amelyek csak a KöMaL-ban jelennek meg. Minden feladat teljes megoldása 6 pontot ér.

Az ABACUS pontversenyében továbbra is az általános iskolák 3-8. osztályos tanulói vehetnek részt.

C pontverseny - matematika gyakorlatok

A C pontverseny gyakorlatait azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik kezdetben túl nehéznek vagy szokatlannak találják a B és A kategória feladatait. Itt rendszeresen közlünk az iskolai tananyaghoz szorosabban kapcsolódó gyakorlatokat, azok találhatnak itt kedvükre valót, akik valamivel - de nem sokkal - szeretnének túllépni az iskolai matematika keretein, vagy emelt szintű érettségit kívánnak tenni matematikából.

A gyakorlatok egy része általános iskolásoknak is ajánlható, más részük azonban a 11-12. évfolyam tanulmányaira támaszkodik. Minden hónapban hét gyakorlatot tűzünk ki, ebből az 1-5. gyakorlatokra a legfeljebb 10. évfolyamosok, a 3-7. gyakorlatokra pedig a 11-12. évfolyamosok küldhetnek be megoldást. Minden dolgozatra legfeljebb 5 pont kapható. A pontversenyt három kategóriában értékeljük. Az első: a 8. évfolyamig, a második: a 9., 10. évfolyamosok, a harmadik: a 11., 12. évfolyamosok.

B pontverseny - matematika feladatok

A B pontversenyben havonta összesen 10 feladatot tűzünk ki. A feladatok sorrendje megfelel az iskolai tananyagnak: egy feladatsoron belül az alacsonyabb sorszámúakat ajánljuk a fiatalabbaknak. A feladatok - szándékaink szerinti - nehézségét a közölt pontszám jelzi (ez 3, 4, 5 vagy 6 lehet). A B pontversenyben az eredményes versenyzéshez nincs szükség valamennyi feladat megoldására. Nem kell tehát mind a 10 feladatra megoldást küldeni, feladatsoronként mindenkinek a legtöbb pontot elért, legfeljebb 6 megoldását számítjuk be a pontversenybe (amelybe azonban először a nem versenyszerűeket számítjuk be). Ki-ki gondolja végig, mely példákkal foglalkozna szívesen, hogyan érhetné el a legtöbb pontot. A B pontverseny eredményét 5 korcsoportban tartjuk nyilván: a 8. évfolyamig, a 9., 10., 11. és 12. évfolyamokban.

A pontverseny - matematika problémák

A legfelkészültebb diákok számára jelent továbbra is kihívást az A pontverseny, melyet a matematikus pályára vagy nemzetközi versenyekre készülőknek ajánlunk. E verseny résztvevőit nem különítjük el évfolyamonként, mindannyian együtt versenyeznek, minden megoldásra egységesen legfeljebb 5 pontot kaphatnak.

Fizika versenyek

Havonta 1 mérési feladatot tűzünk ki, valamennyi korosztály számára közösen. A feladatok megoldásával 6-6 pontot lehet szerezni. A mérési feladatok kidolgozásánál hasznos lehet a korábbi számainkban megjelent megoldások tanulmányozása. A mérési jegyzőkönyv feltétlenül tartalmazza a mérés elvének áttekinthető leírását (a mérési elrendezés vázlatos rajzával, esetleg fotókkal), megfelelő számú és pontosságú mérési adatot (áttekinthető táblázatban, a mértékegységeket is megadva), a mérési adatok kiértékelését (lehetőleg milliméterpapíron grafikusan ábrázolva), és a hiba nagyságrendjének becslését. A mérési jegyzőkönyv legyen viszonylag tömör, de annyira áttekinthető, hogy annak alapján bárki meg tudja ismételni a leírt mérést. Nagyon sok (50-nél több) mérési adat esetén elegendő azoknak csak egy ,,reprezentatív'' részét beküldeni és a többinek csak az átlagát közölni. A 6 oldalnál hosszabb jegyzőkönyv tartalmazzon egy rövid (kb. 1/2 oldalas) összefoglalást.

P pontverseny - fizika feladatok

Havonta kb. 10 elméleti feladatot tűzünk ki, nem nehézségi, hanem az életkornak megfelelő sorrendben. A pontszámokat a feladat után feltüntetjük. Mindenki szabadon választhat a kitűzött elméleti feladatok közül. A 9-12. évfolyamosoknak legfeljebb 5, a náluk fiatalabbaknak legfeljebb 3 megoldását (azonban először a nem versenyszerűeket) számítjuk be a pontversenybe. Az elméleti versenyt korosztályonként (8. évfolyamig, 9., 10., 11., 12. évfolyam) külön-külön összesítjük és értékeljük, a mérési versenytől függetlenül.

Informatika verseny

I pontverseny - informatika alkalmazási és programozási feladatok

Havonta három feladatot tűzünk ki. A feladatok egy része általános iskolásoknak is ajánlható, nagyobb része azonban a középiskolai tanulmányokra támaszkodik. Alapvető célunk, hogy e feladatok segítsék a felkészülést az informatika versenyekre és az emelt szintű érettségire.

Az I-jelű pontversenyben minden hónapban egy programozási, egy informatika alkalmazói feladatot, valamint egy olyan érdekes problémát tűzünk ki, amely tartalmában vagy a megoldás eszközében szokatlan, például hasznos, ám kevésbé ismert vagy elterjedt szoftver megismerését igényli. A feladatok egyike jellegében és formájában is lényegében megegyezik az érettségin kitűzött feladatokkal, ezt az (É) betűvel jelezzük a feladat sorszáma mellett. Versenyzőink ezen feladatok megoldásával a vizsgára való felkészülést, az ilyen típusú feladatok megoldásában való jártasságot gyakorolhatják, és tudásukat lemérhetik.

S pontverseny - nehezebb programozási feladatok

A havonta kitűzött egy nehezebb programozási feladat a programozási versenyekre való felkészítést szolgálja. A megoldáshoz szükséges ismeretek és alkalmazandó algoritmusok körét a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiákon alkalmazott IOI Syllabus tartalmazza. Az S-jelű feladatok értékelésénél az eredmény helyességén kívül azt is figyelembe vesszük, hogy az algoritmusok mennyire hatékonyak, nagyméretű bemenő adatok esetén is lefutnak-e legfeljebb néhány perc alatt, illetve nem igényelnek-e túlságosan sok memóriát. A futási időre vonatkozó limitet és a memóriakorlátot a feladat leírása tartalmazhatja.

A matematika és fizika dolgozatok formája

A szerkesztőség munkatársainak általában nagy mennyiségű dolgozatot kell rövid idő alatt feldolgozniuk. A postán beküldött dolgozatok szétválogatása, javítása és a pontszámok gyors könyvelése akkor lehetséges, ha versenyzőink betartják az alábbi formai követelményeket:

\(\displaystyle \bullet\) Minden egyes megoldás külön lapra kerüljön. Ez azért nagyon fontos, mert a különböző feladatok más-más javítóhoz kerülnek. A lapok A4 méretűek (kb. 21 cm x30 cm) legyenek.

\(\displaystyle \bullet\) Minden egyes beküldött lap bal felső sarkában nyomtatott betűkkel szerepeljen:

o a példa betűjele (A, B, C, K, M, P) és száma pirossal,

o a beküldő teljes neve és osztálya,

o az iskola neve városnévvel együtt,

o a beküldő e-mail címe.

\(\displaystyle \bullet\) Törekedjünk az olvasható írásra és a rendezett külalakra!

MINTA dolgozat fejlécéhez:

Azokat a dolgozatokat, amelyeken nincs feltüntetve osztály és iskola városnévvel együtt, több feladat megoldását tartalmazzák egy lapon, vagy külalakjuk miatt értékelhetetlenek, nem versenyszerűnek tekintjük.

A matematika és fizika dolgozatok tartalmáról

Maximális pontszám csak teljes megoldásért jár. A puszta eredményközlést nem értékeljük. A kimondott állításokat matematikából bizonyítani kell, fizikából az alaptörvényeket alkalmazva igazolni. A matematika példák megoldásaként csupán számítógépes programot nem fogadunk el!

Törekedjünk a megoldások rövid, olvasható leírására. A geometria feladatok megoldásához mellékeljünk ábrát vagy ábrákat. Lapunkban a megoldások többségét közöljük: ajánljuk ezek tanulmányozását.

Levezetés és hivatkozás nélkül csak a középiskolai tananyagban szereplő tételeket fogadjuk el. Közismert tételekre (pl. Menelaosz-tétel, Hölder-egyenlőtlenség stb.) elegendő a nevükkel hivatkozni, egyéb esetekben fel kell tüntetni az idézett forrást (cím, oldalszám vagy internet-cím). Tételekre való hivatkozáskor azt is meg kell mutatni, miért teljesülnek a tétel feltételei, és hogyan következik a tétel állításából a bizonyítás gondolatmenetének következő lépése.

Többször előfordult már, hogy egy-egy feladat szerepelt valamely példatárban, vagy megtalálták az interneten. Arra is láttunk példát, hogy egy folyóiratcikkben a feladatban kitűzöttel lényegében ekvivalens, vagy annál általánosabb állítás bizonyítása szerepelt. Célunk továbbra is versenyzőink problémamegoldó képességének fejlesztése, nem pedig a keresőprogramok tesztelése, ezért nem adunk teljes pontszámot azokra a dolgozatokra, amelyek csak a megoldás helyét közlik; a végeredményhez vezető megoldást részletesen le kell írni.

Kérjük, hogy ha a megoldáshoz könyvekben vagy az interneten talált írásokat használnak fel, és ezekből idéznek, tüntessék fel a felhasznált forrásokat.

FONTOS! A versenyek egyéni versenyek; a versenyzőknek önállóan kell elkészíteniük a példák megoldásait. Szigorúan tilos a kitűzött feladatokat a beküldési határidő előtt másokkal megvitatni, vagy másoktól segítséget kérni a feladatok megoldásához. A közösen készített vagy másolt dolgozatokat - beleértve az eredeti szerzőét is - nem versenyszerűnek értékeljük, és a szerzők nevét honlapunkon is közöljük. A csoportosan másolt dolgozatokat visszaküldjük az osztályt tanító tanárnak. Súlyosabb, az egész pontversenyt veszélyeztető esetekben (pl. az feladatok megtárgyalása internetes fórumokon) az érintett versenyzőket kizárjuk a versenyből.

Az informatika megoldások tartalmi követelményei

Az I-jelű programozási és az S-jelű feladatok megoldását C, C++, Pascal, Python, Java, Basic vagy C# nyelven kell elkészíteni. A fejlesztéshez bármilyen fejlesztőkörnyezet (IDE) használható, azonban az értékelés mindenképpen a következőkkel történik:

\(\displaystyle \bullet\) C/C++: Code::Blocks 10.05 (MinGW) vagy Visual C++ 2012 Express,

\(\displaystyle \bullet\) Pascal: FreePascal 2.6, Lazarus 0.9.30,

\(\displaystyle \bullet\) Visual Basic, C#: Visual Studio 2012 Express,

\(\displaystyle \bullet\) Python 3.2.3,

\(\displaystyle \bullet\) Java: Eclipse Classic 4.2.

Beküldés előtt tehát mindenképpen ellenőrizendő, hogy a forráskód a fenti listában szereplő eszközzel is fordítható, illetve helyesen működik-e. Csak olyan programokat értékelünk, amelyek a fent megjelölt fordítók egyikével lefordíthatók, illetve - számításos jellegű feladatoknál - a kiadott mintabemenetek legalább felére hiba nélkül, rövid időn belül lefutnak, és megfelelő formátumú, értelmes, de nem feltétlen helyes kimenetet adnak.

Az I-jelű pontversenyben kitűzött alkalmazói feladatok megoldásához a Microsoft Office 2003/2007/2010 vagy a LibreOffice 3.6/4.0 irodai szoftvercsomagok valamelyike használható. A harmadik típusú feladatok jórészt szabadon fölhasználható programok, esetleg kereskedelmi szoftverek időkorlátos próbaváltozatához kapcsolódnak.

Az S-jelű feladatokra adott megoldásokhoz dokumentációt kell készíteni és a forráskódot kommentekkel kell ellátni. A különálló dokumentációban a megoldás elvi menetének, algoritmusának ismertetését várjuk, döntően három részre tagolva: rövid áttekintés az algoritmusról; majd az algoritmus részletes menete; végül egy rövid útmutató a kód értelmezéséhez, leírás a megvalósítás sajátosságairól.

A forráskód kommentezésének lényege, hogy segítségével - a dokumentáció ismeretében - könnyen megérthető legyen az egyes kódsorok, kódrészletek feladata, szerepe a megoldás menetében. Ennek megfelelően az egyes osztályokat, függvényeket, kisebb-nagyobb összefüggő kódrészleteket, a nehezebben érthető technikai megoldásokat, illetve a fontosabb (globális és lokális) változókat és típusokat kell mindenképp megjegyzéssel ellátni.

Az informatika megoldások formai követelményei

Az informatika feladatok megoldásait kizárólag a KöMaL honlapján, az elektronikus munkafüzetben lehet beküldeni, illetve feltölteni. Amennyiben a megoldás több fájlból áll, úgy egy, a fájlok mindegyikét és a dokumentációt is tartalmazó, a feladat sorszámával egyező nevű mappát kell ZIP tömörítéssel becsomagolva egyetlen fájlként beküldeni. Ügyeljünk arra, hogy a tömörített állományokba futtatható fájlok (pl. a fejlesztéskor létrejövő .exe állomány) ne kerüljenek.

A programozási feladatoknál a forráskód első soraiban megjegyzésként szerepeljen

\(\displaystyle \bullet\) a feladat száma;

\(\displaystyle \bullet\) a versenyző teljes neve (jelzőszámmal) és osztálya;

\(\displaystyle \bullet\) az iskola neve városnévvel együtt;

\(\displaystyle \bullet\) a versenyző e-mail címe;

\(\displaystyle \bullet\) az alkalmazott fordítóprogram neve és verziószáma.

Szöveges dokumentumok (például dokumentáció) esetén az adatok - a matematika és fizika feladatokhoz hasonlóan - a fájl elején, táblázatkezelő feladatoknál pedig külön munkalapon szerepeljenek, amelynek neve ADATOK legyen.

Kérjük, hogy a programozási feladatoknál a program be- és kimenete mindig a feladatban megadott módon valósuljon meg. Erre azért van szükség, mert a beküldött programokat sokféle tesztadatra lefuttatjuk, és ezt igyekszünk automatizálni.

Az informatika feladatokkal kapcsolatos bárminemű kérdéseket, esetleges reklamációkat az címre várjuk.

A dolgozatok beküldése postán

A matematika és fizika dolgozatokat postán küldhetik be, vagy felölthetik az internetes munkafüzet felületen. Az informatika feladatok megoldását kizárólag az internetes munkafüzeten keresztül küldhetik be. Megoldásokat e-mailben nem fogadunk.

Postai beküldés esetén a dolgozatokat a következő címre várjuk:

KöMaL feladatok, Budapest 112, Pf. 32. 1518

A matematika és a fizika feladatok egy borítékban is beküldhetők. Kérjük, mindenki ügyeljen a helyes címzésre. A rossz címre küldött dolgozatokat nem tudjuk értékelni.

A postán beküldött megoldásokhoz kísérőjegyzéket kérünk a minta szerint, minden borítékban egy külön papíron felsorolva az összes beküldött dolgozat jelét és számát. A név, osztály és iskola feltétlenül szerepeljen a kísérőjegyzéken!

MINTA kísérőjegyzékhez:

A megoldások elkészítése és beküldése az Elektronikus Munkafüzetben

Az elektronikus munkafüzet egy webes felület, amellyel az otthon, előre elkészített dolgozatokat feltölthetik, de a megoldás közvetlen beírására, szerkesztésére is lehetőséget ad. Kézírással készült megoldást csak postai úton fogadunk el. Képletek szerkesztéséhez a KöMaL fórumban bevált TeX rendszert használjuk. Ha a megoldó kézzel készít ábrát és azt jól látható minőségben beszkenneli, majd beilleszti a dokumentumba, azt elfogadjuk.

A munkafüzet használata esetén

\(\displaystyle \bullet\) A megoldások módosíthatók, átszerkeszthetők a beküldési határidőig.

\(\displaystyle \bullet\) Ellenőrizhető, hogy a megoldások épségben megérkeztek.

\(\displaystyle \bullet\) A javító közvetlenül a megoldás mellé írhatja rövid értékelését a megoldásról és a kapott pontszámot.

\(\displaystyle \bullet\) Versenyzőinket e-mailben értesítjük a pontszámok változásairól.

\(\displaystyle \bullet\) Rövid kérdés vagy üzenet küldhető a javítónak, ő pedig ugyanitt válaszolhat.

Az Elektronikus Munkafüzet használatához szükséges jelszót a nevezési lap kitöltésekor küldjük el versenyzőinknek.

Az elektronikus munkafüzet címe:

https://www.komal.hu/munkafuzet

Ha valaki hibát talál, vagy új bővítéseket szeretne javasolni, küldjön e-mailt a címre, vagy pedig írja meg a KöMaL fórum Internetes munkafüzet című témájában. Segítségét előre is köszönjük.

A beküldési határidő

A beküldési határidő minden kategóriában a lap megjelenését követő hónap 10. napja; munkaszüneti nap esetén a következő munkanap. A határidő azt jelenti, hogy a küldeményt legkésőbb a határidő napján 24 óráig kell postára adni. (Kérjük, ellenőrizzék a postai bélyegző dátumát, mert későbbi dátumot nem fogadunk el.) A határidő betartását szigorúan ellenőrizni fogjuk. A határidő után a személyesen behozott dolgozatokat sem fogadjuk el! Elektronikus beküldés esetén vegyék figyelembe az Internet esetleges hibáit, ilyen okokra hivatkozva sem fogadunk el késedelmes dolgozatokat.

Értékelés

A pontversenyek állását és versenyzőink részletes eredményeit 2013. november végétől a honlapunkon folyamatosan közöljük. A versenyben résztvevő hozzájárul a dolgozatának név nélküli, valamint a szerkesztett változat névvel történő közléséhez. A matematika, fizika és informatika feladatokkal kapcsolatos kérdéseket a , , illetve címekre várjuk. Reklamációkat a feladat értékelése után két hétig fogadunk el.

Mind a matematika, mind a fizika versenyek hivatalos végeredménye a 2014. szeptemberi számunkban jelenik meg. A legeredményesebb versenyzők arcképét 2014. decemberi számunkban közöljük. A legjobbak a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány pályadíjait és tárgyjutalmakat kapnak a 2014. évi KöMaL Ankét rendezvényén. Az okleveleket postán küldjük el.

Néhány megjegyzés

A folyóirat elektronikus változatát havonta frissítjük. A mindenkori pontszámokat (a legeredményesebb versenyzők fényképeivel) rendszeresen közöljük. A lapban kitűzött feladatok a kitűzés hónapjának 28. napjától hozzáférhetők a honlapon.

Javasoljuk, hogy beküldött dolgozataik másolatotát őrizzék meg, hogy a lapban közölt megoldással össze tudják hasonlítani. Ha a dolgozat esetleg elvész a postán, csak másolat esetén tudjuk elfogadni a reklamációt.

Szép, érdekes és nem közismert feladatokat javasolhatnak kitűzésre. A javasolt feladatokat (megoldásokkal együtt) a szerkesztőség címére küldjék el.

A diákok elfogadott javaslatait év végén beszámítjuk a különdíjért folyó versenybe.

Szeretnénk, ha a kitűzött kérdések nem zárulnának le véglegesen a beküldési határidővel, a közölt megoldással. Erre teremt lehetőséget az internetes KöMaL-fórum. Bármely, a lapunkban megjelent feladathoz, cikkhez kapcsolódó megjegyzést, általánosítást szívesen látunk és alkalomadtán közöljük.

Örömmel fogadunk feladatjavaslatokat, cikkeket, szakköri munkáról szóló beszámolókat, közlésre alkalmas iskolai pályamunkákat. Javaslataikat, közleményeiket elküldhetik postán, vagy személyesen juttathatják el szerkesztőségünkbe.

Kérjük, hogy a szerkesztőségnek szánt üzeneteket a e-mail címre küldeni.

Végezetül mindenkinek eredményes tanévet és sikeres versenyzést kíván a

Szerkesztőség