Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2008. februári informatika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


I-jelű feladatok

A beküldési határidő 2008. március 17-én LEJÁRT.


I. 178. Egy rádióadó reggeli híradásában az hangzott el, hogy egyik folyónk akkor fagy be, ha legalább öt egymást követő napon a hőmérséklet -5 oC, vagy annál kisebb érték. Készítsünk táblázatkezelő alkalmazást, amely véletlenszerű hőmérsékleti adatokat hoz létre, majd azok alapján megadja, hogy befagy-e a folyó az adott hónapban, vagy sem.

A táblázatkezelő ,,Hőmérséklet'' munkalapjának első 31 sorában, illetve első hat oszlopában rendre a hónap egymást követő napjainak hajnali 2 órakor, 6 órakor, délelőtt 10 órakor, délután 14 órakor, este 18 órakor és 22 órakor mért hőmérséklet értékei szerepelnek. A hőmérsékleti értékek -15 oC és +5 oC közötti egész számok. A hőmérsékleti adatok véletlenszerűek, de egy adott napon belül olyanok, hogy a legnagyobb hőmérséklet minden nap a 14 órakor mért, a legkisebb pedig a hajnali 2 órakor mért érték. Ugyanakkor két egymást követő mérési eredmény különbségének abszolút értéke legföljebb 5 oC lehet, de nem csak egy napon belüli egymást követő adatok, hanem a nap utolsó mérési eredménye és a következő nap első mérési eredménye esetén is.

Töltsük ki a ,,Hőmérséklet'' munkalap A1:F31 tartományát úgy, hogy a munkalap minden újraszámítása után más-más véletlen értékeket mutasson az előbbi feltételek szerint, és a H5 cellában válaszoljunk ,,Igen'' vagy ,,Nem'' szóval arra a kérdésre, hogy befagy-e a folyó. Amennyiben befagy, akkor a H6 cellában adjuk meg az első olyan napot, amikor már befagyott.

Beküldendő a táblázatkezelő munkafüzet (i178.xls, i178.ods, ...), illetve egy rövid dokumentáció (i178.txt, i178.pdf, ...), amelyben szerepel a megoldáskor alkalmazott táblázatkezelő neve, verziószáma, valamint a megoldás rövid leírása.

(10 pont)

megoldás, statisztika


I. 179. Készítsünk weboldalt HTML 4 nyelven CSS stíluslap felhasználásával szűkebb lakóhelyünk bemutatására. A weboldal képek és hivatkozások segítségével mutassa be a város - nagyváros esetén a városrész, vagy kerület - legfontosabb intézményeit és nevezetességeit. A bemutatandó intézményeket (például helyi önkormányzat, színház, sportcentrum stb.) egy táblázat egy-egy sorába helyezzük el. A táblázat soraiban az első oszlopban legyen egy nagyjából 150×100 pixel méretű kép a nevezetességről, és mellette a második oszlopban néhány figyelemfelkeltő mondat. Az első oszlopban található kép legyen hivatkozás, amellyel az adott intézmény/nevezetesség weboldalára lehet egy külön ablakban lépni. Amikor az egérmutató a kép fölé kerül, illetve amikor elmegy a kép fölül, akkor a kép egy halványabb és élénkebb változata cseréljen helyet. A weboldalt lehetőleg ízléses, a tartalommal összhangban lévő kinézetben formázzuk a stíluslap segítségével.

Az elkészített weblap egy index oldalból és egy stílusleíró állományból, valamint a szükséges képekből álljon. Válasszunk egy magyarországi szolgáltatót, akinél ingyenesen elhelyezhetjük az oldalt, és töltsük föl. Ellenőrizzük a HTML állományt és a stíluslapot a http://www.w3.org/ oldalon található ellenőrző eszközökkel, hogy ne tartalmazzon hibát. Beküldendő a weboldal címe.

(10 pont)

megoldás, statisztika


I. 180. Helyezzünk el nyolc bástyát a sakktáblán úgy, hogy közülük négy világos, négy sötét mezőre kerüljön, és egyik se üsse a másikat. Készítsünk számítógépes programot, amely megadja az összes lehetséges elhelyezést. A sakktábla oszlopai és sorai a szokásos módon betűkkel és számokkal vannak jelölve. Két elhelyezést akkor tekintünk különbözőnek, ha abban valamely mezőn az egyik elhelyezésben van bástya, a másikban pedig nincs. A program az összes elhelyezést egy szöveges állományba írja. Az állomány neve a program egyetlen parancssori argumentuma. Az elhelyezéseket a program az általa talált sorrendben írja a kimeneti állományba. Minden elhelyezés leírása tíz sorból áll: az első sorban az elhelyezés sorszáma szerepel, majd az ezt követő nyolc sorban a bástyák elhelyezése, és azután egy üres sor. A bástyák elhelyezését a táblán ,,X'' karakterek, az üres mezőket a pont (,,.'') jelzi:

X.......
.X......
...X....
..X.....
......X.
....X...
.......X
.....X..

Beküldendő a program forráskódja (i180.pas, i180.cpp, ...), valamint a program rövid dokumentációja (i180.txt, i180.pdf, ...), amely tartalmazza vázlatosan a megoldás leírását, és megadja, hogy a forrásállomány melyik fejlesztő környezetben fordítható.

(10 pont)

megoldás, statisztika


S-jelű feladatok

A beküldési határidő 2008. március 17-én LEJÁRT.


S. 33. Az interneten barangolva érdekes játékokra bukkanhatunk. Egy játékban például egy egységnégyzetekből felépített padlózaton egy 2×1×1 méretű téglatestet kell úgy elgörgetni a kezdőponttól a célig, hogy eközben a téglatest minden gördítés után teljesen alátámasztva maradjon (azaz teljesen a padlózaton feküdjön). A téglatest álló helyzetből indul, és álló helyzetbe is érkezik, tehát mindkét esetben valamelyik 1×1-es lapján áll. A gördítést tekintsük a téglatest padlózattal érintkező valamelyik éle körüli 90o-os forgatásként, a (felülről nézve) jobb oldali él körüli forgatást jelöljük J-vel, a felső körülit F-fel, és így tovább.

Írjunk programot, amely meghatározza, hogy egy adott pálya megoldható-e, azaz létezik-e a téglatestet a kezdő egységnégyzetből a végsőbe vivő gördítés sorozat. Ha igen, adjunk is meg egy legkisebb számú gördítésből álló megoldást. A program a pálya leírását fájlból olvassa, az eredményt fájlba írja. A bemeneti, illetve kimeneti fájlok nevei az első, ill. második parancssori argumentumok.

A bemenet első sora két, szóközzel elválasztott, egész számot: a pálya S szélességét és M magasságát tartalmazza (2\leS,M\le100). Az ezt követő M sor mindegyike S számjegyet tartalmaz egymás mellé írva. Ha az adott mezőre nem terjed ki a padlózat, azaz oda nem kerülhet a téglatest, akkor ez az érték zérus. A kezdő- és végpozíciót a 2-es illetve a 3-as, a padló többi részét az 1-es számjegy jelöli.

Ha van megoldás, akkor a kimenet egyetlen sorában az J, F, B, L karakterek által kódolt gördítés sorozat, egyébként pedig a ,,Nem megoldhato.'' karaktersorozat szerepeljen.

Beküldendő a program forráskódja (s33.pas, s33.cpp, ...), valamint a program rövid dokumentációja (s33.txt, s33.pdf, ...), amely tartalmazza vázlatosan a megoldás leírását, és megadja, hogy a forrásállomány melyik fejlesztő környezetben fordítható.

(10 pont)

megoldás, statisztika


Figyelem!

Az informatika feladatok megoldásait ne e-mailben küldd be! A megoldásokat az Elektronikus munkafüzetben töltheted fel.