Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2015. novemberi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2015. december 10-én LEJÁRT.


M. 354. Egy adott \(\displaystyle h\) hosszúságú (lehetőleg homogén) rudat lássunk el a középpontjától \(\displaystyle \frac{1}{10}h\) távolságban lévő, a rúdra merőleges tengellyel. A tengelyt vízszintes helyzetben (bifilárisan) függesszük fel \(\displaystyle L\) hosszúságú fonalakra, majd (az ábrán látható módon) hozzuk lengésbe a rudat a fonalak által meghatározott síkra merőleges irányban.

Figyeljük meg, hogyan ,,csatolódik'' a kétféle lengőmozgás (a rúd ,,billegése'' és a tengely lengése)! Különböző fonálhosszakat választva határozzuk meg azt az \(\displaystyle L/h\) arányt, amelynél a leghosszabb a ,,lebegés'' periódusideje!

Közli: Gnädig Péter, Vácduka

(6 pont)

megoldás, statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2015. december 10-én LEJÁRT.


P. 4768. Mennyi ideig tart a Holdon a földfelkelte?

Közli: Vankó Péter, Budapest

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4769. Az \(\displaystyle A\) és \(\displaystyle B\) pontok meghatározott - de különben tetszőleges - módon mozoghatnak. Hogyan fejezhető ki az \(\displaystyle AB\) távolság felezőpontjának sebessége és gyorsulása az \(\displaystyle A\) és \(\displaystyle B\) pontok megfelelő adataival?

Faragó Andor (1877-1944) feladata

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4770. Egy \(\displaystyle m\) tömegű gyerek fel-le ugrál egy trambulin közepén. Mennyi a gyerek átlagos gyorsulása egyetlen fel-le ugrás teljes idejére vonatkozólag?

Példatári feladat nyomán

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4771. Egy \(\displaystyle 50~\rm cm^2\) keresztmetszetű mérőhengerbe 10 cm magasságig 1,2 g/cm\(\displaystyle {}^3\) sűrűségű sóoldatot öntünk, majd erre óvatosan (a rétegek összekeveredését elkerülve) 10 cm vastagságú tiszta vizet rétegezünk.

\(\displaystyle a)\) Mekkora a nyomás az edény aljában?

\(\displaystyle b)\) Mekkora a folyadékok együttes gravitációs helyzeti energiája az edény fenekéhez viszonyítva?

Mennyivel változnak meg ezek a mennyiségek, ha a folyadékokat összekeverjük? (A keveredés közben fellépő térfogatváltozástól eltekinthetünk.)

Versenyfeladat nyomán

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4772. Egy \(\displaystyle D\) direkciós erejű, elhanyagolható tömegű, \(\displaystyle L\) hosszúságú homogén rugót \(\displaystyle n\) részre darabolunk fel.

\(\displaystyle a)\) Hogyan végezzük a feldarabolást, ha azt szeretnénk elérni, hogy a kapott kisebb rugókat és azonos \(\displaystyle m\) tömegű testeket felváltva egymás után kötve (egy \(\displaystyle m\) tömegű testtel a sor végén), majd az egészet fellógatva, nyugalmi állapotban minden rugódarab azonos hosszúságú legyen?

\(\displaystyle b)\) Mennyivel kerül lejjebb a tömegközéppont, ha a rugósor alját \(\displaystyle \delta\) távolsággal lehúzzuk?

(Legyen például \(\displaystyle DL=mg\) és \(\displaystyle n=5\).)

Közli: Gáspár Merse Előd, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4773. Egy \(\displaystyle L=2\) m hosszú homogén, vékony rúd egyik végével mennyezeti kampóra van felakasztva. A rudat a vízszintesig kitérítjük, majd kezdősebesség nélkül elengedjük. Amikor átlendülve függőleges helyzetén a függőlegessel \(\displaystyle 30^\circ\)-os szöget zár be a rúd, a kampóról leválik.

\(\displaystyle a)\) Legalább milyen mélyen van a talaj a kampótól mérve, ha a rúd függőleges helyzetben érkezik a talajra?

\(\displaystyle b)\) Legfeljebb milyen magasra jut mozgása során a rúd alsó végpontja?

Közli: Holics László, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4774. Alsó végénél tengelyezett, függőlegesen tartott rúd ütközővel van ellátva, melyen kicsiny gyöngy nyugszik, a tengelytől \(\displaystyle d\) távolságban. A rudat az eredeti helyzete körül kicsiny \(\displaystyle \theta_0\) szögamplitúdójú harmonikus rezgésbe hozzuk az ábra szerint. Mekkora legyen a rezgés frekvenciája, hogy a gyöngy lerepüljön a rúdról? (A súrlódás elhanyagolható.)

Közli: Vigh Máté, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4775. Vékony réz- és vasszalagot hosszuk mentén több helyen összeszegecselnek úgy, hogy a lemezek távolsága 1 mm. Az így elkészült bimetál szalag \(\displaystyle 0\;{}^\circ\)C-on egyenes. Mekkora sugarú körívvé hajlik meg a lemez \(\displaystyle 200\;{}^\circ\)C-on?

Szegedi Ervin (1957-2006) feladata

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4776. Mekkora az ábrán látható hídkapcsolás \(\displaystyle R_5\) ellenállása, ha az \(\displaystyle A\) és \(\displaystyle B\) pontok közötti eredő ellenállás 9 \(\displaystyle \Omega\)?

Adatok: \(\displaystyle R_1=5~\Omega\), \(\displaystyle R_2=12~\Omega\), \(\displaystyle R_3=15~\Omega\), \(\displaystyle R_4=8~\Omega\).

Közli: Légrádi Imre, Sopron

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4777. Egy radarállomáson, amely 20,0 cm-es hullámhosszon bocsát ki elektromágneses impulzusokat, 2778 Hz-es különbséget észlelnek a kibocsátott és a visszavert jel frekvenciája között. Mekkora sebességgel közeledett az a repülőgép, amelyről a visszaverődés történt?

Példatári feladat nyomán

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4778. Két síktükörrel szeretnénk növelni egy téglalap alakú napelempanel hatásfokát. A tükrök a napelem két hosszabb oldalához illeszkednek a napelem teljes hosszában, valamilyen optimális szögben. Tekintsünk egy olyan helyzetet, amikor a Napból érkező fénysugarak közel merőlegesen érik a napelemet. Azt szeretnénk, hogy a Napból érkező és a két tükörről visszaverődő fénysugarak mind a napelemre essenek, egyúttal kétszeresére nőjön a napelem megvilágításának erőssége.

Milyen szélesek legyenek a tükrök, és hány fokos szöget zárjanak be a napelem síkjával, hogy a lehető legkevesebb anyagot kelljen felhasználni?

Közli: Radnai Márton, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4779. Nagy kiterjedésű, földelt fémsík fölött egy \(\displaystyle R\) sugarú fémgömb helyezkedik el levegőben, a síktól \(\displaystyle h\) távolságban (\(\displaystyle R\ll h\)). A gömb egy igen vékony fémdróttal a fémsíkhoz van kötve. Egy \(\displaystyle Q\) ponttöltést a gömb közelébe viszünk úgy, hogy annak távolsága a gömbtől és a fémsíktól egyaránt \(\displaystyle h\) legyen. Ekkor a fémdrótot eltávolítjuk, majd a ponttöltést is eltávolítjuk. Mekkora lesz ezután a fémgömb és a fémsík közötti feszültség?

Közli: Bilicz Sándor, Budapest

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)