Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2006. márciusi informatika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


I-jelű feladatok

A beküldési határidő 2006. április 18-án LEJÁRT.


I. 127. Egy iskolában az egyik titkárnő feladata a tanulók részére elkészíteni a havi ebédjegyeket. Minden hónapban kap egy mintát, amit fénymásolással sokszorosít, és a másolatokat kivágja.

A titkárnő a már meglévő ebédjegyeket és a mintát egymás mellé helyezi a gépbe, hogy egyszerre többet tudjon másolni. Néhányszor lemásolja őket, majd az így készült lapokból kivágja az ebédjegyeket. A kivágott jegyeket a korábbiak mellé illeszti, és megismétli a folyamatot. (A fénymásolóra helyezhető ebédjegyek számát tekintsük korlátlannak.) Mind a másolás, mind a jegyek kivágása bizonyos időbe telik, ami nem függ a másolt vagy szétvágott jegyek számától.

Készítsünk programot, ami segít a titkárnőnek a kellő számú ebédjegy minél gyorsabb elkészítésében. A program kérdezze meg a szükséges ebédjegyek számát (a mintadarabbal együtt), a fénymásoláshoz és a vágáshoz szükséges időket. Ezekből számolja ki az ebédjegyek elkészítésének minimális idejét, és adja meg a lépéseket. A lépéseket egymás mellé írt F (fénymásolás) és K (kivágás) betűkkel kódolja.

A szükséges ebédjegyek száma legfeljebb 1000. A titkárnő nagyon takarékos, mindig pontosan a kért számú ebédjegyet készíti el, és soha sem másol a szükségesnél többet.

Példa (dőlt betűvel jelöltük a számítógép által kiírt üzeneteket):

Ebédjegyek száma:  64
Fénymásolás ideje: 1
Kivágás ideje:     8
Idő:      30
Folyamat: FFFFFFFKFFFFFFFK

Beküldendő a program forráskódja (i127.pas, i127.cpp, ...).

(10 pont)

megoldás, statisztika


I. 128. Készítsünk LATeX dokumentumot, amely a szinusz- és koszinuszfüggvény néhány legfontosabb tulajdonságát mutatja be. A dokumentum tartalmazza legalább 3 azonosság kimondását, és a két függvény grafikonjának képét. A függvények 0,1,...,90 fokos szögekhez tartozó értékeit a függvénytáblához hasonlóan foglaljuk táblázatba.

A szöveg elején szerepeljen a KöMaL megoldásoknál megszokott fejléc (a feladat száma, név, osztály, város, iskola, e-mail cím). A táblázatok, képletek és ábrák számozásához használjuk a LaTeX automatikus eszközeit, és a szövegben címkék alapján hívatkozzunk ezekre a sorszámokra.

A dokumentumot PDF-be konvertálva is küldjétek be. Beküldendő a LaTeX forrásfájl (i128.tex) és a belőle készített PDF fájl (i128.pdf).

(10 pont)

statisztika


I. 129. Egy iskolában adatbázisban rögzítik a rendszergazdák teendőit. A iskola dolgozói és tanulói egy internetes űrlapon jelenthetik be a hibákat. A hibák az adatbázisba kerülnek, a feladatokat az informatikai munkaközösség egyik tagja rendeli a rendszergazdákhoz. A hibabejelentés egy kódot, a bejelentés dátumát, a hibás eszköz azonosítóját és a hiba rövid leírását tartalmazza. A bejelentés után dől el, melyik rendszergazda felelős a hiba elhárításáért. Ekkor állapítják meg a probléma megoldásának fontosságát is. Bejelentéskor a hiba státusza ,,bejelentve'', a hozzárendelés után ,,folyamatban'' és a probléma megoldásakor ,,megoldva''.

Az adatbázis a következő táblákat tartalmazza:

hiba a bejelentett hibák listája
szg az iskolában használt informatikai eszközök listája
rg a rendszergazdák

A táblák szerkezete:


hiba(
hibaaz : egész; a hibák azonosítója, elsődleges kulcs
bdat : dátum; a hibabejelentés dátuma (év-hónap-nap)
hdat : dátum; a hibát ekkor rendelték valamelyik rendszergazdához
(év-hónap-nap)
rgaz : egész; a felelős rendszergazda azonosítója
mdat : dátum; a probléma megoldásának dátuma (év-hónap-nap)
stat : felsorolás; értéke 'bejelentve', 'folyamatban' és 'megoldva' lehet,
a hiba státusza
szgaz : egész; a hibás eszköz kódja
hibadef: szöveg; a hiba leírása
prior : felsorolás; értéke 'A','K' és 'M' lehet (alacsony, közepes, magas),
a probléma fontosságát jelzi
)
rg(
rgaz : egész; a rendszergazda azonosítója, elsődleges kulcs
neve : szöveg; a rendszergazda neve
tel : szöveg; a rendszergazda telefonszáma
)
szg(
szgaz : egész; a gép azonosítója, elsődleges kulcs
hely : egész; a gép szobaszáma
tip : felsorolás; értéke 'pc', 'szerver' és 'printer' lehet,
az eszköz típusa
)

A következő feladatokat SQL parancsok segítségével kell megoldani. Az első nyolc kérdéshez SQL lekérdezéseket kell írni (,,SELECT''), az utolsó kettőhöz pedig módosító (,,UPDATE'') és törlő (,,DELETE'') parancsot.

 • Soroljuk fel ,,Kiss Béla'' megoldatlan feladatait!

 • Hány olyan probléma van, amely több mint 30 napja nincs megoldva?

 • Melyik szobákban vannak megoldandó feladatok?

 • Melyik probléma megoldása tartott legtovább? (A bejelentéstől számolva.)

 • Hány hibabejelentés vonatkozik nyomtatóra?

 • Listázzuk rendszergazdánként a megoldatlan feladatok számát!

 • Írjuk ki azon rendszergazdák nevét, akiknek van megoldatlan magas prioritású feladata!

 • Melyik a legrégebben bejelentett megoldatlan probléma?

 • Módosítsuk a megoldatlan problémák fontosságát magasra!

 • Töröljük az adatbázisból a 2005-ben megoldott hibákat!
 • Segítségül, a KöMaL szerverén létrehoztunk egy példa adatbázist, amely a http://www.komal.hu/i129/ címen elérhető. Lehetőség van SQL lekérdezések futtatására, így az első 8 kérdés tesztelésére is.

  Beküldendő a 10 SQL parancs egy egyszerű szöveg fájlban (i129.txt).

  (10 pont)

  megoldás, statisztika


  S-jelű feladatok

  A beküldési határidő 2006. április 18-án LEJÁRT.


  S. 16. Írjunk programot, amely a térbeli malom játékban egy tetszőleges állásban lépést javasol. A játékot két játékos játszhatja. A játéktér 4×4 függőleges pálcából áll, a két játékos ezekre tesz rá felváltva egy-egy bábut (átfúrt golyót); a kezdő világosat, a második sötétet. Mindegyik pálcára négy-négy golyó fér, ez összesen tehát 43=64 hely. Az a játékos nyer, akinek előbb sikerül elérni, hogy valamelyik négy bábuja egy vonalban helyezkedjen el. Ha mind a 64 golyót elhelyezték és senki sem nyert, az eredmény döntetlen.

  A pálcákat jelöljük a sakktáblához hasonlóan a1, ..., d4-gyel.

  A program a standard bemenetről olvassa be az állást. Minden sor négy-négy pálca tartalmát fogja jelenteni. A gép bábuit O-betű, az ellenfél bábuit X, az üres helyeket - karakter jelenti. Az első sorban az a1,a2,a3,a4 pálcák, a másodikban a b1, ..., b4 pálcák stb. tartalma fog állni.

  A program a standard kimenetre írja ki a javasolt lépést (a pálca jelét).

  A megoldásokat 2GHz-es gépen fogjuk tesztelni, a lépést 10 másodpercen belül ki kell írni. A működő programok között körmérkőzést rendezünk, a győztes (megfelelő dokumentáció esetén) 10 pontot kap, a második helyezett 8-at, a többi megoldás legfeljebb 7-et kaphat.

  Példa:

  Beküldendő a program forráskódja (s16.pas, s16.cpp, ...) és dokumentációja.

  (10 pont)

  statisztika


  Figyelem!

  Az informatika feladatok megoldásait ne e-mailben küldd be! A megoldásokat az Elektronikus munkafüzetben töltheted fel.