Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2013. novemberi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2013. december 10-én LEJÁRT.


M. 336. Erősítsünk tengelyt egy félliteres PET palack kupakjához, és mérjük meg a palack lengésidejét erre a vízszintes tengelyre vonatkozólag! Változtassuk a palackban a folyadék mennyiségét, és határozzuk meg, mekkora folyadékmennyiség esetén legnagyobb a lengésidő!

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2013. december 10-én LEJÁRT.


P. 4572. Egy jármű egyenlő hosszú utakat tesz meg egymás után 1 m/s, 2 m/s, 3 m/s, 4 m/s és 5 m/s sebességgel. Mekkora a teljes úthosszra vonatkozó átlagsebessége?

Közli: Tornyos Tivadar Eörs, Budapest

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4573. Az ábra szerinti elrendezésben az \alpha hajlásszögű, rögzített lejtő és a M tömegű test között a tapadási súrlódási együttható \mu. A két egyforma, a többi tömeghez képest elhanyagolható tömegű hengerkeréknél a sugarak R és r (R>r), a tengelyek súrlódásmentesek. Két kötélszár függőleges, egy párhuzamos a lejtővel. Az alsó test tömege m. Mekkora m/M tömegarány esetén lehetnek a testek egyensúlyban?

Adatok: \alpha=30o, \mu=0,2 és R=2\,r.

Közli: Zsigri Ferenc, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4574. Egy \alpha=30o hajlásszögű, \ell=1,8 m hosszú, rögzített lejtő tetejére az ábra szerint szintén 30o-os, m=0,5 kg tömegű, derékszögű éket helyeztünk, amelynek függőleges oldalmagassága fele a lejtő H magasságának. Az éket megterheljük az ábrán látható módon egy m tömegű kis hasábbal.

A szerkezetet két példányban készítjük el. Az egyiknél a kis hasábot rögzítjük az ékhez, a másikban nem. A súrlódás minden felületen elhanyagolható. Az ékeket nyugalomból egyszerre engedjük el.

a) Adjuk meg a lejtő aljára való leérkezési idők arányát!

b) Mekkora erőt fejt ki a kis test az ékre a két esetben?

Közli: Holics László, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4575. Juliska szerint egyes űrszondákat az ún. hintamanőver (gravitációs lendítés, parittya-elv) segítségével gyorsítanak fel, ehhez csak megfelelő módon kell elhaladni egy bolygó közelében. Jani szerint viszont a szonda csak a bolygó felé közeledés során gyorsul, míg a távolodás során visszalassul az eredeti sebességére, hisz a bolygó gravitációs terében a potenciális energia csak a bolygó tömegközéppontjától mért távolságtól függ. Így az effektus csak a szonda átlagos sebességnagyságát növeli, de ez is előnyös. Kinek lehet igaza?

Közli: Vass Miklós, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4576. Szigetelő anyagból készült gömbhéj külső sugara r2=0,2 m, belső sugara r1=0,15 m, anyagának relatív dielektromos állandója \varepsilonr=8,4. A gömbhéjban pozitív elektromos töltés van egyenletesen, \varrho=10-5 C/m3 térbeli sűrűséggel elosztva. A gömbhéj középpontjától milyen messze vannak azok a pontok, amelyekben az elektromos térerősség nagysága

a) E1=3.103 V/m,

b) E2=3.104 V/m?

Közli: Légrádi Imre, Sopron

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4577. Mekkora az ábrán látható végtelen ellenálláslánc eredő ellenállása az A és B pont között? Ábrázoljuk az eredő ellenállás q-függését grafikusan!

Közli: Tichy Géza, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4578. 5 dioptriás gyűjtőlencsétől 30 cm-re van egy világító izzószál, a lencse másik oldalán pedig vele azonos optikai tengelyen 50 cm-re egy -2 dioptriás szórólencse. Hová tegyük az ernyőt, ha keressük az izzószál képét? Mekkora a 2 cm hosszú izzószál képmérete?

Közli: Szombathy Miklós, Eger

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4579. A Föld egyik legrégebbi kőzetében argon-nyomokat találtak. A kőzetet vákuumban elporítva azt találták, hogy az argonatomok száma a káliumatomok számának 1/10000 része. A ~^{40}\mathrm{K} atomok radioaktívak, felezési idejük 1,18 milliárd év. Bomlástermékeik 11%-a ~^{40}\!\mathrm{Ar}, amely stabil izotóp. Jelenleg az összes káliumnak 0,0118 százaléka {}^{40}\mathrm{K} izotóp. Mennyi idős lehet a kőzet?

Tornyai Sándor fizikakaverseny, Hódmezővásárhely

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4580. Egy régi ház falából vízszintesen egy vékony, könnyű, rugalmas pálca áll ki. Mikor hajlik le jobban a pálca vége, ha a közepére egy galamb, vagy ha a végére egy negyedakkora tömegű feketerigó száll?

Közli: Vigh Máté, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4581. Függőleges, A=2 dm2 keresztmetszetű, alul zárt hengerben súrlódásmentesen mozgó, m tömegű dugattyú n=0,25 mol mennyiségű, T1=300 K hőmérsékletű, kétatomos gázt zár el. A dugattyú ekkor h1=3 dm távolságra helyezkedik el a henger aljától, a külső légnyomás p0=105 Pa.

A bezárt gázt két szakaszban melegíteni kezdjük. Az első szakasz addig tart, amíg a dugattyú el nem éri az ütközőket, ekkor a dugattyú h2=5 dm távolságra van a henger aljától. Az ütközők elérésekor kezdődő második szakaszban a közölt hő \frac{10}{7}-szerese az első szakaszban közölt hőnek.

a) Határozzuk meg a dugattyú m tömegét!

b) Mekkora erőt fejtenek ki az ütközők együttesen a dugattyúra a két melegítési szakasz befejezése után?

c) Ábrázoljuk a gáz nyomását az abszolút hőmérséklet függvényében!

Közli: Kotek László, Pécs

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4582. Egy űrhajós a Nemzetközi Űrállomáson négy rugóval kapcsolja magát egy szabályos tetraéder alakú vázszerkezet csúcspontjaihoz. A rugók tömege és nyugalmi hossza elhanyagolható, rugóállandójuk D1=150 N/m, D2=250 N/m, D3=300 N/m és D4=400 N/m. Az űrhajóst - az egyszerűség kedvéért - pontszerű testnek tekintjük, tömege m=70 kg.

Mekkora periódusidejű rezgéssel fog mozogni az űrhajós, ha egyensúlyi helyzetéből valaki kitéríti, majd elengedi?

Közli: Gnädig Péter, Vácduka

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)