Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2010. februári fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2010. március 10-én LEJÁRT.


M. 303. Helyezzünk asztal szélére lejtőt, és azon engedjünk papírhengert legördülni. Figyeljük meg a lerepülő henger pályáját! Vizsgáljuk meg, mitől és hogyan függ a földetérés helyének távolsága az asztaltól!

A Hatvani István fizikaverseny alapján

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2010. március 10-én LEJÁRT.


P. 4224. Egy 230 V 40 W-os és egy 230 V 60 W-os izzót sorosan kötve 230 V feszültségre kapcsolunk. Melyik izzó ég fényesebben és miért?

Közli: Futó Béla, Budapest

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4225. Egyszerre indul el egy golyó az \(\displaystyle \alpha\) hajlásszögű lejtő tetejéről nyugalomból, és egy másik golyó az \(\displaystyle O\) pontból, ferdén elhajítva. A \(\displaystyle P\) pontba egyszerre érkeznek. Mekkora szögben kellett elhajítani a másik golyót?

Vermes Miklós fizikaverseny, Sopron

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4226. Mi történik az ábra szerinti elrendezésben az iránytűvel, ha

\(\displaystyle a)\) a kapcsolót zárjuk,

\(\displaystyle b)\) majd zárt kapcsolóállás mellett a változtatható ellenállás csúszkáját a nyíl irányában eltoljuk,

\(\displaystyle c)\) ezután zárt kapcsolóállás mellett a lágyvasat betoljuk a tekercsbe,

\(\displaystyle d)\) végül a kapcsolóval megszakítjuk az áramkört?

Közli: Zsigri Ferenc, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4227. Egy képzeletbeli bolygó anyagának sűrűsége \(\displaystyle 5\cdot 10^3~{\rm kg/m}^3\), sugara 5000 km. Belsejében egy hatalmas gömb alakú üreg található, amelynek sugara 1000 km és középpontja 3000 km távolságban van a bolygó geometriai középpontjától. Mekkora annak a meteoritnak a gyorsulása, amely egy adott időpontban 6000 km távolságra közelítette meg a bolygó centrumát, ha a meteoritot a bolygó centrumával összekötő szakasz \(\displaystyle 60^\circ\)-os szöget zár be a bolygó és az üreg középpontját összekötő szakasszal?

Bródy Imre fizikaverseny, Ajka

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4228. Határozzuk meg és ábrázoljuk a víz párolgáshőjét a hőmérséklet függvényében \(\displaystyle 0~^\circ\)C és \(\displaystyle 100~^\circ\)C között! Felhasználható adatok: a víz és a vízgőz fajhője, valamint a víz forráshője.

Közli: Szász Krisztián, Pécs

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4229. Egy lakás hőmérsékletét a fűtőrendszer kb. \(\displaystyle 20~{}^\circ\)C-on tartja. Kint hideg, nyirkos idő van: \(\displaystyle 0~{}^\circ\)C és 95% relatív páratartalom. Mennyi lesz a szoba levegőjének relatív páratartalma egy alapos szellőztetést követően, miután a hőmérséklet visszaáll \(\displaystyle 20~{}^\circ\)C-ra? Körülbelül mennyi vizet kell elpárologtatni, hogy az 50 m\(\displaystyle {}^2\)-es, 3 m magas lakásban a relatív páratartalom elérje a nyálkahártyának kellemes 50%-ot?

Közli: Woynarovich Ferenc, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4230. Egyenletesen feltöltött, \(\displaystyle Q\) töltésű, \(\displaystyle a\) oldalélű négyzetlapokból kockát állítunk össze. Mekkora elektrosztatikus taszítóerő hat az egyes lapokra?

Közli: Vigh Máté, Pécs

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4231. \(\displaystyle R\) ellenállású fémhuzaldarabokból kockahálózatot készítünk az ábrán látható módon. A kockák igen hosszú, végtelennek tekinthető láncot alkotnak. Mekkora az \(\displaystyle A\) és \(\displaystyle B\) pont közötti eredő ellenállás?

Közli: Légrádi Imre, Sopron

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4232. 2 méter hosszú, vízszintes fémrúd esik a nehézségi erő hatása alatt, azonban fékezés folytán a mozgása egyenletes, sebessége 50 m/s. Végpontjai között legfeljebb hány volt lehet a potenciálkülönbség?

Faragó Andor (1877-1944) feladata

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4233. Egy félhenger belső felülete ezüstözött, sugara \(\displaystyle R=6\) cm. Szimmetriatengelyétől \(\displaystyle h=4\) cm-re egy keskeny fénynyaláb halad. Hova fókuszálódik ez a fénynyaláb?

Varga István (1955-2007) feladata

(5 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)